Žená, která není hloupá, potká dříve nebo později trosku a pokusí se ji zachránit. Někdy se jí to podaří. Ale žena, která je hloupá potká dříve nebo později zdravého muže a udělá z něj trosku. Podaří se jí to vždycky. Cesare Pavese | Detail citátu

Každá žena lže. Lež ohleduplná, lež odpustitelná, lež vznešená, lež strašná, ale lhaní je nutnost. A když se tato nutnost jednou připustí, pak už nezbývá, než se naučit lhát. Honoré de Balzac | Detail citátu

Čím krásnější je žena, tím má být upřímnější, neboť jen upřímností může působit proti škodě, kterou může zavinit její krása. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Když se žena dvakrát denně nepomiluje, znamená to, že si dost nehledí svých darů, a je to pro nebe stejná urážka, jako když se věřící zapomene ráno a večer pomodlit. Gabriel Chevalier | Detail citátu

Žena může udělat z muže milionáře - z takového, který byl miliardářem. Charlie Chaplin | Detail citátu

Vdaná žena se pozná podle toho, že si kupuje květiny sama. Françoise Saganová | Detail citátu

Ach, bože, žena, jaký je to divný sklad, co při ní krásy a co velkých vad. Jan Neruda | Detail citátu

Dáma je žena, jejíž pouhá přítomnost působí, že se muži chovají jako gentlemani. Ebner-Eschenbachová Marie von | Detail citátu

Ženy nejsou stvořeny k běhu. Když prchají, tedy proto, aby byly dostiženy. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Žena jest hluboká voda, jejíchž vírů nikdo nezná. Egyptská přísloví | Detail citátu

Sto mužů může vytvořiti tábor, ale jenom jedna žena může vytvořit domov. Čínské přísloví | Detail citátu

Žena si váží více toho, kdo ji znásilňuje, než toho, kdo jí zbožňuje. Bidpaj | Detail citátu

Nebitá žena je jako nedopečené maso. Cikánská přísloví | Detail citátu

Nejlepší žena - ta sousedova. Italská přísloví | Detail citátu

Žena má děkovat bohu, že má její manžel chyby. Manžel bez chyb je nebezpečný pozorovatel. George Saville Halifax | Detail citátu

Mám rád muže, kteří mají jistou budoucnost, a ženy, které mají jistou minulost. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Žena miluje na muži spíše to, co není, než co je. Asturias Miguel Ángel | Detail citátu

Žena touží být raději čas od času přemožena mužovou silou, než denně laskána jeho slabostí. Bidpaj | Detail citátu

Každá žena chce stihnout vše, co jí uteče. Josef Poláček | Detail citátu

Moje žena byla především nezralá. Když jsem třeba byl ve vaně a ona přišla domů, potápěla mi lodičky. Woody Allen | Detail citátu

Dvakrát promysli to, co chceš říci - a zjistíš, že tvá žena mezitím dvakrát změnila téma. Richard Burton | Detail citátu

Náboženství prokázalo velkou službu lásce tím, že ji vyhlásilo za hřích. France Anatole | Detail citátu

Mám rád ženy drobných postav. Malá žena nás činí většími o to, oč je sama menší. Ale nejde tady jen o měřítka fyzická. Malá žena z nás činí rytíře, což je pocit sice původu feudálního, ale únosný i pro muže pokrokové. Miroslav Horníček | Detail citátu

Žena se stává nebezpečím pro muže jen ve dvou případech - když ji neuspokojí a když ji uspokojí. Gabriel Laub | Detail citátu

Žena by se stala bezpředmětným tvorem, kdyby byla muži povolná hned při první příležitosti. Kamil Bednář | Detail citátu

Vše by mohlo být mnohem snesitelnější, kdyby všechny ženy byly provdané a všichni muži svobodní. Twain Mark | Detail citátu

Žena je přístupna ostýchavým mužům, nikoli však váhavým. Gustav Freytag | Detail citátu

U žen má největší úspěch muž, který spojuje holičovu znalost lidí s výmluvností obchodního cestujícího s vysavači. Sharif Omar | Detail citátu

Žena je jako lyra. Tomu vyzná své tajuplné akordy, kdo na ní umí zahrát. Honoré de Balzac | Detail citátu

Neříkám, že ženy nemají charakter, spíš mají každý den jiný. Heinrich Heine | Detail citátu

Žena je nepřítelem snění. Apollinaire Guillaume | Detail citátu

Není nic tak podobného pudlovi jako jiný pudl. A totéž platí o ženách. Pablo Picasso | Detail citátu

Žena je docela obyčejný tvor, o němž jsi si udělal krásnou představu. Flaubert Gustav | Detail citátu

Když je některá žena věrná svému muži, tak je to ze zlomyslnosti k tomu třetímu. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Žena je osudově sugestivní. Žije v jiném životě než ve svém vlastním, žije v našich představách, a neustále je zneklidňuje a oplodňuje. Charles Baudelaire | Detail citátu

Některé ženy se dovedou zamilovat do velikosti právě tak lehce, jako jiné do mladosti. Honoré de Balzac | Detail citátu

Každá žena chce být dobývána, ale jen málokterá je toho hodna. Matthias Claudius | Detail citátu

Opilá žena, ta se neubrání, jak znají dobře dovádiví páni. Geoffrey Chaucer | Detail citátu

Žena je budoucnost muže. Sumerské přísloví | Detail citátu

S cizími ženami nemáme spát. Správně! Ale ženy, s nimiž spíme, nejsou přece tak docela cizí. Gabriel Laub | Detail citátu

Ženy jsou podivní tvorové, jimž láska propůjčuje prorocké nadání. Frank Harris | Detail citátu

Žena nás učí nenávidět takovou měrou, jakou zapomíná okouzlování. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Nemůžeme milovat toho, koho se bojíme, ani toho kdo se bojí nás. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Chceš-li sám sebe znát, pohlédni jen, jak ostatní si vedou, jestli jim rozumět chceš, nahlédni do svého srdce. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

Zloděj od Vás požaduje peníze nebo život. Žena Vám vezme obojí. Sečanský Pavel | Detail citátu

Marnotratná žena dělá z domu děravý pytel. Orientální přísloví | Detail citátu

Žena bude flirtovat s kýmkoli na světě do té doby, dokud se budou ostatní dívat. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

S ženami je to jako s husami. Všechno na nich můžeš užít - brků, chmýří i masa. Kam hmátneš, vše je hezké a dobré, jen zobák je k ničemu, u hus i u žen. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Ztratí-li dívka hlavu, obyčejně se s ní zase shledá v náručí nějakého muže. André Maurois | Detail citátu

Duchaplná žena, která je ošklivá, je často zlá z lítosti, že není krásná, zejména když vidí, že krása všechno vyváží. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Utrhá se ďáblu na cti. Nebyl to on, kdo svedl Evu. Eva svedla, žena začala. Lucifer šel kolem klidně. Spatřil ženu a stal se z něho satan. Anatole France | Detail citátu

Žádná žena se nepokládá za ošklivou. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Žena se vždy obětuje, pokud ji k tomu dáte příležitost. Je to její oblíbená forma sebeuspokojení. William Somerset Maugham | Detail citátu

Ženy nechtějí rovnoprávnost s muži, ale s jinými ženami. Dušan Radovič | Detail citátu

Ženy jsou pro mě totéž co sloni. Rád se na ně dívám, ale nechtěl bych mít žádného doma. William Claude Fields | Detail citátu

Jsou lidé, kteří sice milují své bližní, ale tak primitivním způsobem, že jim působí jen bolesti. Achard Marcel | Detail citátu

Kam čert nemůže, nastrčí bábu. České přísloví | Detail citátu

Krásné ženy člověk nikdy nepozná dobře, i kdyby je studoval celý život. Jsou tak či onak nebezpečné. Josef Škvorecký | Detail citátu

Ženy čas od času potřebují nějaké to drama a trošku přehánění. Jean Dutourd | Detail citátu

Lodi dostávají proto ženská jména, že to jejich plachtoví stojí víc, než celý ten ostatní krám. Lowellová Amy Lawrence | Detail citátu

Ženy jsou k tomu, abychom je milovali a ne abychom je chápali. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Je rozdíl, nabízí-li žena přátelství bývalému nebo příštímu milenci. Jiří Žáček | Detail citátu

V mládí ženy milujeme, ve stáří jim rozumíme. Finská přísloví | Detail citátu

Ženy chtějí nejméně všechno a nejpozději hned. Shaw George Bernard | Detail citátu

Ženy, které moc mluví, se nedají poslouchat. Ani použít k něčemu jinému. Dušan Radovič | Detail citátu

Žádný tvor nemá tak citlivý a jemný sluch jako žena - ta slyší, i když upadne trochu popele z cigarety na koberec. Vittorio de Siza | Detail citátu

Ženy nejsou stvořeny k tomu, aby snášely velké starosti, ale k tomu, aby je zmírňovaly. Oliver Goldsmith | Detail citátu

Ženy čtou lépe v cizím srdci než ve vlastním. Jean Paul | Detail citátu

Kdo získal srdce lví, získá i srdce ženy. William Shakespeare | Detail citátu

Ženské se ucházejí, nabízejí a podbízejí. Přesný opak toho, po čem chlap prahne. Zdena Frýbová | Detail citátu

Ženy nemají smysl pro humor, protože muže milují, místo aby se jim smály. Bertolt Brecht | Detail citátu

Když ti žena přibouchne dveře před nosem, určitě ti nechá pootevřené okno. Giacomo Casanova | Detail citátu

Chytrá žena se svého muže neptá, kde byl, chytrá žena to ví. Marcel Achard | Detail citátu

Každá žena je hezká ve tmě, zdálky nebo pod deštníkem. Japonská přísloví | Detail citátu

Charakter ženy se pozná podle toho, k čemu dá svolení. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Viděl jsem v aréně raněného býka a viděl jsem v pokoji ženu, ke všemu odhodlanou. Mohu s klidným svědomím prohlásit, že býci jsou bezpečnější. Henry Bordeaux | Detail citátu

Žena potřebuje zrcadlo v každé situaci, v radosti i v zoufalství. Karl Kraus | Detail citátu

Stará panna je žena, která se v mládí domnívala, že mužům stačí odhalit jen duši. Oldřich Fišer | Detail citátu

Milující žena je vždy plna pochyb, zda je to ten pravý. John Heywood | Detail citátu

Dokonalost ženy je na hony vzdálena její kráse. René Descartes | Detail citátu

Žena je nebezpečím pro každý ráj. Paul Claudel | Detail citátu

Svět dělá žena. Je v něm panovnicí - nic se v něm neděje než skrze ni a pro ni. Žena je tedy velkou vychovatelkou muže. Učí ho půvabným ctnostem, zdvořilosti, diskrétnosti a té hrdosti, která se bojí přijít nevhod. Učíme se u ní, že společnost je složitější a jemněji uspořádána, než soudí myšlenka, že citové sny a šero víry jsou nepřekonatelné, a že to není rozum, co vládne lidmi. Anatole France | Detail citátu

Žena by měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v posteli. A tragédie je, když se to přehází. Miloš Kopecký | Detail citátu

Když potkáš krásnou ženu, prohlédni si jejího muže. Francouzská přísloví | Detail citátu

Ta dáma vděčí za svůj dobrý vzhled svému otci. Je plastickým chirurgem. Thomas Mann | Detail citátu

Jsem jako anděl. Pořád někoho pod křídlem. Pořád něco hlídám. A pořád někde lítám. Friedrichová Anna | Detail citátu

Žena je geniální jedině v přetvářce. Honoré de Balzac | Detail citátu

Žena nás všechny redukuje na společenské jmenovatele. George Bernard Shaw | Detail citátu

Některé ženy jsou všechny stejné. Suchý Ondřej | Detail citátu

Která žena, byť by byla sebenevinnější, si nepřeje budit závist? Honoré de Balzac | Detail citátu

Ořech tvrdý, zub červivý. Mladá žena, kmet šedivý. Toho spolknu, radím, se střes, věc nejlepší jest rovná spřež. Česká přísloví | Detail citátu

Žena se dívá do prázdna jen tehdy, nemá-li zrcadlo. Vlasta Burian | Detail citátu

Ženy nejsou nikdy silnější, než když se ozbrojí svou slabostí. Markýza du Deffand | Detail citátu

Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce. Oscar Wilde | Detail citátu

Ženská intuice je tak pronikavá, že muže by podezírali z inteligence. Ladislav Muška | Detail citátu

Potíž ze životem spočívá v tom, že je na světě tolik krásných žen a tak málo času. Barrymore John | Detail citátu

Kdyby muži věděli, jak ženy tráví čas, když jsou samy, nikdy by se neženili. O'Henry (Porter William Sydney) | Detail citátu

Žena je jako pes nejprve kousne a pák ránu olízne. Anicius Manlius Boëthius | Detail citátu

Ožeň se v každém případě! Dostaneš-li dobrou ženu, budeš šťastný. Dostaneš-li zlou, budeš filozofem. Sokrates | Detail citátu

Žena je ochotna být tak dlouho milenkou, než narazí na muže, který ji nabídne manželství. Blondel Marc | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.