Ženy umějí zachovat jen jedno tajemství - svůj věk Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Žena touží víc po závisti žen než po obdivu mužů. Hippolyte Adolphe Taine | Detail citátu

Je mnohem snadnější vládnout zemi než ženě. John Milton | Detail citátu

Ženy nevědí, co chtějí a nedají pokoj, dokud to nedostanou. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Žena je nejen věčnou, ale prvotní inspirací nejen v umění, ale ve všem konání. Miroslav Horníček | Detail citátu

Ani jediná rozumná žena navypráví druhé o chybách svého manžela. André Maurois | Detail citátu

Jsou lidé, kteří sice milují své bližní, ale tak primitivním způsobem, že jim působí jen bolesti. Achard Marcel | Detail citátu

Žádná žena není tak dokonalá, aby neměla ženských vlastností. Honoré de Balzac | Detail citátu

Dvě krásné ženy se nikdy nemohou stát přítelkyněmi. Orientální přísloví | Detail citátu

Dvě ženy pod jednou střechou - dva tygři v jedné kleci. Indické přísloví | Detail citátu

S ženami je to jako s husami. Všechno na nich můžeš užít - brků, chmýří i masa. Kam hmátneš, vše je hezké a dobré, jen zobák je k ničemu, u hus i u žen. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Nejdříve stvořil Bůh muže, pak ženu. Potom mu přišlo muže líto a dal mu tabák. Twain Mark | Detail citátu

Žena, která se zamiluje na první pohled, mnohdy ještě dlouho předstírá nevšímavost. Tibor Déry | Detail citátu

Když je třeba udělat v životě důležitý krok, ptá se muž, co má říci. Žena, co si vezme na sebe! Hubbard Elbert Green | Detail citátu

Křehkost žen je přízdoba a líčidlo jejich krásy. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Žádný muž nikdy přesně neví, proč ho žena miluje. Erskine John | Detail citátu

Žena bez minulosti je většinou bez budoucnosti. Sacha Guitry | Detail citátu

Jsou dva druhy žen. Oženit se s jedněmi je šílenství, oženit se s druhými je zločin. Slaughterová Louise McIntosh | Detail citátu

Žena bude flirtovat s kýmkoli na světě do té doby, dokud se budou ostatní dívat. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Krásné ženy člověk nikdy nepozná dobře, i kdyby je studoval celý život. Jsou tak či onak nebezpečné. Josef Škvorecký | Detail citátu

Přestože jsem po třicet let zkoumal ženskou psychiku, nejsem s to odpovědět na velkou, dosud nezodpovězenou otázku: Co vlastně ženy chtějí? Freud Sigmund | Detail citátu

Dvojí jed kazí duši. Víno a krásná žena. Perská přísloví | Detail citátu

V nouzi poznáš přítele - v blahobytu přítelkyni. Zima Václav | Detail citátu

Žena jako větev se ti přizpůsobí, ohýbáš-li ji pozvolna. Avšak zlomíš jí srdce, ztratíš-li trpělivost. Johannes Eckhart | Detail citátu

Nikdy nedůvěřujte ženě, která vám poví, kolik jí je opravdu let. Žena, která vám řekne toto, je schopna říci vám cokoli. Oscar Wilde | Detail citátu

Žena je ochotna vždy vyhovět muži, avšak jen zřídkakdy ho poslechnout. Johan Christian Günther | Detail citátu

Náboženství prokázalo velkou službu lásce tím, že ji vyhlásilo za hřích. France Anatole | Detail citátu

Žena, kterou milujeme, jen zřídkakdy uspokojí naše potřeby, a proto ji podvádíme se ženou, kterou nemilujeme. Marcel Proust | Detail citátu

Ožeň se v každém případě! Dostaneš-li dobrou ženu, budeš šťastný. Dostaneš-li zlou, budeš filozofem. Sokrates | Detail citátu

Žena se v každém případě podílí na manželových neúspěších. Milující je nese spolu s ním. Nemilující je zapříčiňuje. Ladislav Muška | Detail citátu

Žena bez studu - polévka bez soli. Indická přísloví | Detail citátu

Každá žena je hezká ve tmě, zdálky nebo pod deštníkem. Japonská přísloví | Detail citátu

Žena vám odpustí všechno, jen to ne, že jí nechcete. Alfred de Musset | Detail citátu

Ženské slzy jsou nejmocnější vodní energií na světě. Čapek Karel | Detail citátu

Ženám se líbí u mužů síla, aniž by ji napodobovaly, mužům u žen něžnost, aniž by ji opětovali. Jean Paul | Detail citátu

Některé ženy jsou všechny stejné. Suchý Ondřej | Detail citátu

Ženské duše, jež jsou schopny vložit nekonečnost do lásky, to jsou andělské výjimky. Vznešené velké vášně jsou řídké jako mistrovské dílo. Honoré de Balzac | Detail citátu

Jít s ženou nakupovat je jako jít s ďáblem do pekla. Nemáš jistotu kdy a jestli se vrátíš. N.N. | Detail citátu

Žena, která je jen trochu k světu a není zrovna hrbatá, může si vzít, koho chce. William Makepeace Thackeray | Detail citátu

Každá žena má v sobě kus tchyně. Jules Renard | Detail citátu

Žena je jako lyra. Tomu vyzná své tajuplné akordy, kdo na ní umí zahrát. Honoré de Balzac | Detail citátu

Ženy žádají od mužů to největší i nejmenší zároveň. Lásku. Ludwig Börne | Detail citátu

Žena nikdy nelituje svých omylů. Zato se za ně ráda mstí. Carlo Dossi | Detail citátu

Věřit ženě každé slovo vede k šílenství. Ale nevěřit ani slovo, ta nuda! Ladislav Muška | Detail citátu

Žena je oslnivý efekt přírody. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Komu připravily ráj ženy, ten nebude ušetřen pekelných muk. Orientální přísloví | Detail citátu

Žena ve společnosti anděl, na ulici mílius, doma ďábel. Francouzská přísloví | Detail citátu

Muž tvoří a vychovává svět. Muže však vychovává žena. Cervantes Miguel de Saavedra | Detail citátu

Dáma je žena, jejíž pouhá přítomnost působí, že se muži chovají jako gentlemani. Ebner-Eschenbachová Marie von | Detail citátu

Žena, která hledá manžela je nejnebezpečnější šelma. Shaw George Bernard | Detail citátu

Žena, která vidí na muži krásnou látku, odmyslí si toho muže. Muž, který vidí krásnou látku na ženě, si odmyslí tu látku. Horníček Miroslav | Detail citátu

Nedoufejte, že se budete snášet se ženou, s kterou jste se za svobodna hádal. Valéry Paul | Detail citátu

Dáma není jen titul, dáma je vlastnost. Štuchal Jiří | Detail citátu

Žena se nemá muži vnucovat, nýbrž jen pozvolna nabízet. Jaroslav Durych | Detail citátu

Žena se zdráhá podlehnout muži jen proto, aby zakryla, že se na to těší. Karl Ferdinand Gutzkow | Detail citátu

Běhat za ženami ještě nikomu neuškodilo. Nebezpečné je jen chytit ji. Jerome David Salinger | Detail citátu

Ženy jsou podivní tvorové, jimž láska propůjčuje prorocké nadání. Frank Harris | Detail citátu

Žena není žádný genius, je to dekorativní druh. Nemá nikdy co říci, ale říká to velice roztomile. Oscar Wilde | Detail citátu

Čím je žena krásnější, tím musí být upřimnější, neboť jen její upřímnost dovede napravit to, co způsobila její krása. Němcová Božena | Detail citátu

Být dlouho bez muže má pro ženu ten nepříznivý vliv, že ztrácí svůj názor na život. Roger-Comte de Bussy-Rabutin | Detail citátu

Cítit, milovat, trpět, obětovat se, bude vždycky obsahem života ženy. Balzac Honoré de | Detail citátu

Chraň se i ty být v ženině područí a nesvěřuj se jí ve slabé chvilce s tajemstvími: řekni jen něco a ostatek zataj! Homér | Detail citátu

Ústa krásné ženy jsou květinou, která láká mnoho motýlů. Řecká přísloví | Detail citátu

Co žena neudělá na zlost své sokyni. Vzpomínám si, že mi jedna žena věnovala svou lásku proto, že jsem miloval jinou. Michail Jurjevič Lermontov | Detail citátu

Inteligentní žena musí být také krásná - aby ji respektovali muži. Alexi Andrejev | Detail citátu

Některé ženy se zásadně nesnášejí, ale pomluvají-li nějakou třetí, hned mezi nimi vznikne jakási sympatie. Shaw George Bernard | Detail citátu

Ženy jsou k tomu, abychom je milovali a ne abychom je chápali. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Mám rád muže, kteří mají jistou budoucnost, a ženy, které mají jistou minulost. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Ženy jsou milenky mladých mužů, družky středního věku a ošetřovatelky starců. Francis Bacon | Detail citátu

Marnotratná žena dělá z domu děravý pytel. Orientální přísloví | Detail citátu

Pepánku, všechny ženský jsou potvory. Já jsem bestie ... Wurmová - Bajerová Ivana | Detail citátu

Ženy se nikdy nedají přesvědčit uvahou ani důkazem. Jen citem a silou. Alexandre Dumas mladší | Detail citátu

S cizími ženami se nemá spát. Správně! Ale ženy, s nimiž spíme, nejsou přeci tak docela cizí. Gabriel Laub | Detail citátu

Žena by se stala bezpředmětným tvorem, kdyby byla muži povolná hned při první příležitosti. Kamil Bednář | Detail citátu

Když se žena s mužem nevyspí, ani jedna poklička na hrnec jí nepasuje. Polská přísloví | Detail citátu

Není nebezpečných žen, jsou jen slabí muži. Maurois André | Detail citátu

Nevybírej ženu v tanci, ale v poli mezi žanci. Ukrajinské přísloví | Detail citátu

Krutá žena se pozná podle toho, jak zamáčkne nedopalek cigarety do popelníku. Ramón Gómez de la Serna | Detail citátu

Stará panna je žena, která se v mládí domnívala, že mužům stačí odhalit jen duši. Oldřich Fišer | Detail citátu

Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. Conrad Joseph | Detail citátu

Sto mužů může vytvořiti tábor, ale jenom jedna žena může vytvořit domov. Čínské přísloví | Detail citátu

Věřím ve velké rodiny - každá žena by měla mít aspoň tři manžely. Zsa Zsa Gaborová | Detail citátu

Žena jest hluboká voda, jejíchž vírů nikdo nezná. Egyptská přísloví | Detail citátu

Žena, která nemůže najít svůj mužský ideál, by se měla podívat do zrcadla, zdali stojí za to, aby se stala ideálem nějakého muže. Ladislav Muška | Detail citátu

Ženy by měly být nemravné a neměly by být slyšet. Groucho Marx | Detail citátu

Žádná žena se nepokládá za ošklivou. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Mladá žena starému - do nebe kočár. Polské přísloví | Detail citátu

Největším ze všech majetků je krása ženy. Friedrich Schiller | Detail citátu

Ženy jsou jako kouzelnické triky. Abychom je obdivovali, nesmíme jim rozumět. William Congreve | Detail citátu

Hovoří-li ženy o ženách, zdůrazňují u těch krásných především rozum a u těch rozumných jejich krásu, u páva hlas, u slavíka peří. Paul Jean | Detail citátu

Žena je bytostí, který vrhá největší stín nebo největší světlo do našich snů. Baudelaire Charles | Detail citátu

Žena touží být raději čas od času přemožena mužovou silou, než denně laskána jeho slabostí. Bidpaj | Detail citátu

Čtu ve svém muži jako v knize, ale jiné knihy mám také ráda. Německé přísloví | Detail citátu

Chraň se i ty být v ženině područí a nesvěřuj se jí ve slabé chvilce s tajemstvími - řekni jen něco a zbytek zataj! Homér | Detail citátu

My mužové potřebujeme ke svému blahu ženy. Ženy zase potřebují krásné šaty. Jerome Jerome Klapka | Detail citátu

Ach, bože, žena, jaký je to divný sklad, co při ní krásy a co velkých vad. Jan Neruda | Detail citátu

Paní ředitelka kočovné společnosti byla poněkud kredenciózní. Kohout Eduard | Detail citátu

Mě ženy nikdy nepůsobily drobné nepříjemnosti, mě vždy zničily úplně (z filmové komedie Vražedný týden). Pešek Ladislav | Detail citátu

Miluj ženu tak, jako bys ji nenáviděl a nenáviď tak, jako bys ji miloval. Sofoklés | Detail citátu

Kdo viděl rozbouřené moře a rozbouřenou ženu, vždycky spíše litoval manžela než námořníky. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.