Ženy chtějí být považovány za nepřemožitelné, ale nechtějí, aby muži jednali tak, jako by tomu věřili. Lenclos Ninon de | Detail citátu

Víte kdy má ženská vyndat ruce ze dřezu? Když přivezou uhlí! Bílá Lucie | Detail citátu

Ústa krásné ženy jsou květinou, která láká mnoho motýlů. Řecká přísloví | Detail citátu

Ženy jsou k tomu, abychom je milovali a ne abychom je chápali. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Z lásky k ženě se zrodilo všechno nejkrásnější na světě. Maxim Gorkij | Detail citátu

Žena - to není milenka, ale přítelkyně a družka našeho života. Musíme proto však přivyknout představě, že ji budeme milovat i ve zralém věku a i tehdy, až docela zestárne. Vissarion Grigorjevič Bělinskij | Detail citátu

S dívkou spoutanou konvencemi si moc neužijete. Těžko se rozvazuje. Ladislav Muška | Detail citátu

Žena je docela obyčejný tvor, o němž jsi si udělal krásnou představu. Flaubert Gustav | Detail citátu

Čtu ve svém muži jako v knize, ale jiné knihy mám také ráda. Německé přísloví | Detail citátu

V mládí ženy milujeme, ve stáří jim rozumíme. Finská přísloví | Detail citátu

Takovéhle jsou všechny ženské. Spíš se usouží k smrti, než aby od nějakého mužského upustily. John Waugh | Detail citátu

Když si chceš uchovat krásné nohy, musíš dovolit, aby ti je masírovali mužské pohledy. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Žena by měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v posteli. A tragédie je, když se to přehází. Miloš Kopecký | Detail citátu

Ženy žijí déle než muži, protože mají to privilegium, že se starají víc o jiné než o sebe. Starost o sebe zkracuje život. Dušan Radovič | Detail citátu

Zvědavost je forma ženské odvahy. Victor Hugo | Detail citátu

Některé ženy se dovedou zamilovat do velikosti právě tak lehce, jako jiné do mladosti. Honoré de Balzac | Detail citátu

Krásná žena je jako krásná krajina, když se na ni někdo dlouho dívá, určitě se mu omrzí. Ihara Saikaku | Detail citátu

Ženské nemají smysl pro nesmysl. Werich Jan | Detail citátu

Nejlaskavější ze všech stvoření jsou ženy, a nejnepříjemnější taky. Machiavelli Niccolo | Detail citátu

Dvě ženy pod jednou střechou - dva tygři v jedné kleci. Indické přísloví | Detail citátu

Nebitá žena je jako nedopečené maso. Cikánská přísloví | Detail citátu

Lodi dostávají proto ženská jména, že to jejich plachtoví stojí víc, než celý ten ostatní krám. Lowellová Amy Lawrence | Detail citátu

Žena neodloží na zítřek to, co si může obléknout již dnes. A to, co si oblékne, stává se pro ni starým. Arabská přísloví | Detail citátu

Ženy se stanou zcela rovnoprávnými, až se smíří s tím, že budou mít pleš, a uznají, že je to nesmírně důstojné. Albert Camus | Detail citátu

Žena ztichne na celé hodiny, když hovoříš o ní. Vittorio de Siza | Detail citátu

Ženy nás už donutí, abychom byli šťastni. Žáček Jiří | Detail citátu

Žena je nejdokonalejší, když je neženštější. John Milton | Detail citátu

Žena nalézá jistě rozkoš v tom, trpí-li pro toho, koho miluje! Honoré de Balzac | Detail citátu

Žena touží být konkrétně milována, nikoliv abstraktně zbožňována. Maurice Blondel | Detail citátu

Žena může být vynikající partnerkou i obtížným břemenem. Ladislav Smoljak | Detail citátu

Ničeho se žena tak neobává, jako být ve správný večer nesprávně oblečena. Charles Aznavour | Detail citátu

Žena nemá jiný věk, než na kolik vypadá. Honoré de Balzac | Detail citátu

Já jsem zjistil, že jakmile si pustím nějakou ženskou k tělu, začne žárlit, podezírat, vnucovat se a šíleně otravovat. Zjistil jsem, že jakmile se já spustím s nějakou ženskou, je ze mne sobec a tyran. Ženské všechno obrátí vzhůru nohama. George Bernard Shaw | Detail citátu

Toužím po muži laskavém a chápavém - je to snad příliš, chtít milionáře? Zsa Zsa Gaborová | Detail citátu

Ženy bez mužů vadnou, muži bez žen hloupnou. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Ženy jsou podivní tvorové, jimž láska propůjčuje prorocké nadání. Frank Harris | Detail citátu

Co žena neudělá na zlost své sokyni. Vzpomínám si, že mi jedna žena věnovala svou lásku proto, že jsem miloval jinou. Michail Jurjevič Lermontov | Detail citátu

Kdo se ženy ptá, je hlupák, neboť žena musí říci "Ne!" Kurt Götz | Detail citátu

Každá žena se mýlí, dokud nezačne plakat. Pak má najednou vždy pravdu. Thomas Chandler Haliburton | Detail citátu

Svět redukovaný mužskou logikou potřebuje trochu ženské nevypočitatelnosti a tajemství. Ale také - svět decimovaný mužskou agresivitou potřebuje ženskou něhu. Co si však počít s chudinkami, které si nechaly vsugerovat, že něha je přežitek, že muž je vlastně soupeř nebo dokonce nepřítel, kterého je třeba deklasovat, a nejlépe mužskými metodami? Svět je sice zařízen spíš pro muže než pro ženy, ale sotva se zlepší tím, že místo mužů a žen budou jen muži různého pohlaví. Žáček Jiří | Detail citátu

Chceš-li hodnou ženu, buď správným mužem. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Žena opravdu někdy zvířecky trpí láskou, totiž snáší svoje neštěstí, jako zvíře snáší bolest, nesnaží se uzdravit, umí se jenom chvět a lízat si ránu. Jean Dutourd | Detail citátu

Kdyby žena byla něco dobrého, byl by i Bůh ženatý. Gruzínská přísloví | Detail citátu

Kdyby vaše žena měla nějakou cenu, vzala by si někoho jiného. Radovič Dušen | Detail citátu

Žena se zamiluje do muže spíše ze žárlivosti na jinou ženu než z obdivu k němu. Friedrich Dürrenmatt | Detail citátu

Žena byla druhým omylem božím. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Mám rád muže, kteří mají jistou budoucnost, a ženy, které mají jistou minulost. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Komu připravily ráj ženy, ten nebude ušetřen pekelných muk. Orientální přísloví | Detail citátu

Stará panna nemá o moc větší cenu než nedoručený dopis. Maďarská přísloví | Detail citátu

Manželstvím bývají nejvíce zklamány ty ženy, které se vdaly proto, aby nemusely pracovat. Dietrichová Marlén | Detail citátu

U žen můžete docílit všeho, dovedete-li dost obratně užívat dvou vášní, ovládajících duši ženy - pomstychtivosti a touhy po rozkoši. Armand-Jean du Plessis Richelieu | Detail citátu

Žádný muž nikdy přesně neví, proč ho žena miluje. Erskine John | Detail citátu

U žen ztrácejí jen bázlivci, milují statečné a silné a chtějí být dobyty útokem. Gautier Théophile | Detail citátu

Ženy jsou sfingy, ale nemlčící. Na každém kroku prozrazují svá tajemství. Jakub Deml | Detail citátu

Kde u žen končí ďábel a kde začíná anděl? Heinrich Heine | Detail citátu

Žena bude flirtovat s kýmkoli na světě do té doby, dokud se budou ostatní dívat. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Čím méně žena ví, co chce, tím rozhodnější je, aby to dostala. Kurt Götz | Detail citátu

Ženy nikdy neunaví naříkat mužovou nestálostí v lásce, avšak jeho stálost, zdá se, pouze chladně přehlížejí. Thomas Hardy | Detail citátu

Pro zamilovaného je žena, kterou miluje, vždy nevypočitatelnou bytostí. Hugo von Hofmannsthal | Detail citátu

Ženy, které moc mluví, se nedají poslouchat. Ani použít k něčemu jinému. Dušan Radovič | Detail citátu

Ženy zůstávají stále dětmi, které žijí z očekávání. Julius Zeyer | Detail citátu

Svět dělá žena. Je v něm panovnicí - nic se v něm neděje než skrze ni a pro ni. Žena je tedy velkou vychovatelkou muže. Učí ho půvabným ctnostem, zdvořilosti, diskrétnosti a té hrdosti, která se bojí přijít nevhod. Učíme se u ní, že společnost je složitější a jemněji uspořádána, než soudí myšlenka, že citové sny a šero víry jsou nepřekonatelné, a že to není rozum, co vládne lidmi. Anatole France | Detail citátu

Je mi líto každé mladé ženy, jejíž tělo není středem pozornosti a tudíž zahálí. Matthias Claudius | Detail citátu

Ženy svádějí k polibkům nejen ústy, ale celým tělem. Giovanni Battista Basile-Conte | Detail citátu

Ženy umějí zachovat jen jedno tajemství - svůj věk Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Toužím po muži laskavém a chápavém - je to snad příliš, chtít milionáře? Gaborová ZSA ZSA | Detail citátu

Žena je ochotna milovat každého muže, který je ochoten denně ji říkat, že ji miluje. Carlo Goldoni | Detail citátu

Je nad slunce jasnější, že bůh stvořil ženu, aby zkrotil muže. Shaw George Bernard | Detail citátu

Ženy žádají od mužů to největší i nejmenší zároveň. Lásku. Ludwig Börne | Detail citátu

Žena mě dohnala k pití a já v sobě nenašel ani dost slušnosti, abych jí poděkoval. William Claude Fields | Detail citátu

Když je krásná žena pitomá jako troky, mluvíme galantně o ženské logice. Jiří Žáček | Detail citátu

Každá žena má v sobě kus tchyně. Renan Joseph Ernest | Detail citátu

Chtěla bych být krásná jako ...náctiletá, charismatická jako ..cetiletá a moudrá jako ..sátiletá. Friedrichová Anna | Detail citátu

Ženy nechtějí rovnoprávnost s muži, ale s jinými ženami. Dušan Radovič | Detail citátu

Vše by mohlo být mnohem snesitelnější, kdyby všechny ženy byly provdané a všichni muži svobodní. Twain Mark | Detail citátu

S ženami je to jako s husami. Všechno na nich můžeš užít - brků, chmýří i masa. Kam hmátneš, vše je hezké a dobré, jen zobák je k ničemu, u hus i u žen. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Ženy, nevěřte mužským komplimentům! Nezapomínejte že muži mají špatný vkus. Alexi Andrejev | Detail citátu

Žena, která hledá manžela je nejnebezpečnější šelma. Shaw George Bernard | Detail citátu

Která žena, byť by byla sebenevinnější, si nepřeje budit závist? Honoré de Balzac | Detail citátu

Jako se žena stydí s tou věcí začínat první, stejně tak ráda strpí, začne-li jiný s ní sám. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Když je třeba udělat v životě důležitý krok, ptá se muž, co má říci. Žena, co si vezme na sebe! Hubbard Elbert Green | Detail citátu

Žena se má vdát spíše za toho, kdo miluje ji, než za toho, koho miluje ona. Arabská přísloví | Detail citátu

Ženy jsou všeho schopné. Jsou schopné se dokonce zamilovat do svých mužů. Móric Jókai | Detail citátu

Ženy jsou ješitné už od malička a sluší jim to. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Není nic tak podobného pudlovi jako jiný pudl. A totéž platí o ženách. Pablo Picasso | Detail citátu

Žena ze zajíce v lásce udělá do rána kance. František Ladislav Čelakovský | Detail citátu

Některé ženy se zásadně nesnášejí, ale pomluvají-li nějakou třetí, hned mezi nimi vznikne jakási sympatie. Shaw George Bernard | Detail citátu

Nejhůř se přesvědčuje žena, která neví, co chce. Alexi Andrejev | Detail citátu

Důvody, proč se některé krásné ženy nemohou provdat, mohou být dva: Buď příliš často říkaly ne nebo příliš často ano. Shaw George Bernard | Detail citátu

Když se žena vdá, vymění pozornost mnoha mužů za nepozornost jednoho. Králová Jaroslava | Detail citátu

Žena, která zhřeší a cítí, že nemohla jinak, a přitom je odhodlána za to trpět a ví, že na to doplatí, i když to vlastně není tak docela její vina - taková žena je podle mého názoru daleko morálnější než ostatní. John Erskine | Detail citátu

Všechno, nač je lidstvo hrdé, je dílem matek. Maxim Gorkij | Detail citátu

Některé ženy jsou všechny stejné. Suchý Ondřej | Detail citátu

Žena je osudově sugestivní. Žije v jiném životě než ve svém vlastním, žije v našich představách, a neustále je zneklidňuje a oplodňuje. Charles Baudelaire | Detail citátu

Kdyby byli muži více spokojeni sami se sebou, byli by méně nespokojeni se svými ženami. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Žena musí vypadat tak moudře, aby její hloupost byla milým překvapením. Karl Kraus | Detail citátu

Pepánku, všechny ženský jsou potvory. Já jsem bestie ... Wurmová - Bajerová Ivana | Detail citátu

Ženy jsou milenky mladých mužů, družky středního věku a ošetřovatelky starců. Francis Bacon | Detail citátu

Moje žena byla především nezralá. Když jsem třeba byl ve vaně a ona přišla domů, potápěla mi lodičky. Woody Allen | Detail citátu

Žena je nebezpečí pro každý ráj. Paul Claudel | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.