Štěstí není v jistotě lásky, spíše v její nejistotě, jsouc spojena s jistým nebezpečím.

Autor citátu: Juan Ruiz de Alrcón y Mendoza     Kategorie: štěstí

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie štěstí

Skutečně šťastný je, kdo připadá šťastný sobě, ne jiným. Latinská přísloví | Detail citátu

Naše štěstí je, že ho příliš nemáme. Shakespeare William | Detail citátu

Štěstí je tichý host - všimneme si jej, až když odchází. Pierre-Henri Decourcelle | Detail citátu

Štěstí si musíme vytoužit nebo vysnít, jakmile přijde neočekávaně, nevíme, co s ním, a zmarníme je. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Štěstí je výsadou jedinců, kteří si sami vystačí. Aristoteles | Detail citátu

Na světě nejsou nejkrásnější věci, ale okamžiky. Čapek Karel | Detail citátu

Opravdové štěstí spočívá v tom, co darujeme. Jan Zlatoústý | Detail citátu

Kdo nemá dluhy je bohatý, kdo žije bez nemoci, je šťastný. Mongolské přísloví | Detail citátu

Štěstí není událost života, ale schopnost člověka. Brousson Henry | Detail citátu

Měj stále na paměti, že všechno je pomíjející. Ve štěstí nebudeš veselý a v trápení smutný. Sokrates | Detail citátu

Naše štěstí je, že ho příliš nemáme. William Shakespeare | Detail citátu

Všední, obyčejné štěstí mě nijak nehřeje. Co je to za štěstí, nevyvolává-li závist a žárlivost? Jean Babtiste Racine | Detail citátu

Ke štěstí stačí být moudrý. Antisthenés | Detail citátu

Ke štěstí je potřeba i trocha hlouposti. Terrich Tomáš | Detail citátu

Štěstí nebývá samo slepé, ale zpravidla oslepuje ty s nimiž se spojilo. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Každý svého štěstí strůjcem. Sallustius Flavius | Detail citátu

Štěstí je radost z příštího dne. Jiří Švejda | Detail citátu

Štěstí náleží těm, kdo sami sobě dostačí. Aristoteles | Detail citátu

Štěstí je jako sklo: jak snadno se rozbije! Německé přísloví | Detail citátu

Nikdy nejsme tak šťastní ani tak nešťastní, jak si myslíme. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Je nemožné přesvědčit člověka, který má při svém konání štěstí, že by si počínal lépe, kdyby své konání změnil. Takto se mění lidské štěstí - mění se časy, avšak člověk své chování nezmění. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Až jednou v honbě za štěstím, je opravdu najdete, podobně jako stařenka hledající brýle, zjistíte, že vám štěstí sedělo na nose. Shaw George Bernard | Detail citátu

Každý je strůjcem svého štěstí. N.N. | Detail citátu

Štěstí se neměří podle titulů a peněz, ale podle zdraví a spokojenosti srdce. Paolo Mantegazza | Detail citátu

Aby byl člověk šťastný, musí mu ke štěstí stále něco chybět. Claude Adrien Helvétius | Detail citátu

Hodiny štěstí počítáme jen na minuty. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. Lincoln Abraham | Detail citátu

Hledáme své štěstí mimo sebe, a to v mínění lidí, o nichž víme, že to jsou pochlebníci, že jsou málo upřímní, nespravedliví, závistiví a plní rozmarů a předsudků. Jaká podivnost! Jean de la Bruyére | Detail citátu

Štěstí je jako ozvěna, odpovídá ale nepřichází. Carmen Sylva | Detail citátu

Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí. Budha | Detail citátu

Štěstí se narodilo jako dvojče, musí se sdílet. George Gordon Byron | Detail citátu

Zlo oplácet dobrem, ale nikoho se nebát. Ani pražádného lidského činu, protože pokud člověk zlo oplácí dobrem a šíří jen dobro za všech okolností, bude se povznášet stále výš a nikdy nepoklesne. Tibetské přísloví | Detail citátu

Na světě jsou čtyři kategorie lidí - zamilovaní, ambiciózní, diváci a hlupáci. Nejšťastnější jsou hlupáci. Hippolyte Adolphe Taine | Detail citátu

Štěstí je jen v lásce, v myšlence a v dobrotě srdce. Všechno ostatní je bolest. Březina Otokar (Václav Jebavý) | Detail citátu

Nikdo jiný, jen já sám jsem příčinou svého pádu. Byl jsem svým hlavním nepřítelem, strůjcem svých neštěstí. Chtěl jsem příliš mnoho obejmout. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Pracuj usilovně u svých vesel. Štěstí je vítr, který Ti možná foukne do plachet. Portugalské přísloví | Detail citátu

Pokud jsi někdy miloval ženu nebo vlast, prožil jsi výjimečné štěstí, a když potom zemřeš, už to není důležité. Ernest Hemingway | Detail citátu

Tisíckrát je darováno a tisíckrát se obnovuje štěstí toho, kdo se každý den raduje ze svých darů a je za ně vděčný. Julius Lohmeyer | Detail citátu

Ti zhloupnou, které štěstí příliš rozmazlí. Publilius Syrus | Detail citátu

Štěstí je trvalá spokojenost. Matuška Waldemar | Detail citátu

Šťastný není ten, kdo se druhým zdá, šťastný je ten, kdo se sám pokládá za šťastného. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Člověk může srdcem milovat, ale jen rozumem být šťasten. Bruno Giordano | Detail citátu

Štěstí se nastěhuje do domu, z jehož oken zní smích. Polské přísloví | Detail citátu

Štěstí je prostě dobré zdraví a špatná paměť. Schweitzer Albert | Detail citátu

Šťasten, třikrát šťasten člověk, jehož zakalují životní strasti. Jean Henri Fabre | Detail citátu

Přílišné štěstí, pouhé neštěstí. Česká přísloví | Detail citátu

Nemůžeme-li sdílet štěstí s druhými, je to jen poloviční štěstí. Hans Christian Andersen | Detail citátu

Účelem výchovy je učinit jednotlivce pokud možno způsobilým, aby nejprve založil vlastní štěstí a potom štěstí bytostí jiných. John Stuart Mill | Detail citátu

Nikdy si nepřej velké štěstí! Nebesa by ti je mohla udělit. Čínské přísloví | Detail citátu

Život nám jednou rukou podává zlatý věnec štěstí a druhou trnovou korunu utrpení. Svým oblíbencům podává obojí. Ellen Keyová | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.