Existují tři druhy přátel: ti, kteří vás mají rádi, ti, jimž jste lhostejní, a ti, kteří vás nenávidí. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

V přátelství není horší nákazy nežli lichocení. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš. Albert Einstein | Detail citátu

Milé dámy, nikdy se neukazujte svým starým přítelkyním v novém kožichu. Milan Kenda | Detail citátu

Mezi přáteli je vše společné. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Kdybych ho znal, nebyl bych vůbec jeho přítel. Je velmi nebezpečné znát své přátele. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Není tak těžké za přítele umřít, jako najít takového, aby umírání stálo za to. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Kéž mě prozřetelnost ochrání před přáteli, s nepřáteli se už vypořádám sám! Jindřích IV. | Detail citátu

Ach, milí přátelé, přátelé neexistují. Aristoteles | Detail citátu

Kdyby všichni lidé věděli, co jedni o druhých říkají, neexistovali by na světě ani čtyři přátelé. Blaise Pascal | Detail citátu

Chceš-li zachovat přízeň domu kam přicházíš jako přítel, vyhýbej se styku s jeho ženami. Phahotep | Detail citátu

S přáteli je to jako s melouny: musíme to stokrát zkusit, než najdeme jeden dobrý. Claude Mermet | Detail citátu

Přátelství je jako zlatá nit, která když se přetrhne, jde sice ještě spojit, ale uzel už navždy zůstane. N.N. | Detail citátu

Přítel je druhé já. Zenon z Kritia | Detail citátu

Přítel je, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. Hubbard Elbert Green | Detail citátu

O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém. Seneca Mladší | Detail citátu

Někdy si na přátele naříkáme jen proto, abychom předem ospravedlnili, že je opustíme. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Jeden dobrý přítel je dražší než sto příbuzných. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Chceš-li přítele, buď také přítelem. Jiný recept neexistuje. N.N. | Detail citátu

Přátelství je trvalé, jestliže se oba domnívají, že mají nad tím druhým mírnou převahu. Honoré de Balzac | Detail citátu

Přátelé jsou jako andělé, kteří tě zdvihnou, když naše křídla zapomenou létat. N.N. | Detail citátu

Myslím, že absolutně nejbáječnější v životě je pocit, že vás někdo potřebuje. Schreiner Olive | Detail citátu

Přátelství jsou většinou jen sdružení vzájemné ochoty mluvit s duhým o sobě. Romain Rolland | Detail citátu

Přátelé, říká se, jsou zloději času. Francis Bacon | Detail citátu

Své přátele dělím na ty, které obdivuji, na ty, které ctím, a na ty, s nimiž mám soucit. Francesco Petrarca | Detail citátu

Naši známí přicházejí a zase odcházejí, ale nejlepší přátelé zůstávají. N.N. | Detail citátu

Vždy za svou měj chybu svého přítele. Publilius Syrus | Detail citátu

Nové známé získáváme rádi proto, že nás ještě neznají a budou nás obdivovat víc než ti staří, kteří nás znají příliš. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Přátelství je jediným tmelem, který kdy bude držet svět pohromadě. Woodrow Wilson | Detail citátu

Vdané ženy, i když se také vzájemně nemilují, jsou spolu mlčky zajedno, zvlášť proti mladým dívkám. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Příteli k pomoci třeba o půlnoci. Česká přísloví | Detail citátu

Jsem raději zrazen falešným přítelem, než bych zklamal přítele pravého. André Maurois | Detail citátu

Každý soucítí s trpícím přítelem, ale sympatizovat s přítelovým úspěchem - to vyžaduje velmi dobrou povahu. Oscar Wilde | Detail citátu

Měj s přítelem raději strpení, než abys ho ztratil. Arabské přísloví | Detail citátu

Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež. Pierre Bonnard | Detail citátu

Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel. Turecké přísloví | Detail citátu

Opravdový přítel je ten, který první přijde, když celý svět odejde. Marden Orison Swett | Detail citátu

Co se nazývá přátelstvím, bývá jen spolkem na ochranu zájmů a výměnou dobrých služeb. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Úspěch je něco, co ti přátele nikdy neodpustí. Julian Tuwim | Detail citátu

Nejspolehlivějšími přáteli jsou nepřátelé tvých nepřátel. Arabské přísloví | Detail citátu

Přátelé jsou jako nasolené slívy, čím starší, tím lepší. Japonské přísloví | Detail citátu

Váš nepřítel i přítel spolupracují na tom, aby ranili vaše srdce: jeden vás pomlouvá a druhý vám ty pomluvy donáší. Twain Mark | Detail citátu

Lepší nudný přítel než velmi zábavná přítelkyně. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Jsou to vztahy mezi lidmi, jež dávají životu cenu. Humboldt Wilhelm von | Detail citátu

Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele. Menandros | Detail citátu

Měj s přítelem raději strpení, než abys ho ztratil. Arabská přísloví | Detail citátu

Přítel je člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli. Anglická přísloví | Detail citátu

Jeden starý přítel je lepší než dva noví. Ruské přísloví | Detail citátu

V přátelství, zrovna jako v lásce, bývají často lidé šťastnější tím, že leccos nevědí, než tím, co je jim známo. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Staré boty a staří přátelé jsou nejmilejší. Polská přísloví | Detail citátu

Dobré jest i v pekle míti přítele. N.N. | Detail citátu

Přátelství, stejně jako láska, pramení z nedorozumění. Stanislaw Dygat | Detail citátu

Nejlepším zrcadlem je starý přítel. Čínské přísloví | Detail citátu

Podej přátelům ruku, ale neměj při tom zavřené prsty. Diogenés | Detail citátu

Přítel, i když ti odloučí, ženu zůstává přítelem. N.N. | Detail citátu

Kdo nemá jediného přítele, toho život nestojí za to, aby byl žit. Démokritos | Detail citátu

Kolika lidem jsi dnes řekl, že je máš rád? Robert Fulghum | Detail citátu

Zbytečný člověk nemá přítele. Arabské přísloví | Detail citátu

Přátelství je láska bez křídel. George Gordon Byron | Detail citátu

Nejspolehlivějšími přáteli jsou nepřátelé tvých nepřátel. Arabská přísloví | Detail citátu

Že neodhalujeme přátelům své srdce až na dno, není proto, že bychom si nebyli jisti jimi, nýbrž sebou. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přátelé nás kazí, přimhuřují nad námi oči a odpouštějí nám. K úspěchu v životě potřebujeme několik dobrých nepřátel. Dušan Radovič | Detail citátu

Přátelství je plavidlo, které v pěkném počasí unese dva, ale při zlém počasí jen jednoho. N.N. | Detail citátu

Radost ze štěstí přátel není projevem našeho dobrého srdce ani přátelství, nýbrž naděje, že přijde řada i na nás, nebo že si z toho jejich štěstí budeme moci kousek uloupnout. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátele. Anglická přísloví | Detail citátu

Váš přítel udělal kariéru a ještě vás zdraví - to je víc, než jste mohl očekávat. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Kdo je bez přátel, žije jen napůl. Francouzské přísloví | Detail citátu

Přítel je člověk, který má tytéž nepřátele jako vy. Abraham Lincoln | Detail citátu

Kdo rádi haní, nejsou nadáni k přátelství. Démokritos | Detail citátu

Ten, kdo nemá upřímných přátel, je vlastně sirotkem. Francis Bacon | Detail citátu

Přátelství dvou žen je úkladem proti té třetí. Alphonse Karr | Detail citátu

Dobrý přítel přinese topení, když svět zapadne sněhem. Čínské přísloví | Detail citátu

Málokteré přátelství by vydrželo, kdyby každý věděl, co o něm říká za zády jeho přítel. Blaise Pascal | Detail citátu

Přítel: člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli. Anglické přísloví | Detail citátu

Stiskneme-li nepříteli ruku k smíru, pak jen proto, že v ní drží zbraň mocnější, než je naše. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přátelé? Voda je odnesla. Honoré de Balzac | Detail citátu

Nedůvěra k příteli ospravedlňuje jeho proradnost. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Máš-li dobrého přítele, máš víc než on. Thomas Fuller | Detail citátu

Jen v neštěstí se pozná pravé přátelství. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Přátelé jsou lidé, kterým nevadí, zavoláte-li je třeba ve 4 hodiny ráno. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Nepřátelé si na nás nepřijdou! Všechno, co by nám chtěli udělat dokážeme si udělat sami. Dušan Radovič | Detail citátu

Přátelství jednoho moudrého je lepší než přátelství všech nerozumných. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Jestliže jsme si nevšimli, že vůči nám přítel ochladl, svědčí to o našem ochladnutí vůči němu. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nesmíme se zlobit a trpět kvůli tomu, že nejsme známí. Spíše musíme usilovat o to, abychom stáli za poznání. Konfucius | Detail citátu

Opravdové přátelství skoncuje se závistí a opravdová láska s přelétavostí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přátelé jsou jako nasolené olivy: čím starší, tím lepší. Japonská přísloví | Detail citátu

Je krásné být bohatý, je krásné být silný, ale nejkrásnější je být milován spoustou přátel. Euripidés | Detail citátu

Mnoho mých přátel se stalo mými nepřáteli, mnoho nepřátel se se mnou spřátelilo, ale lhostejní mi zůstali věrni. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Přátelé mých přátel jsou mými přáteli. Francouzská přísloví | Detail citátu

Dlouho uvažuj, než někoho učiníš přítelem. Pak-li se pro někoho rozhodneš, přijmi jej celým srdcem. Mluv s ním otevřeně jako sám se sebou. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Přítel je chlapík, který má stejné nepřátele jako ty. Walter Winchell | Detail citátu

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele. Francis Bacon | Detail citátu

Nevíš, kdo je tvým přítelem, dokud se s tebou neprolomí led. Eskymácká přísloví | Detail citátu

Spolehlivý přítel je opravdovým obrazem Boha. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Napomáhá nám tolik pomoc našich přátel jako jistota, že by nám pomohli. N.N. | Detail citátu

Nepotřebuji přítele, který přikyvuje na všechno, co řeknu. Můj stín kývá přesněji. Plútarchos | Detail citátu

Podej příteli ruku, ale spočítej si prsty. Cikánská přísloví | Detail citátu

Zločinci se mohou spolčit, ne však spřátelit. Francisco de Goya | Detail citátu

Je dobré mít přátele, ale raději ať vědí, že jim to můžeš oplatit, kdyby byli svedeni jednat jinak, než jak přátelé jednat mají. William Somerset Maugham | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.