Štěstí nespočívá v tom, že můžeš dělat to co chceš, ale v tom, že vždy chceš to co děláš. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Lidské štěstí se skládá z tolika kousků, že stále některý chybí. Bossuet Jacques-Bénigne | Detail citátu

Nikdy si nepřej velké štěstí! Nebesa by ti je mohla udělit. Čínské přísloví | Detail citátu

Štěstí není to co chceš mít, štěstí znamená to co máš si udržet. France Anatole | Detail citátu

Účelem výchovy je učinit jednotlivce pokud možno způsobilým, aby nejprve založil vlastní štěstí a potom štěstí bytostí jiných. John Stuart Mill | Detail citátu

Štěstí není ani mimo nás, ani v nás - je v Bohu. Pascal Blaise | Detail citátu

Kdo hledá štěstí, je jak pijan, který nemůže trefit domů, i když ví, kde bydlí. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Největší překážkou lidského štěstí je, že chceme být příliš šťastní. Fontenelle Bernard Le Bolivier de | Detail citátu

Šťastný není ten, kdo se druhým zdá, šťastný je ten, kdo se sám pokládá za šťastného. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Účelem života není najít štěstí, ale hledat ho. Blaise Pascal | Detail citátu

Nechtěj od života mnoho a budeš šťastný. Novotná Jana | Detail citátu

Štěstí je jako slunce: usměje se na nás, ale pak zapadne. Italské přísloví | Detail citátu

Chtěl bych mít kapku štěstí, nebo plný sud rozumu. Menandros | Detail citátu

Lidské štěstí se skládá z tolika kousků, že stále některý chybí. Jacques Bénigne Bossuet | Detail citátu

Chceš-li být šťasten hodinu, tak se opij, chceš-li být šťasten týden, tak se ožeň. Chceš-li být šťasten celý život, staň se rybářem. Pavel Ota | Detail citátu

Každý svého štěstí strůjcem. Sallustius Flavius | Detail citátu

Kolísání kolem pevného bodu je život. Štěstí je jistota, že tento pevný bod existuje. André Maurois | Detail citátu

Netoužit po štěstí není v naší moci. Nicolas de Malebranche | Detail citátu

Štěstí i neštěstí je věcí duše. Démokritos | Detail citátu

Není člověka, který by si nepřál víc než cokoli jiného prodloužit si štěstí. Pascal Blaise | Detail citátu

Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Když se tvrdívá, že nejšťastnější jsou ti lidé, kteří nejméně cítí, vzpomenu si vždy na indické přísloví: "Sedět je lepší než stát, ležet je lepší než sedět, ale nejlepší je být mrtev." Ricarda Huchová | Detail citátu

Štěstí má mnoho přátel. České přísloví | Detail citátu

Pokud uspějete jednou, může to být náhoda. Pokud uspějete dvakrát, může to být štěstí. Pokud uspějete třikrát, pak díky píli a pracovitosti. N.N. | Detail citátu

Štěstí je vlastně prostá věc. Ale tím hlubší, čím více si uvědomíme jeho nesamozřejmost. Vladimír Páral | Detail citátu

Pracuj usilovně u svých vesel. Štěstí je vítr, který Ti možná foukne do plachet. Portugalské přísloví | Detail citátu

Každý je strůjcem svého štěstí. N.N. | Detail citátu

Nemůžeme být všichni šťastni. Na světě není tolik štěstí. Dušan Radovič | Detail citátu

Naše štěstí je, že ho příliš nemáme. Shakespeare William | Detail citátu

Doby dlouhého štěstí se často rozplynou v jediném okamžiku. Právě tak zažene bouře horké letní dny. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Štěstí dojde ten, kdo mnoho pracuje. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Hledali jsme štěstí a našli jsme sebe. John Lennon | Detail citátu

Ti zhloupnou, které štěstí příliš rozmazlí. Publilius Syrus | Detail citátu

Zcela šťasten se necítí nikdo, ledaže by byl opilý. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Štěstí je trvalá spokojenost. Matuška Waldemar | Detail citátu

Štěstí si musíme vytoužit nebo vysnít, jakmile přijde neočekávaně, nevíme, co s ním, a zmarníme je. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Ze štěstí všech se raduj, neštěstím buď dojat. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní. Platón | Detail citátu

Chceš-li být šťasten jeden den, zabývej se milenkou. Chceš-li být šťasten jeden rok, zabývej se ženou. Chceš-li být šťasten celý život, zabývej se zahradou. Polynéské přísloví | Detail citátu

Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí. Maurois André | Detail citátu

Štěstí nám nedávají věci samotné, ale naše představy o nich. Epiktétos | Detail citátu

Přílišné štěstí, pouhé neštěstí. Česká přísloví | Detail citátu

Tajemství jak si udržet dobrou mysl, spočívá v návyku neznepokojovat se hloupostmi a v umění vážit si i malých radostí. Smiles Samuel | Detail citátu

Člověk, který měl smůlu, má skoro vždycky štěstí, že to s ním nedopadlo ještě hůře. Mark Twain | Detail citátu

Štěstí je jako ze skla, jak se leskne, tak se i láme. Publilius Syrus | Detail citátu

Nechci tvořit své štěstí, chci tvořit své dílo. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Hluboký pád přivodí často největší štěstí. Shakespeare William | Detail citátu

Kapka štěstí je cennější než sud moudrosti. Diogenes Laertios | Detail citátu

Tajemstvím štěstí je něco obdivovat, a zároveň po tom netoužit. Francis Herbert Bradley | Detail citátu

Nemáme právo konzumovat štěstí, aniž bychom ho produkovali, právě tak jako nemáme právo konzumovat blahobyt, aniž bychom ho sami vytvářeli. George Bernard Shaw | Detail citátu

Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli. Halen | Detail citátu

Všude tam, kde lze žít, lze žít také dobře. Aurelius Marcus | Detail citátu

Nelze být šťasten v každém ohledu. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Je třeba věřit v existenci štěstí, abychom byli šťastni. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Utlačování a utiskování jsou základními příčinami deprese. Když je zmírníte, člověk může znovu pozvednout hlavu, bude se mu dařit dobře a stane se v životě šťastným. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí. Budha | Detail citátu

Jednej tak, abys byl štasný, ne aby ses štastným jen zdál. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Když je člověk šťastný, nemá chtít být ještě šťastnější. Theodor Fontane | Detail citátu

Štěstí se narodilo jako dvojče, musí se sdílet. George Gordon Byron | Detail citátu

Na světě nejsou nejkrásnější věci, ale okamžiky. Čapek Karel | Detail citátu

Opravdové štěstí spočívá v tom, co darujeme. Jan Zlatoústý | Detail citátu

Štěstí je v podstatě ukazatelem míry seberealizace. Carl Friedrich von Weizsäcker | Detail citátu

Štěstí je jako sklo: jak snadno se rozbije! Německé přísloví | Detail citátu

Je-li pravda, právo a spravedlnost na pochodu, pak teprve a skutečně je štěstím žití. Čapek Josef | Detail citátu

Štěstí má mnoho přátel. Česká přísloví | Detail citátu

Máme sklon zapomínat, že štěstí není dosáhnout něčeho, co nemáme. Naopak je to objevení a docenění toho, co máme. Friedrich Koenig | Detail citátu

Největší štěstí je, když člověk ví, proč je nešťasten. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Štěstí se dá definovat jen negativně. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Být šťastný znamená mít to, co srdce potřebuje. Jörg Zink | Detail citátu

Člověk může srdcem milovat, ale jen rozumem být šťasten. Bruno Giordano | Detail citátu

Každá doba je tím kratší, čím je šťastnější. Plinius Mladší | Detail citátu

Názory lidí jsou částí jejich štěstí. Shakespeare William | Detail citátu

Skutečně šťastný je, kdo připadá šťastný sobě, ne jiným. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Štěstí je trvalým a odůvodněným pocitem uspokojení ze života. Dorothy Thompsonová | Detail citátu

Chceš-li být šťasten jednu noc, věnuj se své milence. Chceš-li být šťasten jeden rok, věnuj se své manželce. Chceš-li být šťasten celý život, věnuj se své zahradě. N.N. | Detail citátu

Nejšťastnější člověk je ten, který štěstí nepotřebuje. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Zášť se chechtá, štěstí se usmívá. František Vymazal | Detail citátu

Toho kdo má štěstí můžete třeba hodit do vody - a vyplave s rybou v zubech. Tuwim Julian | Detail citátu

Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí. Ukrajinské přísloví | Detail citátu

Neustálé štěstí je stejně obtížně snesitelné, jako neustále neštěstí. Jaromír Janata | Detail citátu

Štěstí a duhu neuvidíme nikdy nad sebou, ale vždy nad hlavami druhých. Dánská přísloví | Detail citátu

Velikost každého štěstí se měří jeho ztrátou. Alfred de Vigny | Detail citátu

Největším štěstím v životě je přesvědčení, že jsme milováni. Victor Hugo | Detail citátu

Tady dole to není zahrada štěstí, ale země lopoty, a každé potěšení, které k nám přichází, je jen povzbuzením k další práci, ve které máme uspět. Johann Gottlieb Fichte | Detail citátu

Nemůžeme-li sdílet štěstí s druhými, je to jen poloviční štěstí. Hans Christian Andersen | Detail citátu

Člověka stojí vždy mnoho usilí, aby přesvědčil sám sebe, že je šťastný. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Štěstí by nemělo být nikdy úplné. Koneckonců sny neznají mezí. Anatolij Jevgenjevič Karpov | Detail citátu

Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. Lincoln Abraham | Detail citátu

Na světě jsou čtyři kategorie lidí - zamilovaní, ambiciózní, diváci a hlupáci. Nejšťastnější jsou hlupáci. Hippolyte Adolphe Taine | Detail citátu

Každé štěstí v izolaci je jenom částečné štěstí. Neboť jsme skutečně tvorové kolektivní. Jan Procházka | Detail citátu

Mít v životě štěstí, dá pěknou dřinu. Odlas Jiří | Detail citátu

Štěstí přeje odvážným. Publius Vergilius Maro | Detail citátu

Je jenom jedna cesta za štěstím a to přestat se trápit nad tím, co je mimo naši moc. Epiktétos | Detail citátu

Štěstí rádo navštěvuje dům, ve kterém vládne dobrá vůle. Japonské přísloví | Detail citátu

Šťastný není ten, kdo se druhým zdá, šťastný je ten, kdo se sám pokládá za šťastného. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa. Jaromíra Kolářová | Detail citátu

Život nám jednou rukou podává zlatý věnec štěstí a druhou trnovou korunu utrpení. Svým oblíbencům podává obojí. Ellen Keyová | Detail citátu

Štěstí je nevěsta. Heinrich Heine | Detail citátu

Veškeré své štěstí vlož do okamžiku. André Gide | Detail citátu

Štěstí patří těm, kdo si vystačí sami, protože všechny vnější zdroje štěstí jsou nejisté, nespolehlivé, pomíjivé a závislé na okolnostech. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.