Muž, který by mohl žíti vedle ženy tak volně, jak to předpokládá přátelství, a nevzplane nikdy touhou, odporuje vší přirozenosti. Maurois André | Detail citátu

Historie ženy je historií nejhorší tyranie, jakou poznal svět: tyranie slabého na silným. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Do žen a do melounů se nevidí. Italské přísloví | Detail citátu

Žena mluví raději o lidech, muž mluví raději o světě a člověčenství. Karel Čapek | Detail citátu

Žena ztichne na celé hodiny, když hovoříš o ní. Vittorio de Siza | Detail citátu

Tajemství ženy tkví v tom, že je současně tak slabá a tak silná, tajemství muže - že je zároveň tak silný i tak slabý. Gilbert Pierre Francois Cesbron | Detail citátu

Když je krásná žena pitomá jako troky, mluvíme galantně o ženské logice. Jiří Žáček | Detail citátu

Miluješ-li ženu, občas od ní odejdi. Malajská přísloví | Detail citátu

Příliš mnoho líčidel a příliš málo oblečení je u ženy vždy příznak zoufalství. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Žena věrná, milá, jest divná co vrána bílá. Česká přísloví | Detail citátu

Žena je nebezpečí pro každý ráj. Paul Claudel | Detail citátu

Když potkáš krásnou ženu, prohlédni si jejího muže. Francouzská přísloví | Detail citátu

Ženská intuice je tak pronikavá, že muže by podezírali z inteligence. Ladislav Muška | Detail citátu

Žena je stará tehdy, když již ona sama si nepřipadá mladá. Orientální přísloví | Detail citátu

Náboženství prokázalo velkou službu lásce tím, že ji vyhlásilo za hřích. France Anatole | Detail citátu

Žádná žena nemůže pochopit, jak to přijde, že se jiná žena líbí nějakému muži. Lin Yutang | Detail citátu

Neexistují ošklivé ženy, jsou je ženy, které nevědí, jak se udělat hezké. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Ženy bez mužů vadnou, muži bez žen hloupnou. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Správná žena má vypadat jako dívka, vystupovat jako dáma, uvažovat jako muž a dřít jako kůň. Simonová Carly | Detail citátu

Chraň se i ty být v ženině područí a nesvěřuj se jí ve slabé chvilce s tajemstvími: řekni jen něco a ostatek zataj! Homér | Detail citátu

Žena zajde občas do divadla kvůli šatům, muž kvůli vlastní hře. Theodor Fontane | Detail citátu

Domněnka ženy bývá přesnější, než jistota muže. Kipling Joseph Rudyard | Detail citátu

Když se žena musí svléknout, aby dokázala svůj sex-appeal, pak žádný nemá. Westová Mae | Detail citátu

V životě by měl člověk jednoho dne spatřit věci jakoby poprvé a vídat je tak stále. Les, řeku, prázdniny, kvetoucí třešně, déšť, hvězdnou oblohu, štěňata, všechno. Jakoby poprvé přistupoval k tomu všemu. I k vlastní ženě. Miroslav Horníček | Detail citátu

Žena je zdařilá napodobenina anděla, jenže se Pánbůh přitom dopustil několika roztomilých chyb. Hauptmann Gerhard | Detail citátu

Krásné ženy člověk nikdy nepozná dobře, i kdyby je studoval celý život. Jsou tak či onak nebezpečné. Josef Škvorecký | Detail citátu

Každou dívku potěší, když se jí muž začne dvořit. Otrávit ji může jedině tehdy, když neumí včas přestat. Arthur Charles Clarke | Detail citátu

Ženy jsou všeho schopné. Jsou schopné se dokonce zamilovat do svých mužů. Móric Jókai | Detail citátu

Ženy nenávidí revoluci a revolucionáře. Mají rády muže poddajné, kteří jsou vážení v bance a nechodí nikdy pozdě k obědu. Henry Louis Mencken | Detail citátu

Neústupná žena chce muže spíše dráždit, než odrazovat. Pierre-Jean de Béranger | Detail citátu

Ženy chtějí, abys měl rozum, jen proto, aby tě o něj mohli připravit. Žáček Jiří | Detail citátu

Ten, kdo může, ať se ženám radši vyhne. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Když selžou kosmetické prostředky, začne žena přikrášlovat příběhy, ve kterých hrála nějakou roli. Ladislav Muška | Detail citátu

Znám povahu žen - nechtějí co chceš, a co nechceš, vyžadují tím více. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Všechno, nač je lidstvo hrdé, je dílem matek. Maxim Gorkij | Detail citátu

Žena je přístupna ostýchavým mužům, nikoli však váhavým. Gustav Freytag | Detail citátu

Nedoufejte, že se budete snášet se ženou, s kterou jste se za svobodna hádal. Valéry Paul | Detail citátu

Žena je budoucnost muže. Sumerské přísloví | Detail citátu

Pravá žena opovrhuje mužovou slabostí, protože se cítí silnější než on. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann | Detail citátu

Když je třeba udělat v životě důležitý krok, ptá se muž, co má říci. Žena, co si vezme na sebe! Hubbard Elbert Green | Detail citátu

Žena klade v lásce odpor jen proto, že jí to jako v předehře dělá dobře. Roger-Comte de Bussy-Rabutin | Detail citátu

Ženy jsou jako španělské domy. Mají mnoho dveří a málo oken. Je snažší uniknout do jejich srdcí, než do nich nahlédnout. Immanuel Kant | Detail citátu

Získat ženu je rozhodně lehčí, než se jí zbavit. Honoré de Balzac | Detail citátu

Ženy vzněcují v mužích touhu vytvořit veledíla, a překáží jim v jejich realizaci. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Svou ženu bych si za manželku raději nevybral. Gaius Valerius Martialis | Detail citátu

Žena je docela obyčejný tvor, o němž jsi si udělal krásnou představu. Flaubert Gustav | Detail citátu

Když má líná žena mouku, tak nemá síto. A když má síto, tak nemá mouku. Italská přísloví | Detail citátu

Stejně směšná by byla krásná žena, která by se měla za ošklivou, jako duchaplný člověk, kdyby se měl za hlupáka. Přílišná skromnost - vlastně chyba opravdu vzácná - je jakýmsi nevděkem vůči přírodě. Julien Offroy de la Mettrie | Detail citátu

Žena je neštěstí. Ale nezbavuj, bože, žádný dům tohoto neštěstí. Perská přísloví | Detail citátu

Žádná žena není tak atraktivní, aby ještě nezískala ve světě svící a ve večerní toaletě. William Somerset Maugham | Detail citátu

Kdo se ženy ptá, je hlupák, neboť žena musí říci "Ne!" Kurt Götz | Detail citátu

Mladé ženy pletou mužům hlavu, staré jim pletou punčochy. Jílek Jan | Detail citátu

Žena se dívá do prázdna jen tehdy, nemá-li zrcadlo. Vlasta Burian | Detail citátu

Žena nespokojená se svým mužem si jej přetváří k obrazu svému. Potom začne být nespokojená se svým obrazem. Ladislav Muška | Detail citátu

Zprvu si ženy stěžují na dotěrné muže, později na nevšímavé. Milan Kenda | Detail citátu

Jako se žena stydí s tou věcí začínat první, stejně tak ráda strpí, začne-li jiný s ní sám. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Nejtěžší pro ženu je namluvit muži, že on bez ní nemůže žít. Charlie Chaplin | Detail citátu

Žena - zázrak boží. Zejména, má-li v těle ďábla. Alphonse Allais | Detail citátu

Čtyřicetiletá žena pro tebe udělá vše, dvacetiletá nic. Honoré de Balzac | Detail citátu

Největším ze všech majetků je krása ženy. Friedrich Schiller | Detail citátu

Bůh stvořil muže, ale žena stvořila manžela. Helen Rowlandová | Detail citátu

Kdo by důvěřoval ženě, ten se svěřil loupežníkům. Hésiodos | Detail citátu

Ženské se ucházejí, nabízejí a podbízejí. Přesný opak toho, po čem chlap prahne. Zdena Frýbová | Detail citátu

První žena je nenahraditelná. Tohle ovšem víme, až když máme na krku třetí. Oldřich Fišer | Detail citátu

Cos pro ženu udělal, na to může zapomenout, nikdy ti ale nezapomene to, cos pro ni neudělal. Maurois André | Detail citátu

Má-li žena krásný pár nožek, může si dovolit být analfabetkou. Pitigrilli | Detail citátu

Ženy jsou ješitné už od malička a sluší jim to. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Dobrá žena muže inspiruje, vtipná zaujme, krásná ho okouzlí, ale soucitná ho dostane. Hugo Victor | Detail citátu

Žena, která hledá manžela, je nejbezohlednější ze všech šelem. George Bernard Shaw | Detail citátu

Se ženami je to jako s gramatikou, je mnoho více výjimek, než pravidel. Immanuel Kant | Detail citátu

Zlé ženy a ďáblovy úskoky pocházejí ze stejné dílny. Orientální přísloví | Detail citátu

Svět dělá žena. Je v něm panovnicí - nic se v něm neděje než skrze ni a pro ni. Žena je tedy velkou vychovatelkou muže. Učí ho půvabným ctnostem, zdvořilosti, diskrétnosti a té hrdosti, která se bojí přijít nevhod. Učíme se u ní, že společnost je složitější a jemněji uspořádána, než soudí myšlenka, že citové sny a šero víry jsou nepřekonatelné, a že to není rozum, co vládne lidmi. Anatole France | Detail citátu

Důvody, proč se některé krásné ženy nemohou provdat, mohou být dva: Buď příliš často říkaly ne nebo příliš často ano. Shaw George Bernard | Detail citátu

S dívkou spoutanou konvencemi si moc neužijete. Těžko se rozvazuje. Ladislav Muška | Detail citátu

Žena postupuje s oblibou metodou dedukční - jde od známého k neznámému. Oscar Wilde | Detail citátu

Nepřítomnost žen z nás činí hrubce nebo světce. Gilbert Pierre Francois Cesbron | Detail citátu

Krásná žena se líbí oku, dobrá srdci. Divišová Martina | Detail citátu

Pěkné lakýrky a oděv elegantního střihu působí na ženy víc, než sebelepší vědecká práce. Jaroslav Hašek | Detail citátu

Ideální žena je taková, která nás nepodvádí, ale je tak nádherná, jako by to stále dělala. Charles Aznavour | Detail citátu

Jsou ženy, jejichž cti se smíš dotknout, ne však jejich ješitnosti. Jean Paul | Detail citátu

Chcete-li se dozvědět, co si žena skutečně myslí - což je mimochodem vždycky nebezpečné - dívejte se na ni, ale neposlouchejte ji! Oscar Wilde | Detail citátu

Žena se nemá muži vnucovat, nýbrž jen pozvolna nabízet. Jaroslav Durych | Detail citátu

Každá žena je hezká ve tmě, zdálky nebo pod deštníkem. Japonská přísloví | Detail citátu

Žádný muž nikdy přesně neví, proč ho žena miluje. Erskine John | Detail citátu

Takovéhle jsou všechny ženské. Spíš se usouží k smrti, než aby od nějakého mužského upustily. John Waugh | Detail citátu

O co lépe by mnohé ženy vypadaly, kdyby byly zdrženlivější při pokusech opravit přírodu. Ringgold Wilmer Lardner | Detail citátu

Žena v pláči - horší, než když bota tlačí. Německá přísloví | Detail citátu

Poprvé se žena vdává z lásky, podruhé z touhy po společnosti, potřetí z vypočítavosti a pak už jen ze zvyku. Helen Rowlandová | Detail citátu

Oproti jedné ženě, která nás inspiruje k něčemu dobrému, jsou jich stovky, ktere nám vnukají hlouposti. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Nejdříve stvořil Bůh muže, pak ženu. Potom mu přišlo muže líto a dal mu tabák. Twain Mark | Detail citátu

Komu připravily ráj ženy, ten nebude ušetřen pekelných muk. Orientální přísloví | Detail citátu

Charakter ženy se pozná podle toho, k čemu dá svolení. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Za vším hledej ženu. Francouzské přísloví | Detail citátu

Žena zřídka pochopí, že milovat ji věčně vůbec neznamená milovat ji celou tu dobu bez přestání. Achard Marcel | Detail citátu

Běhat za ženami ještě nikomu neuškodilo. Nebezpečné je jen chytit ji. Jerome David Salinger | Detail citátu

Žena byla druhým omylem božím. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Ženy jsou milenky mladých mužů, družky středního věku a ošetřovatelky starců. Francis Bacon | Detail citátu

Proč je nehezká, když je zamilovaná? To není spravedlivé. Jacques Prévert | Detail citátu

Jestliže si ženy stěžují, že přitahují pohledy mužů, proč se neoblékají tak, aby je odpuzovaly? Ladislav Muška | Detail citátu

Žena miluje muže málomluvné, protože se domnívá, že ji poslouchají. Guitry Sacha | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.