O tom, kdo rychle odsuzuje, skoro by se mohlo říci, že rád odsuzuje, a kdo příliš trestá, že trestá nespravedlivě.

Autor citátu: Lucius Annaeus Seneca     Kategorie: lidé

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie lidé

Nejlépe poznáš člověka, když ho pokáráš. Protože však druhý způsob je schůdnější, aspoň trochu ho poznáš, když ho pochválíš. Jean Paul | Detail citátu

Osobnost je charakterizována nejen tím, co dělá, ale i tím, jak to dělá. Friedrich Engels | Detail citátu

Na světě jsou dvojí dobří lidé - mrtví a ti, kteří se doposud nenarodili. Julius Zeyer | Detail citátu

Člověk může všechno, jenom sám před sebou neunikne. Franz Kafka | Detail citátu

Člověk raději poznává vesmír než sebe sama. Ernest Hemingway | Detail citátu

Pořádní lidé říkáme obvykle těm, kteří jednají jako ostatní. Anatole France | Detail citátu

Každý vytýká druhým, co zasluhuje vytknout sám. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Lidé nemají smysl pro proporce. Dar ve výši sto tisíc dolarů, jeli věnován z příjmů třiceti miliónů dolarů, není nic, nad čím by bylo propukovat v hysterický obdiv a pochlebování. Mark Twain | Detail citátu

Kdo nemá charakter, není člověk, ale věc. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Někteří lidé si myslí, že mají dobré srdce, a zatím mají jen slabé nervy. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Jsou lidé, kteří předpokládají, že vše, co se dělá s vážnou tváří, je rozumné. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Co člověk vymyslel, dělá s láskou, co se naučil, dělá s jistotou. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Člověk, který k osobnosti neprišel, je dítě. Ľudovít Velislav Štúr | Detail citátu

Lidé jsou jako malé děti. Nesnesou, když se jim něco cpe násilím, i kdyby to byla čokoláda. Gabriel Laub | Detail citátu

Schopnost komunikace začíná pozorností k lidem. Začíná tou neustávající lačnou pozorností, při níž člověk zapomíná na sebe. Vladimír Lvovič Levi | Detail citátu

Také naši předkové věřili, že lidé budou v budoucnosti lepší - tím mínili nás! Gabriel Laub | Detail citátu

Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy. Mark Twain | Detail citátu

Člověk je tu proto, aby si něco předsevzal a aby to vykonal. Pouhá existence je moře bez vody, kniha bez obsahu, život bez života. Miroslav Tyrš | Detail citátu

Člověk rozprostře svou duši jako pěkný ubrus na jídelním stole, zbývá jen, aby osud začal tabuli plnit vínem a pokrmy. Člověk je připraven pochutnat si co nejlépe. Jean Dutourd | Detail citátu

Jsou lidé, kteří se vždycky cítí napadeni, když někdo vysloví nějaký názor. Christian Morgenstern | Detail citátu

Člověk je to, co je mu podobné. Obvykle nenávidí, a vlastní vady viditelné zvenčí ho pobuřují. Marcel Proust | Detail citátu

Škodou mnozí lidé zmoudřeli. Latinská přísloví | Detail citátu

Samolibost není v podstatě než omezenost - i když jí propadne člověk třeba geniální. Josef Čapek | Detail citátu

Není ukrutnějšího zvířete nad člověka bez soucitu. August Kotzebue | Detail citátu

Někteří neschopní lidé to dotáhli daleko. Kdo je neschopný, dokáže dělat všechno, schopný jenom to, co dovede. Dušan Radovič | Detail citátu

Sebepoznání je prvním krokem k přetvářce. Oldřich Fišer | Detail citátu

Popírat, věřit a pochybovat znamená pro člověka to, co pro koně běh. Blaise Pascal | Detail citátu

Lidský život se prodlužuje. Budeme se tedy déle těšit na to, že jednou něco uděláme. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk je jako měsíc - má svou temnou stranu, kterou nikomu neukáže. Mark Twain | Detail citátu

Člověk existuje ve tvaru stálé a nevyhnutelné nevyrovnanosti. Erich Fromm | Detail citátu

Čím více sám sebe miluješ, tím více jsi sám sobě nepřítelem. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Velikost člověka tkví v tom, že dokáže přejít křivdu. Šalamoun | Detail citátu

Nechci aby lidé byli velmi příjemní, protože se tak nemusím obtěžovat s tím, abych je měla hodně ráda. Jane Austenová | Detail citátu

Člověk nestojí nad ostatními živočichy proto, že je může bezcitně trápit, nýbrž proto, že je lituje. Buddhistická přísloví | Detail citátu

Lidé nedělají to, co chtějí. Naštěstí! Jules Renard | Detail citátu

Všechno chce k svému, jak člověk, tak to nerozumné zvíře, i to kvítí. Nemá-li, co by rádo, umře, uvadne. Božena Němcová | Detail citátu

Nadšenci bez schopností jsou nebezpeční lidé. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Hluboká řeka se nezkalí, když byl do ní hozen kámen, stejně tak člověk. Zlobí-li se pro urážky, není řekou, nýbrž kalužinou. Avicenna | Detail citátu

Láskyplný člověk raději sám prožívá bolest, než by ji jiným působil. Robert Burns | Detail citátu

Každý člověk je zrozen pro druhého. Africká přísloví | Detail citátu

Člověk nikdy nemůže být vším a ještě méně ničím. José Saramago | Detail citátu

Někteří lidé považují nadutost za velikost, nelidskost za pevnost a posměvačství za duchaplnost. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Člověk nabývá vědomí své vlastní jsoucnosti tím, že uznává jsoucnost mimo sebe za sobě rovnou, za zákonitou. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Jen lidé povrchní nesoudí podle zevnějšku. Oscar Wilde | Detail citátu

Člověka soudíme ne podle toho, co o sobě říká, nebo co si o sobě myslí, ale podle toho, co dělá. Vladimír Iljič Lenin | Detail citátu

Chcete-li poznat člověka v jeho pravé podobě, musíte ho přistihnout ve chvíli, kdy si je jistý, že ho nepozorujete. Oldřich Fišer | Detail citátu

Ďábel je optimista, jestli si myslí, že může lidi udělat horší. Karl Kraus | Detail citátu

V nebi nejsou žádní zajímaví lidé. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Velký člověk je povznesen nad urážku, nespravedlnost, bolest i posměch, a byl by vlastně nezranitelný, kdyby netrpěl soucitem. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Ušlechtilý člověk se snaží za každou svou svobodu zaplatit nějakou novou povinností, novým úkolem. Karol Irzykowski | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.