Muži si často v lásce kladou podmínky, ale sami nejsou schopni dodržet ani slovo. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

U muže a medvěda platí stejné pravidlo. Čím ošklivější, tím hezčí. Španělská přísloví | Detail citátu

Každý muž potřebuje k životu tři ženy: matku, manželku a aspoň jednu, která ho považuje za muže. Laub Gabriel | Detail citátu

Mám ráda, když se muži chovají jako muži - energicky a dětinsky. Françoise Saganová | Detail citátu

Jsi-li muž, obdivuj se těm, kdo usilují o velké věci, i když podléhají. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Muži nejsou nikdy dost staří, aby přestali dělat hlouposti. Margaret Mitchellová | Detail citátu

Muž si celý život hraje, žena celý život na něco čeká. Učitelka ruského jazyka XY | Detail citátu

Být ovládán ženou je nejlepším násilým na muži. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Ať je mužský jako žába, pořád lepší než-li bába. Polská přísloví | Detail citátu

Když potkáš krásnou ženu, prohlédni si jejího muže. Francouzské přísloví | Detail citátu

Muž, který potřebuje pomoc je pravděpodobně nějaká žena. Pospíšil Jaroslav | Detail citátu

Je to divná až bláznivá vlastnost, že se muži stávají chladnými, když zjistí, že ženy je přílišmilují. Arnimová Bettina von | Detail citátu

Až potkáš věrného muže, požádej ho o autogram. Rowlandová Helen | Detail citátu

Muž, který pořád nemůže najít tu pravou, je jako houbař, který hledá hříbek na louce plné žampionů. Ladislav Muška | Detail citátu

Ňouma je muž, který osloví dívku deset minut po jejím odchodu. Jiří Suchý | Detail citátu

Není smutnějšího pohledu nad muže před zrcadlem. Jan Neruda | Detail citátu

V důsledku tlaku vnějších okolností jsem ztratil panictví, až když mi bylo spíše třicet než dvacet, a to stačí, aby na muži po zbytek jeho života zůstalo něco svatozáře. George Bernard Shaw | Detail citátu

Slabosti žen nadchnou muže, slabosti mužů pohoršují ženy. Hauptmann Gerhard | Detail citátu

V životě měl velké štěstí na ženy, žádná si jej nechtěla vzít. Ortová Zdeňka | Detail citátu

Jen bezcitný muž uvádí ženu do rozpaků. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Muž, který ví jak zacházet se ženami, ví nejlépei to, jak se obejít bez nich. Baudelaire Charles | Detail citátu

Řekněte mu, aby měl v úctě sny svého mládí, až bude mužem. Friedrich Schiller | Detail citátu

Muž tvoří a vychovává svět. Muže však vychovává žena. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Muž bez ženy - kůň bez vody. Vietnamská přísloví | Detail citátu

Miloval všechny ženy. Samozřejmě kromě té své. Lech Przeczek | Detail citátu

Silní muži musí silně páchnout. Georg Heym | Detail citátu

Dnešní chlapy, válejí se rádi na kanapi. Milé dámy, bohužel ne s námi. Jiří Žáček | Detail citátu

Muž který tvrdošíjně zůstává sám, se stává trvalým veřejným pokušením. Oscar Wilde | Detail citátu

Je lepší, když si nás muži prohlížejí, než když nás přehlížejí. Mae Westová | Detail citátu

U mužů dobrého vkusu máme rádi, aby nám lichotili. Moliére | Detail citátu

Muž nepláče pro lásku, která ho zradila, ale propokoření, že si nezasloužil důvěry. Pavese Cesare | Detail citátu

Šarm je to, co muži zbude, když všechno ostatní odejde. Maurice Chevalier | Detail citátu

Muž a žena - jak by si ti dva mohli rozumět? Vždyť oba chtějí něco úplně jiného, muž ženu a žena muže. Karinthy Frigyes | Detail citátu

Muž, jenž má jazyk, pravím, není mužem, když jím neumí dobýti ženy. William Shakespeare | Detail citátu

To mám muže! Nikam se mi hoditi nechce - do postele tuze malý, do kolébky tuze velký. Česká přísloví | Detail citátu

Muži se dělí na dvě skupiny. Jsou zdvořilí a nezdvořilí. Nezdvořilý muž nenabídne dámě své místo. Zdvořilý muž, když postřehne vstupující dámu, zamhouří oči a dělá, jako když spí. Karel Poláček | Detail citátu

Ne klid, ale usilovné napětí. Ne lhostejnost, ale těžkosti dělají muže mužem. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Mužský jsou jako vrata. Občas se namažou, občas si vrznou. N.N. | Detail citátu

Jsou muži a muži. Někteří dokážou udělat šťastnými mnoho žen, a některým se z bídou povede udělat nešťastnou jednu jedinou. Dušan Radovič | Detail citátu

Nadějí dítěte je jinoch, nadějí jinocha muž. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Největší věcí na světě je, když muž umí být sám sebou. Michel de Montaigne | Detail citátu

Žádný muž není dost stár, aby na sebe dal pozor. Thomas Browne | Detail citátu

Málokdy se najde padesátník, který by starostmi zkrásněl. Ve dvaapadesáti letech může většinou být svůdný jenom šťastný a dobře naložený muž. Sebemenší chmura mu vtiskne do tváře deset let navíc. Jean Dutourd | Detail citátu

Nepoznal jsem muže, který by miloval ctnost více než ženy. Konfucius | Detail citátu

Když se chce člověk přátelit s mužem, nesmí říct nic, čím by se dotkl jeho drahocenné ješitnosti, a protože ta bývá velká jako stodola a nesmírně choulostivá, musí být strašlivě opatrný. John Boynton Priestley | Detail citátu

Oč mdlejší mužova hlava, o to pronikavější barva jeho ponožek. Rowlandová Helen | Detail citátu

Ideální muž je člověk, kterého jsem nikdy nepoznala. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Pro muže existují jen dvě lichotky, které jim mohou ženy vyslovit. "Umíš dobře vařit." a "Jsi dobrý v posteli." V prvním i druhém případě jde o nejdůležitější pudy. John Steinbeck | Detail citátu

Nemluvme o dvou metrech, mluvme o pár centimetrech. Zsa Zsa Gaborová | Detail citátu

S mužskými ví žena, na čem je, jen když je v kolébce na smrtelné posteli. Dumitru Radu Popescu | Detail citátu

Jsme vděčni velkému muži, ukáže-li nám své slabosti, které ho činí lidským. Stefan Zweig | Detail citátu

Když muž nemá rozum, musí být žena vynalézavá. Když žena není vynalézavá, musí muž najít rozum. Werich Jan | Detail citátu

Muži všech věků žvaní nesmysly, přiodívajíce nesmyslné formule pláštíkem moudrosti. George Bernard Shaw | Detail citátu

Nikdo na světě nemá víc nepřátel než upřímný, hrdý a cituplný muž, který bere osoby a věci tak, jak jsou, a ne, jaké by chtěly být. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Muž může být šťasten s kteroukoli ženou, pokud ji nemiluje. Oscar Wilde | Detail citátu

S mužovou láskou a obdivem je to stejné jako s ostatními jeho schopnostmi. Než zjistí, co jich je doopravdy hodno, musí je mnohokráte promarnit. George Bernard Shaw | Detail citátu

Jsem ráda, že nejsem muž, protože bych se musela oženit. Anna Louise Germaine de Stäelová | Detail citátu

Nic nesnižuje mužovo sebevědomí tolik, jako nejistota co do počtu vlastních dětí. Jan Werich | Detail citátu

Dnes platí muž za gentlemana, když vyjme cigaretu z úst, než ženu políbí. Streisandová Barbra | Detail citátu

Hlouposti, kterých muž ve svém životě nejvíce lituje, jsou ty, jichž se nedopustil, když měl příležitost. Helen Rowlandová | Detail citátu

Čím větší muž, tím hlubší jeho láska. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Muži trpí velkými myšlenkami více než velkými láskami. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Muži tvrdí, že všechny ženy jsou stejné. Ale musí se o tom stále přesvědčovat. N.N. | Detail citátu

Málokdy je muž v tak dobré náladě, jako když vypravuje o sobě. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Ten kdo získá dobrého zetě, najde syna. Kdo zlého, ztratí dceru. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Chlap nemá čas na to bejt zoufalej ... Hubač Jiří | Detail citátu

Oč mdlejší mužova hlava, o to pronikavější barva jeho ponožek. Helen Rowlandová | Detail citátu

Mužům sluší spíše zanedbaný zevnějšek než zbytečná fintivost. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Nemůže-li se muž, ať dělá co dělá, zbavit myšlenky na roztomilou ženu, která upoutala jeho pozornost, je na nejlepší cestě se do ní zamilovat. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann | Detail citátu

Sobota je den, kdy se koupou muži, kteří milují své ženy. Koupá-li se muž v jiný den, pak pozor dej. Dušan Radovič | Detail citátu

Co mužů je pouhými voskovými figurínami v posteli jeptišek. Cyrano de Bergerac | Detail citátu

Muž je úspěšným příživníkem, trubcem, který vynalezl civilizaci, umění a válku, poněvadž ho jinak k ničemu nebylo zapotřebí a poněvadž měl sílu, kterou musel uplatnit. André Maurois | Detail citátu

Muž, který příliš miluje ženy, není nevěrný proto, že touží po opaku, nýbrž proto, že nenalézá na světě tu jedinou ženu, jež by se podobala obrazu, který si o ženě utvořil. André Maurois | Detail citátu

Jsou muži, kteří se dovedou k ženám chovat jinak, než s nimi souložit. Francois Coppée | Detail citátu

Není nic důležitějšího pro muže, má-li se z něho stát pravý muž, než přítomnost skutečné ženy - manželky, milenky, přítelkyně. André Maurois | Detail citátu

Heren Paradise - představa všech mužů o ráji (alkohol, cigarety, karty, slečny, nepořádek) Kopecký Miloš | Detail citátu

Jsou muži, jimž je možno nasadit parohy s každou ženou. Kraus Karl | Detail citátu

Muž musí mít alespoň dvě spřízněné duše - jednu, která ho rozptyluje, a druhou, která jej očekává. Helen Rowlandová | Detail citátu

Pustili se do něčeho, do čeho se pouštějí mužové na celém světě, jakmile si připadají zbyteční. Začali vyvíjet horečnou činnost, která nebyla zaměřena na nic určitého. Bruno Traven | Detail citátu

Důvtipný muž musí být tak chytrý, aby rozestavěl na vhodná místa lidi, kteří jsou mnohem chytřejší než on. John Fitzgerald Kennedy | Detail citátu

Pro muže je velice znepokojující, když začíná působit na ženy uklidňujícím dojmem. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Smělý požadavek muže! Chce ženu. Ale když se mu upřímně vzdá, je blízek toho považovat její příliš šlechetný čin téměř za zpronevěru. Romain Rolland | Detail citátu

Tři moudří muži? To přece nemyslíte vážně! N.N. | Detail citátu

Je-li muž mužem, tak to z něho nevymlátíte. Mark Twain | Detail citátu

Nejlepším a nejspolehlivějším prostředkem ke zvýšení mužské síly je pořádný kus ženské. Indická přísloví | Detail citátu

Muž má zmoudřet do třiceti a zbohatnout do čtyřiceti, jinak nemůže nic čekat od života. Honoré de Balzac | Detail citátu

Mladý muž to v životě daleko nedotáhne, jestliže nedostal pár do nosu. Winston Churchill | Detail citátu

Dobře oděný muž co moudrý je mnohými ceněn pro svoje pěkné šaty, ač v pravdě je úplný hlupák. Latinská přísloví | Detail citátu

Muž umí mlčet tak rafinovaně, že nikoho nenapadne, že vlastně mnohdy nemá co říci. Friedrich Wieck | Detail citátu

Chovej se vůči každé ženě, jako bys do ní byl zamilován, a vůči každému muži, jako by ti byl nadřazen! Brzy si získáš pověst dokonalého gentlemana. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Jen málo mužů umí dobře líbat, ale já naštěstí vždy měla dost času je to naučit. Mae Westová | Detail citátu

Muž, který by mohl žíti vedle ženy tak volně, jak to předpokládá přátelství, a nevzplane nikdy touhou, odporuje vší přirozenosti. André Maurois | Detail citátu

Řeč je obrazem duše. Jaký muž, taková řeč. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Jenom zbabělci milují několik žen. Stateční muži se nebojí rizika milovat jen jednu jedinou. Je strašné, když máte něco důležitého na srdci, a nemáte to komu povědět. A ještě strašnější je, když máte komu, a nemáte co. A je sobota, volný den a prší. Dušan Radovič | Detail citátu

Určitě není na světě tolik mužů s velkým jměním jako hezkých žen, které by si je zasloužily. Jane Austenová | Detail citátu

Mezi inteligentním mužem a blbcem není žádný rozdíl, pokud se zamilují. N.N. | Detail citátu

Veškeré neštěstí mužů spočívá v tom, že nevydrží zůstat v tichu své pracovny. Pascal Blaise | Detail citátu

Muži musí být reakční - musí na ženy reagovat. Gabriel Laub | Detail citátu

Plození je hlavní zaměstnání přírody a každý muž - ať mladý nebo starý - odhaluje při setkání s každou ženou možnost vzájemného sexuálního vztahu. Charlie Chaplin | Detail citátu

Muž pevných zásad vždy bude na svém stát. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.