Poznej člověka a poznáš celý vesmír. Tibetská přísloví | Detail citátu

Lidé jsou jako malé děti. Hrozně je těší, když je někdo ještě menší. Gabriel Laub | Detail citátu

Lidé více věří očím než uším. Latinská přísloví | Detail citátu

Člověk má lidi soudit, ne podle jejich názoru, ale podle toho, co z nich názory udělaly. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Kdo nemá charakter, není člověk, ale věc. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Lidé se chvástají svými činy, i když za ně nemohli oni, nýbrž náhody. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život. Čínská přísloví | Detail citátu

Člověk je pouhá třtina, to nejslabší, co chová příroda - ale je to třtina myslící. Blaise Pascal | Detail citátu

Člověk bývá tak sebevědomí, jak je omezeno jeho chápání. Alexander Pope | Detail citátu

Člověk nikdy nemůže být vším a ještě méně ničím. José Saramago | Detail citátu

Lidé, milujme, co milujeme, se opírá o základní pravdu. Ta základní pravda zní: "Jsme lidé a milujeme." Vincent van Gogh | Detail citátu

Lidé jsou jako malé děti. Nejvznešeněji se tváří, když mají plné kalhoty. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk musí být zamilován do zdaru, ne do ztroskotání. Ernest Bloch | Detail citátu

Pro člověka je třeba obětovat vše. Kromě lidí. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Lidé jsou jako malé děti. Nesnesou, když se jim něco cpe násilím, i kdyby to byla čokoláda. Gabriel Laub | Detail citátu

Potřebujete něco rychle a přesně vyřídit - obraťte se na člověka velmi zaměstnaného. Kdo nemá co dělat, nemá nikdy čas. Camillo Benso Cavour | Detail citátu

Člověk je celek. Leda by jeho bližní rozhodli jinak. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Všechno má sloužit člověku, jen ne člověk. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Jsou lidé, které ani největší výhoda nepřiměje k tomu, aby se vzdali toho nejmenšího. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Člověk je společenský tvor, který nenávidí své bližní. Eugéne Delacroix | Detail citátu

Člověk musí mít něco velmi rád, dělá-li to bez naděje na peníze, slávu, nebo dokonce bez naděje, že to udělá dobře. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Opravdové odpuštění je projevem nejvyššího stupně lidského počínání. Leo Buscaglia | Detail citátu

Každý člověk má tři charaktery. Jeden který ukazuje, jeden který má, a jeden který si myslí že má. Alphonse Karr | Detail citátu

Ďábel je optimista, jestli si myslí, že může lidi udělat horší. Karl Kraus | Detail citátu

Člověk se učí jen na vlastní útraty. Arabská přísloví | Detail citátu

Člověk je vážen a nevážen nejen podle toho, co dělá, nýbrž i podle toho, co chce. Epikúros | Detail citátu

Člověk je takový, jaká je jeho činnost. Člověk není nic jiného než jeho život. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Jak mnozí politováníhodní lidé jsou nehodní pomilování! Louis-Émile Bougaud | Detail citátu

I kdybys zlostí pukl, přesto budou lidé stále jednat stejně. Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Nejvýhodnější výhodou člověka je, že může jednat nevýhodně. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Netopýr schne od slunce, zlý člověk sám od sebe. Mongolská přísloví | Detail citátu

Ideje nejsou zodpovědné za to, co z nich lidé udělají. Karl Werner Heisenberg | Detail citátu

Člověk může vykonat mnoho dobrého, aniž si musí ukládat nějakou oběť. Albert Schweitzer | Detail citátu

Jediný člověk, který se chová rozumně, je můj krejčí - bere mi znovu míru pokaždé, když k němu přijdu. George Bernard Shaw | Detail citátu

Světové názory mnoha lidí jsou vpravdě směšné pevnosti. Christian Morgenstern | Detail citátu

Člověk ani neví, kolika lidem ublížil. Karel Čapek | Detail citátu

Člověk se nesmí pokoušet vstoupit do života druhých proti jejich přání. Francois Mauriac | Detail citátu

Někteří lidé začínají mluvit o chvíli dříve, než začnou myslet. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Úcta k druhým je důvodem, proč si člověk váží sám sebe. John Galsworthy | Detail citátu

Abychom světu porozuměli, musíme se od něj občas odvrátit. Abychom byli prospěšnější lidem, je třeba si je chvilku držet od těla. Albert Camus | Detail citátu

Nemám rád lidi kteří se neobdivují, neboť sám jsem strávil celý život tím, že jsem se obdivoval všemu. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Člověk nesmí naříkat na svou dobu, z toho nic nevzejde. Doba je zlá, nuže tu jsi, abys ji udělal lepší. Thomas Carlyle | Detail citátu

Člověk je člověku ustavičným nebezpečím. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Nejnebezpečnější lidé jsou nadšenci bez schopností. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Když pomyslím na to množství nepříjemných lidí, o nichž vím, že odešli na onen lepší svět, jsem si jist, že peklo vůbec nebude tak zlé. Mark Twain | Detail citátu

Stát se dobrým člověkem je umění. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Člověk má neodolatelné puzení domnívat se, že ho není vidět, když on nic nevidí. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

I když člověk po celý čas nic nedělá, je nutné si odpočinout. Jaroslav Hašek | Detail citátu

Zrcadlo: "Člověk je jen má představa". Karel Čapek | Detail citátu

Ke cti ctnosti je třeba přiznat, že se lidé tím, že spáchají zločin, dostanou často do velikého neštěstí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Člověk pozná sám sebe jen do té míry, do jaké pozná svět. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Smíš být člověkem, ale ne pro sebe, jen pro jiné. Ludwig van Beethoven | Detail citátu

Jsou lidé, kteří se vždycky cítí napadeni, když někdo vysloví nějaký názor. Christian Morgenstern | Detail citátu

Lidé jsou tak prostomyslní a tolik se pachtí za tím, co právě potřebují, že kdo chce klamat, vždycky najde někoho, kdo se oklamat dá. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Člověk rád počítá své potíže, ale neumí počítat své radosti. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Zlozvyky - to co mají jiní lidé. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Být člověkem znamená nejasně cítit, že v každém je něco ze všech a ve všech něco z každého. Paul Valéry | Detail citátu

Člověk, který je pánem sama sebe, nebude mít jiné pány. Orientální přísloví | Detail citátu

Není ukrutnějšího zvířete nad člověka bez soucitu. August Kotzebue | Detail citátu

Člověk nechce znát hranice svých možností. Bohuslav Hlinka | Detail citátu

Porozumět člověku, to chvilku trvá. Rabíndranáth Thákur | Detail citátu

Člověk unese mnoho, pokud unese sám sebe. Axel Munthe | Detail citátu

Člověk je tvor nesmírně ješitný. Přímo si říká o to, aby byl hezky hlazen po hřbetě - a pak jen spokojeně vrní. Chce být uznán, ctěn, oceňován, oblíben. Je strašně háklivý na své místo, které si vydobyl v člověčí skupině i v přírodě vůbec. Bohuslav Hlinka | Detail citátu

Člověk se odnaučil čekat. To je základní zlo naší doby. William Somerset Maugham | Detail citátu

Právě to co se ti nelíbí, musíš milovat tím více, abys k tomu nebyl nespravedlivý a zůstal dobrým člověkem. Matthew Arnold | Detail citátu

Až pocit odpovědnosti člověka mučí, zároveň ho žene, aby dosáhl nemožné. Henry Louis Mencken | Detail citátu

Jsou lidé, jejichž obličej je nejnestoudnější částí jejich těla. Francisco de Goya | Detail citátu

Když jsou lidé průměrní, neznamená to, že musí být skromní. Naopak, jsou pyšní na to, že jsou průměrní. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Člověk je jako ovce, následuje vždy prvního mimojdoucího. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Člověk bez vědomí - svět v temnotě. Baltasar Gracián y Morales | Detail citátu

Lidská povaha se mění buďto po nějakém neštěstí nebo pod tíhou přibývajících let. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Člověk může všechno, jenom sám před sebou neunikne. Franz Kafka | Detail citátu

Velký člověk je povznesen nad urážku, nespravedlnost, bolest i posměch, a byl by vlastně nezranitelný, kdyby netrpěl soucitem. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Někteří lidé si myslí, že mají dobré srdce, a zatím mají jen slabé nervy. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Kdo je moudrý? Ten kdo se dovede od každého něco přiučit. - Kdo je mocný? Kdo se vždy ovládne. - Kdo je bohatý? Ten kdo je spokojen. - A kdo je to? Nikdo. Benjamin Franklin | Detail citátu

Neschopní lidé bývají většinou schopni všeho. Ladislav Muška | Detail citátu

Je právě tak nepříjemné, když lidé mají úplně stejné zájmy, jako když mají zájmy zcela odlišné. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Člověk je velký v plánech - pro jiné. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Dospělý je člověk, který už ví, že proti blbům nic nezmůže. Gabriel Laub | Detail citátu

Lidé lidem dveře otevírají. Jiří Wolker | Detail citátu

Člověk může být užitečný, když si ho druhý váží. Bertolt Brecht | Detail citátu

S velikou rozkoší naslouchají lidé tomu, o němž se domnívají, že rozumí jejich přednostem léme než oni. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Každý člověk má dvojí vychování - jedno, jehož se mu dostává od jiných a druhé, důležitější, které si dává sám. Edward Gibbon | Detail citátu

Lidská povaha je plná rozporů. Karel Čapek | Detail citátu

Člověk vyžene svou náturu dveřmi a ona vleze za ním oknem. Honoré de Balzac | Detail citátu

V každém případě jsem rád, že lidé budou jednou vědět, z jaké výše jsem klesl. Michel de Montaigne | Detail citátu

Jsem člověk, jenž nemá klíč od dveří, které neexistují. Louis Aragon | Detail citátu

Kdyby byli lidé schopni číst si navzájem myšlenky, vyhýbali by se jeden druhému. Immanuel Kant | Detail citátu

Když opravdu chce, může člověk všechno. Rafael Alberti | Detail citátu

Člověk nemůže současně kormidlovat dva čluny. Africká přísloví | Detail citátu

Čím více sám sebe miluješ, tím více jsi sám sobě nepřítelem. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Kdo počítá s lidskou ješitností, ten se nikdy nezklame. Alberto Moravia | Detail citátu

Nekonečná malost bývá provázena nekonečnou pýchou. Voltaire | Detail citátu

Ne vy máte hovořit o zásluhách, ale ať lidé hovoří o vás. Michail Ivanovič Kalinin | Detail citátu

Člověk má místa ve svém srdci, která dosud neexistují, a do nich vstupuje utrpení, aby mohla existovat. Léon Bloy | Detail citátu

Nejzákladnější ukazatel - procento člověka v člověku. Gabriel Laub | Detail citátu

Když se lidé na stará klena stávají ctnostnými, obětují Bohu jen to, co zbylo po ďáblovi. Alexander Pope | Detail citátu

Zlý člověk předpokládá, že všichni lidé jsou jemu podobní. Gruzínská přísloví | Detail citátu

Člověk oddaný své víře je pokorný a má pokorně přijímat i nespravedlivý trest. Milan Kundera | Detail citátu

Jenom pár lidí nic nedluží své reputaci, když se k nim dostanete blíž. Robert Fulghum | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.