Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.

Autor citátu: Platón     Kategorie: štěstí

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie štěstí

Štěstí pociťujeme, jenom když je odráží někdo jiný. Samuel Johnson | Detail citátu

Dnes mě navštívilo štěstí. Přišlo se rozloučit. Wade Eugene | Detail citátu

Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa. Jaromíra Kolářová | Detail citátu

Štěstí je radost z příštího dne. Jiří Švejda | Detail citátu

Nevynakládáme tolik úsilí na to, abychom byli šťastni, jako na to, aby si to o nás lidé mysleli. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Člověka stojí vždy mnoho usilí, aby přesvědčil sám sebe, že je šťastný. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Ze štěstí všech se raduj, neštěstím buď dojat. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Štěstí je jako slunce: usměje se na nás, ale pak zapadne. Italské přísloví | Detail citátu

Že jsme byli šťastni, pochopíme až když se nám stane nějaké neštěstí. Hodnotu a důležitost zdraví objevíme, až když onemocníme. My dovedeme buď po štěstí toužit, anebo na ně vzpomínat. Dušan Radovič | Detail citátu

Štěstí a neštěstí lidské nezávisí pouze na lidské povaze, nýbrž také na osudu. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nízká duše se ve štěstí nadýmá a v neštěstí je zničena. Epikúros | Detail citátu

Všední, obyčejné štěstí mě nijak nehřeje. Co je to za štěstí, nevyvolává-li závist a žárlivost? Jean Babtiste Racine | Detail citátu

Největším štěstím v životě je přesvědčení, že jsme milováni. Victor Hugo | Detail citátu

Štěstí je trvalá spokojenost. Matuška Waldemar | Detail citátu

Je nemožné přesvědčit člověka, který má při svém konání štěstí, že by si počínal lépe, kdyby své konání změnil. Takto se mění lidské štěstí - mění se časy, avšak člověk své chování nezmění. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Štěstí lidi zmate víc než neštěstí. Martin Luther | Detail citátu

Je těžké štěstí pokojně snášet. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Nevěřte, že se člověk může stát šťastným neštěstím druhých. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Tady dole to není zahrada štěstí, ale země lopoty, a každé potěšení, které k nám přichází, je jen povzbuzením k další práci, ve které máme uspět. Johann Gottlieb Fichte | Detail citátu

Pracuj usilovně u svých vesel. Štěstí je vítr, který Ti možná foukne do plachet. Portugalské přísloví | Detail citátu

Nikdy si nepřej velké štěstí! Nebesa by ti je mohla udělit. Čínské přísloví | Detail citátu

Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli. Halen | Detail citátu

Štěstí je momentální dispozice nevidět tragiku života. Miroslav Švandrlík | Detail citátu

Každý velký čin se zdá být zpočátku nemožný. Thomas Carlyle | Detail citátu

Člověk může srdcem milovat, ale jen rozumem být šťasten. Bruno Giordano | Detail citátu

Jeden pohled stačí, abychom zjistili, že lidské štěstí má dva nepřátele - utrpení a nudu. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Šťastný není ten, kdo se druhým zdá, šťastný je ten, kdo se sám pokládá za šťastného. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Ke snášení štěstí je nám třeba ctností mnohem větších než ke snášení neštěstí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Moudrého učiní šťastným docela málo, pošetilého nic na světě. Proto jsou téměř všichni lidé nespokojeni. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Chodí štěstí dokola, sem tam padne na vola. Česká přísloví | Detail citátu

Štěstí rádo navštěvuje dům, ve kterém vládne dobrá vůle. Japonská přísloví | Detail citátu

Štěstí dává přátelství zrod, neštěstí je zkouší. Německé přísloví | Detail citátu

Všechno štěstí v životě závisí na odvaze a práci. Pascal Blaise | Detail citátu

Není radno vnucovat lidem štěstí proti jejich vůli. Mnohem lepší je být šťastným po jejich způsobu s nimi, a potom po svém sám se sebou. Jedno štěstí není nikdy tolik jako dvě. Romain Rolland | Detail citátu

Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Velikost každého štěstí se měří jeho ztrátou. Alfred de Vigny | Detail citátu

Štěstí má mnoho přátel. České přísloví | Detail citátu

Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní. Platón | Detail citátu

Zcela šťasten se necítí nikdo, ledaže by byl opilý. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Tisíckrát je darováno a tisíckrát se obnovuje štěstí toho, kdo se každý den raduje ze svých darů a je za ně vděčný. Julius Lohmeyer | Detail citátu

Kdo trpí sám, ten trpí mnohem tíž, že vidí štěstí druhých přes svůj kříž. William Shakespeare | Detail citátu

Sama znám neštěstí dobře, i učím se pomáhat bědným. Publius Vergilius Maro | Detail citátu

Nechci tvořit své štěstí, chci tvořit své dílo. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Štěstí i neštěstí přichází pro naše dobro. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Štěstí se nastěhuje do domu, z jehož oken zní smích. Polské přísloví | Detail citátu

Štěstí je jako ze skla, jak se leskne, tak se i láme. Publilius Syrus | Detail citátu

V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní. Platón | Detail citátu

Kdo mnoho začíná, máloco dokončí. Čínské přísloví | Detail citátu

Štěstí je stav vnitřní a nezávisí ani v nejmenším na lidských statcích. Archibald Joseph Cronin | Detail citátu

Člověk má dělat to, co umí, co potřebuje ke štěstí. Jan Werich | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.