Práce bývá často matkou radosti. Voltaire | Detail citátu

Tělesná práce osvobozuje od dušeních bolů. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Kdyby lidé věděli, kolik práce mi dalo osvojit si své mistrovství, nezdálo by se jim to nijak nádherné. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Chcete-li, aby lidé žili a dýchali vizí, zaplaťte jim za to, že to dělají. Jack Welch | Detail citátu

Může být něco krásnějšího než dělat to, co máte rád a vědět, že to má význam? Katharine Graham | Detail citátu

Obyčejná práce je stále ještě nejspolehlivější způsob, jak vydělat peníze. N.N. | Detail citátu

Pro činného člověka není žádný den dlouhý. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Významný manažer je absolutně nepostradatelný při řízení svého podniku, avšak pouze tehdy, je-li přítomen. John Morley | Detail citátu

Práce odkládaná nebývá dokonaná. Moravská přísloví | Detail citátu

Na nic lidé nevynakládají tolik práce jako na to, aby donutili jiné pracovat za sebe. Gabriel Laub | Detail citátu

Nechtěl pochopit, že za minimální mzdu nemůže od svých zaměstnanců požadovat maximální výkony. Lech Przeczek | Detail citátu

Otec mě učil pracovat, neučil mě lásce k práci. Abraham Lincoln | Detail citátu

Chcete na světě vyniknout? Musíte pracovat, zatímco ostatní se baví. Winston Churchill | Detail citátu

Vítězství není všechno, ale vůle k vítězství ano. Zig Ziglar | Detail citátu

Mnozí hledají smysl života se skrytou obavou, že by snad mohl být v práci. Milan Růžička | Detail citátu

Jestliže chcete skutečnou rovnováhu práce a života, najděte si společnost, která vám vyjde vstříc, protože to považuje za součást své podnikání. Jack Welch | Detail citátu

Povinnost nás uschopňuje dělat různé věci dobře, ale láska nám dělá schopnost dělat je skvěle. Zig Ziglar | Detail citátu

Svoji pravdu dokazujeme každodenní prací. Běhavý Josef | Detail citátu

Úspěch vedoucího je možné definovat jako maximální využití schopností jeho podřízených. John C. Maxwell | Detail citátu

Kdyby každý pracoval pro budoucnost, kdo by pracoval pro nás? František Vymazal | Detail citátu

Mnozí lidé nezastávají žádné stanovisko proto, aby mohli zastávat svou práci. P. Quaronni | Detail citátu

Člověk nepřestane pátrat, pokud je poháněn nějakým vášnivým zájmem. Teilhard De Chardin | Detail citátu

Hrajeme hazardní hry, protože se nám život zdá být příliš předvídatelný a bezpečný. Dan Savage | Detail citátu

Co je důležitější, chceme-li dosáhnout úspěchu? Talent, nebo pracovitost? A co je důležitější u velocipedu: přední, nebo zadní kolo? Shaw George Bernard | Detail citátu

Když gazelu v Africe probudí slunce ví, že musí dnes běžet rychleji než lev, jinak se stane jeho kořistí. A lev zase ví, že musí běžet rychleji než gazela, jinak chcípne hlady. Poučení: Je jedno, zda jsi lev nebo gazela, vyjde-li slunce, musíš běžet. Lopez Jose Ignacio de Arriortua | Detail citátu

Pokud něco stojí vůbec za námahu, je třeba to udělat pořádně. Thomas Carlyle | Detail citátu

Práce znamená vždy více než peníze, kterými ji platí. Peníze mizí, ale práce zůstává. Maxim Gorkij | Detail citátu

Práce je méně nudná než zábava. Charles Baudelaire | Detail citátu

Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Kdo nic nezkazí, je povýšen. Kdo je povýšen, nic nedělá. N.N. | Detail citátu

Vyhýbal se práci tak nešikovně, že vždycky na nějakou narazil. Lech Przeczek | Detail citátu

Manažeři, kteří si nejsou jistí sami sebou, komplikují svět okolo sebe. Jack Welch | Detail citátu

Staňte se překážkovými běžci. Nesoustřeďte se na překážky. Soustřeďte se na cíl. Pak běžte, skákejte a dejte do toho všechno !!! Peter Urs Bender | Detail citátu

Dělejte svoji práci celým srdcem a budete úspěšní - je tak malá konkurence. Elbert Hubbard | Detail citátu

V lidské povaze je, že odpočinek po jedné práci nacházíme pouze v druhé práci. France Anatole | Detail citátu

Práce je posvátná, ale blahoslavený, kdo se jí umí vyhnout. Česká přísloví | Detail citátu

Umění odpočinku je součástí umění práce. John Steinbeck | Detail citátu

Hořkou závist a hloupý obdiv nahradí člověk smírným porozuměním, prací všech pro všechny. Arthur Rimbaud | Detail citátu

Obyvatelé velkoměst jsou lidé, kteří přišli z venkova do města tvrdě pracovat, aby si pak mohli dovolit přesídlit na venkov. Georges Mikes | Detail citátu

Tím nejzřetelnějším na energii je, že nic jiného neexistuje. Lawrence Blair | Detail citátu

Motivace je jako láska a štěstí. Je to vedlejší produkt. Pokud se do něčeho pustíte, motivace k tomu, abyste vytrvali, přijde sama a objeví se, když ji budete nejméně čekat. John Bruner | Detail citátu

Byl jsem v mládí vzorný a oblíbený pracovník. Pak jsem se naučil myslet. Gabriel Laub | Detail citátu

Když při práci nešetříme časem, zvládneme ji rychleji. Gabriel Laub | Detail citátu

Kdo chce pěkně a klidně spát, musí na tom celý den pracovat. Dušan Radovič | Detail citátu

Když dva jedou na koni jeden musí sedět vzadu. Shakespeare | Detail citátu

Situace na pracovišti se vyhrotila do té míry, že se lidé báli i pochvaly. Václav Zima | Detail citátu

Umění je již v radosti z práce a v dokonalosti práce. Josef Čapek | Detail citátu

Chcete-li odvrátit někoho od nějakého činu, dejte se s ním na toto téma do řeči: čím víc lidé mluví, tím méně jsou ochotni pracovat. Thomas Carlyle | Detail citátu

Každá lidská činnost se nakonec musí nějak projevit v číslech. Tomáš Baťa | Detail citátu

Většina toho, co odkládáme na zítřek, jsou věci, které jsme měli udělat už včera. O'Henry | Detail citátu

Člověk ať je jakýkoliv, je povinen pracovat, pracovat v potu tváře, protože jenom v tom je celý smysl a cíl jeho života, všechny jeho radosti. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Workholik vědomě nevolí práci. Práce volí jeho. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Kdo mluví o lásce k práci, buď nikdy nemiloval, nebo neví, co je to práce. Patricie Holečková | Detail citátu

Bez práce není legrace. Lech Przeczek | Detail citátu

Kterýsi lord, známý lenoch, parodoval pro svého syna známé rčení: "Nedělej sám, co za tebe může udělat jiný". Známý egoista k tomu dodal: "Nedělej nikdy pro druhého, co můžeš udělat pro sebe". Alexandr Sergejevič Puškin | Detail citátu

Lidská vůle a práce dokážou zázraky. Nikolaj Alexejevič Někrasov | Detail citátu

Povolání je páteří života Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Parkinsonův první zákon: Práce přibývá úměrně s tím, kolik času se na ni může vynaložit. Cyril Northcote Parkinson | Detail citátu

Práce kvapná málo platná. Česká přísloví | Detail citátu

Až 66% rozhodnutí o přijetí nových zaměstnanců se do 12 měsíců ukáže jako chybné. Peter Drucker | Detail citátu

Každý umělec potřebuje k tomu, aby začal pracovat na novém díle, určitý podnět. U mě to jsou zpravidla dluhy. Federico Fellini | Detail citátu

Pracujeme všichni do úplného sebezničení. Někdo přitom dokonce občas něco udělá. Gabriel Laub | Detail citátu

Seženete-li do vedení firmy dostatek stejně smýšlejících lidí, začnou se procesy sami od sebe zlepšovat. Lidé zde rádi vynalézají a to přitahuje další, kteří rádi vynalézají. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Místo reorganizace poskytněte lidem smysl toho, co dělají. Steve Balmer | Detail citátu

Neexistuje nic skutečně cenného, čeho může být dosaženo bez práce a námahy. Addison Joseph | Detail citátu

Osudnou chybou vedení není skutečnost, že je příliš vzdálen od lidu, který řídí, nýbrž že se od něho nevzdálil dostatečně daleko. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Každá práce je vaším vlastním, vámi podepsaným portrétem. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Lidé budou poslouchat co říkáte, ale uvěří pouze tomu, co uděláte. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Člověk se narodil k činnosti. Nebýt ničím zaměstnán a neexistovat je pro člověka totéž. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Tak jako kůň je zrozen k běhu, vůl k orání, pes ke stopování zvěře, tak je člověk zrozen k dvojímu, jak praví Aristoteles: k myšlení a jednání. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Jen práce může přemoci únavu. Německá přísloví | Detail citátu

Pověz mi, jak trávíš čas, a já ti povím, kdo jsi. Andersen Hans Christian | Detail citátu

Práce je to, co neděláme rádi. To, co provozujeme rádi, se nazývá nicnedělání. Johann Wilhelm Ritter | Detail citátu

Pořád pracovat - to nemůže trvat dlouho! Italské přísloví | Detail citátu

Práce není medvěd - neuteče. Ilja Grigorjevič Erenburg | Detail citátu

Nejvíce práce mi dá přimět se k nějaké práci. Gabriel Laub | Detail citátu

Čím lépe pracujete, tím více dostáváte. Jack Welch | Detail citátu

Pasivita v zaměstnání plyne často z přehnaně aktivního odpočinku. Jarmil Sekera | Detail citátu

Nikdo ještě na své smrtelné posteli neřekl, že by si přál strávit více času v práci. Paul Tsongas | Detail citátu

Pracujte tak jako byste na všechno měli jen jeden den času. Zig Ziglar | Detail citátu

Energie je to, co vše uvádí do pohybu. Aristoteles | Detail citátu

Nejneukázněnější pracovník je ten, který kritizuje své nadřízené přes jejich výslovný zákaz. Gabriel Laub | Detail citátu

Manažeři jsou zajímavý fenomén. Jsou dobře placení, mají obrovský vliv a značný nedostatek selského rozumu. Henry Mintzberg | Detail citátu

Pokud si myslíte, že máte vše pod kontrolou, nejedete dost rychle. Mario Andretti | Detail citátu

Práce přináší radost nebo nemoc. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Příliš těžká práce, když žádný výsledek nemá. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Většina lidí neopouští společnosti, ale manažery. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Zatímco jeho nohy kráčely mechanicky k pracovišti, jeho myšlenky se vracely zpět. N.N. | Detail citátu

Prací se nazývá jedna z operací, pomocí které A získává majetek pro B. N.N. | Detail citátu

Z jedné strany veďte, z druhé řiďte. Stephen R.Covey | Detail citátu

Jestli práce šlechtí, pak raději zůstanu měšťákem. Paul Flora | Detail citátu

Pracujeme bez dlouhého hloubání, je to jediný prostředek, jak si udělat život snesitelným. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Práce je nejlepší prostředek k tomu, abychom milovali život. Renan Joseph Ernest | Detail citátu

Co nám v životě nejvíc chybí, je někdo, kdo by za nás udělal, co můžeme udělat sami. Oscar Wilde | Detail citátu

Každá práce je vaším vlastním, vámi podepsaným portrétem. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Většina společností je řízena autopilotem. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Práce osvobozuje člověka - hlavně cizí práce. Žarko Petan | Detail citátu

I práce sama je rozkoší. Marcus Manilius | Detail citátu

Práce je z nejlepších vychovatelů charakteru. Smiles Samuel | Detail citátu

Práce oslabuje muže a posiluje ženy. Africké přísloví | Detail citátu

Práce je jedním z nejlepších vychovatelů charakteru. Samuel Smiles | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.