Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou. Móhandás Karamčand Gándhí | Detail citátu

Přání otcem myšlenky - jediný případ, kdy je impotence dědičná. Gabriel Laub | Detail citátu

Některým lidem se myšlenky prostě nedostavují, aniž by se bály, že tím něco prohrají. Gabriel Laub | Detail citátu

Když se narodíme, nejprve se naučíme mluvit a teprve pak myslet. A tohle počáteční zpoždění už pak nikdy nedoženeme. Dušan Radovič | Detail citátu

Člověk, jenž mysl má nízkou, stále se brodí jen v bahně. Latinská přísloví | Detail citátu

Uspořádej si své myšlenky, a poznáš, že žádné nemáš. Matti Kurjensaari | Detail citátu

Je eklektik, ale k eklekticismu má záporný poměr. Ilja Ilf | Detail citátu

Postavili mysliteli tak vysoký pomník, že jeho hlava není k rozeznáni. Gabriel Laub | Detail citátu

Názor, no prosím, ale proč hned vlastní? Václav Dušek | Detail citátu

Takt: nevyslovená část našich myšlenek. Julian Tuwim | Detail citátu

Odpor k nové myšlence se zvyšuje s její důležitostí. John Maynard Keynes | Detail citátu

Myšlenka ztrácí na síle, je-li natahována do dálky. Gerhard Branstner | Detail citátu

Keep smiling propagují všechny režimy - proto žádný z nich nemůže propagovat keep thinking. Gabriel Laub | Detail citátu

Skromný myslitel - myslí líp, než si myslí. Gabriel Laub | Detail citátu

Rozmary naší mysli jsou ještě podivnější než rozmary osudu. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Stará, kup husu, dostal jsem nápad! Jakub Arbes | Detail citátu

Neexistuje úskok, k němuž by se lidé neuchýlili, jen aby se vyhnuli opravdovému tvůrčímu myšlení. Thomas Alva Edison | Detail citátu

Mnoho lidí se domnívá, že myslí, ač jenom řadí své představy. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Tato myšlenka sdílela osud mnoha jiných užitečných záměrů: byla totiž schválena a zapomenuta. Voltaire | Detail citátu

Slova jsou stvořena k tomu, aby zakrývala naše myšlenky. Heinrich Heine | Detail citátu

Večírek, na němž jsou všichni zajedno, je ztracený večer. Albert Einstein | Detail citátu

Originalita jeho myšlenek se značně blížila absolutní nule. Lech Przeczek | Detail citátu

Nač se namáhat myšlenkovými pochody? Procházky nejsou tak náročné. Ladislav Muška | Detail citátu

Nemá myšlenky, ale prosazuje je tvrdě. Gabriel Laub | Detail citátu

Většina lidí raději umře, než aby myslela. A přinejmenším jednou v životě to i udělají. Bertrand Russell | Detail citátu

Nestačí, když myšlenka usiluje o uskutečnění, skutečnost sama musí usilovat o myšlenku. Karl Marx | Detail citátu

Rozvíjel myšlenku tak dlouho, až zvadla. Josef Poláček | Detail citátu

V jeho systému myšlení je mnohem víc systému než myšlení. Gabriel Laub | Detail citátu

Kdo nepřemýšlí, přidělává druhým problémy; kdo přemýšlí, přidělává je sobě. Patricie Holečková | Detail citátu

Je skepse výhodný názor? Skeptikové se na to dívají skepticky. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Jestliže myslí všichni stejně, potom někdo nemyslí. George Patton | Detail citátu

Nehledej úměru mezi velikostí myšlenky a hlavou jejího autora. Lech Przeczek | Detail citátu

Kde všichni mysli totéž, tam se toho moc nenamyslí. Walter Lippman | Detail citátu

Nejpozoruhodnější na člověku je jeho schopnost myšlení. Aristoteles | Detail citátu

Mohl plýtvat myšlenkami, protože stejně nebyly jeho. Josef Poláček | Detail citátu

Ze zdravotních důvodů zabraňujeme některým lidem myslet - jde hlavně o naše zdraví. Gabriel Laub | Detail citátu

Myslím, že myslím. Tedy myslím, že jsem. Ambrose Bierce | Detail citátu

Hlučnost je smrt myšlenek. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Lidstvo žije nad svoje poměry od té chvíle, kdy si poprvé dovolilo myslet. Gabriel Laub | Detail citátu

Myšlenka je jako dítě. Jak ji pustíte samotnou mezi lidi, nikdy nevíte, co vam z ní udělají. Jarmil Sekera | Detail citátu

Není nic těžšího než vyjádřit významnou myšlenku tak, aby jí každý rozumněl. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Když budou všichni intenzívně myslet, přijde snad někdo na nějakou myšlenku. Gabriel Laub | Detail citátu

Hlásil jsem se k ideálům, potom k myšlenkám. Teď se hlásím k myšlení. Gabriel Laub | Detail citátu

Stupňování přepychu: vlastní auto, vlastní vila, vlastní názory. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Polemizovat s někým, kdo zastává vaše někdejší stanovisko, je směšný pocit - jako pohled na druhého muže naší bývalé ženy. Karol Irzykowski | Detail citátu

Oportunista vždy respektuje zásady jiných, protože neví, zda již zítra nebudou i jeho zásadami. Otokar Fischer | Detail citátu

Lidé se dělí na dva druhy. Jedni nejdříve myslí a potom jednají, druzí nejdříve hovoří a jednají a potom myslí. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin. Vincent van Gogh | Detail citátu

Myšlenka a čin jsou dva prostředky, kterými člověk poznává sám sebe. Jean Dutourd | Detail citátu

Pro lidi není obtížné přijmout nové myšlenky, ale zapomenout na staré. John Maynard Keynes | Detail citátu

Hledal hluboké myšlenky. Poslali ho ke dnu. Gabriel Laub | Detail citátu

Kdo nemá vlastní názor, s toho názorem jsou všichni zajedno. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Člověk, který nemění své postoje, není lidská bytost, ale pomník. Arnulf Overland | Detail citátu

Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný. Winston Churchill | Detail citátu

Myšlení vede k nespokojenosti. Není lepší být spokojený blbec? Ladislav Muška | Detail citátu

Názory se často různí - od těch, kdož je hlásají. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Odstranit špatnou myšlenku z hlavy těla je těžší než odstranit nádor z těla. Arabská přísloví | Detail citátu

Není těžké být jednomyslní, jsme-li všichni jednoho názoru. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Mít dobrou mysl nestačí. Hlavní je používat ji. René Descartes | Detail citátu

Všechno už bylo napsáno, naštěstí ne všechno promyšleno. N.N. | Detail citátu

Myšlenky neplynou z hlavy, ale ze srdce. Heinrich Heine | Detail citátu

Lidé mají zpožděné zapalování: pochopí všechno až v příští generaci. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Myšlení - jediný melouch, který nenese. Gabriel Laub | Detail citátu

Zakladatelem lidského myšlení byla opice, která jako první přiměla ty ostatní, aby ji živily. Gabriel Laub | Detail citátu

Intuice je přesně to, co ženě umožňuje sečíst 3 + 3 a dojít k jakémukoli výsledku, jehož se jí zachce. Vittorio de Sica | Detail citátu

Napsali o něm, že má schopnost myslet samostatně - sám přišel na to, co chtěli, aby si myslel. Gabriel Laub | Detail citátu

Lidé dělají leccos, aby přišli na jiné myšlenky. Ale co dělají proto, aby přišli na ty první? Gabriel Laub | Detail citátu

Jako generální tajemník OSN nemám pro příštích pět let žádný vlastní názor. Kurt Waldheim | Detail citátu

Když myslíte také na obživu, přijdete brzy k názoru, že je lepší nemyslet. Gabriel Laub | Detail citátu

Nemám na tu věc názor. Kdybych měl, neuměl bych ho zformulovat. I kdyby se mi to povedlo, neporozuměl byste tomu. Julian Tuwim | Detail citátu

Člověk je zjevně stvořený k tomu, aby myslel. V tom spočívá všechna jeho důstojnost a celá jeho přednost. Veškerou jeho povinností je, aby myslel správně. Blaise Pascal | Detail citátu

I myšlenky se musejí ohánět svými otci jen tehdy, když samy nic neznamenají. Gabriel Laub | Detail citátu

Nemyslí sice tak rychle jako počítač - zato jej lze rychleji přeprogramovat. Gabriel Laub | Detail citátu

Kritické myšlení není vždy přesné, ale přesné myšlení je vždy kritické. Milan Růžička | Detail citátu

Kdybych v mládí myslel samostatně, nikdo by mě nepřemluvil, abych se učil myslet samostatně. Gabriel Laub | Detail citátu

Když nežijeme, jak myslíme, nakonec budeme myslet tak, jak žijeme. Paul Bourget | Detail citátu

Nejsme odpovědni za myšlenky, ale za to, jak s nimi naložíme. N.N. | Detail citátu

Dobré myšlenky jsou jako krásné ženy - když přicházejí, je nám jedno, odkud se vzaly. Gabriel Laub | Detail citátu

Kdo nemění své názory, vystavuje se nebezpečí, že se stanou oficiálními. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Práce mozkem je pro většinu lidí tak bolestivá jako vrtání zubů. Leonard Woolf | Detail citátu

Když jsem měl dvacet, myslel jsem na lásku. Pak už jsem miloval jenom myšlení. Albert Einstein | Detail citátu

Lidské myšlenky jsou otrokem lidského života. William Shakespeare | Detail citátu

Člověk, který nemyslí sám za sebe, nemyslí vůbec. Oscar Wilde | Detail citátu

Hlava a zadek jsou spojené nádoby. Dokud člověk nedostane kopanec do zadku, nezačne myslet. Gabriel Laub | Detail citátu

Nemá nikdy nemístné myšlenky. Všechny jeho myšlenkové pochody jsou pochodováním na místě. Gabriel Laub | Detail citátu

Myšlení chodí různými cestami. Podezřívám ho, že nechce potkat lidi. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Inteligence myšlenková není ničím bez inteligence srdce. Romain Rolland | Detail citátu

Myšlenka - neprodejný odpad zakázkové intelektuální produkce. Gabriel Laub | Detail citátu

Hodně čti, piš, přemýšlej, aby ses uměl vyjádřit až budeš chtít. Gaius Plinius Secundus Maior | Detail citátu

Nemám-li vlastní názor, brojím alespoň proti názorům těch druhých. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Myslitelé, nedávejte lidem své myšlenky zadarmo! Když budou platit, nebudou je tak snadno zahazovat. Gabriel Laub | Detail citátu

Kdyby tak moudří tušili, co všechno dokážou vymyslet pitomci. Jiří Žáček | Detail citátu

Pracuj na tom, aby se tvé myšlenky očistily. Nebudeš-li mít špatné myšlenky, nebudeš ani konat špatné skutky. Konfucius | Detail citátu

Když máte jedno jablko a já mám jedno jablko a ta jablka si vyměníme, tak stále budeme mít každý jedno jablko. Ale pokud máte myšlenku a já mám myšlenku a ty myšlenky si vyměníme, tak každý z nás bude mít dvě myšlenky. George Bernard Shaw | Detail citátu

Ozdobou hlubokých myšlenek je jasnost. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Blahoslavení jsou jen ti, kdož nemyslí, nikoliv ti, kteří myslí nemoudře. Gabriel Laub | Detail citátu

Nechci s vámi diskutovat, protože byste mě mohl přesvědčit, a pak bych byl v jednom táboře s vámi. Julian Tuwim | Detail citátu

Velikost myšlenek je přímo úměrná tomu, jak hlasitě je vyslovujeme. Ladislav Muška | Detail citátu

Tvrdíte, obžalovaný, že vaše myšlenky byly správné. Nemůžete však popřít, že byly vaše. Gabriel Laub | Detail citátu

Daň ze samostatného myšlení nebyla dosud zavedena jen proto, že by to byl příjem pro stát zcela zanedbatelný. Gabriel Laub | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.