Oč mdlejší mužova hlava, o to pronikavější barva jeho ponožek. Rowlandová Helen | Detail citátu

Všichni muži lžou. A co my? Věřit? Jsme hloupé. Nevěřit? Z toho jsou vrásky. František Kožík | Detail citátu

To jediné, co na něm bylo mužského, nemohl přes svůj blahobyt vidět. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Jsou tři druhy mužů, kteří nerozumějí ženám: mládenečkové, zralí mužové a starci. Tristan Bernard | Detail citátu

Jeden muž v domě je lepší než dva na ulici. Mae Westová | Detail citátu

Muži musí být reakční - musí na ženy reagovat. Gabriel Laub | Detail citátu

Tři moudří muži? To přece nemyslíte vážně! N.N. | Detail citátu

Muž je dítětem svého díla. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Nic není na světě slabšího než muž. Homér | Detail citátu

Žádná žena není tak špatná, aby nemohla být mužovou lepší polovičkou. Farkas Karoly | Detail citátu

Heren Paradise - představa všech mužů o ráji (alkohol, cigarety, karty, slečny, nepořádek) Kopecký Miloš | Detail citátu

Kdyby byli muži více spokojeni sami se sebou, byli by méně nespokojeni se svými ženami. Voltaire | Detail citátu

Hlouposti, kterých muž ve svém životě nejvíce lituje, jsou ty, jichž se nedopustil, když měl příležitost. Helen Rowlandová | Detail citátu

Veškeré neštěstí mužů spočívá v tom, že nedovedou zůstat v klidu své pracovny. Blaise Pascal | Detail citátu

Gentleman je člověk, který nikdy neraní city druhého neúmyslně. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Mám ráda, když se muži chovají jako muži - energicky a dětinsky. Françoise Saganová | Detail citátu

Muži se dělí na dvě skupiny. Jsou zdvořilí a nezdvořilí. Nezdvořilý muž nenabídne dámě své místo. Zdvořilý muž, když postřehne vstupující dámu, zamhouří oči a dělá, jako když spí. Karel Poláček | Detail citátu

Muž snese ledacos těžkého, jenom ne pláč ženy, který sám zavinil. Karel Čapek | Detail citátu

My, muži, v slibech velcí jsme a v lásce často malí. William Shakespeare | Detail citátu

Zkušenost je název, kterým muži označují své chyby. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

U mužů dobrého vkusu máme rádi, aby nám lichotili. Moliére | Detail citátu

Muž nepláče pro lásku, která ho zradila, ale propokoření, že si nezasloužil důvěry. Pavese Cesare | Detail citátu

Jen bezcitný muž uvádí ženu do rozpaků. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Muž volí v životě mezi dvěma zly většinou to mladší nebo hezčí. Feydeau Georges | Detail citátu

Muž se cítí s ženou šťasten, když ho podporuje v jeho omylech. Johan Christian Günther | Detail citátu

Muž a žena - jak by si ti dva mohli rozumět? Vždyť oba chtějí něco úplně jiného, muž ženu a žena muže. Karinthy Frigyes | Detail citátu

Existují tak marniví muži, že jsou hrdí na ty, co jim nasazují parohy. Jonathan Swift | Detail citátu

Existují tak marnivý muži, že jsou hrdi na ty, co přijdou po nich a nasadí jim parohy. Étienne Rey | Detail citátu

Adam musí mít Evu, které by ukázal, co udělal. Německé přísloví | Detail citátu

Muž se naučí milovat jen s jednou ženou. A s více ženami se jen naučí opovrhovat láskou. Karl Emil Franzos | Detail citátu

Smělý požadavek muže! Chce ženu. Ale když se mu upřímně vzdá, je blízek toho považovat její příliš šlechetný čin téměř za zpronevěru. Romain Rolland | Detail citátu

Nedospělci touží po milostných hrách s ženami, praví milenci o ně bojují na život a na smrt. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann | Detail citátu

Silní muži musí silně páchnout. Georg Heym | Detail citátu

Každý normální muž musí být čas od času v pokušení plivnout si do dlaní, vyvěsit černý prapor a dát se do podřezávání krků. Henry Louis Mencken | Detail citátu

Bůh stvořil muže a pak si řekl, že to dokáže znovu lépe a stvořil ženu. Rogersová Adela St. John | Detail citátu

Chlap nemá čas na to bejt zoufalej ... Hubač Jiří | Detail citátu

Muž si celý život hraje, žena celý život na něco čeká. Učitelka ruského jazyka XY | Detail citátu

Jaký je rozdíl mezi chlapci a muži? V ceně jejich hraček. Pospíšil Jaroslav | Detail citátu

Každý muž potřebuje k životu tři ženy: matku, manželku a aspoň jednu, která ho považuje za muže. Laub Gabriel | Detail citátu

Až potkáš věrného muže, požádej ho o autogram. Rowlandová Helen | Detail citátu

Muž má zmoudřet do třiceti a zbohatnout do čtyřiceti, jinak nemůže nic čekat od života. Honoré de Balzac | Detail citátu

Když se muž pořeže při holení, takřka vždy použije mateřštinu. Alberto Moravia | Detail citátu

Muži nejsou nikdy dost staří, aby přestali dělat hlouposti. Margaret Mitchellová | Detail citátu

Sobota je den, kdy se koupou muži, kteří milují své ženy. Koupá-li se muž v jiný den, pak pozor dej. Dušan Radovič | Detail citátu

Nápadník je muž, který potká dívku a dostane dobrý nápad, že by se o ni mohl ucházet. Počíná-li si nenápadně, nikdy se nápadníkem nestane. Pokud si naopak počíná příliš nápadně, může se stát, že ho napadne jiný nápadník. Jiří Suchý | Detail citátu

Muži jsou příčinou, proč se ženy nemají rády. Bruyére Jean de La | Detail citátu

Muži by byli rádi věrní, pravdomluvní a ženatí - odevšeho však jen trošku. Helen Rowlandová | Detail citátu

Hodní a věrný mužové si myslí, že je to vše, co se po nich chce. Nemají zpravidla žádný jiný nápad a iniciativu. Podřimují na vavřínech své nevinnosti. Dušan Radovič | Detail citátu

Nevím o žádném povolání, kde by si muži udrželi dosavadní převahu, kromě snad vaření a dámské módy. Birkenhead | Detail citátu

Muž umí mlčet tak rafinovaně, že nikoho nenapadne, že vlastně mnohdy nemá co říci. Friedrich Wieck | Detail citátu

S mužovou láskou a obdivem je to stejné jako s ostatními jeho schopnostmi. Než zjistí, co jich je doopravdy hodno, musí je mnohokráte promarnit. George Bernard Shaw | Detail citátu

V důsledku tlaku vnějších okolností jsem ztratil panictví, až když mi bylo spíše třicet než dvacet, a to stačí, aby na muži po zbytek jeho života zůstalo něco svatozáře. George Bernard Shaw | Detail citátu

Nejdříve stvořil bůh muže, pak ženu. Potom mu muže přišlo líto a dal mu tabák. Mark Twain | Detail citátu

Jsem ráda, že nejsem muž, protože bych se musela oženit. Anna Louise Germaine de Stäelová | Detail citátu

Ženu nemůžeš odzbrojit lichotkami. Muže ano. V tom spočívá rozdíl mezi oběma pohlavími. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Definice muže: musí to být tvor, který mě přivede na myšlenku, že jsem žena. Elinor Glynová | Detail citátu

Pozbude-li muž vnitřního smyslu tvůrčí činnosti, cítí se zrazen a je skutečně zrazen. Učiní-li ženu, nebo ženu a dítě, středem svého života, je jeho postavení beznadějné. David Herbert Lawrence | Detail citátu

Pustili se do něčeho, do čeho se pouštějí mužové na celém světě, jakmile si připadají zbyteční. Začali vyvíjet horečnou činnost, která nebyla zaměřena na nic určitého. Bruno Traven | Detail citátu

Nemluvme o dvou metrech, mluvme o pár centimetrech. Zsa Zsa Gaborová | Detail citátu

Ženy to taky někdy nemívají snadné, ale my, muži, se musíme holit. Tucholsky Kurt | Detail citátu

Zlato se zkouší ohněm, žena zlatem, muž ženou. Pythagoras ze Samu | Detail citátu

Nikdo na světě nemá víc nepřátel než upřímný, hrdý a cituplný muž, který bere osoby a věci tak, jak jsou, a ne, jaké by chtěly být. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

S mužskými ví žena, na čem je, jen když je v kolébce na smrtelné posteli. Dumitru Radu Popescu | Detail citátu

Laskavost je znakem muže velkého, nezdvořilost malého. Henry Fielding | Detail citátu

Žádný muž není dost stár, aby na sebe dal pozor. Thomas Browne | Detail citátu

Padne-li veliký muž, je i po pádu veliký. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Mám rád muže s budoucností a ženy s minulostí. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Být ovládán ženou je nejlepším násilým na muži. Démokritos z Abdér | Detail citátu

My muži jsme ve slibech velcí a v lásce často malí. Shakespeare William | Detail citátu

Muž pevných zásad, vždy bude na svém stát. Horatius | Detail citátu

Mužská pýcha je pořádné břímě. Robert Fulghum | Detail citátu

Jsou muži, jimž je možno nasadit parohy s každou ženou. Kraus Karl | Detail citátu

Muž může být velice zaměstnaný, i když jen stojí a kouká ven. John Erskine | Detail citátu

Muži trpí velkými myšlenkami více než velkými láskami. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Kdyby muži rodili, byl by za znásilnění trest smrti ... Plzák Miroslav | Detail citátu

V každém muži je skryta ctižádost - přechytračit koně, ryby a ženy. Mark Twain | Detail citátu

Mužům sluší spíše zanedbaný zevnějšek než zbytečná fintivost. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Ideální muž je člověk, kterého jsem nikdy nepoznala. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Muž musí mít alespoň dvě spřízněné duše - jednu, která ho rozptyluje, a druhou, která jej očekává. Helen Rowlandová | Detail citátu

Muži budou vždy tím, čím je udělají ženy. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Chcete-li být šťastny s mužem, musíte mít pro něho spoustu pochopení a trošku lásky, chcete-li být šťastni s ženou, musíte ji zahrnout spoustou lásky a vůbec se nesnažit o pochopení. Maurois André | Detail citátu

Bůh stvořil muže, a protože se mu nezdál dosti sám, dal mu družku, aby mu dal hlouběji pocítit samotu. Valéry Paul | Detail citátu

Na světě neexistuje nic slabšího, než je muž. Homér | Detail citátu

Muž je ten, kdo umí zatnout zuby a vyhrnout rukávy. Perské přísloví | Detail citátu

Nejpozději o své šedesátce musí se muž rozhodnout, chce-li si prodloužit mládí, nebo život. Alfred Charles Kinsey | Detail citátu

Zamilovaný muž je nedokonalý, dokud se neožení. Pak je vyřízený. Zsa Zsa Gaborová | Detail citátu

Muž, který je pro jednu ženu milencem, je pro dvě ženy nevěrníkem té první. Žena je pro jednoho muže milenkou, pro dva přítelkyní. Oskar Maria Graf | Detail citátu

Když je mužský jen o něco hezčí než čert, už je dost hezký. Slovenská přísloví | Detail citátu

Jsem ráda, že nejsem muž, protože bych se musela oženit. Staelová Anne Louise Germaine de | Detail citátu

Jsou muži, kteří se dovedou k ženám chovat jinak, než s nimi souložit. Francois Coppée | Detail citátu

Dokud jsou mladí, chtějí z nás mít hračky, když zestárnou, máme být jejich služkami. Karolína Světlá | Detail citátu

Největší předností některých mužů je jejich žena. Sandová George | Detail citátu

Muž může být šťasten s jakoukoli ženou, pokud ji nemiluje. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Pro muže existují jen dvě lichotky, které jim mohou ženy vyslovit. "Umíš dobře vařit." a "Jsi dobrý v posteli." V prvním i druhém případě jde o nejdůležitější pudy. John Steinbeck | Detail citátu

Veškeré neštěstí mužů spočívá v tom, že nevydrží zůstat v tichu své pracovny. Pascal Blaise | Detail citátu

Je lepší, když si nás muži prohlížejí, než když nás přehlížejí. Mae Westová | Detail citátu

Není blbce, aby nesnil, že je velikým mužem. A není osla, aby zhlížeje se v potoce, kolem něhož kráčí, nehleděl na sebe s potěšením a neshledal, že se podobá koni. Gustave Flaubert | Detail citátu

Žena vždy učiní, co muž chce, požaduje-li muž, co si ona přeje. Taylorová Liz | Detail citátu

Šarm je to, co muži zbude, když všechno ostatní odejde. Maurice Chevalier | Detail citátu

U muže a medvěda platí stejné pravidlo. Čím ošklivější, tím hezčí. Španělská přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.