Láska je jen tenkrát zábavná, je-li hrou citů, jež nespoutávají.

Autor citátu: Joseph Addison     Kategorie: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie láska

Láska má jen potud cenu, pokud je spontánní. Robert-Pierre Desnos | Detail citátu

Láska je jediný cit dost velký, aby byl hoden nekonečně malých. Louis Aragon | Detail citátu

Chyby svých lásek vidíme až po vystřízlivění. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Láska je umocněné přátelství v tom smyslu, že zatím co přátelství vyhledává prospěch, láska se ho dobrovolně zříká. Henry Fielding | Detail citátu

Každá veselá láska je smutná, neboť láska je jako celý svět: je sice hořká, ale sladce chutná. Seifert Jaroslav | Detail citátu

Milovat a být rozumný nemůže ani bůh. Publilius Syrus | Detail citátu

Lásce lze zabránit jenom v jejich začátcích. Stendhal | Detail citátu

S mužovou láskou a obdivem je to stejné jako s ostatními jeho schopnostmi: než zjistí, co jich je doopravdy hodno, musí je mnohokráte promarnit. Shaw George Bernard | Detail citátu

Nic není schopné vyléčit lásku kromě nezpůsobilosti. Samuel Butler | Detail citátu

Proto tak málo žen zná přátelství, že se jim zdá suchopárné, když poznaly lásku. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Z fyzikálního hlediska je láska podmíněna dvěma přírodními jevy - přitažlivostí a třením. William Henry Bragg | Detail citátu

Koupit psa je jediný způsob, jak získat za peníze lásku. Shaw George Bernard | Detail citátu

Z úcty, vděčnosti, soucitu, porozumění se nemůže zrodit vroucí přátelství, ale jen chudokrevná láska. Ludwig Börne | Detail citátu

Láska, má tu přednost, že se nám znemožňuje trápit se nad sebou samým tím, že se trápíme pro jiné. Auguste-Marseille Barthélemy | Detail citátu

Jsou lidé, kteří se méně stydí za hrubé projevy nenávisti než za sebemenší projevy lásky. Jean Paul | Detail citátu

Láska opanovala mou duši, která se s ní zasnoubila tak rychle a počala silou, kterou jí dávala má obrazotvornost nabývat nade mnou takové jistoty, že jsem musel bez výjimky plnit všechna její přání. Alighieri Dante | Detail citátu

Předposlední fází lásky je nenávist. Pak následuje už jen nová láska. François-René de Chateaubriand | Detail citátu

Po celém světě vidíme důkazy zaslepení, a přesto nechceme prohlédnout, zaslepení je společné všem lidem. T.A.Harris | Detail citátu

Láska je u zrodu všech velkých činů. Ján Kollár | Detail citátu

Naučit se milovat není snadné, protože máme tolik umíněné srdce. Dohenová Dorothy | Detail citátu

Láska je touha po kráse. Tasso Torquato | Detail citátu

Nejkrásnější na lásce je zopakovat si ji od začátku pokaždé s jinou ženou. Charles Aznavour | Detail citátu

Kdo řekl, že je láska slepá? Vždyť je to právě ona, kdo objevuje krásy, kde druzí nevidí nic. Frossard André | Detail citátu

Srdce má důvody, které rozum nemá. Pascal Blaise | Detail citátu

Mé štěstí v lásce spočívá v tom, že žena kterou miluji na mně nelpí. Barbory Arne Svensen | Detail citátu

Láska je věčná, ale to neznamená že je stálá. Friedrich Dürrenmatt | Detail citátu

Kouzlo lásky spočívá v tom, že nevíme, že i ona jednou skončí. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Čím více miluješ, tím více trpíš. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

Smoking kills, but only love will break your heart... Neznámý autor | Detail citátu

Obdiv velebí, ale láska je němá. Ludwig Börne | Detail citátu

Lásku mou, běda, už žádná bylina nemůže zhojit. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Co když je láska plamenem, jenž vyšlehává z překvapení? Až shoří vše, co bylo v něm, zhasne a bude po plameni, jenž vyšlehával z překvapení a byl jen pouhým plamenem. William Shakespeare | Detail citátu

Veliká láska nemůže trvat příliš dlouho. Jean Dutourd | Detail citátu

Kdo byl stvořen, aby miloval, bude všechny milovat, i když jimi bude nenáviděn. Alexej Nikolajevič Arbuzov | Detail citátu

Láska je droga. Hamerníková Iva | Detail citátu

Malí lidé milují trochu z lásky a trochu ze žárlivosti, velcí lidé milují hodně z rozumu a dost ze ctižádosti. Alberti Rafael | Detail citátu

Když člověk ví proč miluje tak nemiluje. Jesenský Ján | Detail citátu

Každý vyprávíme ostatním své příběhy. Příběhy nás utvářejí. Znát někoho znamená znát jeho příběh. Neznámý autor | Detail citátu

Člověk je omylný, ale milovat někoho není omylem nikdy. Rolland Romain | Detail citátu

Na druhých milujeme své naděje. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Nejbolestnější je vedle někoho sedět, jen tak se ho letmo dotýkat, plakat pro něj po nocích, ale vědět, že ho nikdy nemužeme mít ... Kárová Dominika | Detail citátu

Láska, nepřiměřená svému protějšku, se mění v nenávist, anebo nevěru. Abrham Alikjan | Detail citátu

Kdo už nemiluje a už nechybuje, ten ať se dá pochovat. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Dvě bytosti, které milují a žijí stejným životem, mohou být odděleny zdí a zůstat pro sebe hádankou. André Gide | Detail citátu

City se projevují o to méně, čím jsou hlubší. Honoré de Balzac | Detail citátu

Láska je jako nemoc. Je nebezpečnější, dostaví-li se v pokročilém věku. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Miluji, můj ubohý příteli - a svět má náhle smysl, život má náhle smysl i smrt bude míti smysl. Šalda František Xaver | Detail citátu

Řiď se srdcem a ztratíš hlavu. Karel Dlouhý | Detail citátu

Jen o lásce k sobě může člověk prohlásit, že je absolutně nezištná. Jerzy Broszkiewicz | Detail citátu

Láska dovede pohnout sluncem i hvězdami. Alighieri Dante | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.