Žena, která hledá manžela, je nejbezohlednější ze všech šelem. George Bernard Shaw | Detail citátu

Žena je něžnější než květ, ale tvrdší než kámen. Baudelaire Charles | Detail citátu

Ženy, které nejsou pyšné na své šaty, bývají pyšné na to, že nejsou pyšné na své šaty. Twain Mark | Detail citátu

Historie ženy je historií nejhorší tyranie, jakou poznal svět: tyranie slabého na silným. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Není nebezpečných žen, jsou jen slabí muži. Maurois André | Detail citátu

Když ti žena přibouchne dveře před nosem, určitě ti nechá pootevřené okno. Giacomo Casanova | Detail citátu

Cítila přímo magickou přitažlivost k mužům s vysokým bankovním kontem. Lech Przeczek | Detail citátu

Žena - to není milenka, ale přítelkyně a družka našeho života. Musíme proto však přivyknout představě, že ji budeme milovat i ve zralém věku a i tehdy, až docela zestárne. Vissarion Grigorjevič Bělinskij | Detail citátu

Když chceme rozumět mužům, studujme ženy. Francouzské přísloví | Detail citátu

Když dalo ohromnou námahu svésti některou ženu neznamená to, že jinému se nepoddá lehce. Pitigrilli (Segre Dino) | Detail citátu

Stárnoucí žena má jen jednu útěchu - stáří ostatních žen. Oldřich Fišer | Detail citátu

Vaše žena vypadá jako Eskymák po zimním spánku! Šimek Miroslav | Detail citátu

Žena touží víc po závisti žen než po obdivu mužů. Hippolyte Adolphe Taine | Detail citátu

Ženy jsou v lásce dál než většina mužů, ale muži nad ně vynikají v přátelství. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Žádná žena není tak dokonalá, aby neměla ženských vlastností. Honoré de Balzac | Detail citátu

Ženy čtou lépe v cizím srdci než ve vlastním. Paul Jean | Detail citátu

Ženy jsou jako sny - nikdy nejsou takové, jaké bys je chtěl mít. Luigi Pirandello | Detail citátu

Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane. Mark Twain | Detail citátu

Žena má vždycky milovat muže, který ji převyšuje, nebo se má mýlit tak, jako by ji převyšoval. Honoré de Balzac | Detail citátu

Žena je budoucnost muže. Sumerské přísloví | Detail citátu

Milující žena je vždy plna pochyb, zda je to ten pravý. John Heywood | Detail citátu

Jsem jako anděl. Pořád někoho pod křídlem. Pořád něco hlídám. A pořád někde lítám. Friedrichová Anna | Detail citátu

Žena je ochotna být tak dlouho milenkou, než narazí na muže, který ji nabídne manželství. Blondel Marc | Detail citátu

Komu připravily ráj ženy, ten nebude ušetřen pekelných muk. Orientální přísloví | Detail citátu

Žena muže želí, dokud nezvře zelí. Česká přísloví | Detail citátu

Žena je osudově sugestivní. Žije v jiném životě než ve svém vlastním, žije v našich představách, a neustále je zneklidňuje a oplodňuje. Charles Baudelaire | Detail citátu

Všechna moudrá slova byla napsána pro muže - ženy na pouhá slova nedají. Laub Gabriel | Detail citátu

Dvě ženy pod jednou střechou - dva tygři v jedné kleci. Indické přísloví | Detail citátu

Ten, kdo může, ať se ženám radši vyhne. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Dívky, které se do osmadvaceti neprovdají, ustrnou obvykle na tomto věku až do vdavek. N.N. | Detail citátu

Kdyby žena byla něco dobrého, byl by i Bůh ženatý. Gruzínská přísloví | Detail citátu

Žena dá přednost muži bez peněz, před penězi bez muže. Řecká přísloví | Detail citátu

Ženy se nikdy nedají přesvědčit uvahou ani důkazem. Jen citem a silou. Alexandre Dumas mladší | Detail citátu

Ženy umějí zachovat jen jedno tajemství - svůj věk Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Žena raději podlehne, než aby se vzdala. Richard Dehmel | Detail citátu

Žádná žena nemůže pochopit, jak to přijde, že se jiná žena líbí nějakému muži. Lin Yutang | Detail citátu

U žen ztrácejí jen bázlivci, milují statečné a silné a chtějí být dobyty útokem. Gautier Théophile | Detail citátu

Když si chceš uchovat krásné nohy, musíš dovolit, aby ti je masírovali mužské pohledy. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Některé ženy se dovedou zamilovat do velikosti právě tak lehce, jako jiné do mladosti. Honoré de Balzac | Detail citátu

Žena postupuje s oblibou metodou dedukční - jde od známého k neznámému. Oscar Wilde | Detail citátu

Ženy sice mají oproti mužům řadu předností, ale nebýt mužů, bylo by na světě málo přátelství, málo poezie a vůbec žádná sranda. Žáček Jiří | Detail citátu

V životě by měl člověk jednoho dne spatřit věci jakoby poprvé a vídat je tak stále. Les, řeku, prázdniny, kvetoucí třešně, déšť, hvězdnou oblohu, štěňata, všechno. Jakoby poprvé přistupoval k tomu všemu. I k vlastní ženě. Miroslav Horníček | Detail citátu

Žena vám odpustí všechno kromě toho, že nevzbudila touhu. Rousseau Jean Jacques | Detail citátu

Dostává-li žena husí kůži, je to ten nejsamozřejmější proces na světě. August Strindberg | Detail citátu

Ženy se nevystrojují pro úžas a obdiv nás mužů, nýbrž pro úžas a podiv žen. Karel Čapek | Detail citátu

Příliš mnoho líčidel a příliš málo oblečení je u ženy vždy příznak zoufalství. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Není strašné, když žena, stárnouc, ztratí některé své dívčí návyky. Strašné je, když stárnouc, si tyto návyky zachová. Miroslav Horníček | Detail citátu

Žena je jako lyra. Tomu vyzná své tajuplné akordy, kdo na ní umí zahrát. Honoré de Balzac | Detail citátu

I ta nejupřímnější žena skrývá na dně svého srdce nějaké tajemství. Immanuel Kant | Detail citátu

Manželstvím bývají nejvíce zklamány ty ženy, které se vdaly proto, aby nemusely pracovat. Dietrichová Marlén | Detail citátu

Není nic tak podobného pudlovi jako jiný pudl. A totéž platí o ženách. Pablo Picasso | Detail citátu

Žena bez minulosti je většinou bez budoucnosti. Sacha Guitry | Detail citátu

Žena mě dohnala k pití a já v sobě nenašel ani dost slušnosti, abych jí poděkoval. William Claude Fields | Detail citátu

Jestli jsou ženy opravdu z Adamova žebra, měli by jsme to žebro uctívat jako božské. Šik Jakub | Detail citátu

Ženská logika je vítězstvím pudu nad rozumem. Auguste Comte | Detail citátu

Chceš-li sám sebe znát, pohlédni jen, jak ostatní si vedou, jestli jim rozumět chceš, nahlédni do svého srdce. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

Ženy, které se nedovedou přizpůsobit muži, unaví. Ty které se přizpůsobí, omrzí. Thomas Fuller | Detail citátu

Ženy nejsou na světě proto, aby nás soudily, ale aby nám odpouštěly. Oscar Wilde | Detail citátu

Kdyby muži věděli, jak ženy tráví čas, když jsou samy, nikdy by se neženili. O'Henry (Porter William Sydney) | Detail citátu

Krásná žena se líbí oku, dobrá srdci. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

I když máme více rozumu než ženy, ony mají určitě více instinktu než my. Čapek Josef | Detail citátu

Žena umí zachovat jen jedno tajemství. Svůj věk. Aristotelés ze Stageiry | Detail citátu

Ženy jsou milenky mladých mužů, družky středního věku a ošetřovatelky starců. Francis Bacon | Detail citátu

Jsou dva druhy žen. Oženit se s jedněmi je šílenství, oženit se s druhými je zločin. Slaughterová Louise McIntosh | Detail citátu

Žena mluví raději o lidech, muž mluví raději o světě a člověčenství. Karel Čapek | Detail citátu

Odmítnutím milence přináší žena největší oběť. Sama sobě. Ladislav Muška | Detail citátu

Strašné je, že není možno žít ani s ženami, ani bez nich. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Nevím o žádném povolání, kde by si muži udrželi dosavadní převahu, kromě snad vaření a dámské módy. Birkenhead Frederick Edvin | Detail citátu

Existuje-li na světě něco smutnějšího než opuštěná žena, je to žena, která předstírá, že jí to vyhovuje. Day Cathy | Detail citátu

Křehkosti - tvé jméno je žena. William Shakespeare | Detail citátu

Muž, který by mohl žíti vedle ženy tak volně, jak to předpokládá přátelství, a nevzplane nikdy touhou, odporuje vší přirozenosti. Maurois André | Detail citátu

Když se žena musí svléknout, aby dokázala svůj sex-appeal, pak žádný nemá. Westová Mae | Detail citátu

Muži žárlí na své předchůdce, ženy žárlí na ty, co přijdou po nich. Achard Marcel | Detail citátu

Největší pomstou pro toho, kdo vám odloudí ženu je - nechat mu ji. Guitry Sacha | Detail citátu

Mě ženy nikdy nepůsobily drobné nepříjemnosti, mě vždy zničily úplně (z filmové komedie Vražedný týden). Pešek Ladislav | Detail citátu

Kdyby vaše žena měla nějakou cenu, vzala by si někoho jiného. Radovič Dušen | Detail citátu

Když se žena dvakrát denně nepomiluje, znamená to, že si dost nehledí svých darů, a je to pro nebe stejná urážka, jako když se věřící zapomene ráno a večer pomodlit. Gabriel Chevalier | Detail citátu

Ženy svádějí k polibkům nejen ústy, ale celým tělem. Giovanni Battista Basile-Conte | Detail citátu

Jestliže si ženy stěžují, že přitahují pohledy mužů, proč se neoblékají tak, aby je odpuzovaly? Ladislav Muška | Detail citátu

Je-li žena rezervovaná, tedy určitě ne pro vás. Ladislav Muška | Detail citátu

Ženy nás milují pro naše chyby. Kdybychom měli dost chyb, odpustily by nám všechno - i naši genialitu. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Ženské slzy jsou nejmocnější vodní energií na světě. Čapek Karel | Detail citátu

Miluj ženu tak, jako bys ji nenáviděl a nenáviď tak, jako bys ji miloval. Sofoklés | Detail citátu

Ženy čtou lépe v cizím srdci než ve vlastním. Jean Paul | Detail citátu

Když se někdo doopravdy vyzná dobře v jediné ženské, ví toho až dost o všech ženách, a to je taky všechno, co člověk v jednom životě stačí udělat. Ferberová Edna | Detail citátu

Žena je oslnivý efekt přírody. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Elegantní žena s hloupým výrazem je nepřípustná. Na druhé straně dokonalé kráse není nic vlastnějšího než přihlouplý výraz. Venuše Milóská je toho nejjasnějším důkazem. Salvator Dalí | Detail citátu

Narodit se je dobrodružství nebezpečnější pro ženu než pro muže. O'Henry (Porter William Sydney) | Detail citátu

Dcera, to je něco jako druhá žena. Moje žena už zná všechny moje myšlenky, všechno, co říkám, ví, v co věřím, co umím i co neumí a co umět nikdy nebudu. A já zase vím všechno o své ženě - dopodrobna. Ale je tady najednou někdo, koho neznáte a kdo nezná vás, někdo, kdo vás má rád v nevinnosti své, a kdo je pro vás oba cizí. Kdosi nesmírně půvabný, kdo vám patří a přitom nepatří... Ernest Hemingway | Detail citátu

Ženy nemají moc smysl pro humor, protože muže milují, místo aby se jim smály. Brecht Berthold | Detail citátu

Žena nikdy nelituje svých omylů. Zato se za ně ráda mstí. Carlo Dossi | Detail citátu

Tajemství ženy tkví v tom, že je současně tak slabá a tak silná, tajemství muže - že je zároveň tak silný i tak slabý. Gilbert Pierre Francois Cesbron | Detail citátu

Žena je jako pes nejprve kousne a pák ránu olízne. Anicius Manlius Boëthius | Detail citátu

Žena je cílem činnosti mužů a pramenem jejich rozhodování a tím se jim zároveň jeví jako míra hodnot. Simone de Beauvoirová | Detail citátu

Důvody, proč se některé krásné ženy nemohou provdat, mohou být dva: Buď příliš často říkaly ne nebo příliš často ano. Shaw George Bernard | Detail citátu

Je mnohem snadnější vládnout zemi než ženě. John Milton | Detail citátu

O co lépe by mnohé ženy vypadaly, kdyby byly zdrženlivější při pokusech opravit přírodu. Ringgold Wilmer Lardner | Detail citátu

Ženy mají v sobě něco, co by se mělo objevit v politice. Citlivost ke konkrétní situaci, ke konkrétnímu člověku. Václav Havel | Detail citátu

Muž má dvě možnosti: buď ženu dokonale poznat, nebo ji milovat. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Příroda přikázala ženě "buď krásnou, můžeš-li, chytrou, chceš-li, moudrou a uvážlivou však musíš být neustále.". Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.