Žena, která nemůže najít svůj mužský ideál, by se měla podívat do zrcadla, zdali stojí za to, aby se stala ideálem nějakého muže. Ladislav Muška | Detail citátu

Existují základní tvary krásy: žena, kůň a loď. Čínské přísloví | Detail citátu

Já mám v hlavě mnoho myšlenek, ale marně hledaj mozek. Bílá Lucie | Detail citátu

Největší pomstou pro toho, kdo vám odloudí ženu je - nechat mu ji. Guitry Sacha | Detail citátu

Žena oklamaná manželem je schopna nejhoršího. Například znovu se vdát. Ladislav Muška | Detail citátu

Ničeho se žena tak neobává, jako být ve správný večer nesprávně oblečena. Charles Aznavour | Detail citátu

Žena nemá možnost nikdy zmoudřet. Brání jí v tom její přirození, nemyslím to pod břichem, ale v hlavě. Theodore Dreiser | Detail citátu

Ženy nás milují pro naše nedostatky. Máme-li jich dost, pak nám odpustí všechno, dokonce i to, že máme rozum. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Dáma je žena, jejíž pouhá přítomnost působí, že se muži chovají jako gentlemani. Ebner-Eschenbachová Marie von | Detail citátu

Muži neumí ocenit vlastní ženy, to přenechávají jiným. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Vaše žena vypadá jako Eskymák po zimním spánku! Šimek Miroslav | Detail citátu

Ještě nikdy jsem k žádnému muži nepojala takovou nenávist, abych mu vrátila diamanty. Gaborová ZSA ZSA | Detail citátu

Každý genius je pro lidstvo ztracen, jestliže se narodí jako žena. Stendhal | Detail citátu

Žena nalézá jistě rozkoš v tom, trpí-li pro toho, koho miluje! Honoré de Balzac | Detail citátu

Čím je muž starší, tím mladší je jeho druhá žena. Lansky Paul | Detail citátu

Žena krásná a věrná je tak ojedinělá jako dokonalý překlad poesie. Překlad obyčejně není hezký, když je věrný, a není věrný, když je hezký. Maugham William Somerset | Detail citátu

Žena smlčí každé tajemství, o němž neví. Srbská přísloví | Detail citátu

Ženy by měly rozvíjet své schopnosti, jak to odpovídá jejich přirozené provaze a nepokoušet se napodobovat muže. Alexis Carrel | Detail citátu

Každá žena má v sobě kus tchyně. Jules Renard | Detail citátu

Ženská duše stále potřebuje milovat a být milována. Romain Rolland | Detail citátu

Ženy umějí zachovat jen jedno tajemství - svůj věk Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Být ženou je něco tak zvláštního, tak smíšeného, tak složitého, že to žádný přívlastek nevyjádří, a mnoho přívlastků, které bychom chtěli vyslovit, by si odporovalo do té míry, že to může snést jenom žena. Simone de Beauvoirová | Detail citátu

Jsem hodná, milá, spravedlivá, empatická a nejkrásnější...když jsem sama doma. Friedrichová Anna | Detail citátu

Charakter člověka se pozná podle toho, jaké vtipy ho zraní. Morgenstern Christian | Detail citátu

Ženy jsou andělé, když se o ně ucházíme. Shakespeare William | Detail citátu

Ženy představují vítězství hmoty nad duchem, muži představují vítězství ducha nad morálkou. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Žena odkládá svůj stud, když odložila košilku. Geoffrey Chaucer | Detail citátu

Leckterá žena má raději peníze než přátele a ještě raději milence než peníze. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Bůh stvořil muže, ale žena stvořila manžela. Helen Rowlandová | Detail citátu

Mluvíte-li se ženou, naslouchejte především tomu, co vám říká očima. Březina Otokar (Václav Jebavý) | Detail citátu

S cizími ženami se nemá spát. Správně! Ale ženy, s nimiž spíme, nejsou přeci tak docela cizí. Gabriel Laub | Detail citátu

Ženy jsou plemeno, které by se mělo studovat! Vohanka Libor | Detail citátu

Řeknete-li o ženě, že je slepice, tak jí lichotíte, že je snášenlivá. Josef Poláček | Detail citátu

Z pozemských statků nejlepší je dobrá žena, špatná žena je nejtrpčí úděl života. Simonides z Keosu | Detail citátu

Přestože jsem po třicet let zkoumal ženskou psychiku, nejsem s to odpovědět na velkou, dosud nezodpovězenou otázku: Co vlastně ženy chtějí? Freud Sigmund | Detail citátu

Žena, která vidí na muži krásnou látku, odmyslí si toho muže. Muž, který vidí krásnou látku na ženě, si odmyslí tu látku. Horníček Miroslav | Detail citátu

Pěkné lakýrky a oděv elegantního střihu působí na ženy víc, než sebelepší vědecká práce. Jaroslav Hašek | Detail citátu

Žena, která se odívá módněji než její kolegyně, vyvolává víc ženské závisti, než mužského obdivu. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Žena nás učí nenávidět takovou měrou, jakou zapomíná okouzlování. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Žena zajde občas do divadla kvůli šatům, muž kvůli vlastní hře. Theodor Fontane | Detail citátu

Manželstvím bývají nejvíce zklamány ty ženy, které se vdaly proto, aby nemusely pracovat. Dietrichová Marlén | Detail citátu

Žena je jako kniha, a ať dobrá či špatná, musí se nejdříve líbit svým titulním listem. Giacomo Casanova | Detail citátu

Žena je cílem činnosti mužů a pramenem jejich rozhodování a tím se jim zároveň jeví jako míra hodnot. Simone de Beauvoirová | Detail citátu

Žena je nižší tvor, příliš je poslušna svých orgánů. Pro mne je žena krásná, jen když se podobá muži. Honoré de Balzac | Detail citátu

Ženy mají dvě zbraně - kosmetiku a slzy. Naštěstí pro muže mohou být jen zřídkakdy s úspěchem použity obě součastně. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

V Apokalypse se mluví o koních, že mají sílu v tlamách a zadcích. Co je v Apokalypse řečeno o koních, možno ve skutečnosti říci též o ženách. Jonathan Swift | Detail citátu

S cizími ženami nemáme spát. Správně! Ale ženy, s nimiž spíme, nejsou přece tak docela cizí. Gabriel Laub | Detail citátu

Žena je ochotna milovat každého muže, který je ochoten denně ji říkat, že ji miluje. Carlo Goldoni | Detail citátu

To všeobecně platí pro ženy, že jdou tam, kam jde přízeň štěstěny. Geoffrey Chaucer | Detail citátu

Žena - toť sladké zlo. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Bez větru a bez žen by lodě a muži nemohli jíti kupředu - ale ani ztroskotat. Orientální přísloví | Detail citátu

Běhat za ženami ještě nikomu neuškodilo. Nebezpečné je jen chytit ji. Jerome David Salinger | Detail citátu

Žena se nemá muži vnucovat, nýbrž jen pozvolna nabízet. Jaroslav Durych | Detail citátu

Život ženy obíhá po kružnicích citu. Život muže stoupá po přímkách intelektu. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Komu připravily ráj ženy, ten nebude ušetřen pekelných muk. Orientální přísloví | Detail citátu

Nikdo se neraduje z pomsty víc jak žena. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Některé ženy se dovedou zamilovat do velikosti právě tak lehce, jako jiné do mladosti. Honoré de Balzac | Detail citátu

Toužím po muži laskavém a chápavém - je to snad příliš, chtít milionáře? Zsa Zsa Gaborová | Detail citátu

Dobrá žena muže inspiruje, vtipná zaujme, krásná ho okouzlí, ale soucitná ho dostane. Hugo Victor | Detail citátu

Žena, kterou milujeme, jen zřídkakdy uspokojí naše potřeby, a proto ji podvádíme se ženou, kterou nemilujeme. Marcel Proust | Detail citátu

Ženy nevědí, co chtějí a nedají pokoj, dokud to nedostanou. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Cizí žena krásnější. Francouzské přísloví | Detail citátu

Realisticky uvažující žena ví co může od života očekávat. 2 až 3 milence, kožich a 1 bambulu. Zloch Lubor | Detail citátu

Ideální žena zůstává svému muži věrná, ale jedná s ním tak něžně jako by ho podváděla. Guitry Sacha | Detail citátu

Když je krásná žena pitomá jako troky, mluvíme galantně o ženské logice. Jiří Žáček | Detail citátu

Každé zlo, jenom ne špatnou ženu! Babylónská přísloví | Detail citátu

Žena vyslovuje souhlas až na požádání, nikoliv jako samozřejmost. Johannes Eckhart | Detail citátu

Žena dá přednost muži bez peněz, před penězi bez muže. Řecká přísloví | Detail citátu

Žena zachází s muži jako šachista s figurkami. Sáhne na jednu, ale zrak jí upíná na druhou - možná že s ní udělá lepší tah. Pope Alexander | Detail citátu

Ženský jazyk může smlčet leda to, o čem neví. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Žena se stává nebezpečím pro muže jen ve dvou případech - když ji neuspokojí a když ji uspokojí. Gabriel Laub | Detail citátu

Stejně směšná by byla krásná žena, která by se měla za ošklivou, jako duchaplný člověk, kdyby se měl za hlupáka. Přílišná skromnost - vlastně chyba opravdu vzácná - je jakýmsi nevděkem vůči přírodě. Julien Offroy de la Mettrie | Detail citátu

Narodit se je dobrodružství nebezpečnější pro ženu než pro muže. O'Henry (Porter William Sydney) | Detail citátu

Žena je jako lyra. Tomu vyzná své tajuplné akordy, kdo na ní umí zahrát. Honoré de Balzac | Detail citátu

Když jsou svíce zhasnuty, všechny ženy jsou krásné. Plútarchos | Detail citátu

Žena, která chce odmítnout řekne jenom ne. Žena, která vysvětluje chce být přesvědčena. Musset Alfred Louis Charles de | Detail citátu

Ženy mají v sobě něco, co by se mělo objevit v politice. Citlivost ke konkrétní situaci, ke konkrétnímu člověku. Václav Havel | Detail citátu

Žena raději podlehne, než aby se vzdala. Richard Dehmel | Detail citátu

Nejkrásnější žena nestojí za to, co nás stála, i když nás nestála zhola nic. Honoré de Balzac | Detail citátu

Je jen jediný způsob, jak jednat se ženami. Bohužel, nikdo ho nezná. Chaplin Charles Spencer | Detail citátu

Ženy pokládají za nevinné všechno, čeho se dopouštějí. Joseph Joubert | Detail citátu

Žena, která hledá manžela, je nejbezohlednější ze všech šelem. George Bernard Shaw | Detail citátu

Ženy vzněcují v mužích touhu vytvořit veledíla, a překáží jim v jejich realizaci. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Žena je nad muže mnohem bystřejší k zlomyslnosti. Démokritos | Detail citátu

V den, kdy se žena vzdává tobě, dělá, jako by ti prokazovala kdoví jakou milost. Avšak vytkneš-li jí, že se vzdala jinému, odpoví ti, že onen dotyk je příhodou bez jakéhokoliv významu. Pitigrilli | Detail citátu

Ženy jsou čím dál dražší. Vydržovat si milenku nemůže muž, jehož žena není zaměstnaná. Dušan Radovič | Detail citátu

Tělo ženy se živí pohlazením jako včela nektarem květů. Anatole France | Detail citátu

Když ti svědomí neříká, co máš dělat ve věci práva nebo bezpráví, zeptej se své ženy. Georg Horace Lorimer | Detail citátu

Ženy jsou množina prvků, které se liší v nepodstatných znacích, a proto se nevyplatí detailně zkoumat více než jeden prvek množiny. Matematik x.y. | Detail citátu

Žena žije pocitem, že dostane-li se chvály jiné, je to na její újmu. Guy de Maupassant | Detail citátu

Žena je zdařilá napodobenina anděla, jenže se Pánbůh přitom dopustil několika roztomilých chyb. Hauptmann Gerhard | Detail citátu

Málokterá žena píše aforismy. Jak taky, prosím vás, říci jednu myšlenku nanejvýš dvěma větami. Jiří Novák | Detail citátu

Ženy nejsou stvořeny k tomu, aby snášely velké starosti, ale k tomu, aby je zmírňovaly. Oliver Goldsmith | Detail citátu

Mezi "ano" a "ne" ženy se nevejde ani špendlík. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Žena se zamiluje do muže spíše ze žárlivosti na jinou ženu než z obdivu k němu. Friedrich Dürrenmatt | Detail citátu

Která chválí cizí muže, snadno vstoupí v cizí lóže. Česká přísloví | Detail citátu

Žena je ochotna být tak dlouho milenkou, než narazí na muže, který ji nabídne manželství. Blondel Marc | Detail citátu

Žena je překážkou, není-li vzpruhou. Jevgenij Abramovič Baratynskij | Detail citátu

Krásná žena se ráda oddává bludu, že je bohyní. Nicolás Guillén | Detail citátu

Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce. Oscar Wilde | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.