Žena opravdu někdy zvířecky trpí láskou, totiž snáší svoje neštěstí, jako zvíře snáší bolest, nesnaží se uzdravit, umí se jenom chvět a lízat si ránu.

Autor citátu: Jean Dutourd     Kategorie: ženy

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie ženy

Žena je docela obyčejný tvor, o němž jsi si udělal krásnou představu. Flaubert Gustav | Detail citátu

Žena je jako lilie, jemný muž se jí neodváží dotknout, ale příjde osel a sežere ji. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Ženská logika je vítězstvím pudu nad rozumem. Auguste Comte | Detail citátu

Z pozemských statků nejlepší je dobrá žena, špatná žena je nejtrpčí úděl života. Simonides z Keosu | Detail citátu

Nemůžeš prožít celý den v radosti, jestliže ho strávíš se ženou. Simónidés z Keu | Detail citátu

Kdo viděl rozbouřené moře a rozbouřenou ženu, vždycky spíše litoval manžela než námořníky. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Mladá žena starému - do nebe kočár. Polská přísloví | Detail citátu

Nemůžeme milovat toho, koho se bojíme, ani toho kdo se bojí nás. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Žena vám odpustí všechno, jen to ne, že jí nechcete. Alfred de Musset | Detail citátu

Žádná žena není tak dokonalá, aby neměla ženských vlastností. Honoré de Balzac | Detail citátu

Ženy mají zvláštní vášeň pro matematiku. Dělí své stáří dvěma, zdvojnásobují cenu svých šatů, ztrojnásobují plat svých mužů a přičítají pět let k věku svých přítelkyň. Marcel Achard | Detail citátu

Ženy sice mají oproti mužům řadu předností, ale nebýt mužů, bylo by na světě málo přátelství, málo poezie a vůbec žádná sranda. Žáček Jiří | Detail citátu

Manželstvím bývají nejvíce zklamány ty ženy, které se vdaly proto, aby nemusely pracovat. Dietrichová Marlén | Detail citátu

Z mého pohledu je dobrá a prospěšná jen ta emancipace, která zvýší úctu ženy ve vašich očích, aniž by snížila přitažlivost pro jiné vaše orgány. Ženská, o kterou nikdo nestojí, přece nemůže mít z emancipace žádnou radost. Jan Werich | Detail citátu

Žena mě dohnala k pití a já v sobě nenašel ani dost slušnosti, abych jí poděkoval. William Claude Fields | Detail citátu

Jenom žena ví, čeho je žena schopna. Maugham William Somerset | Detail citátu

Křehkosti, tvé jméno je žena. Shakespeare William | Detail citátu

Která slepice nenese a kdáče a žena na svého muže kváče, která pak slepice kokrhá a žena se na svého muže potrhá - té slepici sluší upéci a ženě dáti kyjem po pleci. Česká přísloví | Detail citátu

V den, kdy se žena vzdává tobě, dělá, jako by ti prokazovala kdoví jakou milost. Avšak vytkneš-li jí, že se vzdala jinému, odpoví ti, že onen dotyk je příhodou bez jakéhokoliv významu. Pitigrilli | Detail citátu

Nevybírej ženu v tanci, ale v poli mezi žanci. Ukrajinské přísloví | Detail citátu

Když ženy rodí, zaříkají se, že už nikdy nebudou spát s mužem. A než se nadějeme, už jsou zase těhotné. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Žádný tvor nemá tak citlivý a jemný sluch jako žena - ta slyší, i když upadne trochu popele z cigarety na koberec. Vittorio de Siza | Detail citátu

Všechny dívky jsou dobré a krásné. Odkud se jen bere tolik zlých ženských. Ruské přísloví | Detail citátu

Svou ženu bych si za manželku raději nevybral. Gaius Valerius Martialis | Detail citátu

Žena to je hromada citu, kopec lásky a hora síly. Friedrichová Anna | Detail citátu

Existuje období ve vztahu k ženě, kdy je muž sám sobě cizí a odhaluje se před ní jako věřící před bohem. Ramón Gómez de la Serna | Detail citátu

Dobrá žena muže inspiruje, vtipná zaujme, krásná ho okouzlí, ale soucitná ho dostane. Hugo Victor | Detail citátu

Ženy jsou čím dál dražší. Vydržovat si milenku nemůže muž, jehož žena není zaměstnaná. Dušan Radovič | Detail citátu

Královna je žena, která vládne státu, jenž nemá krále, a která vládne státu, i když krále má. Julian Tuwim | Detail citátu

Ani jediná rozumná žena navypráví druhé o chybách svého manžela. André Maurois | Detail citátu

Ženy chtějí být považovány za nepřemožitelné, ale nechtějí, aby muži jednali tak, jako by tomu věřili. Lenclos Ninon de | Detail citátu

Ženská duše stále potřebuje milovat a být milována. Romain Rolland | Detail citátu

Ženy nejsou na světě proto, aby nás soudily, ale aby nám odpouštěly. Oscar Wilde | Detail citátu

Svetřík ženě dobře padne, když muži přestávají dýchat. Gaborová ZSA ZSA | Detail citátu

Muž vypravuje, co ví, žena to, čím by se zalíbila. Rousseau Jean Jacques | Detail citátu

Jakmile vám dala žena jednou srdce, tak se už nezbavíte toho ostatního. John Vanbrugh | Detail citátu

Žena je oslnivý efekt přírody. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Žena jest branou do pekel, cestou k nepravostem, žahadlem škorpiónovým, neprospěšným tvorem. Svatý Jeroným | Detail citátu

Žena může udělat z muže milionáře - z takového, který byl miliardářem. Charlie Chaplin | Detail citátu

Žena nechť není jen poctivá, ale nechť i tak vypadá. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Žena, která vidí na muži krásnou látku, odmyslí si toho muže. Muž, který vidí krásnou látku na ženě, si odmyslí tu látku. Horníček Miroslav | Detail citátu

Žena touží být konkrétně milována, nikoliv abstraktně zbožňována. Maurice Blondel | Detail citátu

Žena je stará tehdy, když již ona sama si nepřipadá mladá. Orientální přísloví | Detail citátu

Jsou dva druhy žen. Oženit se s jedněmi je šílenství, oženit se s druhými je zločin. Slaughterová Louise McIntosh | Detail citátu

U mladých žen nahrazuje krása ducha, u starých duch krásu. Montesquieu Charles-Louis de Secondat | Detail citátu

Když se žena musí svléknout, aby dokázala svůj sex-appeal, pak žádný nemá. Westová Mae | Detail citátu

Ženy nutno milovat takové jaké jsou, anebo žádné. Louis de Boissy | Detail citátu

Žena, která je vám rovna, je největším štěstím. Eugéne Delacroix | Detail citátu

Žena je tak stará, jak vypadá před snídaní. William Howe | Detail citátu

Největší síla ženy je v její ovládané slabosti. Ladislav Muška | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.