Mladí lidé mají sklon myslet si, že jsou moudří, jako si opilí myslí, že jsou střízliví. Charlie Chaplin | Detail citátu

Nedostatek času neexistuje. Všichni máme dost času, abychom mohli udělat všechno, co opravdu udělat chceme. Alan Lakein | Detail citátu

Většina mladých si myslí, že jsou přirození a otevření, a zatím jsou jen nevycválaní a hrubí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Stárnutím se člověk stává pošetilejším i moudřejším. Anglická přísloví | Detail citátu

Dnešní mládež je hrozná. Ale nejhorší je, že už k ní nepatříme. Pablo Picasso | Detail citátu

Ve třiceti jsme dost staří, abychom věděli, co nemáme dělat. Ale ještě dost mladí, abychom to přesto dělali. Brigitte Bardotová | Detail citátu

Stárnutí je nepříjemné, ale je to jediný způsob jak žít dlouho. Charles-Augustin Sainte-Beuve | Detail citátu

Večer života přináší sebou i svoji lampu. Joseph Joubert | Detail citátu

Žijeme v době, kdy dvacetiletí mohou psát paměti. Vanessa Redgraveová | Detail citátu

Na celý život se dívám jako na zápas o třech kolech - mládí, dospělost, stáří. Dvě kola je třeba vyhrát. Jedno už jsem prohrál. Vasilij Markovič Šukšin | Detail citátu

Lidé se vyvíjejí nestejnoměrně. Některým mým vrstevníkům bylo už padesát, když mně bylo teprve padesát. Gabriel Laub | Detail citátu

Musíme věřit v krásnější budoucnost a bojovat za ni proti všem, kterým je dobře i takhle. Dušan Radovič | Detail citátu

Pro toho, kdo věří ve fyziku, je oddělení minulosti, přítomnosti a budoucnosti pouhou iluzí. Albert Einstein | Detail citátu

Staří jsme - ale jsme chytří? Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Nebezpečný je takový ženský teenager teprve mezi třiceti a čtyřiceti lety. André Maurois | Detail citátu

Budoucnost dosud nenarozenou raději nekřtěme, příteli. George Meredith | Detail citátu

Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele. Sokrates | Detail citátu

Minuta je dlouhá podle toho z jaké strany záchodových dveří stojíte. N.N. | Detail citátu

Když už nemůžeme svůj věk skrývat, musíme s ním koketovat. Blumenthal | Detail citátu

Tajemství budoucnosti kultury je obrazem samé záhady lidského ducha. Václav Havel | Detail citátu

Když se konečně něčemu doopravdy naučíme, jsme už moc staří, aby nám to k něčemu bylo. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Budoucnost je místo kam se ubíráte strávit zbytek svého života. Každodenní výkony jsou cihly, z kterých ho budujete. Zig Ziglar | Detail citátu

Minulost není třeba milovat, stačí jí rozumět a nezapomenout, že končí v budoucnosti. Miroslav Ivanov | Detail citátu

Staří jsme jen tehdy, když nám působí potěšení bavit se s dámou, která pro nás nepřichází v úvahu jako milenka. Sacha Guitry | Detail citátu

To jediné, co opravdu máme je současná chvíle, nyní. Sogjal Rinpočhe | Detail citátu

Statisticky je zjištěno, že na každého muže, který dosáhne věku 85 let, připadá sedm žen - tehdy už je bohužel pozdě. Sigurd Hoel | Detail citátu

Čím hřešíme v mládí, to odpykáme ve stáří. Latinská přísloví | Detail citátu

Staří lidé dávají rádi dobrá ponaučení, aby si vynahradili, že už nemohou dávat špatný příklad. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Mladý člověk, který nikdy neplakal, je divoch. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Je lépe v mylné naději sníti, před sebou čirou temnotu, nežli budoucnost odhaliti, strašlivou poznati jistotu. Karel Jaromír Erben | Detail citátu

Cožpak je to normální doba, když takovým mladým chlapcům, jako jsme my, je z ničehož nic přes šedesát? Gabriel Laub | Detail citátu

Mládí nekoupíš - stáří neprodáš. Ruská přísloví | Detail citátu

Budoucnost je plna výzev a nadějí. Nathaniel Hawthorne | Detail citátu

K největším radostem zralého věku patří setkání se čtyřicetiletými ženami, s nimiž jsme se neoženili, když nám bylo dvacet. Yves Montand | Detail citátu

Volný čas je důležitější součást našeho života. Denis Diderot | Detail citátu

Buď ohleduplný ke stárnoucí ženě, která se chce ještě líbit světu. Karl Georg Büchner | Detail citátu

Když bujně dovádí mladík, je to chyba, když stařec, je to šílenství. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Stáří se dovede lépe vyhýbat neštěstím, ale mládí je dovede lépe snášet. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Člověk není k stáru moudřejší, je jen opatrnější. Ernest Hemingway | Detail citátu

Nemysli na minulost, žij v přítomnosti a mysli na budoucnost. N.N. | Detail citátu

Čas je nemilosrdný. Jiří Marek | Detail citátu

Žhavost mládí nemá k spasení o nic dále než vlažnost stáří. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Divé koně, starý vůz, mladá žena, starý muž. Polská přísloví | Detail citátu

Budoucnost bohužel není již tím, čím bývala. Paul Valéry | Detail citátu

Mládí se stářím kazí a ztrácí na ceně. Sherwood Anderson | Detail citátu

Věřím, že nic nepomine bez následků a že každý náš krok, i ten nejmenší, jest významný pro život přítomný i budoucí. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill. N.N. | Detail citátu

Postavit někomu pomník za živa znamená nedůvěřovat budoucnosti. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Současnost je okamžik mezi minulostí a budoucností, postižitelný pouze metodami vyšší matematiky. Gabriel Laub | Detail citátu

Vy jste zvláštní lidé, vy mladí, všichni dohromady. Minulost nenávidíte, přítomností opovrhujete, budoucnost je vám lhostejná. Erich Maria Remarque | Detail citátu

To, že nikdy není pozdě, se často chápe tak, že na všechno je vždycky dost času. Patricie Holečková | Detail citátu

Hrůza jak ti lidé dnes žijí! Není divu, že umírají tak mladí. Narazíte-li na staršího člověka, pak jistě pochází z dřívější doby. Židovská přísloví | Detail citátu

Člověk musí mít budoucnost v mysli a minulost v aktech. Charles Maurice Talleyrand-Périgord | Detail citátu

Čas je půjčka, kterou nemůže vrátit ani vděčný dlužník. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Stáří má mnoho předností. Marně se však snažím si na některou vzpomenout. William Somerset Maugham | Detail citátu

Budoucnost je doba, kdy budeme vědět všechno o minulosti. Dokud víme jen část pravdy, jsme ještě v současnosti. Gabriel Laub | Detail citátu

Stáří začíná od chvíle, kdy se nám všechna děvčata začínají zdát hezká. N.N. | Detail citátu

Není větší škody nad ztracený čas. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Pomlouvat mladé je nezbytná součást duševní hygieny starých lidí a znamenitě povzbuzuje jejich krevní oběh. L. P. Smith | Detail citátu

Každá minulost byla lepší. Španělská přísloví | Detail citátu

Každý den pozoruji, jak mládež trpí tím, že neexistují školy, v nichž by se učila žít s lidmi a se světem. Adam Mickiewicz | Detail citátu

Čas, toť peníz jako naše koruna - nelze jej vyměnit. Gabriel Laub | Detail citátu

Že jsou ženy přitahovány prošedivělými mužskými skráněmi, je jakýsi druh vyšší spravedlnosti, neboť ženy jsou také většinou jejich příčinou. N.N. | Detail citátu

Čeho si v mládí přejeme, toho máme hojnost v stáří. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Kdo se stará jen o budoucnost, je méně předvídavý než ten, kdo se stará jen o okamžik, neboť se nestará ani o ten okamžik, ale jen o jeho trvání. Franz Kafka | Detail citátu

Stáří není smutné proto, že se ztrácejí naše potěšení, ale naše naděje. Jean Paul | Detail citátu

Čas je jediný zdroj k dispozici volně všem. Richard Sennett | Detail citátu

Téměř všichni staří prohlásili, že nic nelze poznat, nic pochopit, nic vědět. Že smysly jsou omezené, duchové tupí, život krátký. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Člověk s jedněmi hodinkami ví přesně, kolik je hodin. Člověk s dvojími si není nikdy jistý. N.N. | Detail citátu

Krádež času patří mezi nejhorší zločiny. Přesto je naprosto beztrestná. Lech Przeczek | Detail citátu

Pokud získáte pojem o čase, začněte s ním počítat. Zig Ziglar | Detail citátu

Mládí je něco kouzelného. Jaká ostuda že se jím plýtvá pro děti. George Bernard Shaw | Detail citátu

Staří lidé jsou nebezpeční tím, že jim už nezáleží na budoucnosti. George Bernard Shaw | Detail citátu

Minulost je koulí na noze, kterou člověk vláčí za sebou. Zdeněk Chromý | Detail citátu

Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku. George Bernard Shaw | Detail citátu

Když je člověk senilní. Má jen samé klady - nekrade a nesmilní, už jen dává rady. Jiří Žáček | Detail citátu

Stáří se nevysmívej - vždyť k němu směřuješ. Menandros | Detail citátu

A přece je to krásné, když si člověk zavzpomíná, jak byl hloupý v mládí. Romain Rolland | Detail citátu

Čas je to, co se člověk neustále snaží zabít, ale co nakonec zabije jeho. Herbert Spencer | Detail citátu

Špatná zpráva je ta, že čas letí. Dobrá zpráva je ta, že vy jste pilot. Michael Althsuler | Detail citátu

Po nevlídných časech zas přijdou lepší. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Nic na světě nám nepatří, jenom čas. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Prorok je ten, kdo vidí daleko dopředu, ale zároveň vidí všechno kolem sebe, protože budoucnost se začíná dnes. Konstantin Eduardovič Ciolkovskij | Detail citátu

Čím víc stárnu, tím víc zjišťuji, že dětství a stáří jenom splývají, ale že jsou to navíc dva nejintenzivnější stavy, které je nám dáno žít. Marguerite Yourcenarová | Detail citátu

Rodný list je pomluva, kterou může žena kdykoli svým zjevem dementovat. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Žijeme stále pro budoucnost - věčné ladění, a koncert nezačíná nikdy. Ludwig Börne | Detail citátu

Stárnutí není nic jiného než zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas. André Maurois | Detail citátu

Lidé nedovedou ocenit přítomnost a naplnit ji životem. Proto tolik touží po lepší budoucnosti a koketují tolik s přítomností. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Čas jsou sice peníze, ale nelze si ho uložit do banky, aby nám přinášel úroky. Lech Przeczek | Detail citátu

Nejvíc času promarníme tím, že usilujeme, jak získat čas. John Steinbeck | Detail citátu

Jak dlouho zůstaneme mladí? Tak dlouho, dokud jsme milovaní. Dante Alighieri | Detail citátu

Čas je onen brus, který ty surové milostné záležitosti dvou lidí teprve vybrousí do náležité podoby, buď lásky nebo nenávisti. Joseph Addison | Detail citátu

Stáří není přílišným neštěstím, uvážíme-li i tu druhou možnost. Ernest Hemingway | Detail citátu

Čas je strašně relativní pojem. Karel Čapek | Detail citátu

Z předmětů, kterých se zbavujeme, by nám nepřipomínaly minulost, přicházívá první na řadu partner. Ladislav Muška | Detail citátu

Když jsem byl mladý, říkali mi: "Uvidíte, až vám bude padesát." Dnes je mi padesát, a nevidím nic. Erik Satie | Detail citátu

Žena, která je provdána za archeologa, se může považovat za šťastnou, protože čím je starší, tím je pro svého muže zajímavější. Agatha Christie | Detail citátu

Život člověka, který přeskočil osudný věk, se řítí děsivou rychlostí. Jean Dutourd | Detail citátu

Čas jsou peníze. Ale zkuste si trochu času ušetřit na stará kolena. Gabriel Laub | Detail citátu

Je to smutné, ale mládí musí jednou odejít. I když si je člověk zachová v srdci, žel přírodě, nezachová si je v kolenou. Jan Werich | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.