Práce je sice nejlepším lékem, ale právě ten, kdo chce užívat, nechce pracovat. N.N. | Detail citátu

Mnoho dá člověku svět, ale když chce člověk dát něco světu, musí sedět na svém malém poli a dřít jako nádeník. Čapek Karel | Detail citátu

Nikdy není dost času k řádnému provedení práce, ale vždy je dost času k jejím opravám. Saint-John Perse | Detail citátu

Jestliže chcete skutečnou rovnováhu práce a života, najděte si společnost, která vám vyjde vstříc, protože to považuje za součást své podnikání. Jack Welch | Detail citátu

Motivace je vnitřní elán. Denis Waitley | Detail citátu

Šťasten ten, kdo nalezl svou práci, ať si již nežádá více štěstí. Thomas Carlyle | Detail citátu

Pracujte tak jako byste na všechno měli jen jeden den času. Zig Ziglar | Detail citátu

Lepší je těžká práce než nečinnost. Konfucius | Detail citátu

Práce je příliš významnou součástí života na to, aby se v ní člověk trápil. Jack Welch | Detail citátu

Manažeři jsou zajímavý fenomén. Jsou dobře placení, mají obrovský vliv a značný nedostatek selského rozumu. Henry Mintzberg | Detail citátu

Minulá práce nám může pomoci, avšak musíme žít z práce přítomné. George Bernard Shaw | Detail citátu

Raději zemřít než zemdlít! Neomrzí mne nikdy sloužit, neunaví mne nikdy být prospěšný. Vinci Leonardo da | Detail citátu

Člověk ať je jakýkoliv, je povinen pracovat, pracovat v potu tváře, protože jenom v tom je celý smysl a cíl jeho života, všechny jeho radosti. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Člověk je připraven a ochoten přijmout jakékoliv utrpení, jakmile a dokud je schopen v něm vidět nějaký smysl. Viktor Frankl | Detail citátu

Práce vyplní každý jí vymezený prostor. Peter F. Drucker | Detail citátu

Práce je krásná. Nesmí se však stát výhradním účelem života. Vladimír Vondráček | Detail citátu

Když dva jedou na koni jeden musí sedět vzadu. Shakespeare | Detail citátu

Dělejte svoji práci celým srdcem a budete úspěšní - je tak malá konkurence. Elbert Hubbard | Detail citátu

Osudnou chybou vedení není skutečnost, že je příliš vzdálen od lidu, který řídí, nýbrž že se od něho nevzdálil dostatečně daleko. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Důvod k optimismu. Lidé jsou různí. Jsou i tací, kteří se dosud živí prací. Jiří Žáček | Detail citátu

Udělat dojem na lidi můžete i z dálky, ale opravdu zasáhnout lze jen z těsné blízkosti. John C. Maxwell | Detail citátu

Když je někdo vůl, nepracujte s ním. Petr Novotný | Detail citátu

Práce je zábava. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Kdo si zamiluje svou práci, ten vyhraje půl života. N.N. | Detail citátu

Až 66% rozhodnutí o přijetí nových zaměstnanců se do 12 měsíců ukáže jako chybné. Peter Drucker | Detail citátu

Vítězství není všechno, ale vůle k vítězství ano. Zig Ziglar | Detail citátu

Nejlepší věc, kterou můžete udělat, když se Vám nedaří, je usmívat se. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Každá práce je vaším vlastním, vámi podepsaným portrétem. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Při zaměstnání nižšího druhu celá rozkoš z práce tkví v odměně za ni. Adam Smith | Detail citátu

Práce je to, co neděláme rádi. To, co provozujeme rádi, se nazývá nicnedělání. Johann Wilhelm Ritter | Detail citátu

Práce bývá často matkou radosti. Voltaire | Detail citátu

Práce oslabuje muže a posiluje ženy. Africká přísloví | Detail citátu

Žádná práce není tak snadná, aby ti nemohla připadat obtížná, budeš-li ji dělat nerad. Marcus Terentius | Detail citátu

Práce je otec štěstí. Benjamin Franklin | Detail citátu

Chceš-li se podobat včele, pracuj pilně jako mravenec. Kozma Prutkov | Detail citátu

Není to legrace, samá práce, ale je to k zbláznění, když není. Irská přísloví | Detail citátu

Významný manažer je absolutně nepostradatelný při řízení svého podniku, avšak pouze tehdy, je-li přítomen. John Morley | Detail citátu

Je pravdou, že tvrdá práce nikdy nikoho nezabila, ale domnívám se, že to není třeba zkoušet. Ronald Reagan | Detail citátu

Řízení pomocí biče motivuje lidi k jedinému – vyhnout se biči. Ian McDermott | Detail citátu

Vyhýbat se práci - to dá fušku! Gabriel Laub | Detail citátu

Dobře využitý čas činí čas ještě mnohem drahocennějším. Rousseau Jean Jacques | Detail citátu

Když při práci nešetříme časem, zvládneme ji rychleji. Gabriel Laub | Detail citátu

Příjemná je vzpomínka na minulé práce. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Jestli práce šlechtí, pak raději zůstanu měšťákem. Paul Flora | Detail citátu

Chování každého z nás, řídí snaha minimalizovat vlastní riziko a maximalizovat svou odměnu. Jack Welch | Detail citátu

Manažeři, kteří si nejsou jistí sami sebou, komplikují svět okolo sebe. Jack Welch | Detail citátu

Práce znamená vždy více než peníze, kterými ji platí. Peníze mizí, ale práce zůstává. Maxim Gorkij | Detail citátu

Práce dokáže vyléčit všechno. Ernest Hemingway | Detail citátu

Prací se nazývá jedna z operací, pomocí které A získává majetek pro B. N.N. | Detail citátu

Opravář: persona non gratis. Václav Dušek | Detail citátu

Když gazelu v Africe probudí slunce ví, že musí dnes běžet rychleji než lev, jinak se stane jeho kořistí. A lev zase ví, že musí běžet rychleji než gazela, jinak chcípne hlady. Poučení: Je jedno, zda jsi lev nebo gazela, vyjde-li slunce, musíš běžet. Lopez Jose Ignacio de Arriortua | Detail citátu

Manažeři! Nedělejte nic, co může pracovník udělat sám. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Parkinsonův první zákon: Práce přibývá úměrně s tím, kolik času se na ni může vynaložit. Cyril Northcote Parkinson | Detail citátu

Když chceš poznat člověka, podívej se na jeho práci. Friedrich Schiller | Detail citátu

Většina společností je řízena autopilotem. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Jaká práce, taková odměna. Latinská přísloví | Detail citátu

Nejneukázněnější pracovník je ten, který kritizuje své nadřízené přes jejich výslovný zákaz. Gabriel Laub | Detail citátu

Tělesná práce osvobozuje od dušeních bolů. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Lidé jsou ochotni učinit daleko víc pro to, aby se vyvarovali věcí, kterých se bojí, než aby získali to, po čem touží. Dan Brown | Detail citátu

Seženete-li do vedení firmy dostatek stejně smýšlejících lidí, začnou se procesy sami od sebe zlepšovat. Lidé zde rádi vynalézají a to přitahuje další, kteří rádi vynalézají. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Nic, co by stálo za to, jsem neudělal náhodou. Vždy za tím byla poctivá práce. Thomas Alva Edison | Detail citátu

Když se diletanti snaží něco udělat, zvyknou si ospravedlňovat se tím, že jejich práce ještě není hotová. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Tři cesty k jisté zkáze: ženy, hazardní hry a řemeslník v domě. Georges Pompidou | Detail citátu

Člověk se narodil k činnosti. Nebýt ničím zaměstnán a neexistovat je pro člověka totéž. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Hrajeme hazardní hry, protože se nám život zdá být příliš předvídatelný a bezpečný. Dan Savage | Detail citátu

Situace na pracovišti se vyhrotila do té míry, že se lidé báli i pochvaly. Václav Zima | Detail citátu

Práce není jakákoliv činnost, ale jen ta, která mění svět. Václav Bělohradský | Detail citátu

Práce je posvátná, ale blahoslavený, kdo se jí umí vyhnout. Česká přísloví | Detail citátu

Nač potřebujeme roboty, když přece většina lidí vykonává stejně svou práci mechanicky? Boguslaw Wojnar | Detail citátu

Problém anglické ekonomiky spočívá v tom, že po každé přestávce na čaj si Angličané musejí znovu zvykat na práci. Pierre Daninos | Detail citátu

Tomu, kdo se dívá, není žádná práce zatěžko. Česká přísloví | Detail citátu

Dovolená má trvat tak dlouho, aby vedoucí viděl, jak mu chybíme, ne však zase tak dlouho, aby poznal, že se bez nás může obejít. N.N. | Detail citátu

Kdo chce pěkně a klidně spát, musí na tom celý den pracovat. Dušan Radovič | Detail citátu

Žádná pořádná a chytrá včela si nedá radit od štěnice, jak pracovat. Elbert Hubbard | Detail citátu

Práce je člověku jako vláha rostlině - živí ho, ale může ho i zatopit. Plútarchos | Detail citátu

Kolektivnost v práci neznamená, že všichni dělají všechno. Jarmil Sekera | Detail citátu

Lidé v zákopech jsou často v nejlepších pozicích, aby činili důležitá rozhodnutí. Je na vedoucích, aby poskytli těmto lidem svobodu a zdroje. Martin Sorrel | Detail citátu

Starý dům a mladá žena - hojnost práce zaručena. Holandská přísloví | Detail citátu

Kdo mluví o lásce k práci, buď nikdy nemiloval, nebo neví, co je to práce. Patricie Holečková | Detail citátu

Byl jsem v mládí vzorný a oblíbený pracovník. Pak jsem se naučil myslet. Gabriel Laub | Detail citátu

Cizí pracovní horlivost nás vždycky rozčiluje - někdy jako konkurence, častěji jako výčitka. Gabriel Laub | Detail citátu

Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak pro život. Honoré de Balzac | Detail citátu

Manipulace je ovlivňování za účelem mého osobního prospěchu. Motivace je ovlivňování za účelem společného prospěchu. Fred Smith | Detail citátu

Motivace začíná touhou. Když něco chceš, máš motiv to získat. Denis Waitley | Detail citátu

Lidé se rádi zaměstnávají, aby nemuseli pracovat. Herben Jan | Detail citátu

Pro činného člověka není žádný den dlouhý. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Ustavičná práce se usnadňuje návykem. Démokritos | Detail citátu

Svět je plný ochotných lidí - jedni jsou ochotni pracovat, druzí jsou ochotni nechat je pracovat. Robert Frost | Detail citátu

Nejdůležitější věcí v životě je volba povolání. Pascal Blaise | Detail citátu

Může být něco krásnějšího než dělat to, co máte rád a vědět, že to má význam? Katharine Graham | Detail citátu

Člověk nepřestane pátrat, pokud je poháněn nějakým vášnivým zájmem. Teilhard De Chardin | Detail citátu

Vyhýbejte se odměnám a postihům. Neznámý autor | Detail citátu

Nechtěl pochopit, že za minimální mzdu nemůže od svých zaměstnanců požadovat maximální výkony. Lech Przeczek | Detail citátu

Práce oslabuje muže a posiluje ženy. Africké přísloví | Detail citátu

Udělat si pauzu, vám může pomoci vrátit se do života. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going. Jim Ryun | Detail citátu

Práce je neustálé omlazování. Auguste Rodin | Detail citátu

Slova "pracovat" a "hrát si" označují tutéž činnost za různých podmínek. Mark Twain | Detail citátu

Ježto lidé nemohou nepřetržitě pracovat, potřebují odpočinek, přesto však odpočinek není konečný cíl. Aristoteles | Detail citátu

Nechtěl vyrábět zmetky, proto raději nepracoval. Lech Przeczek | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.