True friends will tell each other tough things.

Autor citátu: Mike Krzyzewski     Kategorie: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie láska

Láska je jen obal citů, jejich pozlátko, ale jejím jádrem je bolest. Konstantin Dmitrijevič Balmont | Detail citátu

Věci lásky jsou věci života. Po čase zimním přicházívá jaro, po beznaději vzniká naděje, po hrůzách noci zasvítává den. Vladislav Vančura | Detail citátu

Miluji lásku! Ale prahnout po lásce není ještě milovat. Julius Zeyer | Detail citátu

Norské přísloví říká: Věrná láska, sáňkování a lov na ptáky netrvá nikdy dlouho! Zaplať pánbu! Jaká by to byla nuda třicet let sáňkovat! Laub Gabriel | Detail citátu

Velká láska je často k smíchu, zejména není-li sdílena. Archibald Joseph Cronin | Detail citátu

Vrabec je malý ptáček, ale má srdce i žluč. Čínské přísloví | Detail citátu

Láska je pramen, který překážkami vyrůstá. Jaroslav Vrchlický | Detail citátu

Láska je marnivost a sobectví od počátku až do konce. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Nám ke spánku jediný bude břeh, jediný bude krytbou strom. Z vody též jedné často my píti budeme. Sextus Propertius | Detail citátu

Člověk má právo milovat, nikoliv si činit právo na druhého. Georges Benjamin Eliotová | Detail citátu

Nepřítomnost léčí lásku. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Dobré srdce ženy, než pěkná tvář upoutá mou lásku. William Shakespeare | Detail citátu

Láska jsou dveře, jimiž můžete opustit čas. N.N. | Detail citátu

Lásku si nelze vynutit ani vyloudit lichotkami, přichází sama, nehledaná, nečekaná, nežádaná. Pearl Bucková | Detail citátu

Každý dar i sebemenší je ve skutečnosti veliký byl-li dán s láskou. Pindaros | Detail citátu

Láska jako taková, má svá vývojová stadia. Zpočátku je to nedospělost, pak zrání a nakonec únava. Étienne Bonnot de Condillac | Detail citátu

Láska, plná pochyb, často vydrží celý život. Ta neochvějná se zhroutí jako domek z karet po prvním otřesu. Jean Giraudoux | Detail citátu

Běda v lásce jako v umění tomu, kdo všechno říká na plno. Honoré de Balzac | Detail citátu

Láska v nás vytváří skleníkové podmínky pro růst hloupostí. Léon Bloy | Detail citátu

Malá láska se může za jistých okolností zvrhnout ve velkou nenávist, velká láska jen v úplnou rezignaci. Heinrich Böll | Detail citátu

Láska je jediné čím můžeš přikrýt své srdce až bude i hvězdám zima z lidského sobectví. Procházková Markéta | Detail citátu

I velká láska vyžaduje odpočinout si jeden od druhého. Georges Braque | Detail citátu

Učíme se zejména od toho, koho milujeme. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Proti velkým přednostem druhého není jiné záchrany kromě lásky. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Kdo už nemiluje a už nechybuje, ten ať se dá pochovat. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Láska která ráno vzplála a večer dohasla, je příští den tak stará, že je obtížné na ni vzpomínat. Lucas Durtain | Detail citátu

Buď rozum nebo láska - nikdy ne obojí. Alfred Tennyson | Detail citátu

Láska je jak vítr. Nevidíš ji ale cítiš. Marcus Aurelius | Detail citátu

Žádné dveře domu nepřiléhají tak těsně, aby jimi neproklouzla dovnitř láska. Jean-Galbert de Campistron | Detail citátu

Malá láska je ovládaná žárlivostí, velká je oproštěná od takové malosti. Natalija Astafjevová | Detail citátu

I nejřečnější ženu naučí láska mlčet. Balzac Honoré de | Detail citátu

Každá nešťastná láska zčeří v člověku hladinu jeho duše jako kámen hozený do vody. Pearl Bucková | Detail citátu

Kdo vynašel oděv, vynašel snad i lásku. Kleist Heinrich von | Detail citátu

Láska je jediný cit dost velký, aby byl hoden nekonečně malých. Louis Aragon | Detail citátu

Láska je usmíření pohlaví. Henri Louis Bergson | Detail citátu

Láska je to čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo. Kárová Dominika | Detail citátu

Milovat znamená ve štěstí druhého nacházet štěstí vlastní. Leibnitz Gottfried Wilhelm | Detail citátu

Chovejte se k druhým slušně, ale potom trvejte na tom, aby se i oni chovali slušně k vám. Alan Alda | Detail citátu

Láska odpouští prohřešky, nikoliv však ty, které se týkají jí samé. Jakub Deml | Detail citátu

Láska je odvaha, která se nebojí ničeho na světě. Buddha | Detail citátu

Láska, má tu přednost, že se nám znemožňuje trápit se nad sebou samým tím, že se trápíme pro jiné. Auguste-Marseille Barthélemy | Detail citátu

Láska je jako voda. Někdy chybí a někdy je jí moc. mikulenka | Detail citátu

Bože, požehnej mi milováním, ale jen mě netrestej zamilovaností! Vladimír Burič | Detail citátu

Láska k rodině je ze všech ušlechtilých lidských citů tím nejčastějším a nejpevnějším a nanejvýš blahodárně působí na život každého z nás. Černyševskij Nikolaj Gavrilovič | Detail citátu

Jediná pravá láska je na první pohled, druhý pohled rozptyluje. Israel Zangwill | Detail citátu

Velký člověk má dvě srdce - srdce, které doufá a srdce, které trpí. Arabské přísloví | Detail citátu

Velká láska, to je pro naše smysly něco zcela nepochopitelného, co již hraničí s mystériem. Georg Foerster | Detail citátu

Jakkoli je člověk v lásce citlivý, odpouští v ní více poklesků než v přátelství. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Láska je jediným bohatstvím, které se nedá ukrást. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Láska nemá jinou možnost, než se zvrhnout v přátelství nebo nenávist. Ivan Alexejevič Bunin | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.