Diskuse, a nejenom v manželství, je automaticky neúčinná, je-li vedena monology.

Autor citátu: Jan Procházka     Kategorie: manželství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie manželství

Nejlepším předpokladem dobrého manželství je slepá žena a hluchý muž. František Nepil | Detail citátu

Problémy, které činí manželství nesnadným, vyskytují se i v každém vztahu, který se opakuje. André Maurois | Detail citátu

Člověk může být v lásce šťasten jen za předpkladu, že není připoután k manželskému jhu. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

Je-li člověk v manželství šťasten, dá se o něm říci, že má štěstí v neštěstí. Žarko Petan | Detail citátu

Ženatí muži žijí déle - nebo jim to alespoň připadá. Johann Nepomuk Nestroy | Detail citátu

V manželství se muž líbí ženě déle než naopak. Z mnoha důvodů uvedu aspoň ten, že muž v manželství ztrácí méně krásy, protože jí do něho jen málo vnesl. Jean Paul | Detail citátu

Manželství musí neustále bojovat proti draku, který všechno spolkne - proti zvyku. Balzac Honoré de | Detail citátu

Dívky! Hledáte celoživotního partnera, který je: bohatý, milý, hodný, věrný? V tom případě Vám poradím. Jděte do kina! Christová Ivana | Detail citátu

Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost času toho litovat. Dánská přísloví | Detail citátu

Vydařené manželství je div světa. Copak by se dnes mluvilo o Filémonovi a Baukidě, kdyby to nebyl div světa? Tři tisíce let se vzpomíná na dva neznámé lidi jen proto, že se jim vydařilo manželství. Jan Werich | Detail citátu

Láska dává všechno, ale jen milencům. Po svatbě potřebují více, než klenbu nebes a koberec louky. Honoré de Balzac | Detail citátu

Milý Bože, zachovej mi stálé zdraví a mé ženě schopnost pracovat. Rakouská přísloví | Detail citátu

Stará, kdybych tenkrát potkal medvěda, tak ten mě sežral hned, ale ty mě žereš 30 let. Vtip ČR | Detail citátu

Nešťastné manželství je jako bolení zubů: někdy nevíš, který bolí. Coleridge Samuel Taylor | Detail citátu

Příroda spojila muže a ženy manželskými svazky. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Ideální žena je ta, která je vám věrná, zahrnuje vás péčí a něhou, jako byste byl jejím milencem. Marcel Achard | Detail citátu

Že jsi ji miloval, bylo přirozené. Že jsi ji slíbil manželství, byla hloupost. Ale že jsi dodržel slovo, to bylo šílenství. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Manželství - stav skupiny, sestávající z pána, z paní a ze dvou otroků a čítající celkem dva lidi. Ambrose Bierce | Detail citátu

Počestná manželka je muži poddána, ale zároveň mu vládne. Publilius Syrus | Detail citátu

Manželstvím bývají nejvíce zklamány ty ženy, které se vdaly proto, aby nemusely pracovat. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Jediná omluva pro sňatek z lásky je nepřekonatelná vzájemná náklonnost. George Bernard Shaw | Detail citátu

Naposledy se manželský pár shodne, když oba řeknou ano. Lansky Paul | Detail citátu

Žádná žena není tak špatná, aby nemohla být mužovou lepší polovičkou. Karl Farkas | Detail citátu

Manželství je jediné nevolnictví, které zákon připouští. Mill John Stuart | Detail citátu

Je sice pravda, že mnoho mužů nenalezne v manželství vždy to, v co doufali. Na druhé straně je však pravda, že je tam naštěstí zřídka čeká i to, co si zaslouží. Chaplin Charles Spencer | Detail citátu

Manželství je nebe a peklo. Německá přísloví | Detail citátu

Láska je něco za něco, ale manželství je něco za všechno. Odlas Jiří | Detail citátu

Nejsou nešťastná manželství, jsou nešťastní lidé a manželství je jen ukazuje. Harry Emerson Fosdick | Detail citátu

Manželství je založeno na úctě, na obětech, které jeden přináší druhému. Honoré de Balzac | Detail citátu

Manželka je přirozeným nepřítelem každého muže. Dostojevskij Fjodor Michajlovič | Detail citátu

Manželství, toto mistrovské dílo vzniklo, bylo vytvořeno. Když dál dotváříš mistrovské dílo, které je vytvořeno, neuděláš z něho ještě větší mistrovské dílo, ale kazíš je. Utrácíš zbytek svého života na to, že ze středníků děláš tečky a z teček středníky. J. Jones | Detail citátu

Všechny dívky jsou dobré a krásné. Odkud se jen bere tolik zlých ženských? Ruská přísloví | Detail citátu

Do manželství vidí jen Bůh a jen on má právo soudu. Finská přísloví | Detail citátu

Jakkoliv dlouho trvá již vaše manželství, nejste a nikdy nebudete úplně svoji. Musíte se zasnubovat každého dne. Michel Quoist | Detail citátu

Starý mládenec je muž, který vyvodil důsledky ze zkušeností těch druhých. Ustinov Peter Alexander | Detail citátu

Manželé se musí vystříhat svárů, když láska není již silná natolik, aby usmiřovala. Jean Rostand | Detail citátu

Manželka - daň z přepychu mít děti. Gabriel Laub | Detail citátu

Manžel je vlastně vždycky jen jakási náhražka milovaného muže, ne muž sám. Sigmund Freud | Detail citátu

Manželství jsou psí dni s umělým kropením. Japonská přísloví | Detail citátu

Manželství je jediné zákonem povolené nevolnictví. John Stuart Mill | Detail citátu

Manželství je nejen stav blaženosti, ale někdy i soudní proces. Alexis Carrel | Detail citátu

Je-li muž v pokušení oženit se s 300HP, nesmí zapomenout, že příslušnou ženu nemůže odstavit do garáže nebo ji nechat běžet naprázdno. Kurt Götz | Detail citátu

Manželství je opravdu hroznou přítěží - hlavně pro neženaté. Oscar Wilde | Detail citátu

Žena musí mít vždy poslední slovo - bohužel si ho nenechává pro sebe. Hans-Joachim Kulenkampff | Detail citátu

Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Ke svatbě nestačí, příteli, dva páry bosých nohou v posteli. Anglická přísloví | Detail citátu

Manželství je právě tak cenné jako ti, které spojuje - obvykle tedy nestojí za nic. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Podařené manželství je div světa. Jan Werich | Detail citátu

Mnozí manželé jsou jako neúspěšní členové patroly - nemají co hlásit. Gunther Philipp | Detail citátu

Není nic lepšího nad život bez manželství. Horatius | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.