Šíří se fámy, že mám velmi rád becherovku a pivo. Obě jsou pravdivé. Miloš Zeman | Detail citátu

Při první skleničce vína pijeme víno, při druhé víno pije víno, ale při třetí, už víno pije člověka. Jan Cimický | Detail citátu

Dobré víno je dobrý přítel, když s ním dovedeme zacházet. William Shakespeare | Detail citátu

Alkohol je nepriateľ ľudstva a len zbabelec uteká pred nepriateľom. Slovenské přísloví | Detail citátu

Víno šeptá: Kolik jsem přineslo dobra to nevím, ale neštěstí, které jsem způsobilo, je nekonečné. Arménská přísloví | Detail citátu

Alkoholik vždy lže. Latinská přísloví | Detail citátu

Náboženství se střídají, pivo a víno zůstávají. Harvey Allen | Detail citátu

In vino veritas, in pivo taky. Neznámý autor | Detail citátu

Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl. Jan Werich | Detail citátu

Když vchází víno, odchází tajemství. Arménská přísloví | Detail citátu

Nic nezavinilo tolik starostí, tolik chorob a bídy jako požívání alkoholu. Charles Darwin | Detail citátu

Pijeme na cizí zdraví a ničíme se vlastní. Jerome K. Jerome | Detail citátu

Proč vlastně pravda a víno teprve tehdy nabývají pravé hodnoty, když byly dlouhou dobu zavřeny v tmavých sklepích? Gabriel Laub | Detail citátu

Když je člověk zdravý, připíjí si na zdraví tak dlouho, až si zkazí žaludek. Neznámý autor | Detail citátu

Nechť sebepotrhleji mošt se chová, přec vínem bude naposled. Johann Wolfgang von Goethe | Detail citátu

Popíjej staré víno, chceš-li vesele stárnout. Latinská přísloví | Detail citátu

K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři. Francis Bacon | Detail citátu

Ať je přineseno smíšené víno a kostky! Ať zhynou ti, kteří se starají o zítřek! Smrt nám volá do ucha: „Už jdu, pospěšte si!“ Maro Publius Vergilius | Detail citátu

Majitel auta stále šetří: jezdí-li, ušetří za alkohol, pije-li, ušetří za benzín, činí-li obé současně, ušetří za nájem, světlo a otop. Alf Scorell | Detail citátu

Víno povzbuzuje ducha, rozněcuje srdce, zbavuje neklidu, vyvolává veselí. Chudý se pokládá za bohatého, černé chmury a starosti se rozplývají a čelo se vyjasňuje. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Ti, kdož vám tvrdí, že pití vína je zlozvyk pohanský, nepříslušný křesťanu, zapomínají na první zázrak Kristův v Káni Galilejské. Proměnil tehdy víno ve vodu, či to bylo obráceně? Anatole France | Detail citátu

Víno nemá závory. České přísloví | Detail citátu

Odborníků na pravdu je víc, než znalců vína - tomu se musí rozumět. Gabriel Laub | Detail citátu

Dnešní víno pij dnes, zítřejší žal zítra. Čínská přísloví | Detail citátu

Lekáme se cholery a přece je alkohol mnohem horší metlou než cholera. Honoré de Balzac | Detail citátu

Nejčistější víno nám nalévají ideologové: bez příměsi pravdy. Gabriel Laub | Detail citátu

Ženy jsou dřevitá vína v bedně života. Kurt Tucholsky | Detail citátu

Skálovi apoštolové - vyléčení alkoholici chodili po kořalnách a udávali ostatní pacienty. Za to směli MUDr. Skálovi, po 20 letech abstinence, tykat. Já a V.Menšík jsme panu doktorovi důsledně vykali. Jiří Sovák | Detail citátu

Tam, kde víno vchází, tajemství vychází. Židovské přísloví | Detail citátu

Víno má často dobrá léta - nemůže tedy vždy obsahovat pravdu. Gabriel Laub | Detail citátu

Lidé, kteří si své nejlepší víno nechávají pro lepší příležitosti, jsou optimisté. Pesimisté je pro jistotu vypijí hned. Realisté své nejlepší víno nechávají na dárek pro nadřízeného. Gabriel Laub | Detail citátu

Je více filozofie v láhvi vína než ve všech knihách. Louis Pasteur | Detail citátu

Noc a láska a víno, ty nemohou rozumně radit. Ovidius | Detail citátu

V tom právě spočívá léčebnej účinek piva, že vás při něm nic nenapadá. Vladimír Páral | Detail citátu

Peníze a víno ve džbánu mění mrav i moudrých pánů. Latinská přísloví | Detail citátu

Nejlépe vychlazené pivo je ze sedmého schodu. Zdeněk Svěrák | Detail citátu

Pivo po víně - jedině pro svině, vino po pivu - hodno obdivu. Německá přísloví | Detail citátu

Skálovi apoštolové - vyléčení alkoholici chodili po kořalnách a udávali ostatní pacienty. Za to směli MUDr. Skálovi, po 20 letech abstinence, tykat. Já a V.Menšík jsme panu doktorovi důsledně vykali. Sovák Jiří | Detail citátu

Smutek jen stěží utopíš v alkoholu. Bývá totiž zatraceně dobrým plavcem. Lech Przeczek | Detail citátu

Tak dlouho se chodí se džbánem pro pivo, až dojdou peníze! Neznámý autor | Detail citátu

Nepřilévej horké k teplému, nedávej vína mladému. František Ladislav Čelakovský | Detail citátu

Víno nemá závory. Česká přísloví | Detail citátu

Nepokoušej se utopit smutek v rumu, umí plavat. Francouzské přísloví | Detail citátu

Životem se jen tak nepropiješ! Odlas Jiří | Detail citátu

Víno je lepší než sto lékařů, ale je příčinou sta chorob! Japonská přísloví | Detail citátu

Noc, láska a víno nenabádají k ničemu umírněnému. Ovidius | Detail citátu

Je příliš pozdě myslit na víno, když je sud prázdný. Ruská přísloví | Detail citátu

Obdiv je ušlechtilé víno pro vznešené duchy. Auguste Rodin | Detail citátu

Neomezená moc svádí panovníka tak samozřejmě jako mladíka víno a ženy, soudce úplatky, starce lakota a ženy marnivost. Jonathan Swift | Detail citátu

Kdykoli piji víno, starosti usínají. Anakreón z Teu | Detail citátu

Navrhuji aby výroba whisky byla osvobozena od všech daní. Je to poslední radost, která mi v životě zbyla (je mi 86 let). Poslanec Horní sněmovny lordů | Detail citátu

Nechte nám víno a ženy, radost a smích. Kázání a sodovku pak na druhý den. George Gordon Byron | Detail citátu

Jsi báječná žena, Marie. Věčná škoda, že jsem tě nepoznal dřív než pivo. Vladimír Renčín | Detail citátu

Láska, víno a noc, to nemůže k mírnosti radit. Ovidius | Detail citátu

Bůh stvořil jen vodu. Člověk stvořil víno. Náboženství se střídají, pivo a víno zůstávají. Neznámý autor | Detail citátu

Některým druhům vína a pravdy stáří neprospívá. Gabriel Laub | Detail citátu

Teprve pivo učinilo žízeň krásnou. Neznámý autor | Detail citátu

Zneužívání alkoholu je to jediné, co staví člověka nad zvíře. George Bernard Shaw | Detail citátu

Alkohol je náš úhlavní nepřítel. Nemáme však milovat své nepřátele jako své bližní? Neznámý autor | Detail citátu

Kdo vůbec nemiluje víno, ženy a zpěv, zůstává po celý život hlupákem. Martin Luther | Detail citátu

Tučná jídla a alkohol jsou našeho zdraví nepřátelé, avšak nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Neznámý autor | Detail citátu

Kulturnost je nátěrem, který lze snadno rozpustit v alkoholu. George Bernard Shaw | Detail citátu

Staré dřevo k spálení, stará kniha ke čtení, staré víno k pití, starý přítel k vyprávění. Alfons Aragonský | Detail citátu

Déšť dává trávě růst, víno hovoru. Švédská přísloví | Detail citátu

Umění není chléb, nýbrž víno života. Jean Paul | Detail citátu

Nic nejíst a nepít je v tom alkohol. Návštěvníci | Detail citátu

Lze využít lásku stejně snadno a rychle jako vypít džbán vína a po kocovině začít znova, je to zajímavé, ale stesk srdce to neutiší. Vytvářet lásku jako sousoší něžné a inteligentní hmoty subtilního přátelství je mnohem těžší, ale jedině hodné zralého srdce. Stanislav Kostka Neumann | Detail citátu

...Neboť, přátelé, pijeme-li, dřímají naše starosti. Anakreón z Teu | Detail citátu

Jak prospívá víno včas-li se pije, tak škodí pito jsouc v nevhodný čas. Ovidius | Detail citátu

Dobrodružství je šampaňským vínem v našem životě. Wilhelm von Humboldt | Detail citátu

Nejlepší je to rýnské víno, v němž je co nejméně Mosely a Rýna. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Teprve s pivem je žízeň krásná. Neznámý autor | Detail citátu

Tam, kde víno vchází, tajemství vychází. Židovská přísloví | Detail citátu

Lež je jako alkohol. Lháři lžou i při umírání. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Hrabě Fernéty. Polívka Bolek | Detail citátu

Staré heslo šlechty: nejlepší zelenina je maso, nejlepší ovoce víno a nejlepší nábytek krásná žena. Zsigmond Móricz | Detail citátu

Sklenku píti, zdrávu býti, druhou píti, vesel býti, třetí píti, rozum se osvítí. Mnohé však pití všecko zřítí! České přísloví | Detail citátu

Kůň, panna a víno velké čistoty potřebují. Česká přísloví | Detail citátu

Alkoholik je člověk, který pije víc než jeho lékař. Murphy | Detail citátu

Jsou dvě věci, které se získávají stářím - dobré víno a přátelé. F. Kohout | Detail citátu

Víno pij z malé sklenky, vědomosti z velké. Čínská přísloví | Detail citátu

Lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích Jára Cimrman | Detail citátu

Tvrdit, že alkoholismus přispívá ke genialitě, znamená tvrdit, že vidí víc ten, kdo vidí dvojitě. Neznámý autor | Detail citátu

Staré dřevo nejlépe hoří, staré víno se nejlépe pije, starému člověku nejvíce věř, starého autora nejraději čti. Francis Bacon | Detail citátu

Rozlišujme pití a pijanství. K druhému se uchylujme jen tehdy, když tíže života láme nám páteř. Isaac Asimov | Detail citátu

Víno povzbuzuje ducha, rozněcuje srdce, zbavuje neklidu, vyvolává veselí. Chudý se pokládá za bohatého, černé chmury a starosti se rozplývají a čelo se vyjasňuje. Neznámý autor | Detail citátu

Není to víno, co dělá člověka opilým; je to on sám. Čínská přísloví | Detail citátu

Dům plný dcer je jako sklep plný zkyslého piva. Holandská přísloví | Detail citátu

Pití vína předpokládá nepočítání času a umění konverzace. Proto Američané pijí whisky. Ilja Arnoldovič Ilf | Detail citátu

Alkohol je metla lidstva, ale zametat je třeba denně. Neznámý autor | Detail citátu

Lepší je pivo pít než dvě tchýně mít. Neznámý autor | Detail citátu

Alkohol nepomáhá najít odpovědi. Jen pomáha zapomenout otázky. Jaroš Ivo | Detail citátu

Při prvním poháru člověk pije víno, při druhém poháru víno pije víno, při třetím poháru víno pije člověka. Japonská přísloví | Detail citátu

Víno je králem léků. Japonská přísloví | Detail citátu

Doktríny neopíjejí o nic méně než alkohol. Henryk Sienkiewicz | Detail citátu

Civilizovaní lidé směřují tam, kde zraje víno. Charlie Chaplin | Detail citátu

Díky vínu se člověk většinou líbí sám sobě, což však vůbec neznamená, že se většinou líbí jiným. Samuel Johnson | Detail citátu

Sklenka vína ti neuškodí, a plnou bečku nevypiješ. Slovácká přísloví | Detail citátu

Nošení kamenů s mudrcem je lepší než pití vína s falešným člověkem. Arabská přísloví | Detail citátu

K pořádné oslavě patří pořádné maso a pořádné pivo. Fratišek Kovařík | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.