Ochrana osobních údajů

Provozovatel

Provozovatelem webu emailem.net (dále jen "provozovatel") je Lukáš Šindler, IČ: 87503026 (zapsáno v živnostenském rejstříku od 03.01.2011), Sídlo: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, Email: info@emailem.net.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním odesílacího formuláře návštěvník webu emailem.net souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze provozovatele, jakožto správce, a s jejich následným použitím výhradně pro zasílání citátů, a to na dobu do odvolání souhlasu. Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Email bude použit jen pro zasílání citátů.