Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tomáš Baťa | Detail citátu

Recept na úspěch: Najděte něco, za co jsou lidé ochotní zaplatit a dělejte to extrémně dobře. Neznámý autor | Detail citátu

Velký lídr je jako magnet. Přitahuje další velké lidi a odpuzuje ty malé. Neznámý autor | Detail citátu

Veďte lidi k tomu, aby si vybrali bitvy tak velké, aby to mělo význam a dost malé na to, aby je mohli vyhrát. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Pesimista si stěžuje, že fouká vítr. Optimista čeká, až foukat přestane. Vůdce napíná plachty. John C. Maxwell | Detail citátu

Metař ví o čištění dílny více než vrchní ředitel. Metaři mne mohou poučit o tom, jak udržet čistotu v podniku lépe než všichni ředitelé a úředníci dohromady. Tomáš Baťa | Detail citátu

Aby se člověk vyléčil z nevědomosti, musí se k ní doznat. M.E de Montaigne | Detail citátu

Firma má jen určité množství peněz a manažerského času. Ti úspěšní investují tam, kde se to nejvíce vyplácí. Jack Welch | Detail citátu

Just like a good customer, it is more effective to retain key employees than to replace them. R.C. Mills | Detail citátu

Nejčastější příčinou toho, že nedosáhneme svých cílů, je skutečnost, že zabíjíme čas tím, že děláme nejdříve druhořadé věci. Robert J. Mckain | Detail citátu

Jsou dvě věci, ke kterým lidi jen těžko přimějete: Přemýšlet o věcech a provádět je v pořadí podle jejich důležitosti. Právě v této dovednosti ale spočívá rozdíl mezi profesionálem a amatérem. George Maxwell | Detail citátu

Skutečný vůdce se pozná podle toho, že jeho lidé vždy nějakým záhadným způsobem odvádějí vynikající práci. John C. Maxwell | Detail citátu

Neúspěch nás učí, že porážka se dá přežít. Neuspět není ostuda. Ostuda je bát se vstát a zkusit to znovu. Benjamin Barber | Detail citátu

Vítězné týmy mají skvělé vůdce. Jsou tvořeny správnými lidmi. Hrají, aby vyhrály. Snaží se pomoci k úspěchu ostatním. Stále se snaží zlepšovat. John C. Maxwell | Detail citátu

Mají-li se dát lidé do pohybu, musíte dát hlas jejich nejhlubším touhám, inspirovat je, aby uvěřili, že dokáží slézat hory, o kterých panuje názor, že jsou příliš vysoké. David Gergen | Detail citátu

Talent má mnoho různých tváří. Přichází v rozmanitých tvarech a podobách. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Nezáleží tolik na tom, kolik máme, ale ja si to užíváme. Charles Spurgeon | Detail citátu

Žádný pesimista nikdy neobjevil tajemství hvězd, neplavil se do neznámých zemí ani neobjevil nové obzory lidské duše. Helen Keller | Detail citátu

Cílem života je sebezdokonalování a naším posláním je zdokonalovat sami sebe. Oscar Wilde | Detail citátu

Vedení je vztah. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Člověk se potřebuje bavit. Potřebuje si hrát a co je nejdůležitější potřebuje se smát. Hal Urban | Detail citátu

Umění vést spočívá v tom, že dokážeme přimět lidi, aby nás následovali, i když to není jejich povinnost. John C. Maxwell | Detail citátu

Existují pouze dva způsoby, jak se odlišit. Buď jste lepší nebo levnější. Neznámý autor | Detail citátu

Budete-li potlačovat hněv, potlačíte i radost. Neznámý autor | Detail citátu

Nikdy nemůže být tak hrozně, aby nemohlo být ještě hůř. Neznámý autor | Detail citátu

Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe. Tomáš Baťa | Detail citátu

V mnoha firmách je vedení lidí to, co se dělá jen když zbude čas. Jack Welch | Detail citátu

Trávit čas se zákazníky je pravděpodobně ten nejlacinější kurz, který můžete o vztahu se zákazníky absolvovat. John Chambers | Detail citátu

Bez našeho svolení nám nikdo nemůže ublížit. Neznámý autor | Detail citátu

Pokud chcete znát teplotu v celém podniku, vložte teploměr do úst jeho vůdce. Rick Warren | Detail citátu

Na světě jsou cvoci, někteří z nich se stávají šéfy. Jack Welch | Detail citátu

Jestli chcete hvězdy, odměňujte jednotlivce. Jestli chcete týmové hráče, odměňte výsledek týmu. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Že nedostanete vždy, co chcete, je někdy obrovské štěstí. Dalajlama | Detail citátu

Překážky jsou ony obávané věci, které spatříme, když odvrátíme pohled od svého cíle. Henry Ford | Detail citátu

Consumers are statistics. Customers are people. Stanley Marcus | Detail citátu

Miluj a pracuj vždy tak, aby ses za vykonané nemusel omlouvat Biskup Vláďa | Detail citátu

Každý, kdo odešel z vaší firmy jí nadále reprezentuje. Může ji pomlouvat nebo chválit. Jack Welch | Detail citátu

Nenávidíme nejistotu. Jsme toxikomani závislí na kontrole. Když cítíme, že kontrola chybí, děláme se nám zle. Cítíme nervozitu a stres. Proto se necháváme vést značkami. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Problém spočívá v tom, že se až příliš mnoho lidí pokouší být někým jiným místo toho, aby byli sami sebou. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Vůdce je významným ne pro svou sílu, ale pro svou schopnost dodávat sílu ostatním. John C. Maxwell | Detail citátu

Člověk nemůže nevést. Watzlawick | Detail citátu

Vůdci přitahují a jsou přitažliví. Lionel Tiger | Detail citátu

Talent pomůže, ale nedostane vás tak daleko jako ambice. Paul Arden | Detail citátu

V celé dosavadní historii byli vynikajícími lídry obyčejní lidé s neobyčejnou vizí – a s dovedností tuto vizi komunikovat. Peter Urs Bender | Detail citátu

Úspěch ukazuje, jak vysoko si doskočil, když ses odrazil ode dna. G.S. Patton | Detail citátu

Nálada vůdce je nakažlivá. Jack Welch | Detail citátu

Buďte sami sebou! Nápodobou někoho jiného dosáhnete maximálně na průměr. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Lidí se nebojme, ale sebe. Tomáš Baťa | Detail citátu

Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli. Helen Keller | Detail citátu

Nikdo z nás není tak chytrý jako my všichni dohromady. Japonské přísloví | Detail citátu

Snažte se o to, aby vaše produkty a služby, byly jiné než u ostatních. A zákazníci k vám přilnou jako lepidlo. Jack Welch | Detail citátu

V lidském životě jsou dvě tragédie. První je, že se Vám nepodaří dosáhnout toho co chcete a druhá je, když se Vám to podaří. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Každá organizace potřebuje dobré lídry, ne jen dobré politiky. Jerry Weltner | Detail citátu

Přátelé nevěří tobě, ale v tebe! Neznámý autor | Detail citátu

Podřízené dědíte, ale stoupence musíte získat. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Ať už je důvod jakýkoli, v práci se oslavuje nedostatečně. Jack Welch | Detail citátu

Velcí lídři byli vždy zároveň i velkými učiteli. Noel Tichy | Detail citátu

Neselhal jsem 10000 krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefugují. Thomas A. Edison | Detail citátu

Vyhýbat se nejistotě patří k lidské přirozenosti. Kjell A Nördström | Detail citátu

Kdo chce stavět vysoké věže, musí se dlouho věnovat základům... Mathy | Detail citátu

Sebeúcta je pověst, jakou máš sám u sebe. Brian Tracy | Detail citátu

Leadership je jako krása – jen těžko se definuje, ale když ji vidíte, poznáte ji. Warren Bennis | Detail citátu

Proč chci vyhrát ? Protože nechci prohrát! Max Schmelling | Detail citátu

Je daleko důležitější dělat správnou věc než dělat věc správně. Peter F. Drucker | Detail citátu

Po návratu z cest o Češích: Jsme vysoce nespolečenští, je nám nepříjemné, když máme mluvit s lidmi vybraně, vědět s kým mluvit, co jim říci, na co se zeptat. Neumíme jazyky. A neumíme se smát. Jsme tragičtí ve styku s lidmi. Naše sebevědomí je nedostatečné. Nejsme si jisti.Toužíme po izolaci, aby vše bylo malé, ale naše. Jan Baťa | Detail citátu

Skutečný lídr nepotřebuje vést. Je spokojen s tím, že ukáže cestu. Henry Miller | Detail citátu

Lásce a vaření se oddávejte bez ohledu na nebezpečí. Dalajlama | Detail citátu

Člověk musí vyhledávat radost a každý den mít nějakou. Jaromír Štetina | Detail citátu

Vůdci jsou nositelé naděje. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Úspěšný život není nic jiného než řada úspěšných dní. Hal Urban | Detail citátu

Sebeúcta je onen niterný pocit, který máme, když přemýšlíme o svě vlastní hodnotě. Denis Waitley | Detail citátu

Potkali jsme nepřítele. Jsme to my. Pogo | Detail citátu

Příležitostí stát se vůdcem je spousta a pro většinu lidí jsou dosažitelné. John C. Maxwell | Detail citátu

Když se ke všem zaměstnancům chováme stejně, odcházejí. Dave Logan | Detail citátu

Pouze ten, kdo toho hodně poznal, si dokáže plně uvědomit svou nevědomost. Louis L´Amour | Detail citátu

Od života dostanete to, čím se zabýváte ve svých myšlenkách. Myslete, chovejte se a mluvte negativně a Váš svět bude také negativní. Myslete, chovejte se a mluvte s nadšením a budete se cítit šťastně. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Musíte vědět, kam jdete. Nikdo za vámi nepůjde, pokud nevíte, kam míříte. Steve Rivkin | Detail citátu

15% of one’s financial success is due to one’s technical knowledge and about 85% is due to human skills and ability to lead people. Neznámý autor | Detail citátu

Můžete zkoušet plavat v řece proti proudu. Po proudu to půjde mnohem lépe. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Objevovat vlastní schopnosti je úžasně zábavné. Kjell A Nördström | Detail citátu

Jací jste vy, taková je i vaše firma. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Zboží má takovou hodnotu, jakou je je za něj kupující ochoten zaplatit. Pubilius Syrus | Detail citátu

Aby člověk dosáhl toho, co je možné, musí usilovat o to, co je nemožné. Ernest Fischer | Detail citátu

Jen jeden div je větší než moře, a tím je nebe. Jen jeden div je větší než nebe, a tím je nitro lidské duše. Victor Hugo | Detail citátu

Úkolem vedoucího není hasit požáry. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Při plnění kolektivních úkolů jsou mnohem výkonnější přátelé než známí. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Úkolem každé organizace je přeměnit schopnosti lidí ve schopnosti společnosti. Kjell A Nördström | Detail citátu

Nevidíme, co je možné, protože fantazírujeme o nedosažitelném. Seneca | Detail citátu

Jednej tak, abys byl šťastný. Ne aby ses šťastným jen zdál. Neznámý autor | Detail citátu

V přírodě je přežití a úspěch otázkou těch nejschopnějších a nejpřitažlivějších. Charles Darwin | Detail citátu

Neodkládejte nejsložitější úkoly, protože se spolehlivě objeví vždy, když budete nejvíce unaveni. Vyřešte je jako první a další úkoly už půjdou jako po másle. N.V Peale | Detail citátu

Klíč vyhovuje, když odemkne zámek. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Sebeúcta předchází úctě druhým. Neznámý autor | Detail citátu

25 let jste mě platili za moje ruce a přitom jste mohli využít i můj mozek – zadarmo!! Anonymní zaměstnanec | Detail citátu

Vše, co se nám stává je pouze ozvěnou toho, kdo jsme. Jen Gebser | Detail citátu

Jestliže neporazíte sebe, budete poraženi sebou. Napoleon Hill | Detail citátu

Jeden strom les nedělá Biskup Vláďa | Detail citátu

Úspěch znamená dělat to nejlepší, co můžeme, s tím co máme. Úspěch spočívá v konání, nikoli v dostávání - v úsilí, ne ve vítězství. Wynn Davis | Detail citátu

Rozhodni se, co chceš dělat, rozhodni se, co jsi za to ochotný dát, stanov si priority a pusť se do práce. H.L. Hunt | Detail citátu

Pokud se s tím dá něco dělat, proč si dělat starosti? Pokud se s tím nedá nic dělat, proč si dělat starosti? Šantidéva | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.