Kdo nemá dluhy je bohatý, kdo žije bez nemoci, je šťastný.

Autor citátu: Mongolské přísloví     Kategorie: štěstí

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie štěstí

Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Štěstí není v jistotě lásky, spíše v její nejistotě, jsouc spojena s jistým nebezpečím. Juan Ruiz de Alrcón y Mendoza | Detail citátu

Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili. Giovanni Boccaccio | Detail citátu

Nelze být šťasten v každém ohledu. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Není člověka, který by si nepřál víc než cokoli jiného prodloužit si štěstí. Pascal Blaise | Detail citátu

Na světě nejsou nejkrásnější věci, ale okamžiky. Čapek Karel | Detail citátu

Lidé se starají tisíckrát více o to, aby získali bohatství než aby vzdělali svůj rozum a své srdce, ačkoli je pro lidské štěstí nepochybně důležitější, co člověk je, než co člověk má. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Lidské štěstí se skládá z tolika kousků, že stále některý chybí. Bossuet Jacques-Bénigne | Detail citátu

Štěstí pociťujeme, jenom když je odráží někdo jiný. Samuel Johnson | Detail citátu

Zpravidla to, co nám schází není štěstí, ale znalost štěstí. Maurice Maeterlinck | Detail citátu

Kdo hledá štěstí, je jak pijan, který nemůže trefit domů, i když ví, kde bydlí. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Štěstí nebývá samo slepé, ale zpravidla oslepuje ty, s nimiž se spojilo. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Štěstí má, kdo něco zná a pracuje. August Paul von Wassermann | Detail citátu

Čekání na šťastné dny bývá mnohem krásnější než šťastné dny samotné. Konstantin Georgievič Paustovskij | Detail citátu

Štěstí nezáleží v tom, mít mnoho, ale být spokojen s málem. Marguerite Blessingtonová | Detail citátu

Zabývajíce se svými bolestmi, zvětšujeme je, přemýšlejíce o svých slabostech, posilujeme je. Keller Gottfried | Detail citátu

Štěstí je tichý host - všimneme si jej, až když odchází. Pierre-Henri Decourcelle | Detail citátu

Názory lidí jsou částí jejich štěstí. Shakespeare William | Detail citátu

Štěstí je stav vnitřní a nezávisí ani v nejmenším na lidských statcích. Archibald Joseph Cronin | Detail citátu

Tělu slouží štěstí a spokojenost, ale síly ducha probouzí, povznáší a rozvíjí jen neklid, žal a bolest. Otto František Babler | Detail citátu

Nemůžeme- li sdílet štěstí s druhými, je to jen poloviční štěstí. Andersen Hans Christian | Detail citátu

Měj stále na paměti, že všechno je pomíjející. Ve štěstí nebudeš veselý a v trápení smutný. Sokrates | Detail citátu

Být šťastný po celý život? To by žádný smrtelník nesnesl. Bylo by to peklo na zemi. Shaw George Bernard | Detail citátu

Dlouhé štěstí ztrácí již svým prostým vytrváním. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Očekávané štěstí je motorem lidského života. Anton Semjonovič Makarenko | Detail citátu

Netoužit po štěstí není v naší moci. Nicolas de Malebranche | Detail citátu

Štěstí náleží těm, kdo sami sobě dostačí. Aristoteles | Detail citátu

Doby dlouhého štěstí se často rozplynou v jediném okamžiku. Právě tak zažene bouře horké letní dny. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Moudrého učiní šťastným docela málo, pošetilého nic na světě. Proto jsou téměř všichni lidé nespokojeni. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Štěstí v podobě lásky, i když je nakloněno poctít nás svou přízní, přece nás nutí bojovat o ni. Alfred Binet | Detail citátu

Všechno štěstí závisí na odvaze a na práci. Blaise Pascal | Detail citátu

Život je tragédie pro toho, kdo cítí, a komedie pro toho, kdo myslí. Jonathan Swift | Detail citátu

Štěstí se málokdy dosáhne, ale stojí za to jej celý život hledat. Boris Nikolajevič Polevoj | Detail citátu

Je jen jedno nepochybné štěstí v životě - žít pro druhého. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Štěstí se narodilo jako dvojče, musí se sdílet. George Gordon Byron | Detail citátu

Ideál je v tobě samém. Překážky k jeho dosažení jsou také v sobě. Carlyle Thomas | Detail citátu

Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek. Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Výhoda štěstí oproti neštěstí je také v tom, že štěstí se nemusí druhým dokazovat. Dušan Radovič | Detail citátu

Být dítětem Štěstěny - k tomu musíte mít z pekla štěstí. Žáček Jiří | Detail citátu

Štěstí se neměří podle titulů a peněz, ale podle zdraví a spokojenosti srdce. Paolo Mantegazza | Detail citátu

Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa. Jaromíra Kolářová | Detail citátu

V smutku si vystačíme i sami se sebou. Ale když chceme prožít plné štěstí, musíme se o něj s někým podělit. Mark Twain | Detail citátu

Štěstí není událost života, ale schopnost člověka. Brousson Henry | Detail citátu

Hledáme své štěstí mimo sebe, a to v mínění lidí, o nichž víme, že to jsou pochlebníci, že jsou málo upřímní, nespravedliví, závistiví a plní rozmarů a předsudků. Jaká podivnost! Jean de la Bruyére | Detail citátu

Štěstí nespočívá v tom, že můžeš udělat to, co chceš, ale v tom, že vždy chceš to, co děláš. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Nevěř přítomnému štěstí. Titus Livius | Detail citátu

Tam je hezky, kde nejsme my. Běloruské přísloví | Detail citátu

Člověk má dělat to, co umí, co potřebuje ke štěstí. Jan Werich | Detail citátu

Štěstí je výsadou jedinců, kteří si sami vystačí. Aristoteles | Detail citátu

Štěstí dojde ten, kdo mnoho pracuje. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.