Je lepší odepsat 90% lidí a upoutat pozornost zbývajících 10% než mít mírný úspěch u všech. Kjell A Nördström | Detail citátu

Too many rules and too much predictability absolutely kill creativity. Mike Krzyzewski | Detail citátu

Přítel miluje vždy, za nesnází se stává bratrem. Bible | Detail citátu

Duch tratí sílu, když starost o vezdejší chléb jej tíží. Božena Němcová | Detail citátu

Jsou dvě věci, po kterých lidé touží víc než po sexu a penězích - uznání a chvála. Mary Kay Ash | Detail citátu

Too much can confuse you. Jack Trout | Detail citátu

Úspěch je dítětem odvahy. Voltaire | Detail citátu

Radost, kterou způsobíme druhému, má podivuhodnou vlastnost: odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější. Móhandás Gándhí | Detail citátu

Každé lidské utrpení se týká každé lidské bytosti. Václav Havel | Detail citátu

Žádný člověk by nikdy neměl hodnotit jiného člověka. Deming | Detail citátu

Lidé, kteří mají cíl, uspějí, protože vědí, kam směřují. Earl Nightingale | Detail citátu

Problémy světa nemohou vyřešit skeptikové a cynici, jejichž obzory jsou omezené viditelnou realitou. Potřebujeme muže a ženy, kteří dokážou snít o věcech, které nikdy nebyly. J.F. Kennedy | Detail citátu

Nejhorší ze všech tragédií není zemřít mladý, nýbrž žít do pětasedmdesáti, a přece nikdy nežít doopravdy. Martin Luther King | Detail citátu

Nevěř ničemu, ani tomu, co říkám já. Věř jen tomu, co si sám ověříš. Buddha | Detail citátu

Odvaž se a pak se uvidí. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Poznejte svou konkurenci. Vyhněte se jejich silným a využijte jejich slabé stránky. Jack Trout | Detail citátu

Ostatním radit je vždy jednodušší, ale až se do té samé situace dostaneme my, potřebujeme vždy pravé přátele... Jiří Pohořalý | Detail citátu

Fantazie je prostředníkem k nekonečnosti. Sören Kierkegaard | Detail citátu

O všem se má pochybovat. Aristoteles | Detail citátu

Láska je proměnlivá jako tvar oblaků na nebi. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Lidé mají jedny ústa, ale dvě uši. Někdo asi chtěl, abychom dvakrát více poslouchali, než mluvili. Někdo může namítnout, že je to proto, že poslouchání je dvakrát těžší než mluvení. Neznámý autor | Detail citátu

Špatné zprávy často bolí, ale velmi často osvobozují. Jack Welch | Detail citátu

Má-li někdo tak málo fantazie, že musí podpírat své lži důkazy, pak by měl říci raději rovnou pravdu. Oscar Wilde | Detail citátu

Dřív rozbiješ atom, než pomluvu. Albert Einstein | Detail citátu

Zdraví a rozum jsou dva životní statky. Menandros | Detail citátu

Čím víc přemítáme nad tím, co nás rozzlobilo, tím rozzlobenější jsme. T.Jacobs-Stewartová | Detail citátu

Výchova odkrývá schopnosti, netvoří je. Voltaire | Detail citátu

V jednoduchosti je síla. Safri | Detail citátu

Dobrý lék chutná hořce, dobrá rada drásá duši. Konfucius | Detail citátu

Domnívám se, že si fantazie lidská nedovede představit nic tak ztřeštěného, pro co by nebylo příkladu ve skutečném životě a co by tudíž náš rozum nedovedl podepřít a obhájit. Michel de Montaigne | Detail citátu

Kdyby muži neměli pod bederní rouškou tu věcičku, nebyly by války. Mika Waltari | Detail citátu

Někteří lidé vidí věci takové jaké jsou, a ptají se: Proč? Já raději sním o věcech, které nikdy neexistovaly a ptám se: Proč ne? G.B. Shaw | Detail citátu

Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm. František Palacký | Detail citátu

To, co minulo, už nemůžeme změnit. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Porozumění je nepravděpodobné. Neznámý autor | Detail citátu

Aby se člověk neopakoval, nekecal, nemluvil ve frázích, potřebuje se dostat k jednoduchosti. Jaromír Štetina | Detail citátu

Důvtipný muž musí být tak chytrý, aby rozestavěl na vhodná místa lidi, kteří jsou mnohem chytřejší než on. John Kennedy | Detail citátu

Než něco řeknu, musím přemýšlet, co mi ten druhý na to odpoví. Tomáš Baťa | Detail citátu

Všechno je jen věcí názoru. Démokritos | Detail citátu

Mír se má zjednávat vítězstvím, nikoliv jednáním. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Kořenem všeho zla je nedostatek lásky. Buddha | Detail citátu

Láska je odpověď. John Lennon | Detail citátu

Nemůžete se učit navigaci uprostřed bouře. T.A.Harris | Detail citátu

The real art of conversation is not only to say the right thing at the right time, but also to leave unsaid the wrong thing at the tempting moment. Dorothy Nevill | Detail citátu

Monolog váš svět zmenšuje. Dialog ho zvětšuje. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Moudří nebývají učení, učení nebývají moudří. LAOC´ | Detail citátu

Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu. Václav Havel | Detail citátu

Fantazie nevede k šílenství. Co vskutku k šílenství vede, je rozum. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Nedůvěřujte těm, kterým nerozumíte. Jack Trout | Detail citátu

Dobrá komunikace má stejně povzbuzující účinky jako káva a stejně obtížně se po ní usíná. A.M. Lindbergh | Detail citátu

Jak milý tvor je člověk, když je člověkem. Menandros | Detail citátu

Ti, co ví nemluví. Ti, co mluví, nevědí. Lao Tse | Detail citátu

Nejlepší přítel je ten,co tě napomene,co ti řekne pravdu do očí. Toho si važ! Božena Němcová | Detail citátu

Nikdy jsem se nenaučil jedinou věc při mluvení. Poslouchejte! Larry King | Detail citátu

Rozumný se nepachtí za tím, co je příjemné, ale za tím, co ho zbavuje nepříjemností. Aristoteles | Detail citátu

Na začátku přišlo slovo. Hned po něm přišlo nedorozumění. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Pravá moudrost je ve štěstí okrasou, v neštěstí oporou. Aristoteles | Detail citátu

Krása je lepším doporučením, než všechny listy. Aristoteles | Detail citátu

Hrst trpělivosti má větší hodnotu, než pytel rozumu. Nizozemské přísloví | Detail citátu

Kdo začal, půl díla vykonal. Quintus Horatius | Detail citátu

Má slova znamenají to co chci, aby znamenala. H.S. Dumpty | Detail citátu

Vykonávat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu. Móhandás Gándhí | Detail citátu

Fantazie je důležitější než vědění. Albert Einstein | Detail citátu

Ruka pracovitých panovati bude. Bible | Detail citátu

Opravdu posloucháte, nebo jen čekáte na svou příležitost promluvit? R. Montgomery | Detail citátu

Pud je spíš líný, pokud ho nedráždí fantazie. Benjamin Franklin | Detail citátu

Nezapomeňte nikdy, co vám kdo řekl v hněvu! Johannes Becher | Detail citátu

Láska je jediným bohatstvím, které se nedá ukrást. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Bohatství a postavení plodí pýchu, pýcha vyvolává pohromu. LAOC´ | Detail citátu

Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu. Diogenés | Detail citátu

Milionáři nevěří v astrologii. Miliardáři ano. J.P. Morgan | Detail citátu

Odvážným přeje sám Bůh. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Neštěstí se nepodávej, ale jdi proti němu se vší odvahou. Vergilius | Detail citátu

Tlučte a bude vám otevřeno. Bible | Detail citátu

Láska zmůže vše. Vergilius | Detail citátu

Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí. Quintus Horatius | Detail citátu

Staré velebíme, o nové nedbáme. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Empatické naslouchání znamená dočasně žít životem druhého. Carl Rogers | Detail citátu

Toto je největší nespravedlnost ve válce: úspěch si přivlastňují všichni, nezdar přičítají jednomu. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Vážná onemocnění se léčí odvážnými prostředky. Lucius Annaeus Seneca st. | Detail citátu

Jen milovat je málo. Člověk musí milovat svého bližního více než sebe. Teprve pak se cítí být božsky milován. Buddha | Detail citátu

Hvězdy bohatě odměňujte a těm, kteří podávají slabý výkon ukažte dveře. Jack Welch | Detail citátu

Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání bez svobody je zbytečné. John Kennedy | Detail citátu

Smutní nenávidí veselé, veselí smutné. Quintus Horatius | Detail citátu

Hlupáci opovrhují moudrostí i učením. Bible | Detail citátu

Přemýšlej jako moudrý člověk, ale mluv jazykem lidí. W.B Yeats | Detail citátu

Zbabělec není schopen projevovat lásku; ta je přednostním právem hrdinů. Móhandás Gándhí | Detail citátu

Dobrý kouč připomíná lidem, kdo jsou, i ve chvílích, kdy na to oni sami zapomenou. Tom Landry | Detail citátu

Kdo se nemůže soustředit sám v sobě, ten vida neuvidí, slyše neuslyší, ochutnávaje nerozezná chuti. Konfucius | Detail citátu

Když máme vše, zachce se nám lásky, když nemáme nic, jsme na tom stejně. Oscar Wilde | Detail citátu

Nehledejte chválu. Hledejte kritiku. Paul Arden | Detail citátu

Takzvaná věrnost není často ničím jiným než nedostatkem fantazie. Felix Mendelssohn | Detail citátu

Závistníkům se nejlépe pomstíš, budeš-li den ode dne lepší. Diogenés | Detail citátu

Vynikající a skvělý osud vzbuzuje závist. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Otevřenost lidi znervózňuje. Jack Welch | Detail citátu

Dosáhnout cíle, který si neurčíte, je stejně obtížné jako se vrátit z místa, kde jste nikdy nebyli. Zig Ziglar | Detail citátu

Fantazie opuštěná rozumem plodí nemožné stvůry. Spojená s ním je matkou všech umění a zdrojem jejich zázraků. Francisco de Goya | Detail citátu

Člověk mnoho vydrží, má-li cíl. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Kdo se hněvá na kritiku, připouští její oprávněnost. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.