Je lepší být někým pro někoho než nikým pro všechny. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Toto je největší nespravedlnost ve válce: úspěch si přivlastňují všichni, nezdar přičítají jednomu. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Zamilovaný hledí jen očima své lásky. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie. Jan Werich | Detail citátu

Zpětná vazba, stejně jako sprchování, není pochopitelně trvalá. Je to něco, čemu byste se měli věnovat pravidelně. Zig Ziglar | Detail citátu

Iluze je první ze všech radostí. Voltaire | Detail citátu

Moudrý člověk, který je dobrým vůdcem, naslouchá svému lidu. LAOC´ | Detail citátu

Touha po pravdě je umlčována odpověďmi, které mají váhu autority, s níž nelze diskutovat. Paul Tillich | Detail citátu

O všem se má pochybovat. Aristoteles | Detail citátu

Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných. Václav Havel | Detail citátu

Utrhl jsem květinu a zvadla mi. Chytil jsem motýla a umřel mi v dlaních. Pochopil jsem, že krásných věcí se lze dotýkat jen srdcem. John Lennon | Detail citátu

Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost, nikoliv jako specialista. Albert Einstein | Detail citátu

Slzám dát průchod je vhodné, pláčem se zbavujeme hněvu. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Jak může být smrt zlá, když v její přítomnosti o ní nevíme? Diogenés | Detail citátu

Co z pravé lásky pramení, to nikdy nevysychá. František Palacký | Detail citátu

Milionáři nevěří v astrologii. Miliardáři ano. J.P. Morgan | Detail citátu

Když máme vše, zachce se nám lásky, když nemáme nic, jsme na tom stejně. Oscar Wilde | Detail citátu

Najít správný směr, mezi opatrností a odvahou je to největší umění. Tomáš Baťa | Detail citátu

Jak milý tvor je člověk, když je člověkem. Menandros | Detail citátu

Žít bez cílů je jako jít na výlet a nevědět kam. Napoleon Hill | Detail citátu

Tvrdí-li lidé o něčem, že je to šílené, měli bychom se do toho pustit. Tvrdí-li o něčem, že je to dobré, znamená to, že to už dělá někdo jiný. Hadjime Mitari | Detail citátu

Úspěch není cíl, je to cesta, je to směr, kterým jdete. Zig Ziglar | Detail citátu

Bohatství a postavení plodí pýchu, pýcha vyvolává pohromu. LAOC´ | Detail citátu

Kořenem všeho zla je nedostatek lásky. Buddha | Detail citátu

Potřebujeme aktivní a autentické občanství každého z nás. Václav Klaus | Detail citátu

Fantazie, to není představovat si, co věci nejsou, ale udělat něco, co by mohly být. Karel Čapek | Detail citátu

Láska zmůže vše. Vergilius | Detail citátu

Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího. Móhandás Gándhí | Detail citátu

Hněv je jako plamen, který spaluje veškeré naše sebeovládání, nutí nás k tomu, abychom mysleli, říkali a dělali věci, kterých budeme později litovat. R.F. Baumeister | Detail citátu

Nedíváme se očima, ale mozkem. Neposloucháme ušima, ale pamětí. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Fantazie potřebuje opěrné body. Erich von Däniken | Detail citátu

Známky nám o nás říkají to, co potřebujeme vědět. Jack Welch | Detail citátu

Fantazie je to, čím se člověk liší od živočichů. Jakub Arbes | Detail citátu

Fantazie je něco, co si někteří lidé prostě nedovedou představit. Gabriel Laub | Detail citátu

Otevřenost je proti lidské povaze, tak jako vstávání v pět ráno. Jack Welch | Detail citátu

Problémy světa nemohou vyřešit skeptikové a cynici, jejichž obzory jsou omezené viditelnou realitou. Potřebujeme muže a ženy, kteří dokážou snít o věcech, které nikdy nebyly. J.F. Kennedy | Detail citátu

Zdraví a rozum jsou dva životní statky. Menandros | Detail citátu

Takzvaná věrnost není často ničím jiným než nedostatkem fantazie. Felix Mendelssohn | Detail citátu

The great artists and thinkers are simplifiers. Henri Frederic Angel | Detail citátu

Moudrý má v hlavě oči, kdežto hlupák chodí ve tmě. Bible | Detail citátu

Slzami se nenatáhnou ani hodinky, natož lidský život. Charles Dickens | Detail citátu

Naslouchejte lidem a oni vám řeknou, kdo jsou. John King | Detail citátu

Staré velebíme, o nové nedbáme. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Jestli lidstvo neskoncuje s válkou, skoncuje válka s lidstvem. John Kennedy | Detail citátu

Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných. Charles Dickens | Detail citátu

Budoucnost je místo, kam se ubíráte strávit zbytek svého života. Každodenní výkony jsou cihly, z kterých ho budujete. Zig Ziglar | Detail citátu

Ruka pracovitých panovati bude. Bible | Detail citátu

Že si nerozumíme je normální. Že si porozumíme, je zázrak. Neznámý autor | Detail citátu

K výchově patří i příklad. Johannes Becher | Detail citátu

Fantazie je důležitější než vědění. Albert Einstein | Detail citátu

Dosáhnout cíle, který si neurčíte, je stejně obtížné jako se vrátit z místa, kde jste nikdy nebyli. Zig Ziglar | Detail citátu

Každé skutečné dobrodružství vzniká nárazem fantazie na skutečnost. Karel Čapek | Detail citátu

Pravda vítězí, ale dá to fušku. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Fantazie je matkou poezie, ale i veškeré historie. Thieodor Mommsen | Detail citátu

Oko za oko a svět bude slepý. Móhandás Gándhí | Detail citátu

Skutečnost předstihne každou fantazii, poněvadž fantazie přece jen musí počítat s jakousi pravděpodobností. Mark Twain | Detail citátu

Porozumění je nepravděpodobné. Neznámý autor | Detail citátu

Škola hrou. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech. Aristoteles | Detail citátu

Každá doba uskuteční nějaký sen doby předešlé. Jan Neruda | Detail citátu

Nejsem nerozumný. Jenom nemám týž rozum jako vy. Diogenés | Detail citátu

Kapka štěstí je cennější než sud moudrosti. Diogenés | Detail citátu

Potomstvo splatí každému zásluhy, jež mu náleží. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Výchova odkrývá schopnosti, netvoří je. Voltaire | Detail citátu

Někteří lidé vidí věci takové jaké jsou, a ptají se: Proč? Já raději sním o věcech, které nikdy neexistovaly a ptám se: Proč ne? G.B. Shaw | Detail citátu

Jen málo věcí je tak mocných jako omluva za naše slova a činy. T.Jacobs-Stewartová | Detail citátu

Too much can confuse you. Jack Trout | Detail citátu

Nestěžujte si na sníh na sousedově střeše, máte-li špinavý práh. Konfucius | Detail citátu

Při nedorozumění s vašimi milovanými, řešte pouze vzniklou situaci. Netahejte do toho minulost. Dalajlama | Detail citátu

Fantazie není ve skutečnosti nic jiného než druh paměti osvobozené od řádu času a prostoru. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Krása je jednotou v rozmanitosti. Aristoteles | Detail citátu

Chceš-li se mnou diskutovat, přesně vysvětli pojmy. Voltaire | Detail citátu

Aby se člověk neopakoval, nekecal, nemluvil ve frázích, potřebuje se dostat k jednoduchosti. Jaromír Štetina | Detail citátu

Hádka je nejhorší formou komunikace. Jonathan Swift | Detail citátu

Je otázka, co je pro vědce významnější, zda znalost faktů či fantazie. Albert Einstein | Detail citátu

Užij dne! Quintus Horatius | Detail citátu

Veřejné záležitosti patří do veřejnosti. Co se všech týká stejnou měrou, měli by všichni řešit, nebo o tom přinejmenším vědět. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Bůh nehraje v kostky. Albert Einstein | Detail citátu

Fantazie nevede k šílenství. Co vskutku k šílenství vede, je rozum. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

A critic is a man who know the way, but can not drive a car. Kenneth Tynan | Detail citátu

Hlupáci opovrhují moudrostí i učením. Bible | Detail citátu

Jen milovat je málo. Člověk musí milovat svého bližního více než sebe. Teprve pak se cítí být božsky milován. Buddha | Detail citátu

Každé lidské utrpení se týká každé lidské bytosti. Václav Havel | Detail citátu

Neštěstím a bolestí se člověk očišťuje od všech trosek, jako zlato ohněm. Božena Němcová | Detail citátu

Vážná onemocnění se léčí odvážnými prostředky. Lucius Annaeus Seneca st. | Detail citátu

Na začátku přišlo slovo. Hned po něm přišlo nedorozumění. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Právo mluvit si musíte zasloužit! Dale Carnegie | Detail citátu

Historie je učitelkou života. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

I z prázdné peněženky má zbýti na sněženky. Karel Kryl | Detail citátu

Lidé mají jedny ústa, ale dvě uši. Někdo asi chtěl, abychom dvakrát více poslouchali, než mluvili. Někdo může namítnout, že je to proto, že poslouchání je dvakrát těžší než mluvení. Neznámý autor | Detail citátu

Pomlouvání nepřítomných bývá častým tématem našeho hovoru. Jan Neruda | Detail citátu

Praise, like champagne, should be served while it´s still bubbling. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Neštěstí se nepodávej, ale jdi proti němu se vší odvahou. Vergilius | Detail citátu

Časem starosti slábnou. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Každý, kdo bojuje s lidskou přirozeností, prohraje. Marcus Buckingham | Detail citátu

Říkáš: miluji déšť, když však prší, jdeš se schovat, abys nezmokl. Říkáš: miluji slunce, když však svítí, jdeš se schovat do stínu. Mám strach, že mi jednoho dne řekneš: miluji tě. John Lennon | Detail citátu

Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Nehledejte chválu. Hledejte kritiku. Paul Arden | Detail citátu

Být č.1 je úžasné, č.2 v pořádku, č.3 těžké, č.4 téměř ztracené, č.5 Cože? Proč? Kjell A Nördström | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.