Chceš-li to dotáhnout vysoko neklaď otázky a nedávej najevo, jak jsi chytrý. Čapek Karel | Detail citátu

Čteš-li knihu poprvé, poznáváš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáváš starého. Čínské přísloví | Detail citátu

Důkladně se umoudřím, ale umět v tom chodit už nebudu. Paul Cézanne | Detail citátu

Blaze zapomnětlivým, neboť ti se snáze vyrovnají i se svými hloupostmi. Nietzsche Friedrich Wilhelm | Detail citátu

Přemoudřelost je jeden z druhů moudrosti hodný největšího opovržení. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Strom vědění není stromem života. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také užívat. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Hluboká moudrost vyrůstá ze silných pochybností. Čínské přísloví | Detail citátu

Moudré je milovat anděly a vycházet z čerty. Miguel Ángel Asturias | Detail citátu

Moudří nehledají úniku ze života ani ze smrti, protože život jim nedělá vrásky a smrt nepřipadá zlá. Tak jako si při jídle nevybírají největší porci, ale nejchutnejší, netouží ani po nejdelším čase, ale trhají ty nejlahodnější plody. Epikúros | Detail citátu

Opravdu moudrý je ten, kdo pozná sám sebe. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Nekritizuj nezbytnost. Židovské přísloví | Detail citátu

Chceš-li dostat chytrou odpověď, musíš položit chytrou otázku. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Vyrovnanost moudrých je jen umění nedát najevo své zmatky. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Moudrost je pro duši totéž co zdraví pro tělo. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Domům se počítají léta a moudrý člověk vždy jest mlád. Bulharská přísloví | Detail citátu

Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí. Čapek Karel | Detail citátu

Není moudré být moudřejší než je nutno. Philippe Quinault | Detail citátu

Je mnohem snazší být moudrý za druhé než sám za sebe. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

K vlastnostem moudrého člověka patří, že více zná, méně mluví. Latinská přísloví | Detail citátu

Když se šíp mine cíle, viní z toho střelec sama sebe, ne druhého člověka. Tak si počíná i mudrc. Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém. Konfucius | Detail citátu

Moudřejší je líbit se člověku než lidem. Arión | Detail citátu

Tragédie lidského rodu: všeobecně platí, že člověk je moudrý jednostranně, ale hloupý mnohostranně. Hirszfeld | Detail citátu

Člověk by neměl zestárnout, dokud nezmoudří. Česká přísloví | Detail citátu

Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Moudrost je poznání věčných pravd upotřebitelných v životě. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Přílišná chytrost je nepravá vytříbenost, pravá vytříbenost je zdravá chytrost. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Číst se má jen tehdy, když vyschne pramen vlastních myšlenek, což se i nejrozumnějšímu člověku přihodí dosti často. Ale kvůli knize zaplašit svou vlastní samorostlou myšlenku znamená hřešit proti duchu. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Jediné, co vím je, že nevím nic. Sokrates | Detail citátu

Spojí-li se špatní lidé tak, že vytvoří sílu, musí dobří lidé udělat totéž. Jak je to prosté. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Kdo žije bez bláhovostí, není tak moudrý, jak si myslí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Lidem nezáleží na správných myšlenkách a názorech, nejčastěji se spokojují už jen s tím, že mají slova, kterých by mohli používat. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu míru zapomenutí utrpěných křivd. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Moudrost je schopnost pohledu odjinud. Holečková Patricie | Detail citátu

Jenom moudrému se stane, že dělá všechno rád. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Ani lidé hloupí nenatropili na světě tolik zmatků, kolik lidé chytří, kteří si byli příliš vědomi své chytrosti a spoléhali jen na ni. Babler Otto František | Detail citátu

Ze všech nejchytřejší je podle mého ten, kdo alespoň jednou za měsíc sám o sobě řekne, že je blbec. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Kámen moudrosti leží v orlím hnízdě. Indické přísloví | Detail citátu

I vejce je třeba vařit s rozumem. Arabské přísloví | Detail citátu

Proč jsi dědečku pozdravil toho cizího člověka? Aby po dobu co bude přemýšlet, proč jsem ho pozdravil, zapomněl na svoje strasti. Ing. z Libanonu | Detail citátu

I mlčení může volat do nebe! Kdo zavře obě oči, hned vidí věci úplně jinak. Umění vyžaduje oběti. Proč ale vždy od posluchačů. Kriegel Hafale | Detail citátu

Bože dej mi vyrovnanost, abych se smířil s věcmi,které nezměním, odvahu změnit věci, které změnit jdou a moudrost, abych je od sebe rozeznal. Angelis Angel | Detail citátu

Nejmoudřejší lidé se podřizují svým vlastním příkazům. Euripidés | Detail citátu

Mezi chytrými nenajdete moudrého. Patricie Holečková | Detail citátu

Člověk často přehlédne příležitost, kterou mu přináší dnešek. Čínské přísloví | Detail citátu

Stát se moudrým, to je maličkost. Je třeba umět skrývat svou hloupost. George Bernard Shaw | Detail citátu

Lepší s moudrým plakat, než s hlupákem skákat. Čínské přísloví | Detail citátu

Moudrý se mýlí sedmkrát denně. Italské přísloví | Detail citátu

Nikdo se moudrým nerodí, nýbrž stává se jím. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Moudrost stejně jako želví polévka není dostupná každému. Kozma Prutkov | Detail citátu

Co vlastníš duchem, tos poznal, cos poznal, to tě zaujalo, to ti otvírá nový svět. Arnimová Bettina von | Detail citátu

Nevážím si nikoho, kdo dnes není moudřejší než včera. Abraham Lincoln | Detail citátu

Jsme obklopeni moudrostí, člověk není jejím pramenem, nýbrž pouhou nádrží a může vydat jen to, co nasbíral. Ernst Thompson Seton | Detail citátu

Dobrý je jenom ten, kdo je i moudrý. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Moudrý může být jen ten, kdo se nepovažuje za moudrého. Čínské přísloví | Detail citátu

Mlčící neznamená moudrý. Jsou zamčené zásuvky, byť jsou prázdné. Jean Giono | Detail citátu

Člověk přišel na svět proto, aby tady byl, pracoval a žil. Jen moudrý se snaží náš svět postrčit dál, posunout výš. A jen vůl mu v tom brání. Jan Werich | Detail citátu

Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe. N.N. | Detail citátu

Aby se dosáhlo velkého, je třeba začít s menším. Lenin Vladimír Iljič (Uljanov) | Detail citátu

Žijeme v době, která příliš mnoho čte proto, aby byla moudrá, a příliš mnoho myslí, aby byla pěkná. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Ani lidé hloupí nenatropili na světě tolik zmatků, kolik lidé chytří, kteří si byli příliš vědomi své chytrosti a spoléhali jen na ni. Otto František Babler | Detail citátu

Nešťastný ten, jehož moudrost nikomu neprospěje. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Celý svůj život jsem prožil mezi mudrci a nenašel jsem pro člověka nic lepšího, než je mlčení. Sa´Dí | Detail citátu

Zestárneme příliš rychle a zmoudříme příliš pozdě. Švédská přísloví | Detail citátu

Nic není moudrosti vzdálenější než její předstírání. Patricie Holečková | Detail citátu

Pravá moudrost je být střízlivý k tomu, co na světě nesmírně milujeme. Busch | Detail citátu

Předstírat na správném místě hloupost, je velice moudré. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Je rozumný kdo se nermoutí pro to co nemá, nýbrž raduje se z toho co má. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Když moudrost přichází do let, stává se nudou. Oscar Wilde | Detail citátu

Děje tohoto světa jsou výsledkem tří faktorů: přirozenosti, lidské vůle a náhody. Avicenna | Detail citátu

Člověk najde svou moudrost, jen když se setká s hloupostí jiných. Claude Adrien Helvétius | Detail citátu

Když to neudělám já, kdo to udělá? Když to neudělám nyní, kdy to udělám? Když to udělám pro sebe, co jsem to za člověka? Hiller Arthur | Detail citátu

Největší moudrost je umět stát nad lidmi, aniž bychom je nenáviděli nebo jimi pohrdali. Jean Paul | Detail citátu

Moudrý člověk bere věci, jak přicházejí. Anglická přísloví | Detail citátu

Hlupák tvrdí. Arcihlupák navíc prokládá svá tvrzení častým hodnocením. Moudrý člověk je plný pochybností. David Gruber | Detail citátu

Jedni mudrci vědí, že nevědí a druzí nevědí že nevědí. Sokrates | Detail citátu

Poznání v sobě obsahuje organizační moc. Prostě stačí o něm vědět , být si vědom principů a poznání bude zpracováno vaším tělem a výsledky se dostaví opět spontánně. Chopra Deepak | Detail citátu

Plody ze stromu poznání jsou pro jednoho člověka velmi trpké. Shaw George Bernard | Detail citátu

Kdo je moudrý? - Kdo se u každého něčemu přiučí. Kdo je silný? - Kdo se umí ovládat. Kdo je bohatý? - Kdo je spokojen se svým osudem. Talmud | Detail citátu

Moudřejší ustoupí hloupějšímu, je-li ten hloupější mocnější. Feliks Chwalibóg | Detail citátu

Citát je lepší než argument. Lze jím vyhrát spor, aniž byste odpůrce přesvědčili. Laub Gabriel | Detail citátu

Neotřesitelnost moudrých není nic jiného než umění uzavřít bouře ve svém vlastním srdci. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Jsme moudří. Ale jenom tehdy, když to nepotřebujeme. Gabriel Laub | Detail citátu

Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí, které polovině. Shaw George Bernard | Detail citátu

Moudrý netvrdí nic, co nemůže dokázat. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Pravým mudrcem je ten, kdo zná vždy míru. Gaius Valerius Martialis | Detail citátu

Věčně jíme salát z pravdy a omylu. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Rozeznat opravdové hodnoty - to člověka obohacuje. Frankl Viktor Emil | Detail citátu

Nošení kamenů s mudrcem je lepší než pití vína s falešným člověkem. Arabská přísloví | Detail citátu

I v soupeření mudrců musí zvítězit méně moudrý. Pro mudrce je to ovšem útěcha. Gabriel Laub | Detail citátu

Vědomosti jsou vskutku to, co vedle ctnosti pozdvihuje jednoho člověka nad druhého. Addison Joseph | Detail citátu

Člověk se směje, aby nemusel plakat. Arabské přísloví | Detail citátu

Bez inteligence může člověk obstát v nějakém obyčejném zaměstnání a v životě, ale při kuchyni je to znát. Jaroslav Hašek | Detail citátu

Doufám, že budu studentem až do konce života. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Moudrý člověk je nejméně sám, když je sám. Jonathan Swift | Detail citátu

Moudrý človek má moudrost v srdci, hlupák na jazyku. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Dávejte mi co nejvíce plodných omylů plných zárodků myšlenek a nechte si své jalové pravdy. Pareto Vilfredo | Detail citátu

Je lépe radit se před činem, než potom o nich přemítat. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Není těžké být moudrým, ale umění je přesvědčit o tom ty druhé. N.N. | Detail citátu

Co vlastníš duchem, tos poznal, cos poznal, to tě zaujalo, to ti otvírá nový svět. Bettina von Arnimová | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.