Dům bez knih je jako tělo bez duše.

Autor citátu: Julius Zeyer     Kategorie: knihy

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie knihy

Próza je, když všechny řádky jdou až do konce. Poezie je, když některé řádky končí ještě před koncem. Jeremy Bentham | Detail citátu

Je zoufalé nemít rozečtenou krásnou knihu, nemít v zásobě nic, co bychom mohli otevřít bez zklamání. Jiří Orten | Detail citátu

Bibliofil má ke knihám zhruba stejný vztah jako filatelista k zeměpisu. Karl Kraus | Detail citátu

Ti, kdož mají útlé tělo, dodávají mu mohutnosti vycpávkami. Ti, kdož mají nanicovatou látku, nafukují ji slovy. Michel de Montaigne | Detail citátu

Román je plod lidské iluze, že můžeme pochopit druhého. Ale co víme jeden o druhém? Nic! Jediné, co můžeme učinit je podat svědectví každý sám o sobě. Všechno ostatní je překročení naší pravomoci. Všechno ostaní je lež. Milan Kundera | Detail citátu

Vzácný tisk je zapůjčená kniha, kterou jsme dostali zpět. N.N. | Detail citátu

Slovníky jsou jako hodiny. Nejhorší je lepší než žádný a ani ty nejlepší nelze brát za zcela spolehlivé. Samuel Johnson | Detail citátu

Pospěšte, abyste přečetli nejlepší knihy. Není jich mnoho a může se státi, že váš život uplyne, než-li je přečtete. Henry David Thoreau | Detail citátu

Bezpečným znakem dobré knihy je, že se nám líbí o to víc, o co jsme starší. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Zjistil jsem, že se z knihy velmi poučím, ale samy ze mne člověka neučiní. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Kdo má knihy, je šťasten, ještě šťastnější, kdo žádné nepotřebuje. Čínská přísloví | Detail citátu

Popisovat, to není nic. Duch díla se musí vyhnout všem zbytečným slovům. N.N. | Detail citátu

Známkou dobré knihy je, že se tím více líbí, čím starší se člověk stává. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Ach, jaká literatura by mohla vzniknout, kdyby básníci vkládali do psaní tolik horlivosti a fantazie jako pochopové do mučení svých obětí! Gabriel Laub | Detail citátu

Kdybych byl diktátorem, zakázal bych zákonem půjčování knih. William Saroyan | Detail citátu

Tak jako nemáš jíst jen pro chuť, tak nesmíš číst jen pro zábavu. John Ruskin | Detail citátu

O knize se dá soudit i podle názvu. Anglická přísloví | Detail citátu

Člověk, jenž píše knihy, si myslí, že je moudřejší a vtipnější než ostatní lidstvo. Předpokládá, že může poučovat a bavit. Samuel Johnson | Detail citátu

Literatura je literaturou, když ji člověk jistí svým životem. Eda Kriseová | Detail citátu

Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky. Bernard Bolzano | Detail citátu

Nejlepší knihy jsou takové, které člověku říkají, co už sám ví. George Orwell | Detail citátu

Mnozí lidé čtou jen proto, aby nemuseli přemýšlet. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

I když mnoho přečteš, zvol si jednu věc, kterou toho dne promyslíš. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Stinnou stránkou nových knih je, že kvůli nim nemáme čas číst staré. Joseph Joubert | Detail citátu

Drazí-li se kniha s hlavou a zaduní to, je to vždy vinou knihy? Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři. Francis Bacon | Detail citátu

Kniha se líbí všem teprve tehdy, když už ji nikdo nečte. Gabriel Laub | Detail citátu

Nepsané zůstává, ale zůstává jen potud, pokud se čte. Miroslav Horníček | Detail citátu

Dobrý román říká pravdu o svých hrdinech, špatný o autorovi. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Čím více je v knize pomlček, tím méně je v ní myšlenek. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Náruživý knihomol - čte dokonce i ty knihy, které recenzuje. Gabriel Laub | Detail citátu

Kniha měla ten účinek, jaký obvykle dobré knihy mívají - hlupáci po ní zhloupli, moudří zmoudřeli a zbývající tisíce se nezměnily. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Slovník je celý vesmír v abecedním pořádku. Anatole France | Detail citátu

Polští literáti mě nečtou, já zas nečtu je. Moje pomsta je každopádně kvantitativně větší. Karol Irzykowski | Detail citátu

Slova knih nás vždy vzruší, důležité však je, aby nás změnila. Konfucius | Detail citátu

Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého. Čínská přísloví | Detail citátu

Nikdy a ničím na světě nepřimějete čtenáře, aby poznávali svět prostřednictvím nudy. Alexej Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Jestliže nemůžeme s potěšením číst knihu zas a znovu, není třeba ji číst vůbec. Voltaire | Detail citátu

Dobrá povídka musí být krátká, špatná ještě kratší. Emil Krotkij | Detail citátu

Dílo mluví samo za sebe, má-li ke komu. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Z každé napsané povídky by se měl konec a začátek vyškrtnout. Tam totiž mi spisovatelé nejvíce lžeme. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Napsal jsem to velmi složitě, protože o tom nic nevím. Gabriel Laub | Detail citátu

Postavy románu jsou mé vlastní možnosti, které se neuskutečnily. Ladislav Klíma | Detail citátu

Jedni čtou, aby si zapamatovali, druzí proto, aby zapomněli. Heinrich Heine | Detail citátu

Předností většiny knih je, že se bez nich lze obejít. George Bernard Shaw | Detail citátu

Jsem nemocen psaním knih, a stydím se, když je dopíši. Charles-Louis Montesquieu | Detail citátu

Škola produkuje mnoho lidí, kteří dovedou číst, ale nedovedou rozlišit, co za přečtení stojí a co ne. George Macaulay Trevelyan | Detail citátu

Mravnostní cenzura je orgán, který vyškrtává z knih a jiných tiskovin následující slova: 36 řádek zabaveno. Jiří Suchý | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.