Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.

Autor citátu: Platón     Kategorie: štěstí

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie štěstí

Žít pro jiné není jen zákon povinnosti, ale i zákon štěstí. Bernard Le Bouvier de Fontenelle | Detail citátu

Nemáme právo konzumovat štěstí, aniž bychom ho produkovali, právě tak jako nemáme právo konzumovat blahobyt, aniž bychom ho sami vytvářeli. George Bernard Shaw | Detail citátu

Štěstí nezáleží v tom, mít mnoho, ale být spokojen s málem. Marguerite Blessingtonová | Detail citátu

Štěstí nespočívá v tom, že můžeš dělat to co chceš, ale v tom, že vždy chceš to co děláš. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Aby byl člověk šťastný, musí mu ke štěstí stále něco chybět. Claude Adrien Helvétius | Detail citátu

Naše touhy se stále křižují a v životním zmatku se zřídka stává, aby se štěstí sneslo na touhu, která si je žádala. Marcel Proust | Detail citátu

Štěstí nebývá samo slepé, ale zpravidla oslepuje ty, s nimiž se spojilo. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Co dalo štěstí vrtkavé, hned žádá zpět. Publilius Syrus | Detail citátu

Štěstí a neštěstí lidské nezávisí pouze na lidské povaze, nýbrž také na osudu. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Toho kdo má štěstí můžete třeba hodit do vody - a vyplave s rybou v zubech. Tuwim Julian | Detail citátu

Štěstí se narodilo jako dvojče, musí se sdílet. George Gordon Byron | Detail citátu

Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Štěstí má, kdo něco zná a pracuje. August Paul von Wassermann | Detail citátu

Největším štěstím a největším neštěstím je nic víc si nepřát. Sylva Carmen | Detail citátu

Kdo chytá štěstí, je sám chycen. Alois Jirásek | Detail citátu

Štěstí je momentální dispozice nevidět tragiku života. Miroslav Švandrlík | Detail citátu

Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní. Platón | Detail citátu

Utlačování a utiskování jsou základními příčinami deprese. Když je zmírníte, člověk může znovu pozvednout hlavu, bude se mu dařit dobře a stane se v životě šťastným. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Aby byl člověk šťasten, musí mít to, co si pod štěstím představuje, a ne to, co si pod ním představují jiní. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Štěstí rádo navštěvuje dům, ve kterém vládne dobrá vůle. Japonská přísloví | Detail citátu

Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí - čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je to jejich štěstí větší. Jan Werich | Detail citátu

Štěstí a duhu neuvidíme nikdy nad sebou, ale vždy nad hlavami druhých. Dánská přísloví | Detail citátu

Hledali jsme štěstí a našli jsme sebe. John Lennon | Detail citátu

O štěstí nejsou romány. Štěstí se nevypravuje, štěstí se žije. Štěstí je nenápadné jako dobrý vzduch nebo zdraví. Marie Pujmanová | Detail citátu

Každý je strůjcem svého štěstí. Claudius Matthias | Detail citátu

Štěstí je podivuhodné zboží: čím více dáte, tím více vám zůstane. Pascal Blaise | Detail citátu

Nevěř přítomnému štěstí. Titus Livius | Detail citátu

Šťastný není ten, kdo se druhým zdá, šťastný je ten, kdo se sám pokládá za šťastného. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Ať chceš nebo nechceš, někam patříš. Jak hodně však někam patříš, to už záleží jen na tobě. Makarenko Anton Semjonovič | Detail citátu

Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí. Maurois André | Detail citátu

Ideál je v tobě samém. Překážky k jeho dosažení jsou také v sobě. Thomas Carlyle | Detail citátu

Klíčem ke štěstí je odpuštění. Gerald Jampolsky | Detail citátu

Ke štěstí směřují všichni lidé bez výjimky, nehledě na cesty, po nichž se za ním vydávají. Jejich cíl je stejný. Pascal Blaise | Detail citátu

Lidské štěstí se skládá z tolika kousků, že stále některý chybí. Bossuet Jacques-Bénigne | Detail citátu

Účelem života není najít štěstí, ale hledat ho. Blaise Pascal | Detail citátu

Život je tragédie pro toho, kdo cítí, a komedie pro toho, kdo myslí. Jonathan Swift | Detail citátu

Není horší cesty za štěstím než hýření ve vybrané společnosti, neboť tím se jen snažíme změnit svou existenci ve sled veselí, požitků a potěšení, v němž se nevyhneme zklamání. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Dříve než si budeme něco usilovně přát, zjistíme, jaké štěstí to přineslo těm, kteří to mají. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Není radno vnucovat lidem štěstí proti jejich vůli. Mnohem lepší je být šťastným po jejich způsobu s nimi, a potom po svém sám se sebou. Jedno štěstí není nikdy tolik jako dvě. Romain Rolland | Detail citátu

Veškeré své štěstí vlož do okamžiku. André Gide | Detail citátu

Štěstí i neštěstí přichází pro naše dobro. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Šťastné jsou pouze děti, ale ani ty ne nadlouho. Maxim Gorkij | Detail citátu

Zabývajíce se svými bolestmi, zvětšujeme je, přemýšlejíce o svých slabostech, posilujeme je. Keller Gottfried | Detail citátu

Skutečné a bezpečné štěstí je mnohem spíše darem mysli a srdce než darem vnějšího světa. Josef Čapek | Detail citátu

Štěstí je jen v lásce, v myšlence a v dobrotě srdce. Všechno ostatní je bolest. Březina Otokar (Václav Jebavý) | Detail citátu

Pro štěstí je zapotřebí víc charakteru než pro neštěstí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Tady dole to není zahrada štěstí, ale země lopoty, a každé potěšení, které k nám přichází, je jen povzbuzením k další práci, ve které máme uspět. Johann Gottlieb Fichte | Detail citátu

Štěstí má mnoho přátel. České přísloví | Detail citátu

Nechci tvořit své štěstí, chci tvořit své dílo. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Přílišné štěstí, pouhé neštěstí. Česká přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.