Čím větší muž, tím hlubší jeho láska.

Autor citátu: Leonardo Da Vinci     Kategorie: muži

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie muži

Řeč je obrazem duše. Jaký muž, taková řeč. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Muž má buď zájem o všechny ženy, nebo o žádnou. Všechno ostatní je pokrytectví. Gabriel Laub | Detail citátu

Dnešní chlapy, válejí se rádi na kanapi. Milé dámy, bohužel ne s námi. Jiří Žáček | Detail citátu

Pustili se do něčeho, do čeho se pouštějí mužové na celém světě, jakmile si připadají zbyteční. Začali vyvíjet horečnou činnost, která nebyla zaměřena na nic určitého. Bruno Traven | Detail citátu

Mám rád muže s budoucností a ženy s minulostí. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Dokud jsou mladí, chtějí z nás mít hračky, když zestárnou, máme být jejich služkami. Karolína Světlá | Detail citátu

Muži nejdříve ženě slibují, že jí z očí vyčtou každé přání, ale pak se ukáže, že jsou analfabeti. Weiserová Grethe | Detail citátu

Každý normální muž musí být čas od času v pokušení plivnout si do dlaní, vyvěsit černý prapor a dát se do podřezávání krků. Henry Louis Mencken | Detail citátu

Zlato se zkouší ohněm, žena zlatem, muž ženou. Pythagoras ze Samu | Detail citátu

Jenom zbabělci milují několik žen. Stateční muži se nebojí rizika milovat jen jednu jedinou. Je strašné, když máte něco důležitého na srdci, a nemáte to komu povědět. A ještě strašnější je, když máte komu, a nemáte co. A je sobota, volný den a prší. Dušan Radovič | Detail citátu

Je nemožné najít muže, který by mi byl lhostejný. Lorenová Sophie | Detail citátu

Není blbce, aby nesnil, že je velikým mužem. A není osla, aby zhlížeje se v potoce, kolem něhož kráčí, nehleděl na sebe s potěšením a neshledal, že se podobá koni. Gustave Flaubert | Detail citátu

Opravdový muž se pozná, dokonce i když je nahý. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Muž se vyhne tomu, aby miloval každou ženu na potkání, nevyhne se však tomu, aby na každé něco obdivoval. Matthias Claudius | Detail citátu

Muž může být šťasten s jakoukoli ženou, pokud ji nemiluje. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Jsem ráda, že nejsem muž, protože bych se musela oženit. Staelová Anne Louise Germaine de | Detail citátu

Pohodlí dělá z lidí děti, těžkosti z nich formují muže. Samuel Smiles | Detail citátu

Jinoch se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil. Platón | Detail citátu

Nic nesnižuje mužovo sebevědomí tolik, jako nejistota co do počtu vlastních dětí. Jan Werich | Detail citátu

Laskavost je znakem muže velkého, nezdvořilost malého. Henry Fielding | Detail citátu

Být ovládán ženou je nejlepším násilým na muži. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Jsou tři druhy mužů, kteří nerozumějí ženám: mládenečkové, zralí mužové a starci. Tristan Bernard | Detail citátu

Muži všech věků žvaní nesmysly, přiodívajíce nesmyslné formule pláštíkem moudrosti. George Bernard Shaw | Detail citátu

Po dvou věcech touží pravý muž - po nebezpečí a hře. Proto hledá ženu - nejnebezpečnější to hračku. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Čím větší muž, tím hlubší jeho láska. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Většina mužů si přeje módní ženu, jako vlastní hezkého koně. Stendhal | Detail citátu

Hodní a věrný mužové si myslí, že je to vše, co se po nich chce. Nemají zpravidla žádný jiný nápad a iniciativu. Podřimují na vavřínech své nevinnosti. Dušan Radovič | Detail citátu

Mužský jsou jako vrata. Občas se namažou, občas si vrznou. N.N. | Detail citátu

Jsou muži, jimž je možno nasadit parohy s každou ženou. Kraus Karl | Detail citátu

Když se muž pořeže při holení, takřka vždy použije mateřštinu. Alberto Moravia | Detail citátu

Silní muži musí silně páchnout. Georg Heym | Detail citátu

Muži, na rozdíl od žen, mohou myslet na dvě věci zároveň. Clarke Arthur Charles | Detail citátu

Mladý muž to v životě daleko nedotáhne, jestliže nedostal pár do nosu. Winston Churchill | Detail citátu

Pro muže existují jen dvě lichotky, které jim mohou ženy vyslovit. "Umíš dobře vařit." a "Jsi dobrý v posteli." V prvním i druhém případě jde o nejdůležitější pudy. John Steinbeck | Detail citátu

Hlouposti, kterých muž ve svém životě nejvíce lituje, jsou ty, jichž se nedopustil, když měl příležitost. Helen Rowlandová | Detail citátu

Muži tvrdí, že všechny ženy jsou stejné. Ale musí se o tom stále přesvědčovat. N.N. | Detail citátu

Adam musí mít Evu, které by ukázal, co udělal. Německé přísloví | Detail citátu

S mužovou láskou a obdivem je to stejné jako s ostatními jeho schopnostmi. Než zjistí, co jich je doopravdy hodno, musí je mnohokráte promarnit. George Bernard Shaw | Detail citátu

Muži nejvíce lichotí, když si o něm myslíte, že je hoden lichotek. George Bernard Shaw | Detail citátu

Veškeré neštěstí mužů spočívá v tom, že nevydrží zůstat v tichu své pracovny. Pascal Blaise | Detail citátu

Není nic důležitějšího pro muže, má-li se z něho stát pravý muž, než přítomnost skutečné ženy - manželky, milenky, přítelkyně. André Maurois | Detail citátu

U muže a medvěda platí stejné pravidlo. Čím ošklivější, tím hezčí. Španělská přísloví | Detail citátu

Kdyby byli muži více spokojeni sami se sebou, byli by méně nespokojeni se svými ženami. Voltaire | Detail citátu

Mužové, zvláště když se znají, se většinou cítí nepohodlně, když si nemají co povídat. Proto je polovina všeho, co muži spolu mluví, nesmysl v podstatě ještě zbytečnější, než plácání starých bab u necek. Bruno Traven | Detail citátu

Chcete-li být šťastny s mužem, musíte mít pro něho spoustu pochopení a trošku lásky, chcete-li být šťastni s ženou, musíte ji zahrnout spoustou lásky a vůbec se nesnažit o pochopení. Maurois André | Detail citátu

Žádná žena není tak špatná, aby nemohla být mužovou lepší polovičkou. Farkas Karoly | Detail citátu

Nejpozději o své šedesátce musí se muž rozhodnout, chce-li si prodloužit mládí, nebo život. Alfred Charles Kinsey | Detail citátu

Muž bez ženy - kůň bez vody. Vietnamská přísloví | Detail citátu

Největší předností některých mužů je jejich žena. Sandová George | Detail citátu

Muž může být šťasten s kteroukoli ženou, pokud ji nemiluje. Oscar Wilde | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.