Míříte-li příliš vysoko, můžete minout cíl. A.A Lazarus | Detail citátu

Dokud se budou společnosti skládat z lidí, budou se objevovat chyby, spory a výbuchy. Jack Welch | Detail citátu

Být č.1 je úžasné, č.2 v pořádku, č.3 těžké, č.4 téměř ztracené, č.5 Cože? Proč? Kjell A Nördström | Detail citátu

Opravdu posloucháte, nebo jen čekáte na svou příležitost promluvit? R. Montgomery | Detail citátu

Dobrý lék chutná hořce, dobrá rada drásá duši. Konfucius | Detail citátu

Problémy světa nemohou vyřešit skeptikové a cynici, jejichž obzory jsou omezené viditelnou realitou. Potřebujeme muže a ženy, kteří dokážou snít o věcech, které nikdy nebyly. J.F. Kennedy | Detail citátu

Rozum se na delší dobu zastaví v životě mnohokrát. Srdce jen jednou. Nizozemské přísloví | Detail citátu

Nedovedeme-li milovat nepřítele, buďme k němu alespoň spravedliví. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Co chceš, můžeš. Tomáš Baťa | Detail citátu

Na začátku přišlo slovo. Hned po něm přišlo nedorozumění. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Pud je spíš líný, pokud ho nedráždí fantazie. Benjamin Franklin | Detail citátu

Narodil jsi se jako originál, tak neumírej jako kopie! Lucie Antošová | Detail citátu

Hvězdy bohatě odměňujte a těm, kteří podávají slabý výkon ukažte dveře. Jack Welch | Detail citátu

Nakonec je šavle vždy přemožena duchem. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Skoro všichni lidé umřou na léky, nikterak na nemoce. Moliére | Detail citátu

Význačné věci obnovování je klíč a hřebík paměti. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Dobrá komunikace má stejně povzbuzující účinky jako káva a stejně obtížně se po ní usíná. A.M. Lindbergh | Detail citátu

Dřív rozbiješ atom, než pomluvu. Albert Einstein | Detail citátu

Má slova znamenají to co chci, aby znamenala. H.S. Dumpty | Detail citátu

Fantazie opuštěná rozumem plodí nemožné stvůry. Spojená s ním je matkou všech umění a zdrojem jejich zázraků. Francisco de Goya | Detail citátu

Odvážným přeje sám Bůh. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Při nedorozumění s vašimi milovanými, řešte pouze vzniklou situaci. Netahejte do toho minulost. Dalajlama | Detail citátu

Budoucnost patří lidem, kteří vidí příležitosti před tím než ji vidí ostatní. Theodore Levitt | Detail citátu

Člověk je nejinteligentnějším z živočichů - a taky nejpošetilejší Diogenés | Detail citátu

Jestliže jste stejní jako vaše konkurence, raději nabídněte nízkou cenu. Jack Trout | Detail citátu

Lékaři předepisují léky, o nichž toho málo vědí, proti nemocem, o nichž vědí ještě míň, lidem, o kterých nevědí vůbec nic. Voltaire | Detail citátu

Právo se tolikrát zmenšuje, kolikrát se zvětšuje moc. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Čas jsou prý peníze, ale peníze se nerovnají času. Bez peněz se dá ještě vždy mnoho udělat, bez času nic. Jan Neruda | Detail citátu

Nedůvěřujte těm, kterým nerozumíte. Jack Trout | Detail citátu

Vynikající a skvělý osud vzbuzuje závist. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Otevřenost je proti lidské povaze, tak jako vstávání v pět ráno. Jack Welch | Detail citátu

Šlechetný muž je smířlivý, ale ne povolný, člověk malý je povolný, ale ne smířlivý. Konfucius | Detail citátu

Lidé, kteří mají cíl, uspějí, protože vědí, kam směřují. Earl Nightingale | Detail citátu

Škola hrou. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Hrst trpělivosti má větší hodnotu, než pytel rozumu. Nizozemské přísloví | Detail citátu

Neber na sebe více, než se dá unést. Rovnováha je bezpečnější než převaha. Démokritos | Detail citátu

Již se známe na tolik, že se nemusíme stydět před sebou chvíli mlčet. Jakub Bedrich Kuba | Detail citátu

Nemodli se, ale jednej! Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Najít správný směr, mezi opatrností a odvahou je to největší umění. Tomáš Baťa | Detail citátu

Jedna nepravda ze sebe rodí tisíce jiných a jedna libovůle zruší na tisíce pravd. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Kdo se hněvá na kritiku, připouští její oprávněnost. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Ruka pracovitých panovati bude. Bible | Detail citátu

To nejdůležitější co jsem se v životě naučila je to, že dávat pozor nic nenahradí. Diane Sawyer | Detail citátu

Opak mluvení není naslouchání. Opak mluvení je čekání na to, až se dostanu ke slovu. Frank Lebowitz | Detail citátu

Nejhorší ze všech tragédií není zemřít mladý, nýbrž žít do pětasedmdesáti, a přece nikdy nežít doopravdy. Martin Luther King | Detail citátu

Nevidíme, co je možné, protože fantazírujeme o nedosažitelném. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Fantazie je důležitější než vědění. Albert Einstein | Detail citátu

Každé lidské utrpení se týká každé lidské bytosti. Václav Havel | Detail citátu

Láska je jednooká, ale nenávist je úplně slepá. Martin Luther King | Detail citátu

Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie. Jan Werich | Detail citátu

Pomlouvání nepřítomných bývá častým tématem našeho hovoru. Jan Neruda | Detail citátu

Pokud chceme vykonat něco velkého, musíme pro tento cíl pracovat každý den svého života. Zig Ziglar | Detail citátu

Fantazie je to, čím se člověk liší od živočichů. Jakub Arbes | Detail citátu

Fantazie je matkou poezie, ale i veškeré historie. Thieodor Mommsen | Detail citátu

Svou fantazii jsme spoutali dobrovolně. Od okamžiku, kdy člověk začal doopravdy létat sám, Pegas musí orat. Karol Irzykowski | Detail citátu

Přílišná oddanost ideálům končí tím, že v rámci boje proti alkoholismu zastřelíš dítě se sáčkem rumových pralinek. Karel Kryl | Detail citátu

Pomluva nepřítomných je hlavní částí našich rozprav. Kdyby se veškeré lidstvo sešlo na jediném místě, nevědělo by brzy, o čem mluvit. Jan Neruda | Detail citátu

Žít bez cílů je jako jít na výlet a nevědět kam. Napoleon Hill | Detail citátu

Fantazie není ve skutečnosti nic jiného než druh paměti osvobozené od řádu času a prostoru. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Místo a prostředí samo návod a radu dá nám. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Jiné názory nejsou nepřáteli. Jsou to spojenci, kteří pomohou vytvořit lepší myšlenky. Dave Logan | Detail citátu

Chcete-li, aby lidé žili a dýchali vizí, zaplaťte jim za to, že to dělají. Jack Welch | Detail citátu

Vážná onemocnění se léčí odvážnými prostředky. Lucius Annaeus Seneca st. | Detail citátu

Výchova odkrývá schopnosti, netvoří je. Voltaire | Detail citátu

Závistiví člověk chudne štěstím druhého. Quintus Horatius | Detail citátu

Jen milovat je málo. Člověk musí milovat svého bližního více než sebe. Teprve pak se cítí být božsky milován. Buddha | Detail citátu

Je tolik slyšet, kdo jsi, že neslyším, co mi povídáš. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

The real art of conversation is not only to say the right thing at the right time, but also to leave unsaid the wrong thing at the tempting moment. Dorothy Nevill | Detail citátu

Člověk užívá své fantazie k uspokojování svých ve skutečnosti nesplněných přání. Sigmund Freud | Detail citátu

Život je most, a proto na něm nestav dům. Buddha | Detail citátu

A management buzzwords is like a movie star with whom we fall in love. Dr. Moog | Detail citátu

Veřejné záležitosti patří do veřejnosti. Co se všech týká stejnou měrou, měli by všichni řešit, nebo o tom přinejmenším vědět. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Jak může být smrt zlá, když v její přítomnosti o ní nevíme? Diogenés | Detail citátu

Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu. Diogenés | Detail citátu

Kdo se vynáší, nestojí vysoko. LAOC´ | Detail citátu

Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit. Charles Dickens | Detail citátu

Měl jsem sen. Martin Luther King | Detail citátu

Zbabělec není schopen projevovat lásku; ta je přednostním právem hrdinů. Móhandás Gándhí | Detail citátu

Krása je lepším doporučením, než všechny listy. Aristoteles | Detail citátu

Dobrý kouč připomíná lidem, kdo jsou, i ve chvílích, kdy na to oni sami zapomenou. Tom Landry | Detail citátu

Jestli lidstvo neskoncuje s válkou, skoncuje válka s lidstvem. John Kennedy | Detail citátu

Cíle jsou jako sny. Probuďte se a uvědomte si realitu. Steve Rivkin | Detail citátu

Říkáš: miluji déšť, když však prší, jdeš se schovat, abys nezmokl. Říkáš: miluji slunce, když však svítí, jdeš se schovat do stínu. Mám strach, že mi jednoho dne řekneš: miluji tě. John Lennon | Detail citátu

Nikdy jsem se nenaučil jedinou věc při mluvení. Poslouchejte! Larry King | Detail citátu

Monolog váš svět zmenšuje. Dialog ho zvětšuje. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Tajemství budoucnosti kultury je obrazem samé záhady lidského ducha. Václav Havel | Detail citátu

Většina lidí chce být ovládána, je to pohodlnější. Miloš Zeman | Detail citátu

Budoucnost je místo, kam se ubíráte strávit zbytek svého života. Každodenní výkony jsou cihly, z kterých ho budujete. Zig Ziglar | Detail citátu

Ovládej vášeň, neposlouchá-li, poroučí. Quintus Horatius | Detail citátu

Slzám dát průchod je vhodné, pláčem se zbavujeme hněvu. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Hlad je špatným rádcem. Vergilius | Detail citátu

Věřit v lásku není nic jiného než věřit v sebe. Oscar Wilde | Detail citátu

Přijde, co má přijít. Aischylos | Detail citátu

Duch tratí sílu, když starost o vezdejší chléb jej tíží. Božena Němcová | Detail citátu

Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech. Aristoteles | Detail citátu

Odvaha je počátkem činu, osud je však pánem konců. Démokritos | Detail citátu

Zamilovaný hledí jen očima své lásky. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Nikdo ti neporadí tak dobře jako ty sám. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Kdo chvíli stál, již stojí opodál - den žádný dvakrát se již nenarodí, čin dvakrát neuzraje. Jan Neruda | Detail citátu

Oko za oko a svět bude slepý. Móhandás Gándhí | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.