Muž se naučí milovat jen s jednou ženou. A s více ženami se jen naučí opovrhovat láskou. Karl Emil Franzos | Detail citátu

Muž nepláče pro lásku, která ho zradila, ale propokoření, že si nezasloužil důvěry. Pavese Cesare | Detail citátu

Muži mají víc problémů než ženy. Především musí vzít za vděk ženami. Françoise Saganová | Detail citátu

Velký muž vždy touží více po utrpení lásky než po jejích rozkoších. Pierre Abélard | Detail citátu

Muž, opravdu rozechvěný, říká rozkošné věci, aniž má o tom zdání, hovoří jazykem, který nezná. Stendhal | Detail citátu

Jsi-li muž, obdivuj se těm, kdo usilují o velké věci, i když podléhají. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Mezi inteligentním mužem a blbcem není žádný rozdíl, pokud se zamilují. N.N. | Detail citátu

Dokud jsou mladí, chtějí z nás mít hračky, když zestárnou, máme být jejich služkami. Karolína Světlá | Detail citátu

Jsem ráda, že nejsem muž, protože bych se musela oženit. Staelová Anne Louise Germaine de | Detail citátu

Mít příliš krásnou ženu je pro muže stejný úděl jako získat vysokoškolský diplom. Obojím se může před ostatními chlubit, ale zároveň musí celý život dokazovat kvality, jimiž si je zasloužil. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Muž pevných zásad vždy bude na svém stát. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

S mužskými ví žena, na čem je, jen když je v kolébce na smrtelné posteli. Dumitru Radu Popescu | Detail citátu

Každý normální muž musí být čas od času v pokušení plivnout si do dlaní, vyvěsit černý prapor a dát se do podřezávání krků. Henry Louis Mencken | Detail citátu

Muž se cítí s ženou šťasten, když ho podporuje v jeho omylech. Johan Christian Günther | Detail citátu

Pro muže je velice znepokojující, když začíná působit na ženy uklidňujícím dojmem. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Muži nejsou nikdy dost staří, aby přestali dělat hlouposti. Margaret Mitchellová | Detail citátu

Nevím o žádném povolání, kde by si muži udrželi dosavadní převahu, kromě snad vaření a dámské módy. Birkenhead | Detail citátu

Jsem ráda, že nejsem muž, protože bych se musela oženit. Anna Louise Germaine de Stäelová | Detail citátu

Muž, který příliš miluje ženy, není nevěrný proto, že touží po opaku, nýbrž proto, že nenalézá na světě tu jedinou ženu, jež by se podobala obrazu, který si o ženě utvořil. André Maurois | Detail citátu

Zlato se zkouší ohněm, žena zlatem, muž ženou. Pythagoras ze Samu | Detail citátu

Muži trpí velkými myšlenkami více než velkými láskami. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

My muži jsme ve slibech velcí a v lásce často malí. Shakespeare William | Detail citátu

Nepoznal jsem muže, který by miloval ctnost více než ženy. Konfucius | Detail citátu

Smělý požadavek muže! Chce ženu. Ale když se mu upřímně vzdá, je blízek toho považovat její příliš šlechetný čin téměř za zpronevěru. Romain Rolland | Detail citátu

Ideální muž je člověk, kterého jsem nikdy nepoznala. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Jinoch se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil. Platón | Detail citátu

Chovej se vůči každé ženě, jako bys do ní byl zamilován, a vůči každému muži, jako by ti byl nadřazen! Brzy si získáš pověst dokonalého gentlemana. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Až potkáš věrného muže, požádej ho o autogram. Rowlandová Helen | Detail citátu

Šarm je to, co muži zbude, když všechno ostatní odejde. Maurice Chevalier | Detail citátu

Mužům se musí nechat veškerá volnost, jakou potřebují. Ať už to má jakékoliv následky. Čím se cítí volnější, tím méně toho využívají. Jean Dutourd | Detail citátu

Jsou muži a muži. Někteří dokážou udělat šťastnými mnoho žen, a některým se z bídou povede udělat nešťastnou jednu jedinou. Dušan Radovič | Detail citátu

Jsou muži, jimž je možno nasadit parohy s každou ženou. Kraus Karl | Detail citátu

Muž se vyhne tomu, aby miloval každou ženu na potkání, nevyhne se však tomu, aby na každé něco obdivoval. Matthias Claudius | Detail citátu

Hlouposti, kterých muž ve svém životě nejvíce lituje, jsou ty, jichž se nedopustil, když měl příležitost. Helen Rowlandová | Detail citátu

Když má muž vážné úmysly, to není nic zvláštního, ale muž, který má slušné příjmy, a přitom má vážné úmysly - to je za dnešního času zvláštnost! Karel Poláček | Detail citátu

To mám muže! Nikam se mi hoditi nechce - do postele tuze malý, do kolébky tuze velký. Česká přísloví | Detail citátu

Tezi o mužské nadvládě si vymysleli utlačovaní muži, aby se cítili jako páni. Gabriel Laub | Detail citátu

Jsou muži, které má kdekdo za hotové ošklivce, a přece jim to sluší lépe, než leckterému krasavci. Bývá to tak zvláště u umělců. George Bernard Shaw | Detail citátu

Nejdříve stvořil bůh muže, pak ženu. Potom mu muže přišlo líto a dal mu tabák. Mark Twain | Detail citátu

Muž bez jakéhokoli stupně zdrženlivosti je nesnesitelný. Samuel Johnson | Detail citátu

Co mužů je pouhými voskovými figurínami v posteli jeptišek. Cyrano de Bergerac | Detail citátu

Muž, který ví jak zacházet se ženami, ví nejlépei to, jak se obejít bez nich. Baudelaire Charles | Detail citátu

I z prostého domu vychází často i velký muž. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Není blbce, aby nesnil, že je velikým mužem. A není osla, aby zhlížeje se v potoce, kolem něhož kráčí, nehleděl na sebe s potěšením a neshledal, že se podobá koni. Gustave Flaubert | Detail citátu

Muž, opravdu rozechvěný, říká rozkošné věci, aniž má o tom zdání. Hovoří jazykem, který nezná. Stendhal | Detail citátu

Nadějí dítěte je jinoch, nadějí jinocha muž. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Muž musí mít alespoň dvě spřízněné duše - jednu, která ho rozptyluje, a druhou, která jej očekává. Helen Rowlandová | Detail citátu

Jeden muž v domě je lepší než dva na ulici. Mae Westová | Detail citátu

Největší předností některých mužů je jejich žena. Sandová George | Detail citátu

A přece je jedno období, ve kterém je muž nesporným pánem v domě. Od narození asi do třetího roku. Pegas Meletius | Detail citátu

Miloval všechny ženy. Samozřejmě kromě té své. Lech Przeczek | Detail citátu

Málokdy se najde padesátník, který by starostmi zkrásněl. Ve dvaapadesáti letech může většinou být svůdný jenom šťastný a dobře naložený muž. Sebemenší chmura mu vtiskne do tváře deset let navíc. Jean Dutourd | Detail citátu

Ať je mužský jako žába, pořád lepší než-li bába. Polská přísloví | Detail citátu

Muž je dítětem svého díla. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Mladý muž, který nepláče, je barbar, a starý, který se nesměje, je blázen. George Santayana | Detail citátu

Definice muže: musí to být tvor, který mě přivede na myšlenku, že jsem žena. Elinor Glynová | Detail citátu

Když je muži padesát a cítí se na dvacet, tak prošvihnul třicet let svého života. N.N. | Detail citátu

Slabosti žen nadchnou muže, slabosti mužů pohoršují ženy. Hauptmann Gerhard | Detail citátu

U mužů dobrého vkusu máme rádi, aby nám lichotili. Moliére | Detail citátu

Muž s jazykem nemá cenu, když jím neoblomí ženu. William Shakespeare | Detail citátu

Zamilovaný muž je nedokonalý, dokud se neožení. Pak je vyřízený. Zsa Zsa Gaborová | Detail citátu

Jsme vděčni velkému muži, ukáže-li nám své slabosti, které ho činí lidským. Stefan Zweig | Detail citátu

Krásné ženy mají vždy u mužů větší úspěch než ženy moudré. Jen velmi málo mužů totiž je slepých, ale zato hodně hloupých. Lorenová Sophie | Detail citátu

Není nic důležitějšího pro muže, má-li se z něho stát pravý muž, než přítomnost skutečné ženy - manželky, milenky, přítelkyně. André Maurois | Detail citátu

Bůh stvořil muže a pak si řekl, že to dokáže znovu lépe a stvořil ženu. Rogersová Adela St. John | Detail citátu

Veškeré neštěstí mužů spočívá v tom, že nevydrží zůstat v tichu své pracovny. Pascal Blaise | Detail citátu

Nic není na světě slabšího než muž. Homér | Detail citátu

Chlapům nikdy nic nedojde. A když už se to náhodou stane, může být příliš pozdě. J. Jannesová | Detail citátu

Hodně mužů hloupne, když se zamilují, ale většina z nich nemá ani takovou výmluvu. Oldřich Fišer | Detail citátu

Nedospělci touží po milostných hrách s ženami, praví milenci o ně bojují na život a na smrt. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann | Detail citátu

Někteří muži umějí mlčet tak výmluvně, až se ženy červenají. Jiří Žáček | Detail citátu

Nejpozději o své šedesátce musí se muž rozhodnout, chce-li si prodloužit mládí, nebo život. Alfred Charles Kinsey | Detail citátu

Pohodlí dělá z lidí děti, těžkosti z nich formují muže. Samuel Smiles | Detail citátu

Muži, na rozdíl od žen, mohou myslet na dvě věci zároveň. Clarke Arthur Charles | Detail citátu

Věk okolo třicítky je pro muže kritický. Tehdy se dělají největší hlouposti, nebo spíš je to věk, kdy hlouposti, které provedeme, začínají být nenapravitelné. Jean Dutourd | Detail citátu

Nápadník je muž, který potká dívku a dostane dobrý nápad, že by se o ni mohl ucházet. Počíná-li si nenápadně, nikdy se nápadníkem nestane. Pokud si naopak počíná příliš nápadně, může se stát, že ho napadne jiný nápadník. Jiří Suchý | Detail citátu

Jedna ženská vidí někdy dál než pět mužských s dalekohledem. Werich Jan | Detail citátu

Kdyby byli muži více spokojeni sami se sebou, byli by méně nespokojeni se svými ženami. Voltaire | Detail citátu

Je lepší, když si nás muži prohlížejí, než když nás přehlížejí. Mae Westová | Detail citátu

Ten kdo získá dobrého zetě, najde syna. Kdo zlého, ztratí dceru. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Opravdový muž se pozná, dokonce i když je nahý. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Málokdy je muž v tak dobré náladě, jako když vypravuje o sobě. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Gentleman je člověk, který nikdy neraní city druhého neúmyslně. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Chlapi se neradi rozhodujou, nejradši jsou, když za ně rozhodne ženská nebo bůh. Updike John | Detail citátu

Muž může být velice zaměstnaný, i když jen stojí a kouká ven. John Erskine | Detail citátu

Mužská pýcha je pořádné břímě. Robert Fulghum | Detail citátu

Důvtipný muž musí být tak chytrý, aby rozestavěl na vhodná místa lidi, kteří jsou mnohem chytřejší než on. John Fitzgerald Kennedy | Detail citátu

Oč mdlejší mužova hlava, o to pronikavější barva jeho ponožek. Rowlandová Helen | Detail citátu

Muž bez ženy - kůň bez vody. Vietnamská přísloví | Detail citátu

Řekněte mu, aby měl v úctě sny svého mládí, až bude mužem. Friedrich Schiller | Detail citátu

Jenom zbabělci milují několik žen. Stateční muži se nebojí rizika milovat jen jednu jedinou. Je strašné, když máte něco důležitého na srdci, a nemáte to komu povědět. A ještě strašnější je, když máte komu, a nemáte co. A je sobota, volný den a prší. Dušan Radovič | Detail citátu

My, muži, v slibech velcí jsme a v lásce často malí. William Shakespeare | Detail citátu

Muži by byli velmi rádi věrnými, pravdomluvnými a ženatými ze všeho však jen trošičku. Helen Rowlandová | Detail citátu

Pustili se do něčeho, do čeho se pouštějí mužové na celém světě, jakmile si připadají zbyteční. Začali vyvíjet horečnou činnost, která nebyla zaměřena na nic určitého. Bruno Traven | Detail citátu

Ženy se nevystrojují pro úžas a obdiv nás mužů, nýbrž pro úžas a podiv žen. Čapek Karel | Detail citátu

Nikdo nedovede být tak pomstychtivý jako marnivý muž, který objeví, že byl napálen. William Somerset Maugham | Detail citátu

Muž, který si bere hezkou dívku, je prachsprostý lenoch. Françoise Saganová | Detail citátu

Kde by byla moc žen, nebýt ješitnosti mužů? Ebner-Eschenbachová Marie von | Detail citátu

Mužský jsou jako vrata. Občas se namažou, občas si vrznou. N.N. | Detail citátu

Není smutnějšího pohledu nad muže před zrcadlem. Jan Neruda | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.