Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu.

Autor citátu: Richard Aldington     Kategorie: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie láska

Láska jsou dveře, jimiž můžete opustit čas. Osho (Rajneesh Chandra Mohan Jain) | Detail citátu

Milovat znamená uzavřít smlouvu a nemít záruku jejího dodržení, rozdávat se celý v naději, že nebude zneužito naší důvěřivosti a dostaneme vráceno stejné množství dobrodiní. Erich Fromm | Detail citátu

Láska dává člověku křídla - praktičtější a levnější by bylo, kdyby rozdávala letenky. Gabriel Laub | Detail citátu

Láska je subjektivní. Milujeme nikoli skutečné bytosti, nýbrž bytosti, které si vytváříme. Marcel Proust | Detail citátu

City jsou všude. Opatrně! J. Masaj | Detail citátu

Lásku si nelze vynutit ani vyloudit lichotkami, přichází sama, nehledaná, nečekaná, nežádaná. Pearl Bucková | Detail citátu

Láska je druh války. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Láska je mocnější než jakákoli síla a moudřejší než filozofie. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Jakkoli je člověk v lásce citlivý, odpouští v ní více poklesků než v přátelství. Bruyére Jean de La | Detail citátu

Láska je jako slza. Začíná v oku a končí v srdci Neznámý autor | Detail citátu

Láska, která předvídá svůj konec, nechtíc překonat samu smrt a protáhnout se až do věčnosti, není pravou láskou. Pavla Buzková | Detail citátu

Láska objevuje na milované osobě stále nové světadíly. Vincent van Gogh | Detail citátu

Láska je štěstí bez klidu. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Šťasten , kdo odvahu má svou lásku skutečně hájit. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Neplač že to skončilo. Buď rád, že se to stalo. Pokorná Renáta | Detail citátu

Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo. Americké přísloví | Detail citátu

Milenec nalítne na všechny ženiny rozmary a tam, kde manžel oprávněně pokrčí rameny, je milenec okouzlen. Balzac Honoré de | Detail citátu

Láska by přinutila i psa štěkat v rýmech. Henrich Leberecht Fleischer | Detail citátu

Manželství nebývá šťastné láskou, nýbrž naopak rozumem. Paul Jean | Detail citátu

Láska nám nabízí košík slastí a celou nůši strastí. Jaroslav Durych | Detail citátu

Láska - odpouští všechno, anebo nic. Honoré de Balzac | Detail citátu

Když milujeme, býváme pověrčiví. Anatole France | Detail citátu

Láska je jako sklo. Rozbije se, když je někdo uchopí příliš nejistě, nebo příliš prudce. Lucas Durtain | Detail citátu

Láska je vzájemný souhlas ke vzájemnému nepochopení. Léon Bloy | Detail citátu

Je-li světlo první láskou života, zda-li pak láska není světlo srdce? Honoré de Balzac | Detail citátu

S láskou ubývá čas, s časem ubývá lásky. Božena Němcová | Detail citátu

I ta nejžhavější náruč jednou zchladne, i to nejvěrnější srdce jednou zradí, nejsladší vzpomínka jednou zhořkne a nezbude nic, jen věčně neukojená touha a žal. Nevěřte lidem, zklame vás každý. Stulte se v náruč přírody a nechtějte nic od člověka. Ema Destinová | Detail citátu

Velmi prudce zamilovaní bývají obvykle zamlklí. Montesquieu Charles-Louis de Secondat | Detail citátu

Láska je učitelka, ale je třeba, abychom ji uměli získat, neboť lidi těžko lze podmanit, těžko získat, draze se vykupuje lidské srdce, dlouho úmornou prací a po dlouhém čase, neboť nestačí milovat na náhodný okamžik, ale na celou dobu. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Člověk, který příliš miluje, se podobá volajícímu na poušti - nikdy se nedočká ozvěny. Denis Diderot | Detail citátu

V lásce se střídá radost a bolest. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Láska pro sebe vyžaduje v lidské duši hodně místa a musí něco zničit, aby se tam mohla uvelebit. Jean Dutourd | Detail citátu

Smutné na lásce je nejenom, že netrvá věčně, ale že i rozčarování, které přináší, rychle míjí. William Faulkner | Detail citátu

Nevím, zdali pravá láska působí tolik půvabných radostí, jako jimi oplývá moudré podvádění. Takové pokrytectví má cenu ctnosti. Honoré de Balzac | Detail citátu

Není vítězem, kdo bojoval a zvítězil. Ale ten, kdo miloval, zrazen byl a odpustil. Neznámý autor | Detail citátu

Proti velkým přednostem druhého není jiné záchrany kromě lásky. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Kdo vzal polibek a nevezme vše, zaslouží, aby ztratil i to, co získal. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Láska je omáčka, která teprve dá každému masu chuť. Francouzské přísloví | Detail citátu

Láska jako oheň nemůže existovat bez ustavičného pohybu a umírá, jakmile přestane doufat a bát se. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Ten, kdo se žení z lásky, má v noci ráj a ve dne vrásky. Italské přísloví | Detail citátu

Měj své sousedy rád, ale sám vybírej své sousedství. Louise Beal | Detail citátu

Co je pravá láska? Když se dva milenci jeden den na sebe hněvají a již druhý den po sobě touží. Karel Matěj Čapek-Chod | Detail citátu

Láska překoná smrt, ale zlozvyk může lásku též překonat. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Miluji, můj ubohý příteli - a svět má náhle smysl, život má náhle smysl i smrt bude míti smysl. Šalda František Xaver | Detail citátu

Málo miluje ten, kdo ještě slovy musí vyjádřit, jak velice miluje. Dante Alighieri | Detail citátu

Láska a církev vyžadují krásných přikrývek na své oltáře. Honoré de Balzac | Detail citátu

Veliká láska nemůže trvat příliš dlouho. Jean Dutourd | Detail citátu

Být ničím a nic nemilovat je jedno a totéž. Ludwig Feuerbach | Detail citátu

Láska v nás budí hlubší city, než v nás může vzbudit žena. Alexandre Dumas starší | Detail citátu

Všechno, čeho se dotkne láska, je zachráněné od smrti. Rolland Romain | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.