I ta nejupřímnější žena skrývá na dně svého srdce nějaké tajemství. Immanuel Kant | Detail citátu

Žena se ve ztraceném ráji zakousla do ovoce ze stromu poznání o deset minut dříve než muž. Od té doby si stále udržela desetiminutový náskok. Alphonse Karr | Detail citátu

Svět dělá žena. Je v něm panovnicí - nic se v něm neděje než skrze ni a pro ni. Žena je tedy velkou vychovatelkou muže. Učí ho půvabným ctnostem, zdvořilosti, diskrétnosti a té hrdosti, která se bojí přijít nevhod. Učíme se u ní, že společnost je složitější a jemněji uspořádána, než soudí myšlenka, že citové sny a šero víry jsou nepřekonatelné, a že to není rozum, co vládne lidmi. Anatole France | Detail citátu

Žena by se stala bezpředmětným tvorem, kdyby byla muži povolná hned při první příležitosti. Kamil Bednář | Detail citátu

Paní ředitelka kočovné společnosti byla poněkud kredenciózní. Kohout Eduard | Detail citátu

Ženy sice mají oproti mužům řadu předností, ale nebýt mužů, bylo by na světě málo přátelství, málo poezie a vůbec žádná sranda. Žáček Jiří | Detail citátu

Ořech tvrdý, zub červivý. Mladá žena, kmet šedivý. Toho spolknu, radím, se střes, věc nejlepší jest rovná spřež. Česká přísloví | Detail citátu

Ženy svádějí k polibkům nejen ústy, ale celým tělem. Giovanni Battista Basile-Conte | Detail citátu

To mi nejde do hlavy, proč si ji vzal. Jak je šeredná, že se za ní o ulici otáčejí lidi. Také on se otočil. Myslí si, prokristapána, co je tohle za zjev! Přistoupil blíž - a bylo pozdě. Ilja Ilf | Detail citátu

Dvojí jed kazí duši. Víno a krásná žena. Perská přísloví | Detail citátu

Krásná žena se líbí oku, dobrá srdci. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Dáma je žena, která činí z mužů gentlemany. Guiness Alec | Detail citátu

Když už je nám lhostejná, pak i žena na kolenou je velká přítěž. Sacha Guitry | Detail citátu

Domnívat se, že ten kdo měl mnoho žen je hlubokým znalcem ženské duše je stejný omyl jako kdybychom se domnívali, že muzejní dozorce může psát umělecké kritiky. Sorge Dino | Detail citátu

Miluješ-li ženu, občas od ní odejdi. Malajské přísloví | Detail citátu

Je pozoruhodné, s jakou lehkostí romantické dívky zapomínají na své sny, když se jim naskytne zjev méně ideální, ale zato bezpečnější. Honoré de Balzac | Detail citátu

Pokud hovoří ženy o ženách, zdůrazňují u krásných žen především rozum a u rozumných žen především krásu - u páva hlas a u slavíka peří. Valéry Paul | Detail citátu

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně a nehledí na svůj prospěch. Balzac Honoré de | Detail citátu

Znám povahu žen - nechtějí co chceš, a co nechceš, vyžadují tím více. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Jediné hlouposti, jež ženy zajímají, jsou ty, k nimž dávají podnět. Oldřich Fišer | Detail citátu

Křehkosti, tvé jméno je žena. Shakespeare William | Detail citátu

Zvědavost je forma ženské odvahy. Victor Hugo | Detail citátu

Existuje období ve vztahu k ženě, kdy je muž sám sobě cizí a odhaluje se před ní jako věřící před bohem. Ramón Gómez de la Serna | Detail citátu

Moje žena byla především nezralá. Když jsem třeba byl ve vaně a ona přišla domů, potápěla mi lodičky. Woody Allen | Detail citátu

Žena vás může přestat milovat, může z vás být otrávená, může vás opustit, nenávidět, zapomenout, ale nesmí vámi pohrdat. Jean-Paul Belmondo | Detail citátu

Nejlepší žena - ta sousedova. Italská přísloví | Detail citátu

Charakter ženy se pozná podle toho, k čemu dá svolení. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Kdyby vaše žena měla nějakou cenu, vzala by si někoho jiného. Radovič Dušen | Detail citátu

Míň hřeší ta, jež hřešit smí. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Nejkrásnější žena nestojí za to, co nás stála, i když nás nestála zhola nic. Honoré de Balzac | Detail citátu

Každé zlo, jenom ne špatnou ženu! Babylónská přísloví | Detail citátu

Pozorně poslouchej co ti žena radí, abys to mohl udělat naopak. Čečenská přísloví | Detail citátu

Kdo nemá peněz je chudý, kdo nemá přátel je chudší, ale kdo nemá srdce je nejchudší na světě. Dostojevskij Fjodor Michajlovič | Detail citátu

Správná žena má vypadat jako dívka, vystupovat jako dáma, uvažovat jako muž a dřít jako kůň. Simonová Carly | Detail citátu

Žena je jako tvůj stín. Běž za ní - bude před tebou prchat, utíkej před ní - poběží za tebou. Alfred de Musset | Detail citátu

Žena dá přednost muži bez peněz, před penězi bez muže. Řecká přísloví | Detail citátu

Ženy nemají pravdu, chtějí-li se vyrovnat mužům, protože mezi nimi není žádná nerovnost, nikdy nebyla, je pouze podmíněná potřeba. Žena potřebuje muže pro jeho sílu, muž zase ženu pro její slabost. Alexej Pludek | Detail citátu

Věřit ženě každé slovo vede k šílenství. Ale nevěřit ani slovo, ta nuda! Ladislav Muška | Detail citátu

Když mluvíte se ženou, poslouchejte především co vám říkají její oči. Hugo Victor | Detail citátu

Iluze štěstí v blízkosti určité ženy je možná jen proto, že nás nikdy nenapadne vzpomenout si na to, co známe již nazpaměť. Honoré de Balzac | Detail citátu

Některé ženy jsou všechny stejné. Suchý Ondřej | Detail citátu

Žena, která si dokáže udržet mužovu lásku a sama ho stále milovat, ta vykonala vše, co svět od ní požaduje, nebo co by aspoň požadovat měl. Oscar Wilde | Detail citátu

Tajemství ženy tkví v tom, že je současně tak slabá a tak silná, tajemství muže - že je zároveň tak silný i tak slabý. Gilbert Pierre Francois Cesbron | Detail citátu

Chraň se i ty být v ženině područí a nesvěřuj se jí ve slabé chvilce s tajemstvími: řekni jen něco a ostatek zataj! Homér | Detail citátu

Lodi dostávají proto ženská jména, že to jejich plachtoví stojí víc, než celý ten ostatní krám. Lowellová Amy Lawrence | Detail citátu

Neměla co na sebe. Rozhodla se proto dělat striptérku. Lech Przeczek | Detail citátu

Není počestných žen, které by tím nebyly už dlouho znuděny. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Žena touží víc po závisti žen než po obdivu mužů. Hippolyte Adolphe Taine | Detail citátu

Nedoufejte, že se budete snášet se ženou, s kterou jste se za svobodna hádal. Valéry Paul | Detail citátu

Jako se žena stydí s tou věcí začínat první, stejně tak ráda strpí, začne-li jiný s ní sám. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Žena je osudově sugestivní. Žije v jiném životě než ve svém vlastním, žije v našich představách, a neustále je zneklidňuje a oplodňuje. Charles Baudelaire | Detail citátu

Ženy jsou andělé, když se o ně ucházíme. Shakespeare William | Detail citátu

Která chválí cizí muže, snadno vstoupí v cizí lóže. Česká přísloví | Detail citátu

Ženy obvykle mnohem raději odhalují své tělo než svou duši. Lech Przeczek | Detail citátu

Existují základní tvary krásy: žena, kůň a loď. Čínské přísloví | Detail citátu

Žárlivost je hrozná vášeň, podobá se lásce. Je však jejích pravým opakem, nechce dobro milovaného, nýbrž jeho závislost a svoje vítězství nad ním. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

Já mám v hlavě mnoho myšlenek, ale marně hledaj mozek. Bílá Lucie | Detail citátu

Žena je zdařilá napodobenina anděla, jenže se Pánbůh přitom dopustil několika roztomilých chyb. Hauptmann Gerhard | Detail citátu

Uzavře-li muž se ženou přátelství, míní tím, že to dělá proto, že nemohl dosáhnout více. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

První žena je nenahraditelná. Tohle ovšem víme, až když máme na krku třetí. Oldřich Fišer | Detail citátu

Nejtěžší pro ženu je namluvit muži, že on bez ní nemůže žít. Charlie Chaplin | Detail citátu

Realisticky uvažující žena ví co může od života očekávat. 2 až 3 milence, kožich a 1 bambulu. Zloch Lubor | Detail citátu

Jediné, čemu nás naučí žena, je poznání, jak jsme hloupí. Emanuel Hruška | Detail citátu

Měla tak hluboký výstřih, že ho očima těžko přeskočil. Josef Poláček | Detail citátu

Dobrá žena muže inspiruje, vtipná zaujme, krásná ho okouzlí, ale soucitná ho dostane. Hugo Victor | Detail citátu

Snem ženy je mít malou nohu a žít na velké. Tuwim Julian | Detail citátu

Muž tvoří a vychovává svět. Muže však vychovává žena. Cervantes Miguel de Saavedra | Detail citátu

Pro zamilovaného je žena, kterou miluje, vždy nevypočitatelnou bytostí. Hugo von Hofmannsthal | Detail citátu

Muž vypravuje, co ví, žena to, čím by se zalíbila. Rousseau Jean Jacques | Detail citátu

Moje žena mne tak miluje, že mi někdy i rozumí. Pascal Blaise | Detail citátu

Jsem hodná, milá, spravedlivá, empatická a nejkrásnější...když jsem sama doma. Friedrichová Anna | Detail citátu

Žena není nikdy tak bystrá, jako když chce jiné ženě odlákat manžela. Oldřich Fišer | Detail citátu

Žena nás učí nenávidět takovou měrou, jakou zapomíná okouzlování. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Dokonalost ženy je na hony vzdálena její kráse. René Descartes | Detail citátu

Dostává-li žena husí kůži, je to ten nejsamozřejmější proces na světě. August Strindberg | Detail citátu

Žena buď miluje, nebo nenávidí, nic jiného. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Žena voní pěkně, když nevoní ničím. Titus Maccius Plautus | Detail citátu

Být ženou je něco tak zvláštního, tak smíšeného, tak složitého, že to žádný přívlastek nevyjádří, a mnoho přívlastků, které bychom chtěli vyslovit, by si odporovalo do té míry, že to může snést jenom žena. Simone de Beauvoirová | Detail citátu

Žena je oslnivý efekt přírody. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Není nebezpečných žen, jsou jen slabí muži. Maurois André | Detail citátu

Jakmile ti žena, která tě opouští, řekne: nebudeme se již milovat, ale zůstaneme přáteli, pak je to jenom jakási záminka s cílem, aby se vše zase vrátilo časem do původního stavu. Pitigrilli (Segre Dino) | Detail citátu

Žádná žena není tak atraktivní, aby ještě nezískala ve světě svící a ve večerní toaletě. William Somerset Maugham | Detail citátu

Žena v pláči - horší, než když bota tlačí. Německá přísloví | Detail citátu

Každá žena chce stihnout vše, co jí uteče. Josef Poláček | Detail citátu

Postoj církevních hodnostářů lze charakterizovat slovy: "Žena je nejlepším přítelem člověka". Sophia Lorenová | Detail citátu

Muži neumí ocenit vlastní ženy, to přenechávají jiným. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Když selžou kosmetické prostředky, začne žena přikrášlovat příběhy, ve kterých hrála nějakou roli. Ladislav Muška | Detail citátu

Ženy nikdy neunaví naříkat mužovou nestálostí v lásce, avšak jeho stálost, zdá se, pouze chladně přehlížejí. Thomas Hardy | Detail citátu

Jak je možné, že žena zpozoruje vlas na saku svého muže ze vzdálenosti pěti metrů, ale když sedí za volantem nezpozoruje strom? Jacques Tati | Detail citátu

Ani jediná rozumná žena navypráví druhé o chybách svého manžela. André Maurois | Detail citátu

Při výběru ženy je třeba použít stejné metody jako při výběru látky - nevybírat při umělém osvětlení. Fernandel | Detail citátu

Ženy žijí déle než muži, protože mají to privilegium, že se starají víc o jiné než o sebe. Starost o sebe zkracuje život. Dušan Radovič | Detail citátu

Žena - rafinovaná směs pyromana a hasiče. John James Osborne | Detail citátu

Ženy by měly být nemravné a neměly by být slyšet. Groucho Marx | Detail citátu

S cizími ženami nemáme spát. Správně! Ale ženy, s nimiž spíme, nejsou přece tak docela cizí. Gabriel Laub | Detail citátu

Nutno, aby žena volila. S mužem milovaným ženami není klidná. S mužem nemilovaným ženami není šťastná. Anatole France | Detail citátu

Nejhůř se přesvědčuje žena, která neví, co chce. Alexi Andrejev | Detail citátu

Ženy mají dvě zbraně - kosmetiku a slzy. Naštěstí pro muže mohou být jen zřídkakdy s úspěchem použity obě součastně. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Oblékni sloup a bude vypadat jako hezká žena. Italská přísloví | Detail citátu

Sto mužů může vytvořiti tábor, ale jenom jedna žena může vytvořit domov. Čínské přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.