Vždyť ten lidský život je hra kostkami. Když nepadne ti, čeho bylo zapotřebí, tož naprav uměním, co padlo náhodou. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Sotva jedna čtvrtina lidí dokáže v životě alespoň polovinu toho, co by mohla vykonat. Fridrich II. Veliký | Detail citátu

Čím kdo zachází, tím také schází. České přísloví | Detail citátu

Člověk je to, v co věří. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Pokud získáte pojem o čase, začněte s ním počítat. Zig Ziglar | Detail citátu

Kdo se nebojí života, nebojí se ani smrti. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Manželství je životní role pro ty, co chtějí hrát divadlo. Odlas Jiří | Detail citátu

Kdo nežije pro někoho, ani pro sebe nežije. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Nejlepší učitel je život. Friedrichová Anna | Detail citátu

Žena nás zamíchává do života. Morgenstern Christian | Detail citátu

Neumíš-li správně žít, zkušeným ustup. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Ptáte se, dobří přátelé, komu se věřit má. Vězte - životu - ten učí líp než řečník, než kniha líp. Friedrich Schiller | Detail citátu

Život je plný osamělosti, utrpení a neštěstí - a uteče příliš rychle. Woody Allen | Detail citátu

Riskovat zdraví má cenu pouze pro takové hodnoty, bez kterých lze těžko žít. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Umění žít - to je žít s perspektivou. Gladkov Fjodor Vasiljevič | Detail citátu

Místo v životě končí místem na hřbitově. Odlas Jiří | Detail citátu

Když si tak přemýšlím o životě, tak občas nevím jestli už mi skončil nebo teprve začne. Friedrichová Anna | Detail citátu

Ve vzpomínkách si udělejte občas úklid. Vymeťte zbytečné, spalte chmurné, oprašte příjemné a vyleštěte radostné zážitky své minulosti. Anatole France | Detail citátu

Poněvadž nám není dopřáno žít, zanechejme něco po sobě jako svědectví, že jsme žili. Gaius Plinius Secundus Maior | Detail citátu

Životem vládne štěstěna, ne moudrost. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Není možné, aby člověk žil slastně, nežije-li rozumně, krásně, spravedlivě, a není možné, aby žil rozumně, krásně a spravedlivě, a nežil přitom šťastně. Aristoteles | Detail citátu

Žít znamená bojovat. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Život a smrt jsou jako řeka a moře. Chalíl Džibrán | Detail citátu

Kdo vládne okamžikem, vládne životem. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Všude tam, kde lze žít, lze žít dobře. Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Žít znamená ověřovat. Albert Camus | Detail citátu

Člověk se v životě dostane do takových situací, že aby nevypadal jako blázen, musí si jako blázen počínat. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

V životě je možné potkat se tisíckrát a nenajít. A potkat se jednou a najít se navždy. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Život nás dohání k mnoha dobrovolným činům. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Život bez zkoušek nestojí za žití. Sokrates | Detail citátu

Umírněnost je zdrojem, z něhož čerpáme zdraví a radosti života. Alain René le Sage | Detail citátu

Celý život je vlastně svazek spousty neslučitelných pravd. Jean Dutourd | Detail citátu

Život zabírá lidem příliš mnoho času. Lec Stanisław Jerzy | Detail citátu

You can never do a kindness too soon because you never know how soon it will be too late. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Život, který mi zbývá, chce být jen radostnou přípravou na smrt. Angelo Giuseppe Roncalli | Detail citátu

Život strávený děláním chyb je nejenom úctyhodnější, ale i užitečnější než život strávený zahálkou. George Bernard Shaw | Detail citátu

Blbci žijí veseleji, neboť vždy mají více důvodů k smíchu než lidé moudří a přemýšliví. Gustave Flaubert | Detail citátu

Věřím, že nic nepomine bez následků a že každý náš krok, i ten nejmenší, jest významný pro život přítomný i budoucí... Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Život se nedá slovy dostatečně vyložit, jen žít. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný. Aristotelés ze Stageiry | Detail citátu

Jsou lidé, kteří tráví život tím, že hledají v chování jiných důvody ke zlosti. Chamberlain Diane | Detail citátu

Nejdůležitější na životě není život, nýbrž přemýšlení o něm. Lewis Dowell | Detail citátu

Vytváříme nejen umělecká díla, ale každý z nás i svůj vlastní život - jako vlastní historický román. Längle Alfried | Detail citátu

Milujte život jako ženskou - nic lepšího k milování stejně nenajdete. Gabriel Laub | Detail citátu

Jen ty největší lodě doplují do přístavu, když je bouře rozhoupou na vlnách oceánu. Friedrichová Anna | Detail citátu

Smysl života spočívá ve vytvoření božího králoství na zemi, neboli v tom, že vyměníme sobecký, závistivý, násilnický a nerozumný život za život lásky, bratrsví, svobody a rozumu. Móhandás Karamčand Gándhí | Detail citátu

Je nutno jíst, abys žil, ne však žít, abys jedl. Jules Laforgue | Detail citátu

Životní statečností je vážit si života i těžkého. Josef Čapek | Detail citátu

Žijeme stále pro budoucnost - věčné ladění, a koncert nezačíná nikdy. Börne Ludwig | Detail citátu

Člověk žije opravdový život, je-li šťasten štěstím druhých. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Není hoden života, pro koho nemá život cenu. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Nejhezčí okamžiky života si člověk uvědomí až když na ně vzpomíná. Terrich Tomáš | Detail citátu

Holé šílenství je žít v nedostatku, abys zemřel jako boháč. Feliks Chwalibóg | Detail citátu

Žití je nejvzácnější věcí na zemi. Většina lidí jen existuje. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Životní úspěch nezávisí na podmínkách, které máme, ale na rozhodnutích. Hal Urban | Detail citátu

Život má tendenci se časem ucpat, zejména ten manželský. Albert Einstein | Detail citátu

Život není pes. Život je vůl a my ho musíme dojit. Gabriel Laub | Detail citátu

Lidé, žijte. Dokud nebude nařízeno, že se má dělat něco jiného. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Život nepodrobený zkoumání nemá cenu žít. Sokrates | Detail citátu

Život vždycky stál a stojí a bude stát za to, aby byl dožit. Ono se s ním popravdě ani nic víc dělat nedá. Jan Werich | Detail citátu

Dnešní lidé by chtěli žít zítřejší život za včerejší ceny. Williams Tennessee | Detail citátu

Měli bychom žíti tak, jako bychom byli všem lidem na očích. Měli bychom mysliti tak, jako by sebeskrytější koutky duše naší byly přístupny zraku kohokoli. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Bože, jak jednoduchý recept na šťastný život - to, co děláme, dělat z lásky k věci. Karel Čapek | Detail citátu

Život lze chápat jen zpětně, žít jej však musíme dopředu. Neznámý autor | Detail citátu

Moudří vynikají, protože vidí sami sebe jako součást celku. Září, protože nechtejí oslnit. Dosahují skvělých věcí, protože nevyhledávají uznání. Jejich moudrost je obsažena v tom, jací jsou, ne v jejich názorech. Odmítají se přít, proto se nikdo nepře s nimi. Lao-c´ | Detail citátu

Když si lidé naříkají na život, je to téměř vždy proto, že od něho žádali nemožné věci. Renan Joseph Ernest | Detail citátu

Život je možné prožívat jen směrem vpřed a chápat jen směrem vzad. Jack Welch | Detail citátu

Pokud si chceš prodloužit život, zkrať své schody. Walter Benjamin | Detail citátu

Životem vládne štěstěna, ne moudrost. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Život je krátký, samozřejmě - ale v poměru k čemu? André Maurois | Detail citátu

Každý chce žít dlouho, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift | Detail citátu

Nedostatek času neexistuje. Všichni máme dost času, abychom mohli udělat všechno, co opravdu udělat chceme. Alan Lakein | Detail citátu

Život je dlouhé zranění, které zřídka přestává bolet a nikdy se nezahojí. George Sandová | Detail citátu

Jestli chceš žít, nenechávej si svůj život pro sebe. Život musí dosahovat k jiným břehům a zavlažovat jiné země. Michel Quoist | Detail citátu

Správně předvídá, kdo dobře žije. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Život je krátký, umění dlouhé. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Hledat lidi, jež byste milovali, toť tajemství a úspěch celého života. Antonín Sova | Detail citátu

Snášet život zůstává přece první povinností všech žijících. Iluze ztrácejí jakoukoli hodnotu, jestliže nám v tom překáží. Sigmund Freud | Detail citátu

Rozumět životu můžeme pouze zpětně - dodatečně. Žít ho však musíme směrem dopředu. Milan Kenda | Detail citátu

Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili. Boccaccio Giovanni | Detail citátu

Jsme tu jen na omezenou dobu. Je na Vás jak ten čas prožijete. Ilgner Miroslav | Detail citátu

Život je jako pečeně, také ji musíte dobře nasolit, okořenit a k tomu skvěle upéct, aby vám chutnala. Šik Jakub | Detail citátu

Nesmíme klást život příliš vysoko, ale nesmíme ho zařadit mezi nepatrné záležitosti. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Svět je velké jeviště: Přijdeš, odehraješ a odejdeš. Claudius Claudianus | Detail citátu

Zapusťte kořeny svých ideálů tak, aby vám je život nemohl vzít. Schweitzer Albert | Detail citátu

Příroda kolem mne opsala kruh, který nemohu překročit, sedím v něm a učím se milovat život aspoň pro jiné, když ne pro sebe. Čapek Karel | Detail citátu

Každý člověk má jenom tolik minut, hodin a dní kolik jich využije. Zig Ziglar | Detail citátu

Život není nic lehkého. Miny jsou vždycky někde ukryté. Robert Fulghum | Detail citátu

Láska k životu, to je všechno hezké - ale napřed přijde život. John Erskine | Detail citátu

Nežijeme z věcí, ale z jejich smyslu. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Člověk musí mít něco, co by mohl zbožňovat, jinak je jeho život prázdný. Jaroslav Vrchlický | Detail citátu

Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život. Andersen Hans Christian | Detail citátu

Život jde kupředu - kdo mu nestačí, zůstává osamocen. Maxim Gorkij | Detail citátu

Život se podobá zápasu. Musíš pevně stát a bez zakolísání přijímat nečekané rány. Aurelius Marcus | Detail citátu

Můj život nekonečně překračuje hranice uvědomění, jehož kdy mohu o svém životě nabýt. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Vynakládáme přespříliš přípravné práce na život. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Život je nejhorší nemoc. Vyléčit ji může jedině smrt. Christian Dietrich Grabbe | Detail citátu

Dokud žijeme, učme se, jak žít. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Ničeho se v životě nemusíme bát - jen to pochopit! Marie Curie-Sklodowská | Detail citátu

Kdo touží po šťastném životě s krásnou ženou, touží vlastně kochat se chutí vína a přitom ho mít stále plná ústa. George Bernard Shaw | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.