Vynaložil obrovské množství práce na to, aby zakryl skutečnost, že vlastně vůbec nic nedělá.

Autor citátu: Lech Przeczek     Kategorie: práce

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie práce

Práce je to, co nikdo nechce dělat. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Práce vyžaduje čím dál větší vzdělání, vzdělání čím dál větší práci. Gabriel Laub | Detail citátu

Manažeři jsou zajímavý fenomén. Jsou dobře placení, mají obrovský vliv a značný nedostatek selského rozumu. Henry Mintzberg | Detail citátu

Obyvatelé velkoměst jsou lidé, kteří přišli z venkova do města tvrdě pracovat, aby si pak mohli dovolit přesídlit na venkov. Georges Mikes | Detail citátu

Je pravdou, že tvrdá práce nikdy nikoho nezabila, ale domnívám se, že to není třeba zkoušet. Ronald Reagan | Detail citátu

Nejlepší věc, kterou můžete udělat, když se Vám nedaří, je usmívat se. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Chcete na světě vyniknout? Musíte pracovat, zatímco ostatní se baví. Winston Churchill | Detail citátu

Jen ten v pravdě žije, kdo život zasvětí snaze a práci. Jakub Arbes | Detail citátu

Šťasten ten, kdo nalezl svou práci, ať si již nežádá více štěstí. Thomas Carlyle | Detail citátu

Práce je zábava. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Když je moc v rukou lidu, zastrašování a hrozby nefungují. A pokud ano, jste mrtvý člověk, protože jste si najal špatné lidi. Kjell A Nördström | Detail citátu

Jestliže chcete skutečnou rovnováhu práce a života, najděte si společnost, která vám vyjde vstříc, protože to považuje za součást své podnikání. Jack Welch | Detail citátu

Pracujeme-li naprosto cílevědomě osm hodin denně, můžeme to dotáhnout až na vedoucího a pracovat pak čtrnáct hodin denně. Robert Frost | Detail citátu

Práce je zábava. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Práce bývá často matkou radosti. Voltaire | Detail citátu

Minulá práce nám může pomoci, avšak musíme žít z práce přítomné. George Bernard Shaw | Detail citátu

Otec mě učil pracovat, neučil mě lásce k práci. Abraham Lincoln | Detail citátu

Kdo chce pěkně a klidně spát, musí na tom celý den pracovat. Dušan Radovič | Detail citátu

Najímáme chytré lidi, aby nám říkali, co máme dělat. Steve Jobs | Detail citátu

Dejte si co nejvíc práce, abyste doopravdy žili. Saroyan William | Detail citátu

Úspěch vedoucího je možné definovat jako maximální využití schopností jeho podřízených. John C. Maxwell | Detail citátu

Tomu, kdo se dívá, není žádná práce zatěžko. Česká přísloví | Detail citátu

Každá práce, vykonávaná čestně, je užitečná a zasluhuje proto uznání. Stendhal | Detail citátu

Práce oslabuje muže a posiluje ženy. Africká přísloví | Detail citátu

Na nic lidé nevynakládají tolik práce jako na to, aby donutili jiné pracovat za sebe. Gabriel Laub | Detail citátu

Dovolená má trvat tak dlouho, aby vedoucí viděl, jak mu chybíme, ne však zase tak dlouho, aby poznal, že se bez nás může obejít. N.N. | Detail citátu

Nic, co by stálo za to, jsem neudělal náhodou. Vždy za tím byla poctivá práce. Thomas Alva Edison | Detail citátu

Práce je krásná. Nesmí se však stát výhradním účelem života. Vladimír Vondráček | Detail citátu

Tak jako kůň je zrozen k běhu, vůl k orání, pes ke stopování zvěře, tak je člověk zrozen k dvojímu, jak praví Aristoteles: k myšlení a jednání. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Řemeslo prý má zlaté dno, což vysvětluje, proč někteří řemeslníci klesli tak hluboko. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Nechtěl pochopit, že za minimální mzdu nemůže od svých zaměstnanců požadovat maximální výkony. Lech Przeczek | Detail citátu

Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going. Jim Ryun | Detail citátu

Důvod, proč starosti zabíjejí víc lidí než práce, spočívá v tom, že lidé se více starají než pracují. Robert Frost | Detail citátu

Většina společností je řízena autopilotem. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Bez práce není legrace. Lech Przeczek | Detail citátu

Dejte lidem práci, která je pro ně výzvou. Jak přijdete na to, která to je? Docela jednoduše. Zeptejte se jich. Joseph O'Connor | Detail citátu

Nejdůležitější věcí v životě je volba povolání. Pascal Blaise | Detail citátu

Dělba práce s sebou nemusí nutně vést i dělbu následků. Ivan Fontana | Detail citátu

Mnozí lidé nezastávají žádné stanovisko proto, aby mohli zastávat svou práci. P. Quaronni | Detail citátu

Energie je to, co vše uvádí do pohybu. Aristoteles | Detail citátu

Hrajeme hazardní hry, protože se nám život zdá být příliš předvídatelný a bezpečný. Dan Savage | Detail citátu

Tím větší budou tvé zásluhy, čím více lásky a nadšení vkládáš do každé práce. Otto František Babler | Detail citátu

Většina lidí neopouští společnosti, ale manažery. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Práce oslabuje muže a posiluje ženy. Africké přísloví | Detail citátu

Já jsem dáma, ty jsi dáma, a kdo bude svině pást? Portugalská přísloví | Detail citátu

Práce je jedním z nejlepších vychovatelů charakteru. Samuel Smiles | Detail citátu

Osudnou chybou vedení není skutečnost, že je příliš vzdálen od lidu, který řídí, nýbrž že se od něho nevzdálil dostatečně daleko. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Vynaložil obrovské množství práce na to, aby zakryl skutečnost, že vlastně vůbec nic nedělá. Lech Przeczek | Detail citátu

Práce je nejlepší prostředek k tomu, abychom milovali život. Renan Joseph Ernest | Detail citátu

Práce je neustálé omlazování. Auguste Rodin | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.