Co je krásnějšího, než být své ženě tak drahý, že se staneš drahým i sám sobě. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Manželé se musí vystříhat svárů, když láska není již silná natolik, aby usmiřovala. Jean Rostand | Detail citátu

Manželství je dobré pro dobré. Španělská přísloví | Detail citátu

Manželství je velmi dobrá instituce, ale já nejsem pro instituci zralá. Mae Westová | Detail citátu

Malý kontrast v povahách je nezbytný pro šťastné manželství. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Manželství je moře, pro které dosud nevynalezli žádný kompas. Heinrich Heine | Detail citátu

Muž a žena si mají být v manželství tak blízcí, aby jednoho zajímalo všecko, co zaměstnává mysl druhého. Neplatí to jen o tíživých starostech, nýbrž i o tom, co druhého těší. Bohumil Mathesius | Detail citátu

Manželství je klíčem k lidskému životu. David Herbert Lawrence | Detail citátu

Manželství je společenstvím jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což sumárně činí dvě osoby. Ambrose Bierce | Detail citátu

Jedna hádka s manželkou mne stojí víc energie než pět tiskových konferencí. Gaulle Charles de | Detail citátu

Ženatý má psí život, ale lidskou smrt, neženatý má psí smrt, ale žije jako člověk. Karatkevič Vladimír | Detail citátu

Každá žena hledá mimořádného muže. Když ho nalezne, snaží se učinit z něho cvičenou opici podle svých představ. Rod Steiger | Detail citátu

Manželství vzniká z lásky stejně jako ocet z vína. George Gordon Byron | Detail citátu

Manželství je nebe a peklo. Německá přísloví | Detail citátu

Zaručený způsob, jak žena dosáhne toho, aby se dotírající muž držel zpátky, je provdat se za něho. Pelham Grenville Wodehouse | Detail citátu

Mezi manžely probíhaly boje místního významu. Emil Krotkij | Detail citátu

Problémy, které činí manželství nesnadným, vyskytují se i v každém vztahu, který se opakuje. André Maurois | Detail citátu

Manželství nejsou jak si dohodneme, ale jak dopadnou. Maurice Chevalier | Detail citátu

Svatba je jako pohřeb. Rozdíl je pouze v tom, že na svatbě se tancuje. Židovské přísloví | Detail citátu

Člověk by měl mít manželku, zejména, je-li ženatý. Gabriel Laub | Detail citátu

Čím časněji vstáváš, tím více práce stihneš. Čím dříve se oženíš, tím včasněji se ti dostane pomocníka. Čínská přísloví | Detail citátu

Kdysi byli platonické lásky, dnes jsou platonické manželství. George Bernard Shaw | Detail citátu

Člověk může být v lásce šťasten jen za předpokladu, že není připoután k manželskému jhu. Henri Fréderic Amiel | Detail citátu

Dostaneš-li dobrou ženu, budeš výjimkou, dostaneš-li zlou, staneš se filosofem. Sokrates | Detail citátu

Ženy jsou jako rybáři - chvástají se těmi kusy, které jim utekly, a nadávají na ty, co se zakously. N.N. | Detail citátu

Nevyhrožujte manželce rozvodem, pokud ji nechcete udělat radost. George Bernard Shaw | Detail citátu

Manželství, toto mistrovské dílo vzniklo, bylo vytvořeno. Když dál dotváříš mistrovské dílo, které je vytvořeno, neuděláš z něho ještě větší mistrovské dílo, ale kazíš je. Utrácíš zbytek svého života na to, že ze středníků děláš tečky a z teček středníky. J. Jones | Detail citátu

Manželství je věda. Balzac Honoré de | Detail citátu

Mnohý si myslí, že je Don Juan, a zatím je jen Faun. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Kdo vzdělává mou roli, ten šetří mé spřežení a poskytuje mi čas, abych svezl obilí pod střechu. Jsem-li já jeho kapoun, je on můj čeledín. William Shakespeare | Detail citátu

V manželství se varuj specializace. Jestliže se jednou osvědčíš v úloze ukřivděného, nikdy už nedostaneš jinou roli. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Především v manželství je nutno chyby znát, nikoli nenávidět. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Manželství v rozkladu dokáže vykřesat z obou partnerů ty nejhorší vlastnosti. Arthur Hailey | Detail citátu

Špatná manželka, která umí vařit a nevaří, ještě horší ta, která neumí vařit a vaří. N.N. | Detail citátu

Nejlepším předpokladem dobrého manželství je slepá žena a hluchý muž. František Nepil | Detail citátu

Nevyhrožujte manželce rozvodem, pokud jí nechcete udělat radost. Shaw George Bernard | Detail citátu

Manžel je vlastně vždycky jen jakási náhražka milovaného muže, ne muž sám. Sigmund Freud | Detail citátu

Manželství - stav skupiny, sestávající z pána, z paní a ze dvou otroků a čítající celkem dva lidi. Ambrose Bierce | Detail citátu

Manželství je přístav klidu - kdo má ještě páru v těle, nemá tam co hledat. Gabriel Laub | Detail citátu

Bytová krize je stav, kdy svateb přibývá rychleji než staveb. N.N. | Detail citátu

Ze všech vážných věcí je manželství ta nejsměšnější. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | Detail citátu

Přiznání je polehčující okolnost u soudu, ale ne v manželství. Jan Sobotka | Detail citátu

Kdo se žení pro peníze, má alespoň rozumný důvod. Gabriel Laub | Detail citátu

Manželství je právě tak cenné jako ti, které spojuje - obvykle tedy nestojí za nic. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Žena po manželství touží, muž se mu jen podrobuje. George Bernard Shaw | Detail citátu

Jeho žena: "Jakmile vidíš sukni, zapomínáš, že jsi ženatý." Naopak! To si na to právě vždycky vzpomenu. Mark Twain | Detail citátu

Uvažuji o pátém sňatku. Proč ne? Šalomoun měl tisíc žen a jeho jméno zůstalo synonymem moudrosti. Barrymore John | Detail citátu

Oženit se je velmi lehké, být ženatý - to je problém. Unamuno Miguel de y Jugo | Detail citátu

Pokud má člověk, ať muž či žena, jen trochu lepší srdce a jemnější smysly, nemůže přistoupit na žádné manželství. André Maurois | Detail citátu

Do manželství se musí skočit, jako se skáče do vody. André Maurois | Detail citátu

Nešťastná manželství neexistují, jinak by totiž musela existovat i šťastná. Gabriel Laub | Detail citátu

Manželka je člověk, který se absolutně nezajímá o to, v čem si dobrý, ale dokonale rozumí tomu, v čem jsi špatný. Gabriel Laub | Detail citátu

Je to tak milé mít muže doma - pokud není nemocný, nezaměstnaný nebo v důchodu. Lansky Paul | Detail citátu

Archeolog je ideální manžel. Čím je jeho žena starší, tím je pro něj zajímavější. Agatha Christie | Detail citátu

Manželství je období lidského života, kdy je žena šťastná a muž ženatý. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Spořádaná manželství jsou. Hezká ne. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Ženatý muž může zapomenout na své chyby. Je zbytečné aby si tutéž věc pamatovali dva lidé. N.N. | Detail citátu

Rodinný život je zásah do života soukromého. Karl Kraus | Detail citátu

Existují dva druhy mužů. Chytří a ženatí. České přísloví | Detail citátu

Největší zisk ze svatby mají šéfové manželů - ženatí zaměstanci chodí do práce raději. N.N. | Detail citátu

Manželství se možná udrží jako instituce, když přestane zasahovat do vztahů sexuálních. Gabriel Laub | Detail citátu

Muži jsou na tom líp než ženy. Zaprvé vstupují do manželství později, za druhé dřív umírají. Henry Louis Mencken | Detail citátu

Základem manželství je upřímnost. Stačí se jí zbavit a je vyhráno. N.N. | Detail citátu

Dost času je dva roky pred smrtí se oženit. Slovenská přísloví | Detail citátu

Manželství není jako horká rýže, kterou můžeme vyplivnout, když si spálíme ústa. Filipínská přísloví | Detail citátu

Vzít si manžela gynekologa je velké riziko. Najdete-li ho doma se svlečenou ženou, nevíte, je-li to nevěra nebo melouch. Erich Kästner | Detail citátu

V manželství je nutno spojovat lásku s přátelstvím. Josef Václav Sládek | Detail citátu

Druhé manželství je vítězství naděje nad zkušeností. Vyskočil Jan | Detail citátu

Počestná manželka je muži podobná a zároveň mu vládne. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Muži si nás neberou, my mužům pomáháme, aby si nás vzali. Gabrielle Sidonie Coletteová | Detail citátu

Uzavřít manželství je nejdražší metoda, jak si dávat prát prádlo zadarmo. Franklin P. Jones | Detail citátu

Manželství je založeno na úctě, na obětech, které jeden přináší druhému. Honoré de Balzac | Detail citátu

Zklame-li se v lásce muž, zůstane starým mládencem. Zklame-li se v lásce žena, vdá se. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

K manželství je třeba odvahy, ale odvahy je zapotřebí také k chladnému a opuštěnému stáří. Stevenson Robert Luis | Detail citátu

Manželství je jako obležená pevnost. Ti venku se dobývají dovnitř, ti uvnitř se snaží dostat se ven. Arabská přísloví | Detail citátu

Kdo nemá, s kým by se vadil, pojmi sobě ženu. České přísloví | Detail citátu

Ano, manželé mají žít věčně spolu, aby byli potrestání za hloupost, že se vzali. Gustave Flaubert | Detail citátu

Manželství není loterie. V loterii se někdy vyhrává. George Bernard Shaw | Detail citátu

Manželství jsou psí dni s umělým kropením. Japonská přísloví | Detail citátu

Na světě existuje nanejvýš jedna zlá žena. Bohužel, každý jen tu svou má za jedinou. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Pohlavní styk s manželkou po pětiletém manželství by měl být prohlášen za krvesmilstvo a trestán žalářem. Bohumil Hrabal | Detail citátu

Po zkombinování dvou platů a přestěhování do společného bytu bude mít manželský pár menší kapesné než měl každý z nich za svobodna. Lansky Paul | Detail citátu

Přítelkyně má muže ráda, nechává ho však být, jakým je. Manželka svého muže miluje a stále se snaží z něho udělat někoho jiného. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Když se ptali Thaleta, kdy se má člověk ženit, řekl: "Mladí lidé ještě ne, staří už ne." Francis Bacon | Detail citátu

Muž má být stále zamilován. Proto se nemá ženit. Oscar Wilde | Detail citátu

Jako mnoho moderních žen, stěžuje si i moje manželka na práce v domácnosti. Nesnáší totiž vůbec způsob, jakým je já provádím. Julian Tuwim | Detail citátu

Člověk se často žení z náhlého zoufalství a pak toho lituje po celý život. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

S ohledem na to, že věrnost je něco relativního, nelze ji v žádném případě absolutizovat. Clair René | Detail citátu

Dosť času je dva roky pred smrťou sa oženiť. Slovenské přísloví | Detail citátu

Manželství je jedna z forem života na této planetě. Odlas Jiří | Detail citátu

Je-li muž v pokušení oženit se s 300HP, nesmí zapomenout, že příslušnou ženu nemůže odstavit do garáže nebo ji nechat běžet naprázdno. Kurt Götz | Detail citátu

Pro manželství si vyber ženu, kterou bys zvolil jako přítele, kdyby byla mužem Joubert Joseph | Detail citátu

Manželství je památka na lásku. Helen Rowlandová | Detail citátu

Chodíš-li bez knoflíků u kabátu, musíš se oženit anebo rozvést. Douglas Kirk | Detail citátu

Neexistuje ideální manžel. Ideální manžel zůstává svobodný. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Když se znalec žen ožení, podobá se lékaři, který se u lože nemocného nakazí. Riziko povolání. Karl Kraus | Detail citátu

V manželství je třeba lásku spojovat s přátelstvím. Josef Václav Sládek | Detail citátu

Manžel nemá nikdy chodit první spát ani poslední se probouzet. Honoré de Balzac | Detail citátu

Hlavní věcí v životě je zvládat strach, hlavní věc v manželství je učit se zvládat nudu. Gabriel García Márquez | Detail citátu

Láska je něco za něco, ale manželství je něco za všechno. Odlas Jiří | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.