Kdo začal, půl díla vykonal. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Kdo nic nezkazí, je povýšen. Kdo je povýšen, nic nedělá. N.N. | Detail citátu

Rozdělená práce bude kratší. Marcus Manilius | Detail citátu

Nic na světě není tak těžké, rozdělíte-li si to na malé práce. Henry Ford | Detail citátu

Života je na práci škoda. Haitské přísloví | Detail citátu

Práce je to, co nikdo nechce dělat. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Duše bývá unavena z práce, ale i z odpočinku. Arabská přísloví | Detail citátu

Nechtěl pochopit, že za minimální mzdu nemůže od svých zaměstnanců požadovat maximální výkony. Lech Przeczek | Detail citátu

Najímáme chytré lidi, aby nám říkali, co máme dělat. Steve Jobs | Detail citátu

Pokud něco stojí vůbec za námahu, je třeba to udělat pořádně. Thomas Carlyle | Detail citátu

Je pravdou, že tvrdá práce nikdy nikoho nezabila, ale domnívám se, že to není třeba zkoušet. Ronald Reagan | Detail citátu

Manažeři! Nedělejte nic, co může pracovník udělat sám. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Nemám ani nejmenší pochybnost o tom, že každý muž či žena dosáhne to co já, když vynaloží stejné úsilí a bude kultivovat stejnou naději a víru. Gándhí Móhandás Karamčand | Detail citátu

Udělat dojem na lidi můžete i z dálky, ale opravdu zasáhnout lze jen z těsné blízkosti. John C. Maxwell | Detail citátu

Není to legrace, samá práce, ale je to k zbláznění, když není. Irská přísloví | Detail citátu

Nikde není práce bez zisku, ani zisku bez vynaložené práce. Titus Livius | Detail citátu

Situace na pracovišti se vyhrotila do té míry, že se lidé báli i pochvaly. Václav Zima | Detail citátu

Může být něco krásnějšího než dělat to, co máte rád a vědět, že to má význam? Katharine Graham | Detail citátu

Každý člověk žije z práce, ale ne každý ze své. Oldřich Fišer | Detail citátu

Jestliže chcete skutečnou rovnováhu práce a života, najděte si společnost, která vám vyjde vstříc, protože to považuje za součást své podnikání. Jack Welch | Detail citátu

Nepřemýšlejte o rovnováze mezi prací a soukromím. Přemýšlejte o životní rovnováze. Neznámý autor | Detail citátu

Obklopte se nejlepšími lidmi, které najdete, delegujte zodpovědnosti a nepřekážejte. Ronald Reagan | Detail citátu

Jestliže bude někdo pracovat tolik, jako já, dosáhne téhož. Johann Sebastian Bach | Detail citátu

Tělesná práce osvobozuje od dušeních bolů. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Žádná práce není tak snadná, aby ti nemohla připadat obtížná, budeš-li ji dělat nerad. Marcus Terentius | Detail citátu

Udělat si pauzu, vám může pomoci vrátit se do života. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Vyhýbejte se odměnám a postihům. Neznámý autor | Detail citátu

Jak člověk jednou začne - totiž začít nemusí, ale dodělat musí! Karel Čapek | Detail citátu

Kolektivnost v práci neznamená, že všichni dělají všechno. Jarmil Sekera | Detail citátu

Světa nepřebudu, díla nepředělám. Česká přísloví | Detail citátu

Otec mne učil pracovat. Neučil mne lásce k práci. Abraham Lincoln | Detail citátu

Engels má pravdu: práce měla a má kladný vliv na vývoj lidského myšlení. Nutí člověka přemýšlet, jak by se jí vyhnul. Gabriel Laub | Detail citátu

Kdo chce pěkně a klidně spát, musí na tom celý den pracovat. Dušan Radovič | Detail citátu

Práce osvobozuje člověka - hlavně cizí práce. Žarko Petan | Detail citátu

Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak pro život. Honoré de Balzac | Detail citátu

V práci o hospodě a v hospodě o práci. Milan Růžička | Detail citátu

Hrajeme hazardní hry, protože se nám život zdá být příliš předvídatelný a bezpečný. Dan Savage | Detail citátu

Lidé, kteří nemají nikdy čas, pracují nejméně. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Kdyby každý pracoval pro budoucnost, kdo by pracoval pro nás? František Vymazal | Detail citátu

Prací se nazývá jedna z operací, pomocí které A získává majetek pro B. N.N. | Detail citátu

Nikdy není dost času k řádnému provedení práce, ale vždy je dost času k jejím opravám. Saint-John Perse | Detail citátu

Dejte lidem práci, která je pro ně výzvou. Jak přijdete na to, která to je? Docela jednoduše. Zeptejte se jich. Joseph O'Connor | Detail citátu

Lidé budou poslouchat co říkáte, ale uvěří pouze tomu, co uděláte. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Nač potřebujeme roboty, když přece většina lidí vykonává stejně svou práci mechanicky? Boguslaw Wojnar | Detail citátu

Lidé jsou ochotni učinit daleko víc pro to, aby se vyvarovali věcí, kterých se bojí, než aby získali to, po čem touží. Dan Brown | Detail citátu

Chcete-li, aby lidé žili a dýchali vizí, zaplaťte jim za to, že to dělají. Jack Welch | Detail citátu

Dělba práce s sebou nemusí nutně vést i dělbu následků. Ivan Fontana | Detail citátu

Pracujeme bez dlouhého hloubání, je to jediný prostředek, jak si udělat život snesitelným. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Žádná pořádná a chytrá včela si nedá radit od štěnice, jak pracovat. Elbert Hubbard | Detail citátu

Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k Vašim dveřím. Baťa Tomáš | Detail citátu

Hvězdy přitahují jiné hvězdy a ztracené existence sobě podobné. Kjell A Nördström | Detail citátu

Práce je sice nejlepším lékem, ale právě ten, kdo chce užívat, nechce pracovat. N.N. | Detail citátu

Ukažte mi systém odměňování jakékoli společnosti a já vám řeknu, jak se chovají její lidé. Chuck Ames | Detail citátu

Jen ten v pravdě žije, kdo život zasvětí snaze a práci. Jakub Arbes | Detail citátu

I nejošklivější práce má své dobré stránky. Kdybych byl hrobařem nebo katem, věděl bych o několika lidech, kterým bych s radostí posloužil. Douglas William Jerrold | Detail citátu

Skvělá práce dodá vašemu životu vzrušení a smysl. Nesprávná práce váš život vyčerpá. Jack Welch | Detail citátu

Umění je již v radosti z práce a v dokonalosti práce. Josef Čapek | Detail citátu

Každá práce je vaším vlastním, vámi podepsaným portrétem. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Výše civilizace a kultury člověka je právě taková, jak vysoká je mzdy, kterou jim vynáší jejich denní práce. Touha člověka po vyšší mzdě se nikdy nezastaví. Tomáš Baťa | Detail citátu

Slibujeme pod vlivem nadějí a konáme pod vlivem strachu. Francois de Rochefoucauld | Detail citátu

Aby vás práce bavila potřebujete pro ni být fyzicky a psychicky zdatní, nesmí jí být příliš moc a musíte mít pocit, že jste úspěšní. John Ruskin | Detail citátu

Bez práce není legrace. Lech Przeczek | Detail citátu

Když se diletanti snaží něco udělat, zvyknou si ospravedlňovat se tím, že jejich práce ještě není hotová. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Člověk je připraven a ochoten přijmout jakékoliv utrpení, jakmile a dokud je schopen v něm vidět nějaký smysl. Viktor Frankl | Detail citátu

Hledal dobré místo, ale všude mu nabízeli práci. Josef Poláček | Detail citátu

Pokud si myslíte, že máte vše pod kontrolou, nejedete dost rychle. Mario Andretti | Detail citátu

Práce je otec štěstí. Benjamin Franklin | Detail citátu

Práce znamená vždy více než peníze, kterými ji platí. Peníze mizí, ale práce zůstává. Maxim Gorkij | Detail citátu

Je lepšie zhorieť ako vyhasnúť. Cobain Kurt Donald | Detail citátu

Ty nejúspěšnější firmy mají neustálé starosti. Michael Porter | Detail citátu

Každý umělec potřebuje k tomu, aby začal pracovat na novém díle, určitý podnět. U mě to jsou zpravidla dluhy. Federico Fellini | Detail citátu

Tvrdá práce, která stojí za to, je tou nejlepší odměnou, jakou nám život nabízí. Theodore Roosevelt | Detail citátu

Nikdy nebude vynalezen systém, který by zcela odstranil nutnost pracovat. Henry Ford | Detail citátu

Čím lépe pracujete, tím více dostáváte. Jack Welch | Detail citátu

Práce vyžaduje čím dál větší vzdělání, vzdělání čím dál větší práci. Gabriel Laub | Detail citátu

Místo reorganizace poskytněte lidem smysl toho, co dělají. Steve Balmer | Detail citátu

Naší největší chloubou není to, že nikdy nepadneme, ale že se pokaždé znovu zvedneme. Hal Urban | Detail citátu

Popadne-li tě záchvat pracovního nadšení, zalez hezky do koutka a klidně čekej, až tě přejde. Rakouská přísloví | Detail citátu

Příjemná je vzpomínka na minulé práce. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Člověk se narodil k činnosti. Nebýt ničím zaměstnán a neexistovat je pro člověka totéž. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Práce oslabuje muže a posiluje ženy. Africká přísloví | Detail citátu

Kat se neptá po smyslu své práce. Stačí mu uznání veřejnosti. Ivan Fontana | Detail citátu

Pasivita v zaměstnání plyne často z přehnaně aktivního odpočinku. Jarmil Sekera | Detail citátu

Jaká práce, taková odměna. Latinská přísloví | Detail citátu

Pokud chceš dosáhnout trvalého úspěchu, musí motivace, která tě žene k tomuto cíli, vycházet z nitra. Nezáleží na tom, kdo jsi, ani jak jsi starý. P.J. Meyer | Detail citátu

Usilovná práce zmohla vše. Publius Vergilius Maro | Detail citátu

Práce vyplní každý jí vymezený prostor. Peter F. Drucker | Detail citátu

Nechtěl vyrábět zmetky, proto raději nepracoval. Lech Przeczek | Detail citátu

Práce je obvykle dost, ale často chybí lidé, kteří by byli ochotni ji dělat. Lech Przeczek | Detail citátu

Manažeři, kteří si nejsou jistí sami sebou, komplikují svět okolo sebe. Jack Welch | Detail citátu

Parkinsonův první zákon: Práce přibývá úměrně s tím, kolik času se na ni může vynaložit. Cyril Northcote Parkinson | Detail citátu

Práce je z nejlepších vychovatelů charakteru. Smiles Samuel | Detail citátu

Vynaložil obrovské množství práce na to, aby zakryl skutečnost, že vlastně vůbec nic nedělá. Lech Przeczek | Detail citátu

Člověk ať je jakýkoliv, je povinen pracovat, pracovat v potu tváře, protože jenom v tom je celý smysl a cíl jeho života, všechny jeho radosti. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Jestli práce šlechtí, pak raději zůstanu měšťákem. Paul Flora | Detail citátu

Kdo pracuje s láskou, ten do veškeré práce vnáší poesii. Černyševskij Nikolaj Gavrilovič | Detail citátu

Obyčejná práce je stále ještě nejspolehlivější způsob, jak vydělat peníze. N.N. | Detail citátu

Člověk nepřestane pátrat, pokud je poháněn nějakým vášnivým zájmem. Teilhard De Chardin | Detail citátu

V dnešním firemním světě je pouze omezená poptávka po výjimečnosti. Daleko,daleko větší je poptávka po průměrnosti. Paul Arden | Detail citátu

Šlechetný se nežene do řečí, ale spěchá do práce. Konfucius | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.