Člověk, jenž píše knihy, si myslí, že je moudřejší a vtipnější než ostatní lidstvo. Předpokládá, že může poučovat a bavit.

Autor citátu: Samuel Johnson     Kategorie: knihy

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie knihy

Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih. Thomas Carlyle | Detail citátu

Inspirace - to je, když člověk dře jako kůň. Pjotr Iljič Čajkovskij | Detail citátu

Napsal jsem to velmi složitě, protože o tom nic nevím. Gabriel Laub | Detail citátu

Kdo má knihy, je šťasten, ještě šťastnější, kdo žádné nepotřebuje. Čínská přísloví | Detail citátu

Kniha je zrcadlo. Když do něj nakoukne opice, nemůže z něho vykouknout apoštol. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Knihy mají kolovat. Ale knihy půjčené se pohybují pouze po parabole. Gabriel Laub | Detail citátu

Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého. Čínská přísloví | Detail citátu

Knihy jsou mrtvým materiálem jen tehdy, dokud do nás nezasejí něco, co v nás vyklíčí a přinese užitek našemu okolí. Jiří Mahen | Detail citátu

Nikdy a ničím na světě nepřimějete čtenáře, aby poznávali svět prostřednictvím nudy. Alexej Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Stinnou stránkou nových knih je, že kvůli nim nemáme čas číst staré. Joseph Joubert | Detail citátu

Polští literáti mě nečtou, já zas nečtu je. Moje pomsta je každopádně kvantitativně větší. Karol Irzykowski | Detail citátu

Řekni mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi. Anglická přísloví | Detail citátu

Není-li kniha zrcadlem mocné individuality, je aspoň ještě zrcadlem zajímavých chyb ducha. Marcel Proust | Detail citátu

Nečti proto, abys odporoval a vyvracel, ani proto, abys věřil a pokládal za nezvratné, ale proto, abys věřil a uvažoval. Francis Bacon | Detail citátu

Člověk by měl číst jen to, co obdivuje. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Zrušte půjčování knih - bacily se šíří z nich! Karel Konrád | Detail citátu

Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky. Bernard Bolzano | Detail citátu

Tváří v tvář vyhlášce mi literatura připadá strašně zbytečná. Miroslav Holub | Detail citátu

Dobrá povídka musí být krátká, špatná ještě kratší. Emil Krotkij | Detail citátu

Zjistil jsem, že se z knihy velmi poučím, ale samy ze mne člověka neučiní. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Drazí-li se kniha s hlavou a zaduní to, je to vždy vinou knihy? Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Knihy je třeba číst s takovou rozvahou a opatrností, s jakou byly napsány. Johann Gottfried von Herder | Detail citátu

Knihami mrtví poučují živé. François-René de Chateaubriand | Detail citátu

S knihami je to jako s lidmi - jen velmi malý počet něco znamená, zbytek se ztrácí v množství. Voltaire | Detail citátu

Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb. Honoré de Balzac | Detail citátu

Mravnostní cenzura je orgán, který vyškrtává z knih a jiných tiskovin následující slova: 36 řádek zabaveno. Jiří Suchý | Detail citátu

Čtení? Já nikdy nečtu! Čtení by mě nutilo myslet a myšlení narušuje moje předsudky. N.N. | Detail citátu

Pospěšte, abyste přečetli nejlepší knihy. Není jich mnoho a může se státi, že váš život uplyne, než-li je přečtete. Henry David Thoreau | Detail citátu

K dobré knize je třeba dobrých čtenářů. Victor Hugo | Detail citátu

Dílo mluví samo za sebe, má-li ke komu. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Školní mládež nemá ráda Shakespeara, protože se jí zdá, že jeho dílo je pouze souhrnem citátů. Norbert Wiener | Detail citátu

Zdá-li se vám, že použité přídavné jméno nesedí, vyškrtněte je vůbec. Mark Twain | Detail citátu

Některou knihu čteme tak, jako bychom autorovi dávali almužnu. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Nikdy nepůjčuj knihy, protože nikdo ti je nikdy nevrátí. Jediné knihy v mé knihovně jsou ty, které mi půjčili jiní. Anatole France | Detail citátu

Konec dílo krášlí. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Byla to kniha, která zasluhovala přeložit do nějakého zcela nepoužívaného jazyka. Emil Krotkij | Detail citátu

Slova knih nás vždy vzruší, důležité však je, aby nás změnila. Konfucius | Detail citátu

Volům leží knihy v žaludku. Gabriel Laub | Detail citátu

Jesliže četba nemá vliv na náš život, činy a myšlení, pak je škoda číst. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Jsou knihy, jejichž společným jmenovatelem je absence čitatele. Vladimír Just | Detail citátu

Známkou dobré knihy je, že se tím více líbí, čím starší se člověk stává. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Vzácný tisk je zapůjčená kniha, kterou jsme dostali zpět. N.N. | Detail citátu

Bibliofil má ke knihám zhruba stejný vztah jako filatelista k zeměpisu. Karl Kraus | Detail citátu

Je zoufalé nemít rozečtenou krásnou knihu, nemít v zásobě nic, co bychom mohli otevřít bez zklamání. Jiří Orten | Detail citátu

Jsem nemocen psaním knih, a stydím se, když je dopíši. Charles-Louis Montesquieu | Detail citátu

Nechal se vyfotografovat před knihovnou a tvářil se přitom, jako by všechny ty knihy sám sepsal. Emil Krotkij | Detail citátu

Kniha se líbí všem teprve tehdy, když už ji nikdo nečte. Gabriel Laub | Detail citátu

Román je plod lidské iluze, že můžeme pochopit druhého. Ale co víme jeden o druhém? Nic! Jediné, co můžeme učinit je podat svědectví každý sám o sobě. Všechno ostatní je překročení naší pravomoci. Všechno ostaní je lež. Milan Kundera | Detail citátu

Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu. Denis Diderot | Detail citátu

Nepsané zůstává, ale zůstává jen potud, pokud se čte. Miroslav Horníček | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.