Pohodlí dělá z lidí děti, těžkosti z nich formují muže. Samuel Smiles | Detail citátu

Stateční muži bouchají dveřmi, když přicházejí do domu, a zbabělci jen když odcházejí. Dušan Radovič | Detail citátu

Chlapi se neradi rozhodujou, nejradši jsou, když za ně rozhodne ženská nebo bůh. Updike John | Detail citátu

Nemůže-li se muž, ať dělá co dělá, zbavit myšlenky na roztomilou ženu, která upoutala jeho pozornost, je na nejlepší cestě se do ní zamilovat. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann | Detail citátu

Muž může být velice zaměstnaný, i když jen stojí a kouká ven. John Erskine | Detail citátu

Muž je jako koberec. Položte to dobře hned napoprvé a můžete po něm šlapat celý život. Marilyn Monroe | Detail citátu

Být ovládán ženou je nejlepším násilým na muži. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Ne klid, ale usilovné napětí. Ne lhostejnost, ale těžkosti dělají muže mužem. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Jenom muži, kteří si myslí, že ženy jsou stejné, jsou všichni stejní. John Boynton Priestley | Detail citátu

Mezi inteligentním mužem a blbcem není žádný rozdíl, pokud se zamilují. N.N. | Detail citátu

Ješitná žena potřebuje zrcadlo. Ješitný muž je svým vlastním zrcadlem. Françoise Saganová | Detail citátu

Muž si celý život hraje, žena celý život na něco čeká. Učitelka ruského jazyka XY | Detail citátu

Nadějí dítěte je jinoch, nadějí jinocha muž. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Definice muže: musí to být tvor, který mě přivede na myšlenku, že jsem žena. Elinor Glynová | Detail citátu

Mužům sluší spíše zanedbaný zevnějšek než zbytečná fintivost. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Ať je mužský jako žába, pořád lepší než-li bába. Polská přísloví | Detail citátu

Až potkáš věrného muže, požádej ho o autogram. Rowlandová Helen | Detail citátu

Muži si často v lásce kladou podmínky, ale sami nejsou schopni dodržet ani slovo. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Chlapům nikdy nic nedojde. A když už se to náhodou stane, může být příliš pozdě. J. Jannesová | Detail citátu

Gentleman je pán, který používá kleštiček na cukr, i když je sám. Allais Alphonse | Detail citátu

Tři moudří muži? To přece nemyslíte vážně! N.N. | Detail citátu

Muž je v lásce jako primitivní stroj. Zmáčkneš knoflík a prastarý mechanismus pracuje přesně tak, jako v první den stvoření. Jean Dutourd | Detail citátu

Pokud jde o mužnost, dávám Warrenovi Beatymu na desetibodové stupnici plných patnáct bodů. Liz Taylorová | Detail citátu

Je nemožné najít muže, který by mi byl lhostejný. Sophia Lorenová | Detail citátu

Sobota je den, kdy se koupou muži, kteří milují své ženy. Koupá-li se muž v jiný den, pak pozor dej. Dušan Radovič | Detail citátu

Plození je hlavní zaměstnání přírody a každý muž - ať mladý nebo starý - odhaluje při setkání s každou ženou možnost vzájemného sexuálního vztahu. Charlie Chaplin | Detail citátu

Veškeré neštěstí mužů spočívá v tom, že nevydrží zůstat v tichu své pracovny. Pascal Blaise | Detail citátu

Z chlapce nedělá muže ani tak láska sama, jako její ztráta. Jack Kerouac | Detail citátu

Ideální muž je člověk, kterého jsem nikdy nepoznala. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Dnešní chlapy, válejí se rádi na kanapi. Milé dámy, bohužel ne s námi. Jiří Žáček | Detail citátu

Muž s jazykem nemá cenu, když jím neoblomí ženu. William Shakespeare | Detail citátu

Dobře oděný muž co moudrý je mnohými ceněn pro svoje pěkné šaty, ač v pravdě je úplný hlupák. Latinská přísloví | Detail citátu

Jinoch se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil. Platón | Detail citátu

My, muži, v slibech velcí jsme a v lásce často malí. William Shakespeare | Detail citátu

Mužům se musí nechat veškerá volnost, jakou potřebují. Ať už to má jakékoliv následky. Čím se cítí volnější, tím méně toho využívají. Jean Dutourd | Detail citátu

Muž volí v životě mezi dvěma zly většinou to mladší nebo hezčí. Feydeau Georges | Detail citátu

Když má muž vážné úmysly, to není nic zvláštního, ale muž, který má slušné příjmy, a přitom má vážné úmysly - to je za dnešního času zvláštnost! Karel Poláček | Detail citátu

Silní muži musí silně páchnout. Georg Heym | Detail citátu

Smělý požadavek muže! Chce ženu. Ale když se mu upřímně vzdá, je blízek toho považovat její příliš šlechetný čin téměř za zpronevěru. Romain Rolland | Detail citátu

I z prostého domu vychází často i velký muž. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Jsi-li muž, obdivuj se těm, kdo usilují o velké věci, i když podléhají. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Je lepší, když si nás muži prohlížejí, než když nás přehlížejí. Mae Westová | Detail citátu

Zlato se zkouší ohněm, žena zlatem, muž ženou. Pythagoras ze Samu | Detail citátu

Někteří muži si vybírají ženu pro život při osvětlení, při němž by si nekoupili ani kravatu. Maurice Chevalier | Detail citátu

Muži budou vždy tím, čím je udělají ženy. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Muži by byli velmi rádi věrnými, pravdomluvnými a ženatými ze všeho však jen trošičku. Helen Rowlandová | Detail citátu

U muže a medvěda platí stejné pravidlo. Čím ošklivější, tím hezčí. Španělská přísloví | Detail citátu

Oč mdlejší mužova hlava, o to pronikavější barva jeho ponožek. Helen Rowlandová | Detail citátu

Padne-li veliký muž, je i po pádu veliký. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Jaký je rozdíl mezi chlapci a muži? V ceně jejich hraček. Pospíšil Jaroslav | Detail citátu

Většina mužů si přeje módní ženu, jako vlastní hezkého koně. Stendhal | Detail citátu

Jeden muž v domě je lepší než dva na ulici. Mae Westová | Detail citátu

Pravej mužskej je vždycky drobet přivožralej, trošku je nastydlej a kapánek smrdí močůvkou. Bohumil Hrabal | Detail citátu

Muži by byli rádi věrní, pravdomluvní a ženatí - odevšeho však jen trošku. Helen Rowlandová | Detail citátu

Muž, který potřebuje pomoc je pravděpodobně nějaká žena. Pospíšil Jaroslav | Detail citátu

Muži se dělí na dvě skupiny. Jsou zdvořilí a nezdvořilí. Nezdvořilý muž nenabídne dámě své místo. Zdvořilý muž, když postřehne vstupující dámu, zamhouří oči a dělá, jako když spí. Karel Poláček | Detail citátu

Muž volí v životě mezi dvěma zly většinou to mladší, nebo to hezčí. Georges Feydeau | Detail citátu

Muž má dvě možnosti - buď ženu dokonale poznat, nebo ji milovat. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Muž, jenž má jazyk, pravím, není mužem, když jím neumí dobýti ženy. William Shakespeare | Detail citátu

Nic není na světě slabšího než muž. Homér | Detail citátu

Nejlepším a nejspolehlivějším prostředkem ke zvýšení mužské síly je pořádný kus ženské. Indická přísloví | Detail citátu

Jsou muži, které má kdekdo za hotové ošklivce, a přece jim to sluší lépe, než leckterému krasavci. Bývá to tak zvláště u umělců. George Bernard Shaw | Detail citátu

Hodně mužů hloupne, když se zamilují, ale většina z nich nemá ani takovou výmluvu. Oldřich Fišer | Detail citátu

Muž je dítětem svého díla. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

A přece je jedno období, ve kterém je muž nesporným pánem v domě. Od narození asi do třetího roku. Pegas Meletius | Detail citátu

Muž se cítí s ženou šťasten, když ho podporuje v jeho omylech. Johan Christian Günther | Detail citátu

Krásné ženy mají vždy u mužů větší úspěch než ženy moudré. Jen velmi málo mužů totiž je slepých, ale zato hodně hloupých. Lorenová Sophie | Detail citátu

Málokdy je muž v tak dobré náladě, jako když vypravuje o sobě. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Muž, který je pro jednu ženu milencem, je pro dvě ženy nevěrníkem té první. Žena je pro jednoho muže milenkou, pro dva přítelkyní. Oskar Maria Graf | Detail citátu

Muž, který si bere hezkou dívku, je prachsprostý lenoch. Françoise Saganová | Detail citátu

Chcete-li být šťastny s mužem, musíte mít pro něho spoustu pochopení a trošku lásky, chcete-li být šťastni s ženou, musíte ji zahrnout spoustou lásky a vůbec se nesnažit o pochopení. Maurois André | Detail citátu

Kdyby muži rodili, byl by za znásilnění trest smrti ... Plzák Miroslav | Detail citátu

Když se chce člověk přátelit s mužem, nesmí říct nic, čím by se dotkl jeho drahocenné ješitnosti, a protože ta bývá velká jako stodola a nesmírně choulostivá, musí být strašlivě opatrný. John Boynton Priestley | Detail citátu

Muž, který nemá přes čtyřicet, není k ničemu. Shaw George Bernard | Detail citátu

Žádná žena není tak špatná, aby nemohla být mužovou lepší polovičkou. Farkas Karoly | Detail citátu

Jsme vděčni velkému muži, ukáže-li nám své slabosti, které ho činí lidským. Stefan Zweig | Detail citátu

Uzavře-li muž se ženou přátelství, míní tím, že to dělá proto, že nemohl dosáhnout více. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Ženy se nevystrojují pro úžas a obdiv nás mužů, nýbrž pro úžas a podiv žen. Čapek Karel | Detail citátu

Muž, který by mohl žíti vedle ženy tak volně, jak to předpokládá přátelství, a nevzplane nikdy touhou, odporuje vší přirozenosti. André Maurois | Detail citátu

Nikdo nedovede být tak pomstychtivý jako marnivý muž, který objeví, že byl napálen. William Somerset Maugham | Detail citátu

Jsou jen dva druhy mužů - jedni mají peníze díky svým ženám, druzí mají ženy díky svým penězům. Liz Taylorová | Detail citátu

Muži jsou příčinou, proč se ženy nemají rády. Bruyére Jean de La | Detail citátu

Pozbude-li muž vnitřního smyslu tvůrčí činnosti, cítí se zrazen a je skutečně zrazen. Učiní-li ženu, nebo ženu a dítě, středem svého života, je jeho postavení beznadějné. David Herbert Lawrence | Detail citátu

Muž nepláče pro lásku, která ho zradila, ale propokoření, že si nezasloužil důvěry. Pavese Cesare | Detail citátu

To mám muže! Nikam se mi hoditi nechce - do postele tuze malý, do kolébky tuze velký. Česká přísloví | Detail citátu

Zamilovaný muž je nedokonalý, dokud se neožení. Pak je vyřízený. Zsa Zsa Gaborová | Detail citátu

Když je muži padesát a cítí se na dvacet, tak prošvihnul třicet let svého života. N.N. | Detail citátu

Nápadník je muž, který potká dívku a dostane dobrý nápad, že by se o ni mohl ucházet. Počíná-li si nenápadně, nikdy se nápadníkem nestane. Pokud si naopak počíná příliš nápadně, může se stát, že ho napadne jiný nápadník. Jiří Suchý | Detail citátu

Mužové dělají málo věcí z rozumu, mnoho z vášně a většinu ze zvyku. Anne-Sophie Swetchine | Detail citátu

Muž, jenž má jazyk, pravím, není mužem, když jím neumí dobýti ženy. Shakespeare William | Detail citátu

Jediných talentem muže je to, že dokáže opravdu milovat ale ne vždy, ne věrně, ne často a ne dlouho. George Bernard Shaw | Detail citátu

Není blbce, aby nesnil, že je velikým mužem. A není osla, aby zhlížeje se v potoce, kolem něhož kráčí, nehleděl na sebe s potěšením a neshledal, že se podobá koni. Gustave Flaubert | Detail citátu

Pořád se snažím dohonit toho svého muže, kterým bych chtěl být. Jules Supervielle | Detail citátu

Nemluvme o dvou metrech, mluvme o pár centimetrech. Zsa Zsa Gaborová | Detail citátu

Skromnost krášlí muže, ale pravý muž se krášliti nemá, a proto nesmíme být skromní přespříliš. Jaroslav Hašek | Detail citátu

Existují tak marniví muži, že jsou hrdí na ty, co jim nasazují parohy. Jonathan Swift | Detail citátu

V životě měl velké štěstí na ženy, žádná si jej nechtěla vzít. Ortová Zdeňka | Detail citátu

Veškeré neštěstí mužů spočívá v tom, že nedovedou zůstat v klidu své pracovny. Blaise Pascal | Detail citátu

Žena vždy učiní, co muž chce, požaduje-li muž, co si ona přeje. Taylorová Liz | Detail citátu

Jen málo mužů umí dobře líbat, ale já naštěstí vždy měla dost času je to naučit. Mae Westová | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.