Každý velký čin se zdá být zpočátku nemožný. Carlyle Thomas | Detail citátu

Je-li pravda, právo a spravedlnost na pochodu, pak teprve a skutečně je štěstím žití. Čapek Josef | Detail citátu

Bůh nás chraň před příliš velkým štěstím! Holandské přísloví | Detail citátu

Dnes mě navštívilo štěstí. Přišlo se rozloučit. Wade Eugene | Detail citátu

Nemáme právo být šťastni, jestliže štěstí nerozdáváme, stejně jako nemáme právo užívat bohatství, které jsme nevytvořili. George Bernard Shaw | Detail citátu

Je třeba věřit v existenci štěstí, abychom byli šťastni. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Všichni bychom měli nalézt štěstí ve spravedlnosti a pravdě, bez ohledu na utrpení a ztráty, s nimiž se na tomto světě můžeme setkat. Gándhí Móhandás Karamčand | Detail citátu

Výhoda štěstí oproti neštěstí je také v tom, že štěstí se nemusí druhým dokazovat. Dušan Radovič | Detail citátu

Skutečně šťastný je, kdo připadá šťastný sobě, ne jiným. Latinské přísloví | Detail citátu

Štěstí dojde ten, kdo mnoho pracuje. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Ke štěstí směřují všichni lidé bez výjimky, nehledě na cesty, po nichž se za ním vydávají. Jejich cíl je stejný. Pascal Blaise | Detail citátu

Nečekané štěstí přijímáme vždycky se směsí zdráhání a nedůvěry, jako duševní expanze, rozvrat. Jean Dutourd | Detail citátu

Štěstí není událost života, ale schopnost člověka. Brousson Henry | Detail citátu

Klíčem ke štěstí je odpuštění. Gerald Jampolsky | Detail citátu

Nejšťastnější člověk je ten, který štěstí nepotřebuje. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Když se tvrdívá, že nejšťastnější jsou ti lidé, kteří nejméně cítí, vzpomenu si vždy na indické přísloví: "Sedět je lepší než stát, ležet je lepší než sedět, ale nejlepší je být mrtev." Ricarda Huchová | Detail citátu

Nejhorší je návyk na stálé štěstí. Publilius Syrus | Detail citátu

Nemůžeš žít šťastně, aniž bys byl moudrý, čestný a spravedlivý, ani moudře, čestně a spravedlivě, když nejsi šťastný. Epikúros | Detail citátu

Štěstí má mnoho přátel. České přísloví | Detail citátu

Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí - čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je to jejich štěstí větší. Jan Werich | Detail citátu

Jediní opravdu šťastní lidé jsou vdané ženy a svobodní muži. Henry Louis Mencken | Detail citátu

Pokládáme za naprosto přirozené, že ostatní lidé nemají štěstí. Že sami nemáme štěstí, to je vždycky naprosto nepochopitelné. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Kolik malých štěstí jsem ztratil hledáním velkého štěstí. John Henry Newman | Detail citátu

Štěstí je momentální dispozice nevidět tragiku života. Miroslav Švandrlík | Detail citátu

Každý svého štěstí strůjcem. Sallustius Flavius | Detail citátu

Štěstí dává přátelství zrod, neštěstí je zkouší. Německé přísloví | Detail citátu

Štěstí přijde teprve tehdy, když mu neklademe žádné podmínky. Artur Rubinstein | Detail citátu

Ideál je v tobě samém. Překážky k jeho dosažení jsou také v sobě. Carlyle Thomas | Detail citátu

Štěstí je tím větší, čím méně si je člověk uvědomuje. Alberto Moravia | Detail citátu

Neustálé štěstí je stejně obtížně snesitelné, jako neustále neštěstí. Jaromír Janata | Detail citátu

Očekávané štěstí je motorem lidského života. Anton Semjonovič Makarenko | Detail citátu

Šťastný není ten, kdo se druhým zdá, šťastný je ten, kdo se sám pokládá za šťastného. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Šťasten, třikrát šťasten člověk, jehož zakalují životní strasti. Jean Henri Fabre | Detail citátu

Štěstí je dočasná absence přání a tužeb. Chtění je formou bolesti. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Utlačování a utiskování jsou základními příčinami deprese. Když je zmírníte, člověk může znovu pozvednout hlavu, bude se mu dařit dobře a stane se v životě šťastným. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Vůle člověka - to je jeho štěstí. Friedrich Schiller | Detail citátu

Štěstí není možné v nevědomosti. Jen jistota činí život klidným. Émile Zola | Detail citátu

Každý velký čin se zdá být zpočátku nemožný. Thomas Carlyle | Detail citátu

Štěstí je vlastně prostá věc. Ale tím hlubší, čím více si uvědomíme jeho nesamozřejmost. Vladimír Páral | Detail citátu

Toho, kdo má štěstí, můžete třeba hodit do vody - a vyplave s rybou v zubech. Julian Tuwim | Detail citátu

Hledáme své štěstí mimo sebe, a to v mínění lidí, o nichž víme, že to jsou pochlebníci, že jsou málo upřímní, nespravedliví, závistiví a plní rozmarů a předsudků. Jaká podivnost! Jean de la Bruyére | Detail citátu

Naše štěstí je, že ho příliš nemáme. William Shakespeare | Detail citátu

Zcela šťasten se necítí nikdo, ledaže by byl opilý. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Tajemstvím štěstí je něco obdivovat, a zároveň po tom netoužit. Francis Herbert Bradley | Detail citátu

Štěstí je prostě dobré zdraví a špatná paměť. Schweitzer Albert | Detail citátu

Vždyť štěstí, není-li mírněno, samo se zadusí. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Štěstí a neštěstí lidské nezávisí pouze na lidské povaze, nýbrž také na osudu. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nechtěj od života mnoho a budeš šťastný. Novotná Jana | Detail citátu

Ze štěstí všech se raduj, neštěstím buď dojat. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Co dalo štěstí vrtkavé, hned žádá zpět. Publilius Syrus | Detail citátu

Není radno vnucovat lidem štěstí proti jejich vůli. Mnohem lepší je být šťastným po jejich způsobu s nimi, a potom po svém sám se sebou. Jedno štěstí není nikdy tolik jako dvě. Romain Rolland | Detail citátu

Chceš-li být šťasten jeden den, zabývej se milenkou. Chceš-li být šťasten jeden rok, zabývej se ženou. Chceš-li být šťasten celý život, zabývej se zahradou. Polynéské přísloví | Detail citátu

Nelze být šťasten v každém ohledu. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Naše touhy se stále křižují a v životním zmatku se zřídka stává, aby se štěstí sneslo na touhu, která si je žádala. Marcel Proust | Detail citátu

Ti zhloupnou, které štěstí příliš rozmazlí. Publilius Syrus | Detail citátu

Nevěřte, že se člověk může stát šťastným neštěstím druhých. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Největší štěstí je, když člověk ví, proč je nešťasten. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Štěstí je slepé, říkají, ale vidí sami dobře? Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Pracuj usilovně u svých vesel. Štěstí je vítr, který Ti možná foukne do plachet. Portugalské přísloví | Detail citátu

Být dítětem Štěstěny - k tomu musíte mít z pekla štěstí. Žáček Jiří | Detail citátu

Účelem života není najít štěstí, ale hledat ho. Blaise Pascal | Detail citátu

Aby mohla dávat nejen mléko, ale i med, musí být nejen dobrou matkou, ale také šťastným člověkem a toho mnoho lidí nedosáhne. Erich Fromm | Detail citátu

Ať chceš nebo nechceš, někam patříš. Jak hodně však někam patříš, to už záleží jen na tobě. Makarenko Anton Semjonovič | Detail citátu

Jen hlupák se domnívá, že štěstí pochází z vnějšku, z předmětu, štěstí nebo neštěstí přichází pouze z našeho nitra. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní. Platón | Detail citátu

Štěstí je trvalá spokojenost. Matuška Waldemar | Detail citátu

Máme sklon zapomínat, že štěstí není dosáhnout něčeho, co nemáme. Naopak je to objevení a docenění toho, co máme. Friedrich Koenig | Detail citátu

Štěstí nebývá samo slepé, ale zpravidla oslepuje ty s nimiž se spojilo. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Chodí štěstí dokola, sem tam padne na vola. Česká přísloví | Detail citátu

Přílišné štěstí, pouhé neštěstí. České přísloví | Detail citátu

Pokud uspějete jednou, může to být náhoda. Pokud uspějete dvakrát, může to být štěstí. Pokud uspějete třikrát, pak díky píli a pracovitosti. N.N. | Detail citátu

Nízká duše se ve štěstí nadýmá a v neštěstí je zničena. Epikúros | Detail citátu

Život nám jednou rukou podává zlatý věnec štěstí a druhou trnovou korunu utrpení. Svým oblíbencům podává obojí. Ellen Keyová | Detail citátu

Štěstí je jako ze skla, jak se leskne, tak se i láme. Publilius Syrus | Detail citátu

Tady dole to není zahrada štěstí, ale země lopoty, a každé potěšení, které k nám přichází, je jen povzbuzením k další práci, ve které máme uspět. Johann Gottlieb Fichte | Detail citátu

Hodiny štěstí počítáme jen na minuty. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Štěstí je výsadou jedinců, kteří si sami vystačí. Aristoteles | Detail citátu

Pokud jsi někdy miloval ženu nebo vlast, prožil jsi výjimečné štěstí, a když potom zemřeš, už to není důležité. Ernest Hemingway | Detail citátu

Štěstí má, kdo něco zná a pracuje. August Paul von Wassermann | Detail citátu

Štěstí v podobě lásky, i když je nakloněno poctít nás svou přízní, přece nás nutí bojovat o ni. Alfred Binet | Detail citátu

Jak prostá a skromná věc je štěstí: sklenice vína, pečený kaštan, titěrný ohníček, zvuk moře. Kazantakis Nikos | Detail citátu

Účelem výchovy je učinit jednotlivce pokud možno způsobilým, aby nejprve založil vlastní štěstí a potom štěstí bytostí jiných. John Stuart Mill | Detail citátu

Všude tam, kde lze žít, lze žít také dobře. Aurelius Marcus | Detail citátu

Pro štěstí je zapotřebí víc charakteru než pro neštěstí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Člověka stojí vždy mnoho usilí, aby přesvědčil sám sebe, že je šťastný. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Aby byl člověk šťastný, musí mu ke štěstí stále něco chybět. Helvétius Claude Adrien | Detail citátu

Kdo hledá štěstí, je jak pijan, který nemůže trefit domů, i když ví, kde bydlí. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

O štěstí nejsou romány. Štěstí se nevypravuje, štěstí se žije. Štěstí je nenápadné jako dobrý vzduch nebo zdraví. Marie Pujmanová | Detail citátu

Kdo se dnes může radovat, nemá čekat do zítřka. Německé přísloví | Detail citátu

Kapka štěstí je cennější než sud moudrosti. Diogenes Laertios | Detail citátu

Lidé se starají tisíckrát více o to, aby získali bohatství než aby vzdělali svůj rozum a své srdce, ačkoli je pro lidské štěstí nepochybně důležitější, co člověk je, než co člověk má. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Jen v šetrné ruce laskavého zahradníka kvete růže domácího štěstí, v hrubých rukou zvadne. Božena Němcová | Detail citátu

Štěstí prodává netrpělivým lidem množství věcí, které trpělivým dává darem. Francis Bacon | Detail citátu

Člověk, který měl smůlu, má skoro vždycky štěstí, že to s ním nedopadlo ještě hůře. Mark Twain | Detail citátu

Být šťastný po celý život? To by žádný smrtelník nesnesl. Bylo by to peklo na zemi. Shaw George Bernard | Detail citátu

Štěstí je nevěsta. Heinrich Heine | Detail citátu

Tisíckrát je darováno a tisíckrát se obnovuje štěstí toho, kdo se každý den raduje ze svých darů a je za ně vděčný. Julius Lohmeyer | Detail citátu

Nevěř přítomnému štěstí. Titus Livius | Detail citátu

Za šťastné považujeme ty, kteří se učili ze životní zkušenosti snášet útrapy a nebýt jimi udolán. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Počítám jen šťastné hodiny. Nápis na slunečních hodinách | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.