Mnozí dokáží utratit peníze za darebnosti a současně nemají na chleba. Hebrejská přísloví | Detail citátu

Lepší málo nežli nic. A tím líp, čím je toho víc. N.N. | Detail citátu

Bohatství nevzbuzuje pravou úctu, vzbuzuje pouze vnější pozornost. Samuel Johnson | Detail citátu

Peníze jsou jako sekera, která rozetne i dobré přátelství. Malajská přísloví | Detail citátu

Bohatství a privilegia se nejlépe obhajují, když jsou společným vlastnictvím. George Orwell | Detail citátu

Beztrestnost - bohatství. N.N. | Detail citátu

Získávej peníze pokud možno počestným způsobem, není-li to možné, tedy za každou cenu. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

I když mám na kontě čtyři miliardy, musím myslet na to, že peníze už dnes nemají tu hodnotu jako kdysi. Paul Getty | Detail citátu

Nech člověka vyrábět něco lépe a prodávat levněji, než to bylo vyráběno a prodáváno vždy před tím a nech jej, aby se pro to rozhodl, a peníze přijdou. Henry Ford | Detail citátu

S penězi to je zvláštní. Když už jich má člověk dost, tak je nepotřebuje. Charlie Chaplin | Detail citátu

Konečně vím, čím se liší člověk od zvířete - finančními starostmi. Jules Renard | Detail citátu

To, v čem žijeme nyní, jsou časy skutečně zlaté: za zlato největší čest, za zlato lásku máš. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Mnoho lidí ve Skotsku má křivou páteř, protože jen málo Skotů kupuje noviny, ale všichni je chtějí číst. Denis Harwey | Detail citátu

Kdo nemá peníze, obživu a spokojenou mysl, je ošizen o tři znamenité přátele. William Shakespeare | Detail citátu

Zahrňte mne přepychem, všeho nezbytného se mohu vzdát. Oscar Wilde | Detail citátu

Nikdo druhým nerozdává své peníze. Ale svůj čas a svůj život rozdává každý. Michel de Montaigne | Detail citátu

Bohatství mění mravy, nikoliv k lepšímu. Latinská přísloví | Detail citátu

Ex oriente lux, ex occidente luxus. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Peníze někdy dělají další peníze, jindy zase dluhy. Záleží na jejich majiteli. Lech Przeczek | Detail citátu

Na břich si lehnouti a hřbetem se přikrýti. Česká přísloví | Detail citátu

Oznámíte-li někomu, že jste ho učinil svým dědicem, pak jediná slušná věc, kterou můžete udělat, je ihned umřít. Samuel Butler | Detail citátu

Vše jednou opustíš a dědic rázem tvé obrovské jmění získá. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Čím více lidé mají, tím více chtějí. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Peníze jsou sekera na rozpojení dobrých přátel. Malabarská přísloví | Detail citátu

Peníze budou asi vždycky stejné. Jen lidské konání má mravní kategorii. Václav Klaus | Detail citátu

Vliv na lidi je cennější než bohatství. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Bez peněz je i světlo tmavší. Litevská přísloví | Detail citátu

Peníze nejsou všechno. Ale v každém případě nám umožňují zachovat kontakt s dětmi. Vladimír Kostiha | Detail citátu

Nikde jsem neviděl tolik nešťastných lidí vydělávajících 100 000 dolarů ročně jako zde v Hollywoodu. Samuel Goldwin | Detail citátu

Člověk, který má milión dolarů, je na tom tak dobře, jako by byl boháč. John Jacob Astor III. | Detail citátu

Vysvětlil jsem mu, že mám prostý vkus a že si nepřejí nic nápadného, ať to stojí cokoli. Art Buchwald | Detail citátu

Pravý smysl bohatství tkví v tom, aby z něho bylo štědře rozdáváno. Blaise Pascal | Detail citátu

Bohatství a umění jsou pochybné recepty na výrobu štěstí a krásy. George Bernard Shaw | Detail citátu

Nejvíce se těší z bohatství ten, kdo po něm nejméně zatouží. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Peníze vidí i slepí. Čínská přísloví | Detail citátu

Život nás nejvíce žere tři dny před tím, než se bere. Rakouská přísloví | Detail citátu

Majetek z nikoho neudělal boháče. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Kdo rychle dává, dvakrát dává, neboť kdyby chvíli přemýšlel, dal by polovic. František Vymazal | Detail citátu

Bohatství je dráždidlem ke špatnostem. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Nejsou blažení, o jejichž bohatství nikdo neví. Latinská přísloví | Detail citátu

Peníze špiní ruce, když je jich málo. Když je jich hodně, myjí je. Pitigrilli | Detail citátu

Boháči jsou velmi dobročinní. Chápou, že musejí platit výkupné za své bohatství. George Bernard Shaw | Detail citátu

Finanční génius je člověk, který dovede vydělávat peníze rychleji, než je stačí jeho rodina utrácet. N.N. | Detail citátu

Zlatem se dají vylomit i ocelové brány. Lucius Apuleius | Detail citátu

Peníze nás nedělají šťastnými, umožňují nám však být nešťastnými poměrně příjemným způsobem. Americká přísloví | Detail citátu

Ta proklatá láska k penězům! Všechno smete pod sebe a za sebe. Oproti penězům připadá většině lidí všechno jako bajka a prázdný žvást. Ióannés Chrýsostomos | Detail citátu

Čím více peněz, tím méně svědomí. Maxim Gorkij | Detail citátu

Teprve peníze vytáhnou na světlo všechny naše neřesti a ctnosti. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Peníze slouží k tomu, abychom učinili všechno, co jsme si nepřáli po stránce krásy a dobra. Salvator Dalí | Detail citátu

Peníze prý vynalezli Féničané. To není umění. My je musíme vynalézat stále. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Za bohatstvím vždy je starost a roste touha stále více ho mít. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Faleš bohatství spočívá v tom, že zaměňujeme to, co máme, s tím, co jsme. Myslíme si, že jsme více, máme-li více. Ernesto Cardenal | Detail citátu

Nadbytek bohatství je nedotknutelný úvěr, ke kterému je vlastník nadosmrti upoután, aby jej spravoval pro dobro společnosti. Andrew Carnegie | Detail citátu

Když nemáš peníze, nezatouží nikdo tě vidět. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Lidé nechápou, jak velkým příjmem je šetrnost. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Cena peněz se mění podle účelu, k němuž jsou vypůjčeny. George Bernard Shaw | Detail citátu

Chtěl bych jednou v životě vydělávat tolik peněz, abych si mohl dovolit žít tak, jak žiji. Peter Ustinov | Detail citátu

Nikdo nepřijímá rady, ale každý by přijal peníze. Z toho vyplývá, že peníze jsou lepší než rady. Jonathan Swift | Detail citátu

Kdo je spokojen s tím, co má, ten má největší a nejjistější bohatství. Latinská přísloví | Detail citátu

Umění hospodařit s penězi předpokládá nějaké peníze mít. Kurt Götz | Detail citátu

Je mnohem těžší získat první guinei než druhý milión. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Bohatství mě učinilo chudým. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Dokud má člověk úvěr, jako by byl bohatý. Claude Tillier | Detail citátu

Bohatství je jako mořská voda. Čím více se pije, tím je větší žízeň. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Zlato dokáže snáz překonat bdělou stráž, umí rozrazit zdi lépe než mocný blesk. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Když peněz pozbudeme, tekou nám skutečné, upřímné slzy. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Hlad po bohatství roste spíše jeho užíváním než jeho nedostatkem a ctnost zdrženlivosti je vzácnější než ctnost trpělivosti. Michel de Montaigne | Detail citátu

Chcete-li se stát milionářem, musíte žít jako milionář. Mike Todd | Detail citátu

Utrácím peníze, jako bych je měl. Mike Todd | Detail citátu

Jedni lidé tak šetří, jako by měli žít věčně, druzí tak utrácejí, jako by měli hned zemřít. Aristoteles | Detail citátu

Říká se, že peníze nedělají člověka šťastným - tím se jistě myslí peníze druhých. Jules Renard | Detail citátu

Máte-li peníze, jste takřka bez chyby. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Kdo podlehne moci peněz, nemůže být spravedlivý. Démokritos | Detail citátu

Peníze jsou jako sníh, na který se lije horká voda. Čínská přísloví | Detail citátu

Bohatství roste a lidé upadají. George Bernard Shaw | Detail citátu

Nejvíce obdivujeme toho, koho peníze nechávají lhostejným. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Mravnost bývá výsledkem příjmů. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Lepší koruna v hrsti, než dolar na střeše. Lech Przeczek | Detail citátu

Bohatství člověka nepotěší a starostem neuleví. Albius Tibullus | Detail citátu

Dobrá pověst je lepší než peníze. Latinská přísloví | Detail citátu

Největší bohatství má ten, kdo si žádné nežádá. Latinská přísloví | Detail citátu

Největší přírodní krásou krajiny je nízká daňová sazba. Ava Gardnerová | Detail citátu

Tulák je člověk, který by se nazýval turistou, kdyby měl peníze. Julian Tuwim | Detail citátu

Je pravda, že méně bývá někdy více. U peněz to však neplatí. Lech Przeczek | Detail citátu

Peníze mají velkou cenu tehdy, když jimi pohrdáme. Charles-Louis Montesquieu | Detail citátu

Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu. Albert Einstein | Detail citátu

Přepych kazí bohaté i chudé, jedny majetkem, druhé chtivostí. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Nejvražednější touha je touha po penězích. Eduard Fiker | Detail citátu

Dost lidí zavrhuje majetek, ale málokdo se ho umí vzdát. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Pohrdání bohatstvím u pánů filosofů byla jen oklika, jak si získat vážnost, když se jí nemohli těšit pro bohatství. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Peníze jsou nenasytné, samotným se jim stejská, chtějí se rozmnožovat. Edward Albee | Detail citátu

Přílišné bohatství dává prostor k velké ztrátě. Curtius Rufus | Detail citátu

Mít peníze v pravém okamžiku, pouze to jsou peníze. Detlev von Liliencron | Detail citátu

Někdo udělá za peníze všechno. I dobrý skutek. José Eustasio Rivera | Detail citátu

Skrblíci jsou nepříjemní současníci, ale příjemní předkové. Victor de Kowa | Detail citátu

Lakomec není dobrý vůči nikomu, vůči sobě je však nejhorší. Publilius Syrus | Detail citátu

Lidé, kteří lehce vydělávají příliš mnoho peněz, neznají ve skutečnosti život. Josef Čapek | Detail citátu

Soudci jako třída prokazují při stanovení alimentů onu lehkomyslnou štědrost, s níž se setkáváme jen u lidí, kteří rozdávají cizí peníze. Pelham Grenville Wodehouse | Detail citátu

Peníze nám pomáhají snášet chudobu. Alphonse Allais | Detail citátu

Nic není tak typické pro přízemního ducha jako láska k majetku. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.