Možná jsem nedošel tam, kam jsem původně chtěl, ale myslím, že jsem skončil tam kde jsem potřebovat. Adams Douglas Noël | Detail citátu

Život znamená snít. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

Ať žiješ sebedéle, prvních dvacet let je nejdelší polovina tvého života. Robert Southey | Detail citátu

Život znamená pracovat, ne mít. Horolezec šplhá na vrchol, aby ho dosáhl, ne aby se ho zmocnil. Tomáš Janovic | Detail citátu

Život je to, co z něj uděláme. Ilgner Miroslav | Detail citátu

Od pekla nebo nebe nás dělí jenom život a to je nejzranitelnější věc na světě. Pascal Blaise | Detail citátu

Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba. Ostrovskij Alexandr Nikolajevič | Detail citátu

Život kolem nás není možné vtěsnat jednom do ekonomických kategorií. Josef Lux | Detail citátu

Je třeba být zamilován v něco, co je ti nedostupné. Člověk roste tím, že usiluje vzhůru. Maxim Gorkij | Detail citátu

Milujte život jako ženskou - čím opravdověji ho budete milovat, tím víc budete trpět. Gabriel Laub | Detail citátu

Život patří živým, ten kdo žije, musí počítat se změnami. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Představme si množství lidí v řetězech a všechny odsouzené k smrti. Každého dne jsou někteří vražděni před očima ostatních ti, kteří zůstávají naživu vidí v osudu svých druhů svůj vlastní osud. S bolestí a bez naděje pohlížejí jeden na druhého a čekají, až i na ně dojde. Toto je obraz lidského údělu. Pascal Blaise | Detail citátu

Kdo dovede pracovat v reálném světě, ale žít ve světě ideálů, ten dosáhne nejvyšší mety. Ludwig Börne | Detail citátu

Dokázat žasnout je jedním z darů života. Žít je darem úžasu. Anne Wilson Schaef | Detail citátu

Život znamená žít takovým způsobem, aby se člověk nebál ani smrti, ani ničeho jiného. Terezie z Ávily | Detail citátu

Kdo se táže po smyslu života, klade otázku špatně. Otázky nám pokládá život a na nás je, abychom na ně odpovídali. Viktor Emil Frankl | Detail citátu

Je jen jedno nepochybné štěstí v životě - žít pro druhého. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

V životě lidském jsou chvíle, kdy i vůl pláče. Hašek Jaroslav | Detail citátu

Život je vinen tím, že příliš záhy odnímá všecky ideje a iluze. Karel Čapek | Detail citátu

Nežijeme proto, že jsme se narodili, ale proto, abychom vychutnali každičký moment svého bytí. N.N. | Detail citátu

Za zabíjení času by měl být stejný trest jako za každou jinou vraždu. Neznámý autor | Detail citátu

Každý den je začátkem života. Rilke Rainer Maria | Detail citátu

Život je umění kreslit bez možnosti gumovat. J.W. Gardner | Detail citátu

Život je cesta, ktorá nás skúsenosťami učí byť lepšími. Skalová Mária | Detail citátu

Pouze od života se lze naučit životu a žádná pedagogika toto učení nenahradí - jedině tím, že žije, učí se člověk žít. A každý, kdo se narodí, musí s tímto učením začínat od prvopočátku. Miguel de Unamuno y Jugo | Detail citátu

Většina lidí zabijí sebe, protože nemá odvahu zabít druhé. Unamuno Miguel de y Jugo | Detail citátu

Lidé si komplikují život každodenním pachtěním, ve snaze si život usnadnit (vytvořit si lepší životní podmínky). Novotný Jiří | Detail citátu

Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili nic. Giovanni Boccaccio | Detail citátu

Všechno je jinak ... Umírající rabi | Detail citátu

Nic v životě nemusí být jen a jen takhle a ne jinak. William Saroyan | Detail citátu

Život strávený děláním chyb je nejenom úctyhodnější, ale i užitečnější než život strávený zahálkou. George Bernard Shaw | Detail citátu

Velmi málo lidí, přesně řečeno, žije přítomností - připravují se na jiný život. Jonathan Swift | Detail citátu

Každý žil tolik, kolik miloval. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Vynaložil jsem všechno své úsilí na tvorbu svého života, v tom je mé povolání a mé dílo. Michel de Montaigne | Detail citátu

Já sám jsem ten jediný, kdo může změnit můj život. Nikdo jiný to za mě neudělá. Carol Burnett | Detail citátu

Nikdy předtím jsme neměli tak málo času na to, abychom stihli vše, co chceme, jako máme dnes. F. D. Roosewelt | Detail citátu

Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Jen rány dávají tvar věcem. I životu! Karel Schulz | Detail citátu

Dokud žijeme, žijme naplno.Dum vivimus, vivimus. Seneca Mladší | Detail citátu

Naše tělo je stroj k žití. Je k němu uzpůsobeno, je to jeho přirozenost. Nechte život, aby v něm žil. L.N. Tolstoj | Detail citátu

Život je neobratně sestavená hostina, při níž se netrpělivě čeká na předkrm, zatím co kolem přešla v tichu hlavní pečeně. Franz Kafka | Detail citátu

Žít na světě – jako mít růži: dlouze přivonět a předat následujícím. Kurdské přísloví | Detail citátu

Kdekoli začíná hledání pravdy, začíná život. Kdekoli přestává toto hledání, život přestává. John Ruskin | Detail citátu

Kdo ví proč je na světě, snese každý způsob života. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Poznat nesmírnou složitost skutečnosti, to je pro mne věc úcty k životu, která stupňuje v úžas. Čapek Karel | Detail citátu

Není krásnějších pohádek než ty, které píše život sám. Hans Christian Andersen | Detail citátu

Ať je život šťastný či nešťastný, plný úspěchů či neúspěchů, vždy je neobyčejně zajímavý. Shaw George Bernard | Detail citátu

Kdo nežije pro někoho, ani pro sebe nežije. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Život spočívá v úsilí co nejúčinněji neutralizovat následky hloupostí, kterých se člověk kdysi dopustil. Stanislaw Dygat | Detail citátu

Jsou to v podstatě vztahy mezi lidmi, které dodávají životu cenu. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Někdy je i žít statečným činem. N.N. | Detail citátu

Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to platí o všem v životě. Benjamin Franklin | Detail citátu

Člověk by nikdy neměl podvádět, když má karty na výhru. Oscar Wilde | Detail citátu

Příroda kolem mne opsala kruh, který nemohu překročit, sedím v něm a učím se milovat život aspoň pro jiné, když ne pro sebe. Čapek Karel | Detail citátu

Je třeba více životu dávat, než ho urychlovat. Móhandás Karamčand Gándhí | Detail citátu

Život je otevřený, protože nic není hotového. Je radostno, že můžeš vše v něm vytvořit sám. Bedřich Václavek | Detail citátu

Příliš často dovolujeme všedním věcem v životě přerůst lepší stránku naší povahy, a proto je třeba, abychom aspoň jednou denně četli pár veršů, zazpívali si nebo se podívali na obraz. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

To nejkrásnější v životě, je vždy zadarmo. Friedrichová Anna | Detail citátu

Poznej sám sebe, abys mohl poznat nové lidi... Asi J.A.Komenský | Detail citátu

Budeme se raději všemi dýchajícími póry držet co nejúporněji milené marnosti života. Nic nám ji, právě ji, nenahradí. Josef Čapek | Detail citátu

Žij tak, aby tví přátelé se začali nudit, až zemřeš. Julian Tuwim | Detail citátu

Život je boj o právo na lásku, jejímž plodem je spokojenost se sebou samým. Giordano Bruno | Detail citátu

Čím kdo zachází, tím také schází. České přísloví | Detail citátu

Kdo vládne okamžikem, vládne životem. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Jako vlna neexistuje sama o sobě, ale pokaždé je součástí pohybu oceánu, tak ani my nemůžeme procházet životem sami, ale vždycky máme účast na zkušenosti života, který působí všude. Schweitzer Albert | Detail citátu

Život nás dohání k mnoha dobrovolným činům. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba. Alexandr Nikolajevič Ostrovskij | Detail citátu

Živo dobře napsaný je skoro stejně vzácný jako život dobře prožitý. Oscar Wilde | Detail citátu

Život se skládá z mnoha malých mincí. Kdo je dovede zvednout, je bohatý. Jean Anouilh | Detail citátu

Neuróza je často signálem, že je třeba v životě něco změnit, že jsme vešli do slepé uličky a tím zabrzdili normální vývoj. Antoni Kepiński | Detail citátu

Pouze od života se lze naučit životu a žádná pedagogika toto učení nenahradí - jedině tím, že žiji, učí se člověk žít. A každý kdo se narodí, musí s tímto učením začínat od prvopočátku. Unamuno Miguel de y Jugo | Detail citátu

Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost. Victor Hugo | Detail citátu

Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě. Twain Mark | Detail citátu

Celý život je trestem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Měli bychom žíti tak, jako bychom byli všem lidem na očích. Měli bychom mysliti tak, jako by sebeskrytější koutky duše naší byly přístupny zraku kohokoli. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Život je jako film s titulky, než je stačíš přečíst uteče ti! Odlas Jiří | Detail citátu

Dnes je první den zbytku tvého života. Anne Wilson Schaef | Detail citátu

Někteří lidé si užívají života, ale většinou si život užívá lidí. Odlas Jiří | Detail citátu

Chceš-li žít, zvykni si na mizerné počasí a nespravedlnost lidí. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Nic nevědět, to je nejpříjemnější život. Latinská přísloví | Detail citátu

Láska a životy svých blízkých se nikdy nedají nahradit těmi které milujeme a pro které se bezhlavě obětujeme. Odlas Jiří | Detail citátu

Život je pomalým ztrácením toho, co milujeme. N.N. | Detail citátu

Člověk se v životě dostane do takových situací, že aby nevypadal jako blázen, musí si jako blázen počínat. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Na cestě nechť tě provází souputník, v životě soucit. Japonská přísloví | Detail citátu

Jsou dvě tragédie v životě. Jedna je, když nedostaneme, po čem srdce touží, a ta druhá, když to dostaneme. George Bernard Shaw | Detail citátu

Život nemůže být příjemný, není-li současně čestný. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Život je nemocnice, v níž každý pacient je posedlý touhou změnit postel. Baudelaire Charles | Detail citátu

Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život. Hans Christian Andersen | Detail citátu

Já pocítila v životě mnoho bolestí, trpkých klamů, byla jsem na kraji zoufalství - avšak navzdory tomu neztratila jsem důvěru a lásku k lidem! Němcová Božena | Detail citátu

Zapusťte kořeny svých ideálů tak, aby vám je život nemohl vzít. Schweitzer Albert | Detail citátu

Pravý život začíná teprve, když začíná být součástí jiného života. Achille Charles de Broglie | Detail citátu

Žádný člověk nepřichází na svět hotový. Ve svém životě (ať je jakýkoliv) se nepřetržitě dotváří vlastní osobnost. Bělinskij Vissarion Grigorjevič | Detail citátu

Nejprve se cítíte mladý, pak silný a nakonec starý. Delon Alain | Detail citátu

Život je dost dlouhý, když víš, jak ho prožít. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Je nutno jíst, abys žil, ne však žít, abys jedl. Jules Laforgue | Detail citátu

Život nás požírá, my život utrácíme - kdo z nás bude s tím druhým dříve hotov? Josef Čapek | Detail citátu

Pravda, svoboda a ctnost jsou jediné tři věci, pro které je třeba milovat život. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Chcete žít dobře? Kdo by nechtěl! Horatius | Detail citátu

Je lepší shořet, než vyhasnout. Kurt Cobain | Detail citátu

Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost. Hugo Victor | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.