Klid není štěstím, když je naším jediným zaměstnáním. Ludwig Börne | Detail citátu

Výhoda štěstí oproti neštěstí je také v tom, že štěstí se nemusí druhým dokazovat. Dušan Radovič | Detail citátu

Je-li pravda, právo a spravedlnost na pochodu, pak teprve a skutečně je štěstím žití. Čapek Josef | Detail citátu

Že jsme byli šťastni, pochopíme až když se nám stane nějaké neštěstí. Hodnotu a důležitost zdraví objevíme, až když onemocníme. My dovedeme buď po štěstí toužit, anebo na ně vzpomínat. Dušan Radovič | Detail citátu

Za šťastné považujeme ty, kteří se učili ze životní zkušenosti snášet útrapy a nebýt jimi udolán. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Až jednou v honbě za štěstím, je opravdu najdete, podobně jako stařenka hledající brýle, zjistíte, že vám štěstí sedělo na nose. Shaw George Bernard | Detail citátu

Aby byl člověk šťastný, musí mu ke štěstí stále něco chybět. Claude Adrien Helvétius | Detail citátu

Šťasten, třikrát šťasten člověk, jehož zakalují životní strasti. Jean Henri Fabre | Detail citátu

Štěstěna umí zatočit zejména s těmi, které si oblíbila. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Štěstí přijde teprve tehdy, když mu neklademe žádné podmínky. Artur Rubinstein | Detail citátu

Aby byl člověk šťasten, musí mít to, co si pod štěstím představuje, a ne to, co si pod ním představují jiní. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Největší překážkou lidského štěstí je, že chceme být šťastní příliš. Bernard Le Bouvier de Fontenelle | Detail citátu

Být dítětem Štěstěny - k tomu musíte mít z pekla štěstí. Žáček Jiří | Detail citátu

Štěstí je radost z příštího dne. Jiří Švejda | Detail citátu

Každé štěstí v izolaci je jenom částečné štěstí. Neboť jsme skutečně tvorové kolektivní. Jan Procházka | Detail citátu

Všichni bychom měli nalézt štěstí ve spravedlnosti a pravdě, bez ohledu na utrpení a ztráty, s nimiž se na tomto světě můžeme setkat. Gándhí Móhandás Karamčand | Detail citátu

Štěstí dojde ten, kdo mnoho pracuje. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Nevynakládáme tolik úsilí na to, abychom byli šťastni, jako na to, aby si to o nás lidé mysleli. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Šťasten, kdo odvahu má svou lásku statečně hájit. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Štěstí potkává obyčejně ty nejšťastnější a neštěstí ty nejnešťastnější z lidí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Pracuj usilovně u svých vesel. Štěstí je vítr, který Ti možná foukne do plachet. Portugalské přísloví | Detail citátu

Člověk neztrácí vždy, když se něčeho odříká. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Štěstí je jako ozvěna, odpovídá ale nepřichází. Carmen Sylva | Detail citátu

Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Ke štěstí stačí být moudrý. Antisthenés | Detail citátu

Čekání na šťastné dny bývá mnohem krásnější než šťastné dny samotné. Konstantin Georgievič Paustovskij | Detail citátu

Zpravidla to, co nám schází není štěstí, ale znalost štěstí. Maurice Maeterlinck | Detail citátu

I štěstí bolí, protože když je máme, víme, že pomine. Emanuel Bodman | Detail citátu

V smutku si vystačíme i sami se sebou. Ale když chceme prožít plné štěstí, musíme se o něj s někým podělit. Mark Twain | Detail citátu

Nic nestárne tak rychle jako štěstí. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Štěstí není to co chceš mít, štěstí znamená to co máš si udržet. France Anatole | Detail citátu

Doby dlouhého štěstí se často rozplynou v jediném okamžiku. Právě tak zažene bouře horké letní dny. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Chceš-li být šťasten jeden den, zabývej se milenkou. Chceš-li být šťasten jeden rok, zabývej se ženou. Chceš-li být šťasten celý život, zabývej se zahradou. Polynéské přísloví | Detail citátu

Každý svého štěstí strůjcem. Sallustius Flavius | Detail citátu

Štěstí a neštěstí lidské nezávisí pouze na lidské povaze, nýbrž také na osudu. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa. Jaromíra Kolářová | Detail citátu

Varuj se přátel svého štěstí. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Štěstí není událost života, ale schopnost člověka. Brousson Henry | Detail citátu

Kolik malých štěstí jsem ztratil hledáním velkého štěstí. John Henry Newman | Detail citátu

Štěstí je prostě dobré zdraví a špatná paměť. Schweitzer Albert | Detail citátu

Štěstí je rozkoš bez pokání. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Štěstí je dočasná absence přání a tužeb. Chtění je formou bolesti. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Chceš být vůl jen proto, aby na tebe sedalo štěstí? Jiří Žáček | Detail citátu

Štěstí nezáleží v tom, mít mnoho, ale být spokojen s málem. Marguerite Blessingtonová | Detail citátu

Jen v šetrné ruce laskavého zahradníka kvete růže domácího štěstí, v hrubých rukou zvadne. Božena Němcová | Detail citátu

Není člověka, který by si nepřál víc než cokoli jiného prodloužit si štěstí. Pascal Blaise | Detail citátu

Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí. Budha | Detail citátu

Štěstí a duhu neuvidíme nikdy nad sebou, ale vždy nad hlavami druhých. Dánská přísloví | Detail citátu

Kdo se dnes může radovat, nemá čekat do zítřka. Německé přísloví | Detail citátu

Aby mohla dávat nejen mléko, ale i med, musí být nejen dobrou matkou, ale také šťastným člověkem a toho mnoho lidí nedosáhne. Erich Fromm | Detail citátu

Zdá se nám, že ke štěstí potřebujeme právě to, co nám schází. Maurice Maeterlinck | Detail citátu

Skutečně šťastný je, kdo připadá šťastný sobě, ne jiným. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Největší překážkou lidského štěstí je, že chceme být příliš šťastní. Fontenelle Bernard Le Bolivier de | Detail citátu

Chceš-li být šťasten jednu noc, věnuj se své milence. Chceš-li být šťasten jeden rok, věnuj se své manželce. Chceš-li být šťasten celý život, věnuj se své zahradě. N.N. | Detail citátu

Velké štěstí je velké otroctví. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Štěstí nespočívá v tom, že můžeš udělat to, co chceš, ale v tom, že vždy chceš to, co děláš. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Nechci tvořit své štěstí, chci tvořit své dílo. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Velmi často nalézáme víc, než doufáme nalézt. Corneille Pierre | Detail citátu

Pokud uspějete jednou, může to být náhoda. Pokud uspějete dvakrát, může to být štěstí. Pokud uspějete třikrát, pak díky píli a pracovitosti. N.N. | Detail citátu

Neexistuje chronické štěstí, tak jako není netající led. Alexandr Ivanovič Gercen | Detail citátu

Štěstí se odráží jako světlo vesmíru. Irving Washington | Detail citátu

Kapka štěstí je cennější než sud moudrosti. Diogenes Laertios | Detail citátu

Štěstí má mnoho přátel. České přísloví | Detail citátu

Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili. Giovanni Boccaccio | Detail citátu

Dříve než si budeme něco usilovně přát, zjistíme, jaké štěstí to přineslo těm, kteří to mají. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Je jenom jedna cesta za štěstím a to přestat se trápit nad tím, co je mimo naši moc. Epiktétos | Detail citátu

Kdo trpí sám, ten trpí mnohem tíž, že vidí štěstí druhých přes svůj kříž. William Shakespeare | Detail citátu

Co je pro člověka větší štěstí než štěstí někoho obdarovat? Robert Walser | Detail citátu

Štěstí není v jistotě lásky, spíše v její nejistotě, jsouc spojena s jistým nebezpečím. Juan Ruiz de Alrcón y Mendoza | Detail citátu

Šťastné jsou pouze děti, ale ani ty ne nadlouho. Maxim Gorkij | Detail citátu

Nemůžeme být všichni šťastni. Na světě není tolik štěstí. Dušan Radovič | Detail citátu

Máme sklon zapomínat, že štěstí není dosáhnout něčeho, co nemáme. Naopak je to objevení a docenění toho, co máme. Friedrich Koenig | Detail citátu

Každý velký čin se zdá být zpočátku nemožný. Thomas Carlyle | Detail citátu

Dnes mě navštívilo štěstí. Přišlo se rozloučit. Wade Eugene | Detail citátu

Účelem výchovy je učinit jednotlivce pokud možno způsobilým, aby nejprve založil vlastní štěstí a potom štěstí bytostí jiných. John Stuart Mill | Detail citátu

Přílišné štěstí, pouhé neštěstí. České přísloví | Detail citátu

Hledáme své štěstí mimo sebe, a to v mínění lidí, o nichž víme, že to jsou pochlebníci, že jsou málo upřímní, nespravedliví, závistiví a plní rozmarů a předsudků. Jaká podivnost! Jean de la Bruyére | Detail citátu

Hodiny štěstí počítáme jen na minuty. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Naše touhy se stále křižují a v životním zmatku se zřídka stává, aby se štěstí sneslo na touhu, která si je žádala. Marcel Proust | Detail citátu

Štěstí je stav vnitřní a nezávisí ani v nejmenším na lidských statcích. Archibald Joseph Cronin | Detail citátu

Je těžké štěstí pokojně snášet. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Vždyť štěstí, není-li mírněno, samo se zadusí. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Štěstí je slepé, říkají, ale vidí sami dobře? Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Štěstěna se zdá slepá především těm, které přehlíží. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Štěstí i neštěstí je věc duše. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Každá doba je tím kratší, čím je šťastnější. Plinius Mladší | Detail citátu

Všední, obyčejné štěstí mě nijak nehřeje. Co je to za štěstí, nevyvolává-li závist a žárlivost? Jean Babtiste Racine | Detail citátu

Být šťastný po celý život? To by žádný smrtelník nesnesl. Bylo by to peklo na zemi. Shaw George Bernard | Detail citátu

Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli. Halen | Detail citátu

Pokládáme za naprosto přirozené, že ostatní lidé nemají štěstí. Že sami nemáme štěstí, to je vždycky naprosto nepochopitelné. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Zabývajíce se svými bolestmi, zvětšujeme je, přemýšlejíce o svých slabostech, posilujeme je. Keller Gottfried | Detail citátu

Člověka stojí vždy mnoho usilí, aby přesvědčil sám sebe, že je šťastný. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Nikdy si nepřej velké štěstí! Nebesa by ti je mohla udělit. Čínské přísloví | Detail citátu

Štěstí dává přátelství zrod, neštěstí je zkouší. Německé přísloví | Detail citátu

Až jednou v honbě za štěstím, je opravdu najdete, podobně jako stařenka hledající brýle, zjistíte, že vám štěstí sedělo na nose. George Bernard Shaw | Detail citátu

Každý je strůjcem svého štěstí. N.N. | Detail citátu

Nechtěj od života mnoho a budeš šťastný. Novotná Jana | Detail citátu

Není horší cesty za štěstím než hýření ve vybrané společnosti, neboť tím se jen snažíme změnit svou existenci ve sled veselí, požitků a potěšení, v němž se nevyhneme zklamání. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Nevěř přítomnému štěstí. Titus Livius | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.