To se musí uznat, láska je veliký mistr - učí nás být tím, čím jsme nikdy nebyli.

Autor citátu: Moliére     Kategorie: ostatní

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie ostatní

Radost, kterou způsobíme druhému, má podivuhodnou vlastnost: odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější. Móhandás Gándhí | Detail citátu

Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít. Život měříme skutky a ne časem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Fantazie, to není představovat si, co věci nejsou, ale udělat něco, co by mohly být. Karel Čapek | Detail citátu

Pokud jde o strategii, méně hloubejte a více dělejte. Jack Welch | Detail citátu

Jednoduchost je obtížnější než se obvykle zdá. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Neštěstím a bolestí se člověk očišťuje od všech trosek, jako zlato ohněm. Božena Němcová | Detail citátu

Hvězdy bohatě odměňujte a těm, kteří podávají slabý výkon ukažte dveře. Jack Welch | Detail citátu

Není důležité to, co můžeme udělat, ale to, co musíme udělat. Charles Dickens | Detail citátu

Fantazie je matkou poezie, ale i veškeré historie. Thieodor Mommsen | Detail citátu

Pravda sílí neunáhleným zkoumáním, nepravda chvatem a nejistotou. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Láska je jednooká, ale nenávist je úplně slepá. Martin Luther King | Detail citátu

Genialita v komunikaci je schopnost být zcela upřímný a zárověň ohleduplný. John Powell | Detail citátu

Někdy stačí zašeptat, jindy je nejlepší křičet. J.D. Loori | Detail citátu

Špatné je zlé konat, ale ještě horší je zlému přihlížet. Jan Werich | Detail citátu

Význačné věci obnovování je klíč a hřebík paměti. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Kdo chvíli stál, již stojí opodál - den žádný dvakrát se již nenarodí, čin dvakrát neuzraje. Jan Neruda | Detail citátu

V nouzi dá ti radu každý dobrý přítel, ale málokterý dá ti mouky pytel. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Hádka je nejhorší formou komunikace. Jonathan Swift | Detail citátu

Hlad je špatným rádcem. Vergilius | Detail citátu

O všem se má pochybovat. Aristoteles | Detail citátu

Nemůžete se učit navigaci uprostřed bouře. T.A.Harris | Detail citátu

Je třeba dvou let, než se naučíme mluvit. A padesáti, než se naučíme mlčet. Ernest Hemingway | Detail citátu

Chceš-li si obhájit autoritu, musíš vědět třikrát tolik jako tvůj odpůrce. František Palacký | Detail citátu

Jedna nepravda ze sebe rodí tisíce jiných a jedna libovůle zruší na tisíce pravd. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Společnosti se musí naučit zapomínat, škrtat a ničit tak, aby mohli stavět znovu. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Fantazie nevede k šílenství. Co vskutku k šílenství vede, je rozum. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Systémy hodnocení jsou často jen rozcvičkou v papírování. Jack Welch | Detail citátu

Fantasté jsou lidé, kteří nemají dost fantazie, aby pochopili skutečnost. Gabriel Laub | Detail citátu

Fantazie je prostředníkem k nekonečnosti. Sören Kierkegaard | Detail citátu

Pouze jazyk umožňuje myšlení a pouze prostřednictvím myšlení je možná lidskost. T.A.Harris | Detail citátu

Nedíváme se očima, ale mozkem. Neposloucháme ušima, ale pamětí. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Nikdy neříkej, že něco nejde. Vždy se totiž najde iniciativní blbec, který neví, že to nejde a udělá to! šákulik | Detail citátu

Je tolik slyšet, kdo jsi, že neslyším, co mi povídáš. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Desetkrát opakované se začne líbit. Quintus Horatius | Detail citátu

Přemýšlej jako moudrý člověk, ale mluv jazykem lidí. W.B Yeats | Detail citátu

Drbna je ta, kdo s Vámi mluví o jiných lidech. Nudný je ten, kdo Vám vypráví o sobě. Mistr konverzace je ten, kdo s Vámi mluví o Vás. William King | Detail citátu

Netrhejte motýlům křídla, vždyť oni pak pláčou. Nešlapte po kytkách, vždyť kytky tak krásně voní. Nezabíjejte lásku, vždyť láska je křehká jako ty kytky, a hlavně nezabíjejte lidi, vždyť lidi se mají rádi. John Lennon | Detail citátu

Zlo samo sebe ničí. Aristoteles | Detail citátu

Aby se člověk neopakoval, nekecal, nemluvil ve frázích, potřebuje se dostat k jednoduchosti. Jaromír Štetina | Detail citátu

Ženy nevědí, co chtějí, a nedají pokoj, dokud to nedostanou. Oscar Wilde | Detail citátu

Nedovedeme-li milovat nepřítele, buďme k němu alespoň spravedliví. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Pravda je jen to, co jest dobrem všech. Jan Hus | Detail citátu

Pravda vítězí, ale dá to fušku. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Nikdy jsem se nenaučil jedinou věc při mluvení. Poslouchejte! Larry King | Detail citátu

Každé skutečné dobrodružství vzniká nárazem fantazie na skutečnost. Karel Čapek | Detail citátu

Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání bez svobody je zbytečné. John Kennedy | Detail citátu

Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných. Charles Dickens | Detail citátu

Jak milý tvor je člověk, když je člověkem. Menandros | Detail citátu

Co z pravé lásky pramení, to nikdy nevysychá. František Palacký | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.