Láska je jako štěstí. Nemá ráda, když se za ní běhá. Théophile Gautier | Detail citátu

Šťasten , kdo odvahu má svou lásku skutečně hájit. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Láska a nenávist jsou dvě sestry. Kde je jedna, přijde i druhá a potom společně odejdou. François-René de Chateaubriand | Detail citátu

Nic netrvá věčně, ani láska k jedné slečně. N.N. | Detail citátu

Miluji, můj ubohý příteli - a svět má náhle smysl, život má náhle smysl, i smrt bude míti smysl. František Xaver Šalda | Detail citátu

Lásku může zabít zvolna, zvolna jen ten, komu jsme ji dali. Benešová Božena | Detail citátu

Jak je to politování hodné, že z lásky zpravidla děláme opak toho co chceme. Abélard Pierre | Detail citátu

Láska, která se bojí překážek, je horší neúcty, horší nevěry, horší nelásky. Láska, která neriskuje svou zkázu, je neplodná. Georges Duhamel | Detail citátu

Nejbolestnější je vedle někoho sedět, jen tak se ho letmo dotýkat, plakat pro něj po nocích, ale vědět, že ho nikdy nemůžeme mít ... Neznámý autor | Detail citátu

Láska je jako dlouhá černá chodba s dveřmi. Jsou dvě věci, které za těmi dveřmi mohou být. Buď ochota a porozumění. Nebo Zklamání a odmítnutí. Janáčková Kristýna | Detail citátu

Nemoc je nakažlivá, kéž by i láska. Shakespeare William | Detail citátu

Pravděpodobnost, že mladý muž narazí na dívku svých snů, po které celý život toužil, se stupňuje v tomto pořadí: 1. je-li s ním dívka, s níž právě chodí, 2. je-li s ním manželka, 3. je-li s ním přítel atraktivnějšího zevnějšku i postavení. N.N. | Detail citátu

Luna a láska, když nerostou, ubývají. Portugalské přísloví | Detail citátu

Láska umírá jakmile nalezneme protivenství. Její pravou podstatou je volnost. André Maurois | Detail citátu

Je mnoho lidí, kteří by nikdy nemilovali, kdyby o lásce neslyšeli mluvit. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Buď se budeme navzájem respektovat nebo zahyneme. T.A.Harris | Detail citátu

Hned za láskou kráčí v jedné řadě nenávist, jež ji zastupuje. Ludwig van Beethoven | Detail citátu

Miluju život, protože mi dal tebe. Miluju tebe, protože jsi můj život. Miluju Tě. Neznámý autor | Detail citátu

I velká láska vyžaduje odpočinout si jeden od druhého. Georges Braque | Detail citátu

Člověk je omylný, ale milovat někoho není omylem nikdy. Rolland Romain | Detail citátu

Jeden člověk má dost místa i v rybím žaludku, kdežto pro dva bývá příliš malá i nejnádhernější země. Ilja Grigorjevič Erenburg | Detail citátu

Každá veselá láska je smutná, neboť láska je jako celý svět: je sice hořká, ale sladce chutná. Seifert Jaroslav | Detail citátu

Nenávist je lásce blíž než mrazivá lhostejnost. Zeyer Julius | Detail citátu

Pravda vítězí až nakonec, láska vítězí vždy. Jaroslav Durych | Detail citátu

Věrně miluj toho, kdo miluje tebe, nikdy nezklam toho, kdo nezklame tebe. N.N. | Detail citátu

Jestliže se milenci spolu nenudí, je to proto, že mluví pořád jenom o sobě. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Každá láska má mít svou historii. A historie - to značí velké i malé chvíle. Jean-Galbert de Campistron | Detail citátu

Co je láska? - Podobnost dvou bytostí v rozdílnosti. Jean Cocteau | Detail citátu

Kdyby lásky nebylo, moře by se rozlilo, města by se vylidnila, do srdce by sněžilo. Karel Boušek | Detail citátu

Láska je jako slza. Rodí se v očích a padá k srdci! DeNiSCa | Detail citátu

V očích milující ženy je i hlupák filosofem. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Láska je jak dlouhý most. Než ho přejdeš, máš ji dost. N.N. | Detail citátu

Láska začíná směvem, rozvíjíse polibkem a končí slzou. Čujková Veronika | Detail citátu

Jen láska zná umění jiné obdarovávat a přitom sama bohatnout. St. Aurelius Augustinus | Detail citátu

Milujeme, abychom milovali. Pro nic jiného. Moliére | Detail citátu

Srdce nemá vrásky, bývají v něm pouze jizvy. Coletteová Gabrielle Sidonie | Detail citátu

Láska a nenávist jako noha nohu doplňuje, aby byl možný pohyb, jsouce obě poslušny jedné vůle. Charles Dickens | Detail citátu

Láska má všechny vegetační schopnosti, ale jen v srdci ženy dozrává. Henry Bordeaux | Detail citátu

Smutné na lásce je nejenom, že netrvá věčně, ale že i rozčarování, které přináší, rychle míjí. William Faulkner | Detail citátu

Láska je jako nemoc. Je nebezpečnější, dostaví-li se v pokročilém věku. George Gordon Byron | Detail citátu

Láska je božská, avšak milování samo není víc než živočišné. Johannes Eckhart | Detail citátu

Láska a nenávist jsou city, které se vyživují samy, ale nenávist má z těch dvou delší život. Balzac Honoré de | Detail citátu

Běda v lásce jako v umění tomu, kdo všechno říká na plno. Honoré de Balzac | Detail citátu

Láska je ze tří čtvrtin zvědavostí. Simmel Mario Johanes | Detail citátu

Veliká láska nemůže trvat příliš dlouho. Jean Dutourd | Detail citátu

Velká láska znamená hlasitě se nabízet, ale beze slova se obětovat. Adolf Heyduk | Detail citátu

Znamením pravé lásky je, že pomíjí. Nepomíjející je pouze iluze lásky. Gabriel Laub | Detail citátu

Je pouze jeden jediný originál lásky, ale na tisíc různých kopií. N.N. | Detail citátu

Láska je marnivost a sobectví od počátku až do konce. George Gordon Byron | Detail citátu

Krásné je všechno na co se díváme s láskou. Morgenstern Christian | Detail citátu

Láska je tornádo, přátelství je neustále vanoucí pasát. Gabrielle Sidonie Coletteová | Detail citátu

Nenajde se na světě země, kde by láska nedělala z milenců básníky. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Jaké štěstí být milován. A ještě větší štěstí milovat. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láska je přání něco dávat, nikoli dostávat. Láska je umění produkovat něco s pomocí toho druhého. K tomu je třeba, aby si tě ten druhý vážil a aby ti byl nakloněn. Toho lze dosáhnout vždycky. Bertolt Brecht | Detail citátu

Zemřít není tak strašné, jako žít s člověkem, kterého nemilujeme. Samuel Butler | Detail citátu

Říká se, že čas je nepřítelem lásky. Není to pravda. Čas jen stírá nátěr, ředí neupřímný žal a vymyšlené vášně. Pravé city však dál trvají. Erenburg Ilja | Detail citátu

Nikdy nepochopím lásku. Germaniová Natália | Detail citátu

Jakmile se láska změní v přátelství, vyprchává a mizí. Montesquieu Charles-Louis de Secondat | Detail citátu

Těžké je milovati ženu a současně dělat něco rozumného. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Láska, to je štěstí, které si dáváme navzájem. Sandová George | Detail citátu

Láska k lidem je zklamaná láska k jinému pohlaví. Láska k sobě je zklamaná láska k lidem. Georges Benjamin Eliotová | Detail citátu

A jestli jsi miloval někdy ženu nebo zemi, prožil jsi vyjímečné štěstí, a umřeš-li potom, to už není důležité. Hemingway Ernest | Detail citátu

Láska je příliš cenná, než aby se ztrácela. Tennyson Alfred | Detail citátu

Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe. Móhandás Karamčand Gándhí | Detail citátu

Všichni trpíme hladem lásky k člověku a za hladu i špatně vypečený chléb lépe chutná. Maxim Gorkij | Detail citátu

Buď rozum nebo láska - nikdy ne obojí. Alfred Tennyson | Detail citátu

Jediný rozdíl mezi rozmarem a věčnou láskou je, že rozmar trvá o něco déle. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Láska je škola utrpení. Jerzy Broszkiewicz | Detail citátu

Milujeme ty, co nás odmítají, odmítáme ty, co nás milují!!! Kárová Dominika | Detail citátu

Láska a ctižádost jsou spiklenci od věků. Jean de La Fontaine | Detail citátu

Muži podřizují lásku svému životu, kdežto ženy podřizují život své lásce. Dutourd Jean | Detail citátu

Láska dává člověku křídla - praktičtější a levnější by bylo, kdyby rozdávala letenky. Gabriel Laub | Detail citátu

Malá láska soudí přísně a zaniká, velká odpouští a tím se dále zvětšuje. Ernest Hemingway | Detail citátu

Zamilovat se znamená přestat srovnávat. Otto von Bismarck | Detail citátu

Ta opravdu šťastná láska je vlastně právě jen ta nešťastná. Samuel Butler | Detail citátu

Všichni trpíme hladem lásky k člověku a za hladu i špatně vypečený chléb lépe chutná. Gorkij Maxim | Detail citátu

Svěží vydrží jen láska, do níž je přimíseno trochu ledu. Michele Morganová | Detail citátu

Nejbolestnější je vedle někoho sedět, jen tak se ho letmo dotýkat, plakat pro něj po nocích, ale vědět, že ho nikdy nemužeme mít ... Kárová Dominika | Detail citátu

Co když je láska plamenem, jenž vyšlehává z překvapení? Až shoří vše, co bylo v něm, zhasne a bude po plameni, jenž vyšlehával z překvapení a byl jen pouhým plamenem. William Shakespeare | Detail citátu

Je pouze jeden originál lásky, ale na tisíc různých kopií. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Každý dar i sebemenší je ve skutečnosti veliký byl-li dán s láskou. Pindaros | Detail citátu

Každý žil tolik, kolik miloval. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Láska mi musí dát klíč k branám světa a zabránit, aby mi jej lidé vyrvali. Paul Claudel | Detail citátu

Láska je pro ženu zrcadlo, v němž hledá svůj vlastní protějšek. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Mnohem lepší je žít bez štěstí než bez lásky. Shakespeare William | Detail citátu

Láska je onen rozkošný interval mezi setkáním s krásnou dívkou a objevem, že vypadá jako kapr na suchu. John Barrymoore | Detail citátu

Umění lásky je uměním do slova a do písmene a jako každé jiné umění má svoje větší i menší talenty a svoje génie. František Xaver Šalda | Detail citátu

Vše, co musíme udělat, aby se nám dostalo pomoci, je o ni požádat. Sogjal Rinpočhe | Detail citátu

Vášnivá láska vydrží ženě přibližně šest let, tak dlouho vydrží muži jedině nevěra. Fontana Ivan | Detail citátu

Láska se podobá dobré pověsti: byvši jednou ztracena, již se v té podobě nikdy nevrátí. Cervantes Miguel de Saavedra | Detail citátu

Láska je druh války. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Předstíraná láska je horší než nenávist. Plinius Mladší | Detail citátu

Nemá-li člověk to, co miluje, musí milovat to, co má. Gabrielle Sidonie Coletteová | Detail citátu

Člověk je roztomilé stvoření jen ve dvou. Richard Dehmel | Detail citátu

Lidé nesnášejí bolest. Tak proč touží po lásce, když bolí? Lucinka | Detail citátu

Když milujeme, není nic lepšího dávat než pořád dávat, život, myšlenky, tělo, všechno, co člověk má. A cítit, že dávám, a všechno vsadit na to, abych mohl dávat stále víc. Guy de Maupassant | Detail citátu

Příroda dala člověku rozum, aby se bránil lásce, a srdce, aby se jí neubránil. Jean-Galbert de Campistron | Detail citátu

Jediný způsob jak mít přítele, je být přítelem. R.W. Emerson | Detail citátu

Láska je rovnováha našich představ o tom druhém. Je třeba, aby byla vzájemně vyvážena drobnými přednostmi a nedostatky, nikoliv velkými klady a zápory. Arne Svensen Garborg | Detail citátu

Láska, která předvídá svůj konec, nechtíc překonat samu smrt a protáhnout se až do věčnosti, není pravou láskou. Pavla Buzková | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.