I kdybys zlostí pukl, přesto budou lidé stále jednat stejně.

Autor citátu: Marcus Aurelius Antonius     Kategorie: lidé

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie lidé

Člověk nesmí naříkat na svou dobu, z toho nic nevzejde. Doba je zlá, nuže tu jsi, abys ji udělal lepší. Thomas Carlyle | Detail citátu

Podlí lidé jsou vždy praktičtější než ti čestní, protože jim jsou lhostejné prostředky k dosažení jejich cílů. Franz Grillparzer | Detail citátu

Ach, proč je člověk člověku vlkem, a ne Karkulkou? Jiří Suchý | Detail citátu

Každý člověk je zrozen pro druhého. Africká přísloví | Detail citátu

Přímý člověk je jako přímý bambus - také se s ním zřídkakdy setkáme. Japonská přísloví | Detail citátu

Lidé, kteří příliš žijí, netvoří. Thomas Mann | Detail citátu

Zrcadlo nemůže odrážet bohy, když se do něho dívají opice. Ernest Hemingway | Detail citátu

Lidé se tlačí k světlu ne proto, aby lépe viděli, ale aby mohli více zářit. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Člověk musí být zamilován do zdaru, ne do ztroskotání. Ernest Bloch | Detail citátu

Počet souzených běd si člověk rozmnožil sám. Sextus Propertius | Detail citátu

Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni. Václav Havel | Detail citátu

Ke cti ctnosti je třeba přiznat, že se lidé tím, že spáchají zločin, dostanou často do velikého neštěstí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Jsou lidé, od nichž se, ať si dáváš pozor jak chceš, zamažeš. Josef Čapek | Detail citátu

Byl to dobrý člověk, ale věšejí i lepší. Polská přísloví | Detail citátu

Lidé se bojí smrti tak, jako se děti bojí jít do tmy. A právě jako přirozený strach dětí vzrostl všelijakými pověstmi, tak vzrost i ten druhý. Francis Bacon | Detail citátu

Dobrý člověk dodržuje sliby. Lao-C' | Detail citátu

Kde člověka neznají, berou ho podle toho, jak vypadá. Francouzská přísloví | Detail citátu

Nejčastěji se stává, že člověk přisuzuje druhým jen takové city, jakých je sám schopen. André Gide | Detail citátu

Člověk si opravdu uvědomí marnost a nicotnost věcí, až když je má. Jean Dutourd | Detail citátu

Kdo nemá charakter, není člověk, ale věc. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Dospělý je člověk, který už ví, že proti blbům nic nezmůže. Gabriel Laub | Detail citátu

Nevadí mi názor jiných lidí, ale to, že mi ho chtějí vnutit. Samuel Johnson | Detail citátu

Největší a nejdůležitější část výchovy každého člověka je ta, kterou si dal sám. Edward Gibbon | Detail citátu

Člověk se odnaučil čekat. To je základní zlo naší doby. William Somerset Maugham | Detail citátu

Člověk se vůbec nestane krutý, protože je katem, ale stane se katem, protože je krutý. Denis Diderot | Detail citátu

Lidé jsou jako malé děti. Nejvznešeněji se tváří, když mají plné kalhoty. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Člověk se učí jen na vlastní útraty. Arabská přísloví | Detail citátu

Lidé, milujme, co milujeme, se opírá o základní pravdu. Ta základní pravda zní: "Jsme lidé a milujeme." Vincent van Gogh | Detail citátu

Pomoz kamarádovi v neštěstí. Nechtěj být lepší na úkor druhého. Nekecej a makej. Na dobrého člověka vzpomínej v dobrém. Není to moc. Ale tyhle zákony jsou neúprosné. A určují charakter lidí. A také vztahy mezi nimi. Vasilij Markovič Šukšin | Detail citátu

Člověk má místa ve svém srdci, která dosud neexistují, a do nich vstupuje utrpení, aby mohla existovat. Léon Bloy | Detail citátu

Člověk žije, umírá, neví ani, jak žije, ani jak umírá. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Člověk se liší od ostatních živočichů tím, že jediný chápe, zatímco ostatní vnímají, avšak nechápou. Alkmaión | Detail citátu

Dobrý člověk potřebnější než kamenný most. Maďarská přísloví | Detail citátu

Soucit je to, co člověk neodepře těm, jimž odepřel svou pomoc. Bertolt Brecht | Detail citátu

Ryba hledá kde je hloubš, člověk kde je líp. Česká přísloví | Detail citátu

Jsou lidé, jejichž obličej je nejnestoudnější částí jejich těla. Francisco de Goya | Detail citátu

Zlozvyky - to co mají jiní lidé. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Lidí se nebojme, bojme se sebe. Tomáš Baťa | Detail citátu

Ideje nejsou zodpovědné za to, co z nich lidé udělají. Karl Werner Heisenberg | Detail citátu

Každý člověk má dvojí vychování - jedno, jehož se mu dostává od jiných a druhé, důležitější, které si dává sám. Edward Gibbon | Detail citátu

Existují lidé, kteří po uzavření dohody fifty-fifty trvají na tom, že ta pomlčka patří jim. Laurence Peter | Detail citátu

Žádný člověk by nesnesl život, kdyby znal hodinu své smrti. Axel Munthe | Detail citátu

Člověk, jenž nikdy nemění své názory, je jako stojatá voda a plodí plazy mysli. William Blake | Detail citátu

Smíš být člověkem, ale ne pro sebe, jen pro jiné. Ludwig van Beethoven | Detail citátu

Člověk se má učit rozlišovat mezi tím, co poslouchati má a co slyšeti nemusí. Miroslav Horníček | Detail citátu

Někteří lidé považují nadutost za velikost, nelidskost za pevnost a posměvačství za duchaplnost. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Co člověk vymyslel, dělá s láskou, co se naučil, dělá s jistotou. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Lidé jsou lační dojmů, jsou nadšeni tím, kdo je umí obratně vyvolat. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Dříve než se zítřek stane včerejškem, lidé často přehlédnou šance, které jim nabízí dnešek. Čínská přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.