Při navazování přátelství pečlivě přihlížejme k tomu, abychom nezačali milovat člověka, kterého bychom jednou mohli nenávidět. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Vynášíme-li se oddaností svých přátel, není to ani tak z vděčnosti k nim, jako proto, aby vznikl dojem, že si jejich oddanost plně zasluhujeme. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přítel: člověk, který ti škodí zcela nezištně. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Mít rád je víc, než milovat. Shakespeare William | Detail citátu

Dobrý přítel přinese topení, když svět zapadne sněhem. Čínské přísloví | Detail citátu

S přáteli je to jako s melouny: musíme to stokrát zkusit, než najdeme jeden dobrý. Claude Mermet | Detail citátu

Ne dálkou ale zapomněním končí mnohá přátelství. N.N. | Detail citátu

Rána od přítele se nehojí. Arabské přísloví | Detail citátu

Někdy si na přátele naříkáme jen proto, abychom předem ospravedlnili, že je opustíme Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Shovívavý přítel je vlastně nepřítelem, Tedy, jsme sami často sobě největšími nepřáteli. Arenus | Detail citátu

Přítel je chlapík, který má stejné nepřátele jako ty. Walter Winchell | Detail citátu

Nelze posuzovat člověka podle jeho přátel. Nesmíme zapomínat, že je lépe přijít o nový vtip než o starého přítele. William Harvey | Detail citátu

Dobré jest i v pekle míti přítele. N.N. | Detail citátu

Jsou-li mí přátelé jednoocí, dívám se na ně z profilu. Joseph Joubert | Detail citátu

Jsou to vztahy mezi lidmi, jež dávají životu cenu. Humboldt Wilhelm von | Detail citátu

Málo přátelství by obstálo, kdyby každý věděl, co o něm za zády říká jeho přítel. Pascal Blaise | Detail citátu

Přátelství mezi dvěma ženami není nic jiného než spiknutí proti třetí. Karr Alphonse | Detail citátu

Na vysychajícím jezeře nehnízdí labutě, nestálého člověka se nedrží přátele. Mongolské přísloví | Detail citátu

Přátelství činí naše štěstí zářivějším, zvyšuje jeho třpyt, neštěstí pak činí snesitelnějším, poněvadž je sdílí a snáší s námi společně. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Opravdový přítel vždycky uhodne, kdy ho ten druhý potřebuje. Jules Renard | Detail citátu

Váš přítel udělal kariéru a ještě vás zdraví - to je víc, než jste mohl očekávat. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Drtit nepřátele, vidět je padat před námi na tvář, brát jim koně, slyšet bědování jejich žen. To je nejlepší na světě. Čingischán | Detail citátu

Přítele si udržíš jen upřímností a důvěrou, ale hrdostí, nesnášenlivostí každého odstrčíš od sebe. Božena Němcová | Detail citátu

Potají přítele napomínej, ale veřejně chval. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dřive, než by o to požádal. N.N. | Detail citátu

Přátelství jednoho moudrého je lepší než přátelství všech nerozumných. Démokritos | Detail citátu

Příteli k pomoci třeba o půlnoci. Česká přísloví | Detail citátu

Když někdo volá o pomoc odpověz mu a podej pomocnou roku, může se stát , že když ty budeš volat, ozve se jen ticho. Rýsler Jiří | Detail citátu

Dobří přátelé jsou jako andělé. Nemusíš je vidět, ale víš že tady jsou. Siberry Jane | Detail citátu

Přítel všech - přítel nikoho. Aristoteles | Detail citátu

Přátelství, jež nesvázala moudrost, může pošetilost snadno rozvázat. N.N. | Detail citátu

U koho nevydrží dlouho vyzkoušení přátelé, má špatnou povahu. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Kdyby všichni lidé věděli, co jedni říkají o druhých, neexistovali by na světě ani čtyři přátelé. Pascal Blaise | Detail citátu

Přátelé jsou jako nasolené olivy: čím starší, tím lepší. Japonská přísloví | Detail citátu

Přátelství, které mohlo skončit, nebylo nikdy pravým přátelstvím. Sophronius Eusebius Hieronymus | Detail citátu

Sobectví je jed každého přátelství. Honoré de Balzac | Detail citátu

Přítel je osoba, se kterou se odvažujete být sám sebou. Crane Stephen | Detail citátu

Kdo je přítelem všech, není přítelem nikoho. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Přátelství založené na obchodu je mnohem lepší než obchod založený na přátelství. John Davison Rockefeller | Detail citátu

Spolehlivý přítel je opravdovým obrazem Boha. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Ztráty přátel neželíme podle toho, jak jsme si jich vážili, nýbrž podle toho, jak si vážili oni nás. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přátelství mezi mužem a ženo nemůže existovat jako prvotní cit. David Herbert Lawrence | Detail citátu

Každý člověk je zrozen pro druhého. Africké přísloví | Detail citátu

Přítel, který není pevný jako skála, je bez vůle a zbytečně se nazývá přítelem. Čínské přísloví | Detail citátu

Své přátele dělím na ty, které obdivuji, na ty, které ctím, a na ty, s nimiž mám soucit. Francesco Petrarca | Detail citátu

Nejspolehlivějšími přáteli jsou nepřátelé tvých nepřátel. Arabské přísloví | Detail citátu

Dlouho uvažuj, než někoho učiníš přítelem. Pak-li se pro někoho rozhodneš, přijmi jej celým srdcem. Mluv s ním otevřeně jako sám se sebou. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Přátelství jsou většinou jen sdružení vzájemné ochoty mluvit s duhým o sobě. Romain Rolland | Detail citátu

Aby ti probodli srdce, je ti třeba nepřítel i přítel: ten první, aby tě pomluvit, a ten druhý, aby ti to přišel říci. Twain Mark | Detail citátu

Není tak těžké za přítele umřít, jako najít takového, aby umírání stálo za to. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Čím více milujeme své přátele, tím méně jim lichotíme. Čím méně je milujeme, tím více jim lichotíme. Čínské přísloví | Detail citátu

Nové známé získáváme rádi proto, že nás ještě neznají a budou nás obdivovat víc než ti staří, kteří nás znají příliš. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přátelé mají mít přednost před králi. Voltaire | Detail citátu

Příteli řekni o všech svých myšlenkách a všech svých starostech. Věř jeho věrnosti: tak docílíš, že ti bude věrný. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Přátelé mých přátel jsou mými přáteli. Francouzské přísloví | Detail citátu

Přítel je člověk, který má tytéž nepřátele jako vy. Abraham Lincoln | Detail citátu

Zbytečný člověk nemá přítele. Arabská přísloví | Detail citátu

Vdané ženy, i když se také vzájemně nemilují, jsou spolu mlčky zajedno, zvlášť proti mladým dívkám. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Nemůžete jeden druhému důvěřovat? Pak si také nemůžete navzájem pomoci! Josef Čapek | Detail citátu

Nejoddanější přátelé jsou jako psi - nakonec vás kousnou, když jim budete pořád ubližovat. Tristan Bernard | Detail citátu

Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. Elbert Hubbard | Detail citátu

Kdo rádi haní, nejsou nadáni k přátelství. Démokritos | Detail citátu

Přítel je, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. Hubbard Elbert Green | Detail citátu

Opravdové, vřelé, hluboce povrchní slovní přátelství je to, na něž se. André-Pierre Dac | Detail citátu

Nepřijde jediný přítel k tomu, kdo nemá už nic. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Na tom, koho máme rádi, nám nevadí i jeho neřesti, zatímco u toho, koho nesnášíme, jsou nám proti srsti i jeho ctnosti. Benešová Božena | Detail citátu

O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Věrný přítel je medicínou duše. Latinská přísloví | Detail citátu

Přátelé jsou jako nasolené slívy, čím starší, tím lepší. Japonské přísloví | Detail citátu

Naši známí přicházejí a zase odcházejí, ale nejlepší přátelé zůstávají. N.N. | Detail citátu

Čtyřicátník nejenže nevyžaduje věrnost, ale cítí se bezpečněji, mají-li jeho přítelkyně vážné známosti. Milan Kundera | Detail citátu

Co je sladšího než mít někoho, s nímž máš odvahu hovořit o všem tak jako sám se sebou? Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Buďme krajně podezíraví vůči takovým výrokům našich přátel, které jsou nám k prospěchu. René Descartes | Detail citátu

Zbytečný člověk nemá přítele. Arabské přísloví | Detail citátu

Přátelství jednoho moudrého je lepší než přátelství všech nerozumných. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Že neodhalujeme přátelům své srdce až na dno, není proto, že bychom si nebyli jisti jimi, nýbrž sebou. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nevíš, kdo je tvým přítelem, pokud se s tebou neprolomí led. Eskymácké přísloví | Detail citátu

Kolika lidem jsi dnes řekl, že je máš rád? Robert Fulghum | Detail citátu

Kdo nemá jediného přítele, toho život nestojí za to, aby byl žit. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Je tak málo upřímných přátel! - poptávka po nich je ovšem také malá. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Hledat v ženě přítelkyni je o mnoho těžší, než najít u ní přítele. Oldřich Fišer | Detail citátu

Hodnotu přítele poznáme, až když jej ztratíme. Francois Quesnay | Detail citátu

Přátelství je tichý soulad mezi dvěma citlivými a čestnými lidmi. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Člověk je člověku nejlepším lékem. Africké přísloví | Detail citátu

Měj v mysli několik málo svých opravdových přátel! Ti ostatní, kterých je vždy mnoho, se ozvou sami. Čínské přísloví | Detail citátu

Kdybychom přátelům nic nepředstírali, nikdy bychom žádné neměli. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Teplý úsměv hřeje celou zimu. Japonské přísloví | Detail citátu

V přátelství není horší nákazy nežli lichocení. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Přítel: člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli. Anglické přísloví | Detail citátu

Měňte své radovánky, ale nikdy neměňte své přátele. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Ve štěstí je snadné nalézti přítele, v neštěstí však ze všeho nejnesnadněji. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přítele. Turecká přísloví | Detail citátu

Chceš-li ztratit přítele, půjč mu peníze. Česká přísloví | Detail citátu

V nouzi poznáš přítele - v blahobytu přítelkyni. Václav Zima | Detail citátu

Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti. Láska ze síly, rozkoše a strachu. Maurois André | Detail citátu

Zločinci se mohou spolčit, ne však spřátelit. Francisco de Goya | Detail citátu

Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel. Turecké přísloví | Detail citátu

Starý přítel a staré víno řídko chybuje. Česká přísloví | Detail citátu

Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež. Pierre Bonnard | Detail citátu

Starý přítel a staré víno řídko chybuje. České přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.