Bez větru a bez žen by lodě a muži nemohli jíti kupředu - ale ani ztroskotat. Orientální přísloví | Detail citátu

Realisticky uvažující žena ví co může od života očekávat. 2 až 3 milence, kožich a 1 bambulu. Zloch Lubor | Detail citátu

Žena má vždycky milovat muže, který ji převyšuje, nebo se má mýlit tak, jako by ji převyšoval. Honoré de Balzac | Detail citátu

Žena miluje na muži spíše to, co není, než co je. Asturias Miguel Ángel | Detail citátu

Ženy, které moc mluví, se nedají poslouchat. Ani použít k něčemu jinému. Dušan Radovič | Detail citátu

Postoj církevních hodnostářů lze charakterizovat slovy: "Žena je nejlepším přítelem člověka". Sophia Lorenová | Detail citátu

Ženy jsou milenky mladých mužů, družky středního věku a ošetřovatelky starců. Bacon Francis | Detail citátu

Ničeho se žena tak neobává, jako být ve správný večer nesprávně oblečena. Charles Aznavour | Detail citátu

Iluze štěstí v blízkosti určité ženy je možná jen proto, že nás nikdy nenapadne vzpomenout si na to, co známe již nazpaměť. Honoré de Balzac | Detail citátu

Ženy se nikdy neohlížejí. Jen jedna se pokusila tak učinit, a ta se proměnila v solný sloup. Shakespeare William | Detail citátu

Žena se musí rozhodnout. S mužem ženami milovaným není klidná. S mužem ženami nemilovaným není šťastná. Anatole France | Detail citátu

Žena vám odpustí všechno, jen to ne, že jí nechcete. Alfred de Musset | Detail citátu

Ženy nás už donutí, abychom byli šťastni. Žáček Jiří | Detail citátu

Žena, která po svém muži nikdy nechce peníze na parádu, má bohatého milence. Žena, která je chce příliš často, ta se ho teprve snaží najít. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Žena zachází s muži jako šachista s figurkami. Sáhne na jednu, ale zrak jí upíná na druhou - možná že s ní udělá lepší tah. Pope Alexander | Detail citátu

Největší pomstou pro toho, kdo vám odloudí ženu je - nechat mu ji. Guitry Sacha | Detail citátu

Ženy mají v sobě něco, co by se mělo objevit v politice. Citlivost ke konkrétní situaci, ke konkrétnímu člověku. Václav Havel | Detail citátu

Křehkosti - tvé jméno je žena. William Shakespeare | Detail citátu

Žena bez minulosti je většinou bez budoucnosti. Sacha Guitry | Detail citátu

Každou dívku potěší, když se jí muž začne dvořit. Otrávit ji může jedině tehdy, když neumí včas přestat. Arthur Charles Clarke | Detail citátu

U žen je všechno srdce, dokonce i hlava. Jean Paul | Detail citátu

Žena je bytostí, který vrhá největší stín nebo největší světlo do našich snů. Baudelaire Charles | Detail citátu

Když ti svědomí neříká, co máš dělat ve věci práva nebo bezpráví, zeptej se své ženy. Georg Horace Lorimer | Detail citátu

Je věk, ve kterém žena musí být krásná, aby byla milována. A pak přijde věk, kdy musí být milována, aby byla krásná. Françoise Saganová | Detail citátu

Miluješ-li ženu, občas od ní odejdi. Malajské přísloví | Detail citátu

Měla tak hluboký výstřih, že ho očima těžko přeskočil. Josef Poláček | Detail citátu

Jestli jsou ženy opravdu z Adamova žebra, měli by jsme to žebro uctívat jako božské. Šik Jakub | Detail citátu

Není krasavice ta žena, která je krásná, ale ta, do které ses zamiloval. Titus Maccius Plautus | Detail citátu

Získat ženu je rozhodně lehčí, než se jí zbavit. Honoré de Balzac | Detail citátu

Žena musí vypadat tak moudře, aby její hloupost byla milým překvapením. Karl Kraus | Detail citátu

Žena jest hluboká voda, jejíchž vírů nikdo nezná. Egyptská přísloví | Detail citátu

Žena smlčí každé tajemství, o němž neví. Srbská přísloví | Detail citátu

Jakmile vám dala žena jednou srdce, tak se už nezbavíte toho ostatního. John Vanbrugh | Detail citátu

Ženy čtou lépe v cizím srdci než ve vlastním. Jean Paul | Detail citátu

Mám rád muže, kteří mají jistou budoucnost, a ženy, které mají jistou minulost. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Muž, který by mohl žíti vedle ženy tak volně, jak to předpokládá přátelství, a nevzplane nikdy touhou, odporuje vší přirozenosti. Maurois André | Detail citátu

Pokud hovoří ženy o ženách, zdůrazňují u krásných žen především rozum a u rozumných žen především krásu - u páva hlas a u slavíka peří. Valéry Paul | Detail citátu

Každá žena se mýlí, dokud nezačne plakat. Pak má najednou vždy pravdu. Thomas Chandler Haliburton | Detail citátu

Žena, která vidí na muži krásnou látku, odmyslí si toho muže. Muž, který vidí krásnou látku na ženě, si odmyslí tu látku. Horníček Miroslav | Detail citátu

Ženy sice mají oproti mužům řadu předností, ale nebýt mužů, bylo by na světě málo přátelství, málo poezie a vůbec žádná sranda. Žáček Jiří | Detail citátu

Žena jako větev se ti přizpůsobí, ohýbáš-li ji pozvolna. Avšak zlomíš jí srdce, ztratíš-li trpělivost. Johannes Eckhart | Detail citátu

Žena se zdráhá podlehnout muži jen proto, aby zakryla, že se na to těší. Karl Ferdinand Gutzkow | Detail citátu

Baví se dvě sousedky: To je starej Vomáčka. Žije chudák docela sám. Parchant jeden ... Jiránek Vladimír | Detail citátu

Nejdříve stvořil Bůh muže, pak ženu. Potom mu přišlo muže líto a dal mu tabák. Twain Mark | Detail citátu

U mladých žen nahrazuje krása ducha, u starých duch krásu. Montesquieu Charles-Louis de Secondat | Detail citátu

Žena je nad muže mnohem bystřejší k zlomyslnosti. Démokritos | Detail citátu

Ženy nemají pravdu, chtějí-li se vyrovnat mužům, protože mezi nimi není žádná nerovnost, nikdy nebyla, je pouze podmíněná potřeba. Žena potřebuje muže pro jeho sílu, muž zase ženu pro její slabost. Alexej Pludek | Detail citátu

Mluvíte-li se ženou, naslouchejte především tomu, co vám říká očima. Březina Otokar (Václav Jebavý) | Detail citátu

Křehkost žen je přízdoba a líčidlo jejich krásy. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Z lásky k ženě se zrodilo všechno nejkrásnější na světě. Maxim Gorkij | Detail citátu

Žena oklamaná manželem je schopna nejhoršího. Například znovu se vdát. Ladislav Muška | Detail citátu

Když je třeba udělat v životě důležitý krok, ptá se muž, co má říci. Žena, co si vezme na sebe! Hubbard Elbert Green | Detail citátu

Ženy se nám nelíbí jen pravidelností rysů. Mnohé z nich jsou obdařeny touto předností a nijak nás neupoutají. Kouzlo, pro něž je milujeme, spočívá v tisícerých věcech. Samo slovo kouzlo říká vše. Eugéne Delacroix | Detail citátu

Utrhá se ďáblu na cti. Nebyl to on, kdo svedl Evu. Eva svedla, žena začala. Lucifer šel kolem klidně. Spatřil ženu a stal se z něho satan. Anatole France | Detail citátu

Krutá žena se pozná podle toho, jak zamáčkne nedopalek cigarety do popelníku. Ramón Gómez de la Serna | Detail citátu

Nemůžeme milovat toho, koho se bojíme, ani toho kdo se bojí nás. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Ani jediná rozumná žena navypráví druhé o chybách svého manžela. André Maurois | Detail citátu

Žena krásná a věrná je tak ojedinělá jako dokonalý překlad poesie. Překlad obyčejně není hezký, když je věrný, a není věrný, když je hezký. Maugham William Somerset | Detail citátu

Na povahu ženy se musíme dívat z toho hlediska, že trpí přirozenou nedokonalostí. Aristoteles | Detail citátu

Je lépe ženu rozčilovat, než nudit. Shaw George Bernard | Detail citátu

Ořech tvrdý, zub červivý. Mladá žena, kmet šedivý. Toho spolknu, radím, se střes, věc nejlepší jest rovná spřež. Česká přísloví | Detail citátu

Jsem hodná, milá, spravedlivá, empatická a nejkrásnější...když jsem sama doma. Friedrichová Anna | Detail citátu

Ženám je třeba pomoci tehdy, když se brání, a nikoliv aby snáze pomlouvaly. Orosius Paulus | Detail citátu

Hovoří-li ženy o ženách, zdůrazňují u těch krásných především rozum a u těch rozumných jejich krásu, u páva hlas, u slavíka peří. Paul Jean | Detail citátu

Ženy se nevystrojují pro úžas a obdiv nás mužů, nýbrž pro úžas a podiv žen. Karel Čapek | Detail citátu

Strašné je, že není možno žít ani s ženami, ani bez nich. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Má žena zahájila dietu. Kokosy a banány. Neztratila ani deko, ale umí lézt na stromy. Henry Youngman | Detail citátu

Ženy, nevěřte mužským komplimentům! Nezapomínejte že muži mají špatný vkus. Alexi Andrejev | Detail citátu

Žena - zázrak boží. Zejména, má-li v těle ďábla. Alphonse Allais | Detail citátu

Ženy čas od času potřebují nějaké to drama a trošku přehánění. Jean Dutourd | Detail citátu

Každá žena má v sobě kus tchyně. Renan Joseph Ernest | Detail citátu

Se ženami je to jako s gramatikou, je mnoho více výjimek, než pravidel. Immanuel Kant | Detail citátu

Žena je jako kniha, a ať dobrá či špatná, musí se nejdříve líbit svým titulním listem. Giacomo Casanova | Detail citátu

Nejsou ženy nedostupné, jenom chtějí zvýšit vstupné. Žáček Jiří | Detail citátu

Znám povahu žen - nechtějí co chceš, a co nechceš, vyžadují tím více. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Ženy nevědí, co chtějí a nedají pokoj, dokud to nedostanou. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Žena může udělat z muže milionáře - z takového, který byl miliardářem. Charlie Chaplin | Detail citátu

U ženy je láska stejně často dcerou žárlivosti jako její matkou. Ludwig Börne | Detail citátu

Žena nás učí nenávidět takovou měrou, jakou zapomíná okouzlování. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Pokud pochybujeme o srdci ženy, nemáme kdy hodnotiti její tvář. François-René de Chateaubriand | Detail citátu

Čtyřicetiletá žena pro tebe udělá vše, dvacetiletá nic. Honoré de Balzac | Detail citátu

Muž má dvě možnosti: buď ženu dokonale poznat, nebo ji milovat. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Chytrou ženu je těžké milovat, ale ještě těžší přestat. Jablonskij | Detail citátu

Žádná žena nemůže pochopit, jak to přijde, že se jiná žena líbí nějakému muži. Lin Yutang | Detail citátu

Jediné hlouposti, jež ženy zajímají, jsou ty, k nimž dávají podnět. Oldřich Fišer | Detail citátu

Když je nám už lhostejná, pak je žena na klíně velká zátěž. Sacha Guitry | Detail citátu

Žena nechť není jen poctivá, ale nechť i tak vypadá. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Ženy nevidí co pro ně děláme, ony vidí jen, to co neděláme. Courteline George | Detail citátu

Kdo špatně mluví o ženách, nechť pomyslí na svoji matku a zastydí se. Spurgeon Charles Haddon | Detail citátu

Nechtějte od své ženy, aby byla dokonalá. Přejte si jen, aby věděla, že dokonalá není. Jean Rostand | Detail citátu

Jestliže si ženy stěžují, že přitahují pohledy mužů, proč se neoblékají tak, aby je odpuzovaly? Ladislav Muška | Detail citátu

Když chceme rozumět mužům, studujme ženy. Francouzské přísloví | Detail citátu

Jsou ženy, jejichž cti se smíš dotknout, ne však jejich ješitnosti. Jean Paul | Detail citátu

Kdyby byli muži více spokojeni sami se sebou, byli by méně nespokojeni se svými ženami. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Žena - toť sladké zlo. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Snaha porozumět ženě je marná. Copak se ženy nediví samy sobě, co provádějí? Ladislav Muška | Detail citátu

Všechny dívky jsou dobré a krásné. Odkud se jen bere tolik zlých ženských. Ruské přísloví | Detail citátu

Domnívat se, že ten, kdo měl mnoho žen, je hlubokým znalcem ženské duše, je stejný omyl jako kdybychom se domnívali, že muzejní dozorce může psát umělecké kritiky. Pitigrilli | Detail citátu

Domněnka ženy bývá přesnější, než jistota muže. Kipling Joseph Rudyard | Detail citátu

Jestliže muž odmítne ženino milostné nabíhání, vyvozuje z toho postižená obvykle jeden ze dvou závěrů - buď že je ten muž homosexuál, nebo že je impotentní. William Somerset Maugham | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.