Hloupost je nejen dědičná, ale bohužel taky nakažlivá. Alexander Roda Roda | Detail citátu

Když je hlava hloupá, pracovitostí se nedá mnoho vynutit. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Nikdy nepotřebujeme svého ducha tolik, jako když mluvíme s hlupákem. Čínská přísloví | Detail citátu

Každý z nás je tak trochu blázen. Všechno záleží na společensky tolerované míře bláznovství. Lech Przeczek | Detail citátu

Hloupost je něco neochvějného. Všechno, co na ni zaútočí, také na ní ztroskotá. Gustave Flaubert | Detail citátu

Každý den na každeho z nás čeká v průměru jeden blbec a my se na srážku s ním musíme připravit. Petr Novotný | Detail citátu

Hloupost je nejzvláštnější za všech nemocí. Netrpí jí nemocný, ale ti okolo něj. Jacques Prévert | Detail citátu

Jen blázen se dá dvakrát kousnout stejnou zmijí. Tristan Bernard | Detail citátu

Kolik hloupostí napovídají lidé jen proto, že chtějí říct něco chytrého! Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Proti blbosti i bohové bojují marně. Jan Werich | Detail citátu

Věda o hlouposti prokázala, že hustota hlupáků je stejná mezi členy vlád jako mezi pravidelnými návštěvníky restaurací nižších cenových skupin. Koukolík František | Detail citátu

Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným. Vladimír Komárek | Detail citátu

Hlupák má jednu velkou výhodu před člověkem vzdělaným. Je sám se sebou spokojen. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Nedostatky velkých lidí jsou útěchou hlupáků. Ludwig Feuerbach | Detail citátu

Opakováním se blbec učí a chytrý blbne. Patricie Holečková | Detail citátu

Narodit se hloupý, to je nevyléčitelná choroba. Ben Johnson | Detail citátu

Zamilovaní jsou blázni. Titus Maccius Plautus | Detail citátu

Jakmile se z mládí začne dělat zásluha, tak je to špatné. Protože každej blbec - starej - byl taky jednou mladej blbec. Werich Jan | Detail citátu

Hloupost neosvobozuje od myšlení. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Kdo staví na lidské hlouposti, staví pevně a trvale. Feliks Chwalibóg | Detail citátu

Na louce naděje se pase mnoho hlupáků. Ruská přísloví | Detail citátu

Blbci jsou ve své blbosti nesmírně kreativní. Wabi Daněk | Detail citátu

Jen dva druhy lidí jsou opravdu okouzlující - lidé, kteří vědí naprosto všechno, a lidé, kteří nevědí naprosto nic. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí a lidé moudří tak plni pochybností. Bertrand Russell | Detail citátu

Kde blb, tam nebezpečno. Jan Werich | Detail citátu

I z hlupáka může něco být, když svou hloupost včas pozná. Pavel Kohout | Detail citátu

Hloupost je lenost ducha a lenost hloupost těla. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Jedna z největších civilizačních pohrom - učený hlupák. Karel Čapek | Detail citátu

Největší potupa je, když člověka pochválí blbec. Villon Francois | Detail citátu

Máslo na hlavě není součástí správné výživy. Peter Gossanyi | Detail citátu

Ředitel blázince musí umět přesvědčit pacienty, že blázinec je tam venku. Jiří Žáček | Detail citátu

Vesmír a blbost jsem nekonečné. N.N. | Detail citátu

Blbec je idiot, který neudělal kariéru. Gabriel Laub | Detail citátu

Umíněnost a zarytost jsou nejlepší důkazy hlouposti. Michel de Montaigne | Detail citátu

Nikdy nepovažuj za zlý úmysl něco, co lze dostatečně vysvětlit prostou blbostí. N.N. | Detail citátu

Jenom idiot se učí z vlastních zkušeností. Otto von Bismarck | Detail citátu

Proč dělat v životě stejnou hloupost, když je tak bohatý výběr. N.N. | Detail citátu

Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé. Jan Werich | Detail citátu

Je nepředstavitelné, kolik je nutno na světě vynaložit důvtipu, abychom prokázali hloupost. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

V notách mají prázdné hlavičky větší hodnotu než ty plné - bohužel nejen v notách. Václav Dušek | Detail citátu

Rozumný ví, kdy má změnit své mínění, hlupák je proměnlivý jako měsíc. Johann Nepomuk Nestroy | Detail citátu

Celkem vzato - moudří lidé všech dob říkali v podstatě totéž. A hlupáci, tj. velká většina lidí všech dob, dělali také totéž - totiž pravý opak. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Kdo víno, ženy, zpěvy nemáš rád, nech hlupákem se celý život zvát. Johann Heinrich Voss | Detail citátu

Přemýšlel jen při chůzi, a chodil velmi málo. Emil Krotkij | Detail citátu

Hlupák, když udělá chybu, pak vždycky vysvětluje, že to bylo jeho povinností. George Bernard Shaw | Detail citátu

Blázen každého za blázna soudí. České přísloví | Detail citátu

Většina lidí jsou jako špendlíky - hlavičky na nich nejsou to hlavní. Jonathan Swift | Detail citátu

Blbost je velký dar, činí člověka šťastným. Komárek Vladimír | Detail citátu

Duchaplní lidé by byli často osamělí bez hlupáků, kteří jsou na ně pyšní. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Hlouposti mohou být půvabné, hloupost nikdy. Alberto Moravia | Detail citátu

Když hlupák dělá něco, za co se stydí, vždycky prohlašuje, že je to jeho povinnost. Shaw George Bernard | Detail citátu

Kdo vůbec nemiluje víno, ženy a zpěv, zůstává po celý život hlupákem. Martin Luther | Detail citátu

Pitomost je tak dokonalá vlastnost, že ji lze napodobit pouze za pomoci vysoké inteligence. Ladislav Muška | Detail citátu

Intelekt je neviditelný pro toho, kdo žádný nemá. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Jedno z největších neštěstí civilizace: hlupák - vzdělanec. Karel Čapek | Detail citátu

Hlupák se pachtí kvůli něčemu, co se stane i bez něho. Thomas Murner | Detail citátu

Nerozumní touží po dlouhém životě, ač se těší z dlouhého života. Démokritos | Detail citátu

Kozel je nebezpečný zepředu, kůň zezadu, hlupák ze všech stran. Židovská přísloví | Detail citátu

Hlupák je ten, kdo nemá ani tolik ducha, aby byl marnivcem. N.N. | Detail citátu

Hlupák dělá hlouposti neuváženě, kdežto rozumný člověk teprve po zralé úvaze. Patricie Holečková | Detail citátu

Nejsem zajedno s matematiky. Domnívám se, že souhrn nul je nebezpečné číslo. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Staří blázni jsou bláznivější než mladí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Pramen všech zmatků u nás je strach jedněch a hloupost ostatních. František Vymazal | Detail citátu

Kdo nevěří, že je hlupák, je hloupý - neboť se tím zbavuje vznešeného pocitu sounáležitosti s většinou. Gabriel Laub | Detail citátu

Moudrý muž je pánem svého ducha, blázen je však jeho otrokem. Publilius Syrus | Detail citátu

Narodil se jako hlupák a velmi úspěšně rozvinul své vrozené schopnosti. Samuel Butler | Detail citátu

Hloupému člověku nejvíce prospívá, když mlčí. Kdyby to však věděl, nebyl by už hloupý. N.N. | Detail citátu

Lepší moudrý blázen, než bláznivý mudrc. William Shakespeare | Detail citátu

Opět zvítězil dobrý nápad nad zdravým rozumem. Šafář Karel | Detail citátu

Kdyby blbost kvetla, byl by svět jako velká rozkvetlá zahrada. N.N. | Detail citátu

Nemožné - to slovo najdeš jen ve slovníku hlupáků. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Hloupost a pýcha na jednom dřevě rostou. Česká přísloví | Detail citátu

Hlupákovi vjede pří každém vtipném slově děs do údů. Hérakleitos | Detail citátu

Nadání nemusí být pro člověka vždy přínosem, neboť je možno být nadaný i hloupostí. Oldřich Fišer | Detail citátu

Velcí lidé podnikají velké věci právě proto, že jsou velcí - blázni proto, že je berou na lehkou váhu. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Idioty máme, chybí nám Dostojevští. Milovan Vitezovič | Detail citátu

Nenechme bojovat hlupáky pod korouhví rozumu. Jiří Žáček | Detail citátu

Rozumu musí nabýt každý sám, hloupost se šiří sama. Erich Kästner | Detail citátu

Co je platná většina, když nemá rozum. Modrzewski Andrzej Frycz | Detail citátu

Hlupák zůstane celý život hlupákem, ale blbec to vždy někam dotáhne. Patricie Holečková | Detail citátu

Hlupák se těší a raduje, když někdo mu hodně slibuje. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Svět má patřit bláznům. Pavel z Tarsu | Detail citátu

Hloupost se projevuje dvojím způsobem - bud mlčí, nebo je výmluvná. Mlčenlivá hloupost je snesitelnější. Honoré de Balzac | Detail citátu

Blázen dává, moudrý bere. České přísloví | Detail citátu

Ne moudrost, hloupost je umíněná. Sofoklés | Detail citátu

Moudrý se usmívá, blázen se chechtá. Slovenská přísloví | Detail citátu

Hlupák má před vzdělaným člověkem velkou výhodu - je sám se sebou vždy spokojený. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Žádný člověk není takový hlupák, aby nedosáhl úspěchu aspoň v jedné věci, je-li vytrvalý. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Spolykal mnohou moudrost, bylo to ale, jako by mu to šlo do nesprávné dírky. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Hloupost je také jistým způsobem užívání intelektu. Karol Irzykowski | Detail citátu

Rozum má své meze, ale omezenost je neomezená. Jiří Žáček | Detail citátu

Každá pitomost se tváří vážně. Josef Poláček | Detail citátu

Pro hlupáka nebude nikdy ráno moudřejší večera. Lech Przeczek | Detail citátu

Vše, co se mezi smrtelníky podniká, je plno bláznovství, vždyť to konají blázni zase jen s blázny. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Prázdnou hlavu plnost kapsy zakryje. N.N. | Detail citátu

Mít ve všem pravdu je znakem hlouposti. Michel de Montaigne | Detail citátu

Chceš-li dodělat se vezdejšího chleba, bývej hloupým, kde je toho třeba. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Hloupý člověk by udělal nejlépe, kdyby mlčel. Ale kdyby věděl, že má mlčet nebyl by tak hloupý. Čínské přísloví | Detail citátu

Kdo moc počítá, je vždy v nebezpečí, že se přepočítá. Hloupá kráva vždycky najde správnou trávu. Theodor Fontane | Detail citátu

Být na obtíž je úlohou hlupáka. Jemný člověk vycítí, zda je vhod či ne a umí zmizet v okamžiku, který ještě předchází onomu, kdy se stane zbytečným. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.