Hloupost je lenost ducha a lenost hloupost těla. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Svět má patřit bláznům. Pavel z Tarsu | Detail citátu

Lidská blbost je věčná, životaschopná a nesmírně sebevědomá. Ohrožuje nás nejen zvenčí, ale i zevnitř. Je jako ten pohádkový drak, kterému za každou uťatou hlavu naroste nová. Necituji teď nějakého klasika? Žáček Jiří | Detail citátu

Kdo nedokáže obdivovat, je hlupák. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Hlupáci jsou všichni, kteří na ně vypadají, a polovina těch, kteří na ně nevypadají. Baltasar Gracian | Detail citátu

Hlupák, když udělá chybu, pak vždycky vysvětluje, že to bylo jeho povinností. George Bernard Shaw | Detail citátu

Hloupost bláznů bývá vždycky brouskem moudrých. Shakespeare William | Detail citátu

Střezte se šlápnout na nohu vzdělanému hlupákovi. Jeho kousnutí je nevyléčitelné. Paul Gauguin | Detail citátu

Kdo staví na lidské hlouposti, staví pevně a trvale. Feliks Chwalibóg | Detail citátu

Hloupost je cosi neochvějného. Kdokoli na ní zaútočil, na ní ztroskotá. Gustave Flaubert | Detail citátu

Kde blb, tam nebezpečno. Jan Werich | Detail citátu

Rozum má své meze, ale omezenost je neomezená. Jiří Žáček | Detail citátu

Boj se hlavně toho, kdo v hlavě nemá mnoho. Ruské přísloví | Detail citátu

Záměrně ze sebe dělat blázna - toť nejvyšší moudrost. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Hloupému člověku mohou být i vědomosti škodlivé. Arvo Valton | Detail citátu

Hloupost je nejen dědičná, ale bohužel taky nakažlivá. Alexander Roda Roda | Detail citátu

Hlupák má jednu velkou výhodu před člověkem vzdělaným - je sám se sebou spokojen. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

V každé době museli malí pykat za hloupost velkých. Jean de La Fontaine | Detail citátu

Hloupost má srdce na jazyku, moudrý jazyk v srdci. Irská přísloví | Detail citátu

Opět zvítězil dobrý nápad nad zdravým rozumem. Šafář Karel | Detail citátu

Jen dva druhy lidí jsou opravdu okouzlující - lidé, kteří vědí naprosto všechno, a lidé, kteří nevědí naprosto nic. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Kdo nevěří, že je hlupák, je hloupý - neboť se tím zbavuje vznešeného pocitu sounáležitosti s většinou. Gabriel Laub | Detail citátu

Moudří lidé mluví, protože mají co říci. Blázni protože by rádi chtěli něco říci. Platón | Detail citátu

Zamilovaní jsou blázni. Titus Maccius Plautus | Detail citátu

Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali. Julian Tuwim | Detail citátu

Nikdo není tak hloupý, aby občas hloupého nepředstíral. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Říká-li tisíc lidí totéž, je to buď vox Dei, nebo hloupost. Karol Irzykowski | Detail citátu

Narodit se hloupý, to je nevyléčitelná choroba. Ben Johnson | Detail citátu

Hloupost bláznů bývá vždycky brouskem moudrých. William Shakespeare | Detail citátu

Hloupost je něco neochvějného. Všechno, co na ni zaútočí, také na ní ztroskotá. Flaubert Gustav | Detail citátu

Hloupý není ten, kdo se dopustí hlouposti, ale ten, kdo svou hloupost neumí zakrýt. Baltasar Gracian | Detail citátu

Tam, kde končí lidská blbost, začíná vojenská logika. N.N. | Detail citátu

Na světě jsou milióny hlupáků. A každý z nich to myslí dobře. Konstantin Georgievič Paustovskij | Detail citátu

Hloupí i moudří jsou neškodní, škodliví jsou jen polohloupí a polomoudří. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Nosíme v sobě nevědomost, která nám způsobuje neštěstí. Geree Richard | Detail citátu

Nejlepší odpovědí hlupákovi je mlčení. Titus Lucretius Carus | Detail citátu

Největší potupa je, když člověka pochválí blbec. Villon Francois | Detail citátu

Hloupost je největší zlo. Jan Werich | Detail citátu

Kdo myje oslovi hlavu, plýtvá mýdlem. Italská přísloví | Detail citátu

Co Ťulpasové napíší, ať také Ťulpasové čtou. Twain Mark | Detail citátu

Hloupí lidé nejsou mne tak podivní jako ti, kteří mají myšlenky dlouhé. Jan Neruda | Detail citátu

Na louce naděje se pase mnoho hlupáků. Ruská přísloví | Detail citátu

Moudrý muž je pánem svého ducha, blázen je však jeho otrokem. Publilius Syrus | Detail citátu

Duchaplní lidé by byli často osamělí bez hlupáků, kteří jsou na ně pyšní. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Žádný učený z nebe nespadl. Česká přísloví | Detail citátu

Prostoduchý člověk uvěří každému slovu, vychytralý zvažuje své kroky. Latinská přísloví | Detail citátu

Kdybys pošetilce roztloukl v hmoždíři na padrť tloukem, pošetilost z něho nedostaneš. Šalamoun | Detail citátu

Abychom se bránili hlouposti, k tomu nepotřebujeme víc intelektu, ale jiný druh charakteru, potřebujeme nezávislé lidi, kteří vyhledávají dobrodružství a milují život. Fromm Erich | Detail citátu

Ne moudrost, hloupost je umíněná. Sofoklés | Detail citátu

Komu není shůry dáno, svolá denně poradu. N.N. | Detail citátu

Nemožné - to slovo najdeš jen ve slovníku hlupáků. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Na lidské hlouposti se dá vždycky nejvíce vydělat. Slovenská přísloví | Detail citátu

U vás ti nejmoudřejší vedou řeč, rozhodují však ti nejhloupější. Anacharsis | Detail citátu

S hloupostí se nepouští do boje ani pánbůh. Marie Majerová | Detail citátu

Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným. Vladimír Komárek | Detail citátu

Nikdo se nepovažuje za schopnějšího oklamat chytré lidi než hlupák. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Kozel je nebezpečný zepředu, kůň zezadu, hlupák ze všech stran. Židovské přísloví | Detail citátu

Když hlupák dělá něco, za co se stydí, vždycky prohlašuje, že je to jeho povinnost. Shaw George Bernard | Detail citátu

Blázen po častém smíchu poznán bývá. Slovenská přísloví | Detail citátu

Žádný velký duch není bez trošky bláznovství. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Hloupost jak chléb nám k žití potřebná je. Gellner | Detail citátu

Každý děláme v životě hlouposti, jenomže někdo je dělá osobně, někdo je dává vykonat podřízeným. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

I génius má své meze, ale pitomost je zcela bez mezí. Elbert Hubbard | Detail citátu

Narodil se jako hlupák a velmi úspěšně rozvinul své vrozené schopnosti. Samuel Butler | Detail citátu

Lazebník se učí na hlupákově bradě. Španělská přísloví | Detail citátu

Nezáleží na tom, že vůl je vůl, chyba je, dělá-li se z něho lev. Karel Čapek | Detail citátu

I z hlupáka může něco být, když svou hloupost včas pozná. Pavel Kohout | Detail citátu

Celkem vzato - moudří lidé všech dob říkali v podstatě totéž. A hlupáci, tj. velká většina lidí všech dob, dělali také totéž - totiž pravý opak. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Náhoda nám jednoduše spočítá všechny hlouposti. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Hlupáci dělají pořád stejné hlouposti, chytří stále nové. Německá přísloví | Detail citátu

Hloupé je neumět se udržet a dávat rady jiným. Phaedrus | Detail citátu

Učený hlupák píše svoje nesmysly lepším stylem než hlupák nevzdělaný. Nejde však o nic menší nesmysly. Benjamin Franklin | Detail citátu

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí a lidé moudří tak plni pochybností. Russell Bertrand Arthur William | Detail citátu

Abychom se bránili hlouposti, k tomu nepotřebujeme víc intelektu, ale jiný druh charakteru, potřebujeme nezávislé lidi, kteří vyhledávají dobrodružství a milují život. Erich Fromm | Detail citátu

Bláznovství obchází kolem světa jako slunce. Není místa, kde by nesvítilo. William Shakespeare | Detail citátu

Hlupák se těší a raduje, když někdo mu hodně slibuje. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

I moudrý se stane hloupým, když na sobě přestane pracovat. Orison Swett Marden | Detail citátu

I hloupost je produktem vysoce organizované hmoty. Milan Kenda | Detail citátu

Veď osla do Mekky a vrátí se zase osel. Arabská přísloví | Detail citátu

Hloupost je to, co je snadnější vymyslet než pochopit. Patricie Holečková | Detail citátu

Idioty máme, chybí nám Dostojevští. Milovan Vitezovič | Detail citátu

Říci někomu, že je idiot, to není někdy urážka, ale prostá diagnóza. Tuwim Julian | Detail citátu

Blázni nepotřebují charaktery, ale bez charakterů by nebylo tolik bláznů. Julian Tuwim | Detail citátu

Hlupáci dělají stále stejné hlouposti, ti šikovnější neustále nové. Německá přísloví | Detail citátu

Dějiny se sice neopakují, ale lidská hloupost je věčná a všudypřítomná. Ivan Sviták | Detail citátu

Jdou dvě nekonečna - Bůh a pitomost. Edgar Varése | Detail citátu

Hlupáci často říkají moudré věci. Jen ne tehdy, když si to myslí. Gabriel Laub | Detail citátu

Hloupému člověku nejvíce prospívá, když mlčí. Kdyby to však věděl, nebyl by už hloupý. N.N. | Detail citátu

Chytrý se nedopouští malých hloupostí. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Blbec je idiot, který neudělal kariéru. Gabriel Laub | Detail citátu

Genius většinou zničí jenom sám sebe. Hloupý člověk svou hloupostí nakazí ostatní. Samuel Johnson | Detail citátu

Hlupák je ten, kdo nemá ani tolik ducha, aby byl marnivcem. N.N. | Detail citátu

Hlupák hodí kámen do moře a tisíc mudrců ho nevyloví. Řecká přísloví | Detail citátu

Pitomost je tak dokonalá vlastnost, že ji lze napodobit pouze za pomoci vysoké inteligence. Ladislav Muška | Detail citátu

Opakováním se blbec učí a chytrý blbne. Patricie Holečková | Detail citátu

Chceš-li dodělat se vezdejšího chleba, bývej hloupým, kde je toho třeba. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Moudrý se usmívá, blázen se chechtá. Slovenská přísloví | Detail citátu

Hlupák má před vzdělaným člověkem velkou výhodu - je sám se sebou vždy spokojený. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Blbec nikdy nepřichází vstříc. Vždycky se postaví do cesty. Josef Poláček | Detail citátu

Také i blázen, mlče, za moudrého jmín bývá, a zacpávaje rty své, za rozumného. Šalamoun | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.