Že se nestydíš bít ženu v neděli, když na to máš pondělí, úterý, středu, čtvrtek, pátek, sobotu...

Autor citátu: Ilja Ilf     Kategorie: manželství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie manželství

Muž a žena si mají být v manželství tak blízcí, aby jednoho zajímalo všecko, co zaměstnává mysl druhého. Neplatí to jen o tíživých starostech, nýbrž i o tom, co druhého těší. Bohumil Mathesius | Detail citátu

V manželství je to jako v tanci - vždycky jeden vede druhého. N.N. | Detail citátu

Ženy zklamané muži se za ně chtějí provdat. Je to stejně dobrý způsob pomsty jako každý jiný. Philippe Beaumanoir | Detail citátu

Manželství má tu výhodu, že v něm může člověk tělesně milovat, i když duševně nemiluje. Cato Starší | Detail citátu

Do manželství vidí jen Bůh a jen on má právo soudu. Finská přísloví | Detail citátu

Manžel nemá nikdy chodit první spát ani poslední se probouzet. Balzac Honoré de | Detail citátu

Vzdychá-li muž, je buď krátce zamilovaný, nebo dlouho ženatý. Fišer Oldřich | Detail citátu

Jakkoliv dlouho trvá již vaše manželství, nejste a nikdy nebudete úplně svoji. Musíte se zasnubovat každého dne. Michel Quoist | Detail citátu

V dobrém manželství jeden od druhého vyžaduje málo. V krásném manželství se všechno dává a přijímá. José Ortega y Gasset | Detail citátu

Počestná manželka je muži podobná a zároveň mu vládne. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Manželství je právě tak cenné jako ti, které spojuje - obvykle tedy nestojí za nic. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Manželství je výzva přírodě na souboj. Romain Rolland | Detail citátu

Když se znalec žen ožení, podobá se lékaři, který se u lože nemocného nakazí. Riziko povolání. Karl Kraus | Detail citátu

Manžel, který si zamane překvapit svou ženu, bývá obvykle sám překvapen. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Manželství je jediný případ, kdy předplatné je dražší než jednotlivá čísla. Gabriel Laub | Detail citátu

Manželství je jako soudní proces - jedna strana je vždy nespokojena. Honoré de Balzac | Detail citátu

Vady manželky je třeba potírat nebo snášet. Tím se stane lepší manželka nebo Vy. Varron Allegra | Detail citátu

Jdeš-li do války, pomodli se jednou, jdeš-li na moře, pomodli se dvakrát, ženíš-li se, pomodli se třikrát! Ruská přísloví | Detail citátu

Kdo si nevzal ženu, toho jako by byla jen půle. Talmud | Detail citátu

Jeho žena: "Jakmile vidíš sukni, zapomínáš, že jsi ženatý." Naopak! To si na to právě vždycky vzpomenu. Mark Twain | Detail citátu

Za dotěru se vdej a dá ti už svatý pokoj. Italská přísloví | Detail citátu

Manželství nebývá šťastné láskou, nýbrž naopak rozumem. Jean Paul | Detail citátu

Muži jsou velmi rozdílní, ale jako manželé jsou jeden jako druhý. Helen Rowlandová | Detail citátu

Existují manželství dobrá, neexistují rozkošná. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Muž, který touží po šťastném manželství, musí držet pusu zavřenou a šekovou knížku otevřenou. Groucho Marx | Detail citátu

Manželství je dohoda mezi dvěma lidmi, kteří se pak už často nikdy nedohodnou. Oldřich Fišer | Detail citátu

Manželství a makaróny chutnají jen za tepla. Italské přísloví | Detail citátu

Manželství je jediné nevolnictví, které zákon připouští. Mill John Stuart | Detail citátu

Dnešní ženy požadují, aby muži vstupovali do manželství čistí jako ony. Nu, nepožadují-li více... Alexander Roda Roda | Detail citátu

Nejšťastnější manželství by bylo mezi hluchým mužem a slepou ženou. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Bass Eduard | Detail citátu

Manželství je jediné zákonem povolené nevolnictví. John Stuart Mill | Detail citátu

Manželka je člověk, který se absolutně nezajímá o to, v čem si dobrý, ale dokonale rozumí tomu, v čem jsi špatný. Gabriel Laub | Detail citátu

Spořádaná manželství jsou. Hezká ne. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Manželství je zlo, ale nutné. Menandros | Detail citátu

Zásoba dobrých žen vysoko překračuje zásobu mužů, kteří by si je zasloužili. Robert Graves | Detail citátu

Mládenec - páv. Ženich - lev. Ženáč - osel. Španělská přísloví | Detail citátu

Šťastné vdovství je jediná naděje, která udržuje ženu v dobré náladě. John Gay | Detail citátu

Manželství je jako Střední Východ. Nemá žádné řešení. Valentinová Shirley | Detail citátu

Vaše manželka vypadá jako zmetek z továrny na čarodejnice. Televize | Detail citátu

Manželství je věda. Honoré de Balzac | Detail citátu

Moderní manželství můžeme pochopit jen ve světle minulosti, jež v něm přežívá. Simone de Beauvoirová | Detail citátu

Manželství je opravdu hroznou přítěží - hlavně pro neženaté. Oscar Wilde | Detail citátu

Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost času toho litovat. Dánské přísloví | Detail citátu

Před svatbou měj oči otevřené, po svatbě je napůl přivři. Benjamin Franklin | Detail citátu

Manželství je velmi dobrá instituce, ale já nejsem pro instituci zralá. Mae Westová | Detail citátu

Manželství přináší mnoho bolestí, ale celibát neposkytuje žádné radosti. Samuel Johnson | Detail citátu

Žena musí umět mlčet. Manželství bez mlčení je jako auto bez brzd. Charles Aznavour | Detail citátu

Není nic lepšího nad život bez manželství. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Manželství je satirická forma lásky. André Brie | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.