Jeho knihy sloužily tak vysokým ideálům, že přestaly sloužit ke čtení. Ladislav Muška | Detail citátu

Škola produkuje mnoho lidí, kteří dovedou číst, ale nedovedou rozlišit, co za přečtení stojí a co ne. George Macaulay Trevelyan | Detail citátu

Kniha je zrcadlo. Když do něj nakoukne opice, nemůže z něho vykouknout apoštol. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Próza je, když všechny řádky jdou až do konce. Poezie je, když některé řádky končí ještě před koncem. Jeremy Bentham | Detail citátu

Jedni čtou, aby si zapamatovali, druzí proto, aby zapomněli. Heinrich Heine | Detail citátu

Jsem nemocen psaním knih, a stydím se, když je dopíši. Charles-Louis Montesquieu | Detail citátu

Kniha spisovatele B o tom, jak mu manželka udělala ze života peklo, stojí už po léta na listině bestsellerů. Tantiémy za ni dostává teď spisovatelova vdova. Gabriel Laub | Detail citátu

S knihami je to jako s lidmi - jen velmi malý počet něco znamená, zbytek se ztrácí v množství. Voltaire | Detail citátu

Čtení? Já nikdy nečtu! Čtení by mě nutilo myslet a myšlení narušuje moje předsudky. N.N. | Detail citátu

Román je plod lidské iluze, že můžeme pochopit druhého. Ale co víme jeden o druhém? Nic! Jediné, co můžeme učinit je podat svědectví každý sám o sobě. Všechno ostatní je překročení naší pravomoci. Všechno ostaní je lež. Milan Kundera | Detail citátu

Neexistuje morální nebo nemorální kniha. Knihy jsou buď dobře nebo špatně napsané. Oscar Wilde | Detail citátu

Konečným cílem cenzury je povolovat jen takové knihy, které stejně nikdo nečte. Giovanni Guareschi | Detail citátu

Člověk by měl číst jen to, co obdivuje. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Malá tečka ukončí i ten největší román. Leszek Kumor | Detail citátu

Kniha měla ten účinek, jaký obvykle dobré knihy mívají - hlupáci po ní zhloupli, moudří zmoudřeli a zbývající tisíce se nezměnily. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Tam kde se pálí knihy, posléze se upalují lidé. Heinrich Heine | Detail citátu

Bibliofil má ke knihám zhruba stejný vztah jako filatelista k zeměpisu. Karl Kraus | Detail citátu

Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse. Latinská přísloví | Detail citátu

Z každé napsané povídky by se měl konec a začátek vyškrtnout. Tam totiž mi spisovatelé nejvíce lžeme. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Kdybych byl diktátorem, zakázal bych zákonem půjčování knih. William Saroyan | Detail citátu

Pamatujme, že kdo píše pro hlupáky, najde vždy široký okruh čtenářů. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Jestliže nemůžeme s potěšením číst knihu zas a znovu, není třeba ji číst vůbec. Voltaire | Detail citátu

Jestliže čtení neovlivňuje náš život, konání a myšleni, tak je škoda číst. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Ach, jaká literatura by mohla vzniknout, kdyby básníci vkládali do psaní tolik horlivosti a fantazie jako pochopové do mučení svých obětí! Gabriel Laub | Detail citátu

Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá. N.N. | Detail citátu

Skvělá kniha - nejprve ji zhltneme, pak si ji v klidu přečteme a nakonec si ji koupíme. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Byla to kniha, která zasluhovala přeložit do nějakého zcela nepoužívaného jazyka. Emil Krotkij | Detail citátu

Jsou knihy, jejichž společným jmenovatelem je absence čitatele. Vladimír Just | Detail citátu

Tváří v tvář vyhlášce mi literatura připadá strašně zbytečná. Miroslav Holub | Detail citátu

Knihami mrtví poučují živé. François-René de Chateaubriand | Detail citátu

Slabá kniha je jako slabá žena. Kdekdo se s ní vyspí. Milan Kenda | Detail citátu

Nikdy jsem si zvlášť nepotrpěl na knihy, protože v nich trvá moc dlouho, než autor vylíčí barvu očí všech postav. Will Rogers | Detail citátu

Kniha se líbí všem teprve tehdy, když už ji nikdo nečte. Gabriel Laub | Detail citátu

Slova knih nás vždy vzruší, důležité však je, aby nás změnila. Konfucius | Detail citátu

Kdo zabíjí člověka, zabíjí rozumnou bytost. Kdo však zabíjí dobrou knihu, zabíjí rozum sám. John Milton | Detail citátu

Zrušte půjčování knih - bacily se šíří z nich! Karel Konrád | Detail citátu

Literárním hrdinům se stává, že nejsou věrní historii. Historie na oplátku nebývá věrná svým skutečným hrdinům. Gabriel Laub | Detail citátu

Některé politologické, sociologické nebo psychologické knihy jsou vynikající - dokáží na šesti stech stránkách vyjádřit skoro tolik jako jeden vtip. Gabriel Laub | Detail citátu

Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Napsal jsem to velmi složitě, protože o tom nic nevím. Gabriel Laub | Detail citátu

Antologie je jako všechny švestky a kousky pomerančů vyloupané z koláče. Walter Raleigh | Detail citátu

Jesliže četba nemá vliv na náš život, činy a myšlení, pak je škoda číst. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Inspirace - to je, když člověk dře jako kůň. Pjotr Iljič Čajkovskij | Detail citátu

Nečti proto, abys odporoval a vyvracel, ani proto, abys věřil a pokládal za nezvratné, ale proto, abys věřil a uvažoval. Francis Bacon | Detail citátu

Volům leží knihy v žaludku. Gabriel Laub | Detail citátu

Čtenář to má dobré - může si své autory vybrat. Kurt Tucholsky | Detail citátu

Nejlepší knihy jsou takové, které člověku říkají, co už sám ví. George Orwell | Detail citátu

V literatuře je po lehké stravě větší poptávka než po silné výživě. Aleksander Świetochowski | Detail citátu

Některé knihy byly, jak se zdá, napsány ne proto, aby se z nich člověk poučil, ale aby se dověděl, že autor něco zná. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Neexistuje taková bezcená kniha, v níž by nebylo napsáno alespoň něco dobrého. Samuel Johnson | Detail citátu

Knihy je třeba číst s takovou rozvahou a opatrností, s jakou byly napsány. Johann Gottfried von Herder | Detail citátu

Můžeme-li odpustit vydání špatné knihy, pak jen těm chudákům, kteří píší, aby se uživili. Moliére | Detail citátu

Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb. Honoré de Balzac | Detail citátu

Vzácný tisk je zapůjčená kniha, kterou jsme dostali zpět. N.N. | Detail citátu

Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky. Bernard Bolzano | Detail citátu

Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, komu jsi tu knihu ukradl. Ilja Ilf | Detail citátu

Čím více je v knize pomlček, tím méně je v ní myšlenek. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Kdo má knihy, je šťasten, ještě šťastnější, kdo žádné nepotřebuje. Čínská přísloví | Detail citátu

Slovníky jsou jako hodiny. Nejhorší je lepší než žádný a ani ty nejlepší nelze brát za zcela spolehlivé. Samuel Johnson | Detail citátu

Čtení kazí zrak. Správný pohled na svět mají pouze negramotní. Gabriel Laub | Detail citátu

Knihy mají kolovat. Ale knihy půjčené se pohybují pouze po parabole. Gabriel Laub | Detail citátu

Slovník je celý vesmír v abecedním pořádku. Anatole France | Detail citátu

Ti, kdož mají útlé tělo, dodávají mu mohutnosti vycpávkami. Ti, kdož mají nanicovatou látku, nafukují ji slovy. Michel de Montaigne | Detail citátu

Pospěšte, abyste přečetli nejlepší knihy. Není jich mnoho a může se státi, že váš život uplyne, než-li je přečtete. Henry David Thoreau | Detail citátu

Jeho romány byly nuda. Zato na vysoké stylistické úrovni. Ladislav Muška | Detail citátu

O knize se dá soudit i podle názvu. Anglická přísloví | Detail citátu

Je zoufalé nemít rozečtenou krásnou knihu, nemít v zásobě nic, co bychom mohli otevřít bez zklamání. Jiří Orten | Detail citátu

Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého. Čínská přísloví | Detail citátu

Dům bez knih je jako tělo bez duše. Julius Zeyer | Detail citátu

Knihy jsou nádobami ducha. Thomas Mann | Detail citátu

Dílo mluví samo za sebe, má-li ke komu. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Rozumím si s veřejností velmi dobře. Ona neposlouchá, co já říkám, a já zase neříkám, co by ona chtěla poslouchat. Karl Kraus | Detail citátu

Není-li kniha zrcadlem mocné individuality, je aspoň ještě zrcadlem zajímavých chyb ducha. Marcel Proust | Detail citátu

I když mnoho přečteš, zvol si jednu věc, kterou toho dne promyslíš. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Mnozí lidé čtou jen proto, aby nemuseli přemýšlet. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Spálené knihy osvítily svět. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Náruživý knihomol - čte dokonce i ty knihy, které recenzuje. Gabriel Laub | Detail citátu

Lidstvo ukládá svou moudrost do knih, a proto samo zůstává blbé. Vladimír Jiránek | Detail citátu

Rád cítím hnůj v maštalích, ale v knihách ho nemohu vystát. Janko Jesenský | Detail citátu

Ani slovníky nesmíme brát doslova. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Nikdo nečte. Když už čte, tak nerozumí. A když čte a rozumí, stejně zapomene. Stanislaw Lem | Detail citátu

Školní mládež nemá ráda Shakespeara, protože se jí zdá, že jeho dílo je pouze souhrnem citátů. Norbert Wiener | Detail citátu

Největší a nejmilejší poklonu mi nedávno složil jeden Skot. Moje poslední kniha prý se mu tak líbila, že si ji málem koupil. Evelyn Waugh | Detail citátu

K dobré knize je třeba dobrých čtenářů. Victor Hugo | Detail citátu

Postavy románu jsou mé vlastní možnosti, které se neuskutečnily. Ladislav Klíma | Detail citátu

Stinnou stránkou nových knih je, že kvůli nim nemáme čas číst staré. Joseph Joubert | Detail citátu

Knihy, které každý chválí, jsou ty, které nikdo nečte. Anatole France | Detail citátu

Polští literáti mě nečtou, já zas nečtu je. Moje pomsta je každopádně kvantitativně větší. Karol Irzykowski | Detail citátu

Nejdřív si knihu koupíš a pak si ji přečteš. Kolik spisovatelů by umřelo hlady, kdyby tomu bylo naopak! Karl Kraus | Detail citátu

Většina dnešních knih vypadá, jako by byly sepsány zajeden den, a to z knih, které byly přečteny den předtím. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Dobrá a krásná kniha je ta, která plnými hrstmi rozsévá otazníky. Jean Cocteau | Detail citátu

Knihkupectví je jeden z mála důkazů, ze lidé stále myslí. Jerry Seinfeld | Detail citátu

Fráze a lež je smrtelným hříchem literatury. Ernst Fischer | Detail citátu

Nechal se vyfotografovat před knihovnou a tvářil se přitom, jako by všechny ty knihy sám sepsal. Emil Krotkij | Detail citátu

Člověk čte knihu, ale chápe jen to, co má v hlavě. Alexandr Ivanovič Gercen | Detail citátu

Kniha má schopnost dokazovat mi o člověku to, co nevidím, co o něm nevím. Maxim Gorkij | Detail citátu

Nejdříve si knihu koupíš, potom si ji přečteš. Kolik spisovatelů by zemřelo hladem, kdyby tomu bylo naopak. Karl Kraus | Detail citátu

Jeho nejoblíbenější četbou byly vkladní knížky. Lech Przeczek | Detail citátu

Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla. John Ruskin | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.