Někdy je slovo jako mocný klíč, které otvírá zámky silné jak sám osud. Zeyer Julius | Detail citátu

Láska je hnutí, které nutí, dva lidi do blnutí. N.N. | Detail citátu

Nic na světě nemá takovou cenu, abychom se museli vzdát toho, co milujeme. Albert Camus | Detail citátu

Co je láska? Potřeba vyjít ze sebe. Charles Baudelaire | Detail citátu

Láska je ideální, manželství je reálné. Plést si reálné s ideálním nikdy nezůstává nepotrestáno. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Na druhých milujeme své naděje. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Láska může umřít na pravdu, přátelství na lež. Bonnard Pierre | Detail citátu

Láska je jako voda. Někdy chybí a někdy je jí moc. mikulenka | Detail citátu

Láska jako oheň nemůže existovat bez ustavičného pohybu a umírá, jakmile přestane doufat a bát se. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Nemoc je nakažlivá, kéž by i láska. Shakespeare William | Detail citátu

Člověk je omylný, ale milovat někoho není omylem nikdy. Rolland Romain | Detail citátu

Každá žena má slabost na pitomce, poněvadž si myslí, že zpitoměli z lásky k ní. Žáček Jiří | Detail citátu

Láska je jako dlouhá černá chodba s dveřmi. Jsou dvě věci, které za těmi dveřmi mohou být. Buď ochota a porozumění. Nebo Zklamání a odmítnutí. Janáčková Kristýna | Detail citátu

Člověk má být na svou lásku skoupý. Antal Stašek | Detail citátu

Láska, která hledí jak by se ušetřila, není nikdy opravdová. Honoré de Balzac | Detail citátu

Nejskutečnější, nejživelnějí lásky jsou vždy ty nejneočekávanější. André Maurois | Detail citátu

Láska je druh války. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

První láska nám určí jen směr, nikoliv vkus. Všechny ostatní jsou už jen hledáním vkusu v tom směru. Jean-Richard Bloch | Detail citátu

I nejřečnější ženu naučí láska mlčet. Balzac Honoré de | Detail citátu

Miluji tě a vím, že v životě nebudu nikoho tak milovat, protože už nikdy nebudu takový, jako v tuto chvíli, jež mizí, zatímco já o ní mluvím a kterou nemohu zadržet ani za cenu svého života. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Příliš dlouhé odloučení zabíjí milence nebo lásku. Quitard Pierre-Marie | Detail citátu

Pravděpodobnost, že mladý muž narazí na dívku svých snů, po které celý život toužil, se stupňuje v tomto pořadí: 1. je-li s ním dívka, s níž právě chodí, 2. je-li s ním manželka, 3. je-li s ním přítel atraktivnějšího zevnějšku i postavení. N.N. | Detail citátu

Muži trpí velkými myšlenkami více než velkými láskami. Cato Starší | Detail citátu

Láska k sobě samému má tu výhodu, že i když se takový člověk zklame, nerozchází se. Georges Braque | Detail citátu

Světu jsi možná jen jednou osobou, ale jedné osobě můžeš být celým světem. Wagger Henrich Karl | Detail citátu

Láska k rodině je ze všech ušlechtilých lidských citů tím nejčastějším a nejpevnějším a nanejvýš blahodárně působí na život každého z nás. Černyševskij Nikolaj Gavrilovič | Detail citátu

Nehřeší ten, kdo hřeší z lásky. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Láska je touha ploditi v kráse. Platón | Detail citátu

Láska je jako nemoc. Je nebezpečnější, dostaví-li se v pokročilém věku. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Jakkoli je člověk v lásce citlivý, odpouští v ní více poklesků než v přátelství. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Láska je pramen, který překážkami vyrůstá. Jaroslav Vrchlický | Detail citátu

Láska z vděčnosti je nejhorší druh lásky, protože si nikdy nejsme jisti, za jak dlouho se změní v nenávist. Jean-Galbert de Campistron | Detail citátu

Je mnoho důvodů pro které se milujeme. Láska je ten poslední důvod. Alfred Binet | Detail citátu

Vidím lidstvo jako rodinu, která se sotva seznámila. Theodore Zeldin | Detail citátu

Láska je mocnější než jakákoli síla a moudřejší než filozofie. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Láska mezi dvěmi lidmi je most přes propast, jenž časem práchniví a hrozí zhroucením. Jacques Deval | Detail citátu

Mile Tě překvapí chvíle, která už neměla přijít. Horatius | Detail citátu

Láska není zapomětlivá, jen ráda zapomíná. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Chápu společný život. Chápu sex za peníze. Nepochopím lásku. Gore Vidal | Detail citátu

Láska je jako slza. Rodí se v očích a padá k srdci! DeNiSCa | Detail citátu

Nemohu společně s tebou, však ani bez tebe žít. Gaius Valerius Martialis | Detail citátu

Láska je jako nit, pokud se jednou přetrhne, dá se spravit, ale zůstane na ní suk. Vyhlídal Martin | Detail citátu

Nejprve se zamilujete a pak uvažujete! Učiníte-li to obráceně, nebudete nikdy milovat. Emanuele Bolognessi | Detail citátu

Člověk nepotřebuje mnoho zavazadel, aby se mohl vydat na cestu života. Stačí milovat. Michel Quoist | Detail citátu

Velká láska se rodí jen z velkého poznání toho, co milujeme. Co neznáme, můžeme milovat jen chudě. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Absolutnost lásky lze poznat podle trvalého nepokoje toho, kdo miluje. Valéry Paul | Detail citátu

Smutné na lásce je nejenom, že netrvá věčně, ale že i rozčarování, které přináší, rychle míjí. William Faulkner | Detail citátu

Milovat a být rozumný nemůže ani bůh. Publilius Syrus | Detail citátu

Společné věci činí vztahy příjemnými, ale zajímavými je činí drobné rozdíly. N.N. | Detail citátu

Manželstvím končí každá láska. Balzac Honoré de | Detail citátu

Milovat znamená uzavřít smlouvu a nemít záruku jejího dodržení, rozdávat se celý v naději, že nebude zneužito naší důvěřivosti a dostaneme vráceno stejné množství dobrodiní. Erich Fromm | Detail citátu

Láska jako taková by měla být především duševní záležitostí, tělesným třením až naposled. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Láska na první pohled je zároveň posledním pohledem rozumu. Jean-Richard Bloch | Detail citátu

Nejtěžší zkouškou lásky není odloučenost, nýbrž skromnost milovat mezi mnohými ženami jedinou z nich. Emanuele Bolognessi | Detail citátu

Čím více miluješ, tím více trpíš. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

Láska člověka k jinému člověku není obdiv k jeho přednostem ale především k jeho nedostatkům. Lucas Durtain | Detail citátu

Láska je poezií života. Svatopluk Čech | Detail citátu

Láska je pavučina. Jí se nelze vyhýbat, aniž bychom v ní nakonec neuvízli. Friedrich von Bodenstedt | Detail citátu

Láska je věc, kterou lze mít, nikoliv vlastnit. Lucas Durtain | Detail citátu

Svěží vydrží jen láska, do níž je přimíseno trochu ledu. Michele Morganová | Detail citátu

Nároční milenci si přejí, aby byl jejich idol němý, aby nikdy nemohl zklamat. André Maurois | Detail citátu

Žhavá láska brzy zhasne. N.N. | Detail citátu

Naučit se milovat není snadné, protože máme tolik umíněné srdce. Dohenová Dorothy | Detail citátu

Dlouhá nepřítomnost lásku zničí, krátké přestávky ji posílí. Samuel Johnson | Detail citátu

Láska je jako opera. Člověk se tam nudí, ale vrací se tam. Gustave Flaubert | Detail citátu

Velká láska jsou jen ostrůvky štěstí a moře neklidu. José von Espronceda | Detail citátu

Velká láska vůbec neznamená spát na vavřínech, ale spát jako na trní. Emanuel von Geibel | Detail citátu

Lásky jiných jsou pro nás téměř vždy nepochopitelné. André Maurois | Detail citátu

Všichni trpíme hladem lásky k člověku a za hladu i špatně vypečený chléb lépe chutná. Gorkij Maxim | Detail citátu

Jsou lidé, kteří sice milují své bližní, ale tak primitivním způsobem, že jim působí jen bolest. Achard Marcel | Detail citátu

Jakkoli je člověk v lásce citlivý, odpouští v ní více poklesků než v přátelství. Bruyére Jean de La | Detail citátu

Malá láska soudí přísně a zaniká, velká odpouští a tím se dále zvětšuje. Ernest Hemingway | Detail citátu

Láska spočívá v tom, že se nám líbí právě ten, kdo je pro ostatní nezajímavý. Étienne Bonnot de Condillac | Detail citátu

Když milovat, tak milovat celou duší, celým srdcem, jen nic polovičatého. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Velká láska by byla nekonečná, kdyby nebylo manželství. Jedině ono je s to ji ukončit. Thomas Robert Dewar | Detail citátu

Pravá láska je stav, ve kterém člověk cítí osudovou potřebu být neustále s milovanou bytostí. Karel Čapek | Detail citátu

Milovat znamená uvolňovat napětí. Freud Sigmund | Detail citátu

Láska v nás budí hlubší city, než v nás může vzbudit žena. Alexandre Dumas starší | Detail citátu

Láska je to, co je zaprvé nezměrné a za druhé nestálé. André-Pierre Dac | Detail citátu

Láska nespočívá ve štěstí, ale v jeho představě. Johan Christian Günther | Detail citátu

Lásku a kašel neutajíš. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Láska kvete jen v bolesti. Čím jsou vyznání milenců, ne-li výkřikem úzkosti? Anatole France | Detail citátu

Revmatismu a pravé lásce člověk věří, jen když na ně trpí. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Kdo řekl, že je láska slepá? Vždyť je to právě ona, kdo objevuje krásy, kde druzí nevidí nic. Frossard André | Detail citátu

Láska je druh války. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

V lásce se nelze vracet zpátky, taky nikdy nemůžeš začít znovu. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Láska je první poznání smyslů života. Ale zároveň poslední pohled za dětstvím. Neznámý autor | Detail citátu

Snad musí člověk dřív pocítit lásku, aby rozuměl dobře přátelství. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Láska je tak málo nebezpečná, jako lžíce kyseliny sírové na lačný žaludek. Baudelaire Charles | Detail citátu

K prožití velké lásky není třeba velkého vzdělání, ale velkých citů. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Pokládám lásku za jednu z nejdůležitějších věcí v lidském životě. Láska je mnohem více než touha po pohlavním styku, je hlavním východiskem z osamělosti. Russell Bertrand Arthur William | Detail citátu

V lásce neplatí žádná pravidla. Snažit se své city ovládnout? K čemu to všechno? Nakonec rozhodne srdce, a nám nezbývá nic jiného, než jej poslechnout. Coelho Paulo | Detail citátu

Láska se čekáním stává peklem pro zamilované. Louis de Boissy | Detail citátu

Láska pozvedá slabé, nenávistí se i nedobytné hradby hroutí. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Proti velkým přednostem druhého není jiné záchrany kromě lásky. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láska založena jen na sexuální přitažlivosti chladne jako vařící voda v hrnci. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Ke zrození lásky stačí docela malá naděje. Naděje potom může po dvou nebo třech dnech minout a láska je přesto na světě. Stendhal | Detail citátu

Láska je paradox. Znamená jistě jedno z dvojího - odpouštět neodpustitelné nebo milovat lidi nehodné lásky. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Láska je životem ženy a epizodou v životě muže. Paul Jean | Detail citátu

Říká se, že čas je nepřítelem lásky. Není to pravda. Čas jen stírá nátěr, ředí neupřímný žal a vymyšlené vášně. Pravé city však dál trvají. Erenburg Ilja | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.