Muži, kteří posuzují ženu, zapomínají, jak těžké je jí být. George Sandová | Detail citátu

Mladý muž to v životě daleko nedotáhne, jestliže nedostal pár do nosu. Winston Churchill | Detail citátu

Být ovládán ženou je nejlepším násilým na muži. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Muž, který příliš miluje ženy, není nevěrný proto, že touží po opaku, nýbrž proto, že nenalézá na světě tu jedinou ženu, jež by se podobala obrazu, který si o ženě utvořil. André Maurois | Detail citátu

Muž může být velice zaměstnaný, i když jen stojí a kouká ven. John Erskine | Detail citátu

Mluvíš-li s mužem o něm samém, bude ti naslouchat celé hodiny. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Muž, který potřebuje pomoc je pravděpodobně nějaká žena. Pospíšil Jaroslav | Detail citátu

Zkušenost je název, kterým muži označují své chyby. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Gentleman je muž, který se alespoň občas chová tak, jak by se měl chovat stále. Leighová Vivien | Detail citátu

Muž je ten, kdo umí zatnout zuby a vyhrnout rukávy. Perské přísloví | Detail citátu

Ten kdo získá dobrého zetě, najde syna. Kdo zlého, ztratí dceru. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Muži jsou příčinou, proč se ženy nemají rády. Bruyére Jean de La | Detail citátu

Muž, který si bere hezkou dívku, je prachsprostý lenoch. Françoise Saganová | Detail citátu

Jsou tři druhy mužů, kteří nerozumějí ženám: mládenečkové, zralí mužové a starci. Tristan Bernard | Detail citátu

A přece je jedno období, ve kterém je muž nesporným pánem v domě. Od narození asi do třetího roku. Pegas Meletius | Detail citátu

Není blbce, aby nesnil, že je velikým mužem. A není osla, aby zhlížeje se v potoce, kolem něhož kráčí, nehleděl na sebe s potěšením a neshledal, že se podobá koni. Gustave Flaubert | Detail citátu

Fyzické vyčerpání je důsledkem mylné domněnky, že muž je tak starý, jak se cítí. Robert Lembke | Detail citátu

Muži nejdříve ženě slibují, že jí z očí vyčtou každé přání, ale pak se ukáže, že jsou analfabeti. Weiserová Grethe | Detail citátu

Muž, který nemá přes čtyřicet, není k ničemu. Shaw George Bernard | Detail citátu

Chlapi se neradi rozhodujou, nejradši jsou, když za ně rozhodne ženská nebo bůh. Updike John | Detail citátu

Řeč je obrazem duše. Jaký muž, taková řeč. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Muž, který ví jak zacházet se ženami, ví nejlépei to, jak se obejít bez nich. Baudelaire Charles | Detail citátu

Adam musí mít Evu, které by ukázal, co udělal. Německé přísloví | Detail citátu

Chlap nemá čas na to bejt zoufalej ... Hubač Jiří | Detail citátu

Nejdříve stvořil bůh muže, pak ženu. Potom mu muže přišlo líto a dal mu tabák. Mark Twain | Detail citátu

Pro muže existují jen dvě lichotky, které jim mohou ženy vyslovit. "Umíš dobře vařit." a "Jsi dobrý v posteli." V prvním i druhém případě jde o nejdůležitější pudy. John Steinbeck | Detail citátu

Mužové, zvláště když se znají, se většinou cítí nepohodlně, když si nemají co povídat. Proto je polovina všeho, co muži spolu mluví, nesmysl v podstatě ještě zbytečnější, než plácání starých bab u necek. Bruno Traven | Detail citátu

V životě měl velké štěstí na ženy, žádná si jej nechtěla vzít. Ortová Zdeňka | Detail citátu

Gentleman je pán, který používá kleštiček na cukr, i když je sám. Allais Alphonse | Detail citátu

Hlouposti, kterých muž ve svém životě nejvíce lituje, jsou ty, jichž se nedopustil, když měl příležitost. Helen Rowlandová | Detail citátu

Nic není na světě slabšího než muž. Homér | Detail citátu

Pro muže je velice znepokojující, když začíná působit na ženy uklidňujícím dojmem. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Mezi inteligentním mužem a blbcem není žádný rozdíl, pokud se zamilují. N.N. | Detail citátu

Ženy to taky někdy nemívají snadné, ale my, muži, se musíme holit. Tucholsky Kurt | Detail citátu

Muž nepláče pro lásku, která ho zradila, ale propokoření, že si nezasloužil důvěry. Pavese Cesare | Detail citátu

Kdyby byli muži více spokojeni sami se sebou, byli by méně nespokojeni se svými ženami. Voltaire | Detail citátu

Nikdo nedovede být tak pomstychtivý jako marnivý muž, který objeví, že byl napálen. William Somerset Maugham | Detail citátu

Muž s jazykem nemá cenu, když jím neoblomí ženu. William Shakespeare | Detail citátu

Muž má dvě možnosti - buď ženu dokonale poznat, nebo ji milovat. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Na světě neexistuje nic slabšího, než je muž. Homér | Detail citátu

Nic nesnižuje mužovo sebevědomí tolik, jako nejistota co do počtu vlastních dětí. Jan Werich | Detail citátu

Stateční muži bouchají dveřmi, když přicházejí do domu, a zbabělci jen když odcházejí. Dušan Radovič | Detail citátu

Opravdový muž se pozná, dokonce i když je nahý. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Muž si celý život hraje, žena celý život na něco čeká. Učitelka ruského jazyka XY | Detail citátu

Muž může spát s kdekterou a nic se neděje, když to ale 19krát nebo 20krát nevyjde ženě, je hned coura. Riversova Joan | Detail citátu

Gentleman je člověk, který nikdy neraní city druhého neúmyslně. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Muži musí být reakční - musí na ženy reagovat. Gabriel Laub | Detail citátu

Každý muž potřebuje k životu tři ženy: matku, manželku a aspoň jednu, která ho považuje za muže. Laub Gabriel | Detail citátu

Muž umí mlčet tak rafinovaně, že nikoho nenapadne, že vlastně mnohdy nemá co říci. Friedrich Wieck | Detail citátu

Muž bez ženy - kůň bez vody. Vietnamská přísloví | Detail citátu

Muži nejvíce lichotí, když si o něm myslíte, že je hoden lichotek. George Bernard Shaw | Detail citátu

Muži by byli rádi věrní, pravdomluvní a ženatí - odevšeho však jen trošku. Helen Rowlandová | Detail citátu

Pozbude-li muž vnitřního smyslu tvůrčí činnosti, cítí se zrazen a je skutečně zrazen. Učiní-li ženu, nebo ženu a dítě, středem svého života, je jeho postavení beznadějné. David Herbert Lawrence | Detail citátu

Mít příliš krásnou ženu je pro muže stejný úděl jako získat vysokoškolský diplom. Obojím se může před ostatními chlubit, ale zároveň musí celý život dokazovat kvality, jimiž si je zasloužil. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Žena vždy učiní, co muž chce, požaduje-li muž, co si ona přeje. Taylorová Liz | Detail citátu

To jediné, co na něm bylo mužského, nemohl přes svůj blahobyt vidět. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Muž má jedinou bezpečnou lásku - lásku své matky. Maurice Barrés | Detail citátu

Muži nejsou nikdy dost staří, aby přestali dělat hlouposti. Margaret Mitchellová | Detail citátu

Dokud jsou mladí, chtějí z nás mít hračky, když zestárnou, máme být jejich služkami. Karolína Světlá | Detail citátu

S mužovou láskou a obdivem je to stejné jako s ostatními jeho schopnostmi. Než zjistí, co jich je doopravdy hodno, musí je mnohokráte promarnit. George Bernard Shaw | Detail citátu

Ženy se nevystrojují pro úžas a obdiv nás mužů, nýbrž pro úžas a podiv žen. Čapek Karel | Detail citátu

V důsledku tlaku vnějších okolností jsem ztratil panictví, až když mi bylo spíše třicet než dvacet, a to stačí, aby na muži po zbytek jeho života zůstalo něco svatozáře. George Bernard Shaw | Detail citátu

Muž má buď zájem o všechny ženy, nebo o žádnou. Všechno ostatní je pokrytectví. Gabriel Laub | Detail citátu

Muži jsou stejně divní. Mají vše, co jejich ženy chtějí, a ještě jim to není vhod. Oldřich Fišer | Detail citátu

Nepoznal jsem muže, který by miloval ctnost více než ženy. Konfucius | Detail citátu

Mužům se musí nechat veškerá volnost, jakou potřebují. Ať už to má jakékoliv následky. Čím se cítí volnější, tím méně toho využívají. Jean Dutourd | Detail citátu

Všichni muži jsou zbabělci. Rozdíl je jenom v tom, že některé musíme povzbudit, jiné zase nesmíme zastrašit. Jeane Antoinette de Pompadur | Detail citátu

Dnešní chlapy, válejí se rádi na kanapi. Milé dámy, bohužel ne s námi. Jiří Žáček | Detail citátu

Oč mdlejší mužova hlava, o to pronikavější barva jeho ponožek. Rowlandová Helen | Detail citátu

Tři moudří muži? To přece nemyslíte vážně! N.N. | Detail citátu

Kde by byla moc žen, nebýt ješitnosti mužů? Ebner-Eschenbachová Marie von | Detail citátu

Velký muž vždy touží více po utrpení lásky než po jejích rozkoších. Pierre Abélard | Detail citátu

Pustili se do něčeho, do čeho se pouštějí mužové na celém světě, jakmile si připadají zbyteční. Začali vyvíjet horečnou činnost, která nebyla zaměřena na nic určitého. Bruno Traven | Detail citátu

Muž chce být ženinou první láskou, ona jeho poslední Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Mužská pýcha je pořádné břímě. Robert Fulghum | Detail citátu

Existují tak marnivý muži, že jsou hrdi na ty, co přijdou po nich a nasadí jim parohy. Étienne Rey | Detail citátu

Nikdo na světě nemá víc nepřátel než upřímný, hrdý a cituplný muž, který bere osoby a věci tak, jak jsou, a ne, jaké by chtěly být. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Ideální muž je člověk, kterého jsem nikdy nepoznala. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Jenom muži, kteří si myslí, že ženy jsou stejné, jsou všichni stejní. John Boynton Priestley | Detail citátu

Muž snese ledacos těžkého, jenom ne pláč ženy, který sám zavinil. Karel Čapek | Detail citátu

Někteří muži umějí mlčet tak výmluvně, až se ženy červenají. Jiří Žáček | Detail citátu

Muž může být šťasten s jakoukoli ženou, pokud ji nemiluje. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Pořád se snažím dohonit toho svého muže, kterým bych chtěl být. Jules Supervielle | Detail citátu

Žádná žena není tak špatná, aby nemohla být mužovou lepší polovičkou. Farkas Karoly | Detail citátu

Důvtipný muž musí být tak chytrý, aby rozestavěl na vhodná místa lidi, kteří jsou mnohem chytřejší než on. John Fitzgerald Kennedy | Detail citátu

Ať je mužský jako žába, pořád lepší než-li bába. Polská přísloví | Detail citátu

Ne klid, ale usilovné napětí. Ne lhostejnost, ale těžkosti dělají muže mužem. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Když se muž pořeže při holení, takřka vždy použije mateřštinu. Alberto Moravia | Detail citátu

Muž je v lásce jako primitivní stroj. Zmáčkneš knoflík a prastarý mechanismus pracuje přesně tak, jako v první den stvoření. Jean Dutourd | Detail citátu

Muž, který by mohl žíti vedle ženy tak volně, jak to předpokládá přátelství, a nevzplane nikdy touhou, odporuje vší přirozenosti. André Maurois | Detail citátu

Padne-li veliký muž, je i po pádu veliký. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Je-li muž jen o málo hezčí než čert, je hezký až dost. Slovenská přísloví | Detail citátu

Určitě není na světě tolik mužů s velkým jměním jako hezkých žen, které by si je zasloužily. Jane Austenová | Detail citátu

Jsem první český feminista. Páral Vladimír | Detail citátu

Bůh stvořil muže, a protože se mu nezdál dosti sám, dal mu družku, aby mu dal hlouběji pocítit samotu. Valéry Paul | Detail citátu

My muži jsme ve slibech velcí a v lásce často malí. Shakespeare William | Detail citátu

Většina mužů si přeje módní ženu, jako vlastní hezkého koně. Stendhal | Detail citátu

Chlapec se stává mužem tehdy, když obejde kaluž místo toho aby ji přeskočil. Platón | Detail citátu

Mužům sluší spíše zanedbaný zevnějšek než zbytečná fintivost. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Muži by byli velmi rádi věrnými, pravdomluvnými a ženatými ze všeho však jen trošičku. Helen Rowlandová | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.