Všechno má sloužit člověku, jen ne člověk.

Autor citátu: Stanislaw Jerzy Lec     Kategorie: lidé

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie lidé

Dříve než se zítřek stane včerejškem, lidé často přehlédnou šance, které jim nabízí dnešek. Čínská přísloví | Detail citátu

Lidstvo jde stále vpřed, ale člověk zůstává pořád stejný. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Chytří lidé jsou vždy nejlepší konverzační slovník. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Člověk v sobě hyne nejprve na svou povrchnost, pak teprve, až v druhé řadě, umírá nemocemi nebo válkami. Josef Čapek | Detail citátu

Člověk, jenž nikdy nemění své názory, je jako stojatá voda a plodí plazy mysli. William Blake | Detail citátu

Lidé jsou jako malé děti. Nemají rádi, když je někdo vychovává. Gabriel Laub | Detail citátu

Každý člověk se liší od druhého a s každým dnem se liší sám od sebe. Alexander Pope | Detail citátu

Člověk nikdy nedostane to, po čem touží, ve chvíli, kdy po tom touží. Jean Dutourd | Detail citátu

Lidé se tlačí k světlu ne proto, aby lépe viděli, ale aby mohli více zářit. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Neschopní lidé bývají většinou schopni všeho. Ladislav Muška | Detail citátu

Člověk je to, v co věří. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Člověk je ten, kdo v sobě nosí větší bytost, než je sám. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Člověk, který vchází do bordelu není totožný z člověkem, který byl dekorován. Jsou to dvě složky jeho života naprosto na sobě nezávislé. Jean Dutourd | Detail citátu

Teprve tehdy se staneš člověkem, až se naučíš vidět člověka v tom druhém. Alexandr Nikolajevič Radiščev | Detail citátu

Člověk - vedlejší produkt lásky. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Člověk se má učit rozlišovat mezi tím, co poslouchati má a co slyšeti nemusí. Miroslav Horníček | Detail citátu

Skoro nikdo nepřijde sám na to, jakou vlastně má cenu druhý člověk. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Svět je plný lidí, kteří mají ve zvyku srovnávat se v duchu s jinými. Rozhodnou ovšem vždy ve svůj prospěch a podle toho také jednají. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Člověk je vážen a nevážen nejen podle toho, co dělá, nýbrž i podle toho, co chce. Epikúros | Detail citátu

Lidé, kteří si mě prohlížejí, mi připomínají diváky na tenise. S tím rozdílem, že jejich hlavy se nepohybují zleva doprava, ale shora dolů. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Někteří lidé si myslí, že mají dobré srdce, a zatím mají jen slabé nervy. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Pod sladkým medem tráví lidi jedem. Česká přísloví | Detail citátu

Historie nás učí, že lidí a národy se chovají moudře teprve tehdy, když vyčerpali všechny ostatní možnosti. Abba Eban | Detail citátu

Člověk se učí jen na vlastní útraty. Arabská přísloví | Detail citátu

Lidé, z velké části, jsou světu prospěšní, ba jsou i jeho ozdobou. Ale jsou zase i z té druhé části - jaká úleva pro tento svět, když z jeho počtu o ně ubude! Josef Čapek | Detail citátu

Každý člověk musí v něčem zůstat dítětem, jinak se může dát hned pohřbít. Karl Friedrich Wilhelm Wander | Detail citátu

Když se člověk rozhodne něco udělat, čas si vždycky nějak najde. Arthur Hailey | Detail citátu

Lidé, kteří nejsou dost významní, se rádi dělají velkými. Friedl Beutelrock | Detail citátu

Lidé vědí, co dělají. Často dokonce vědí, proč dělají to, co dělají. Ale nevědí, co to dělá, když to dělají. Michel Foucault | Detail citátu

Čím výše vylezl moderní člověk na žebříčku civilizace, tím větší je nebezpečí, že spadne dolů a zlomí si vaz. Chybí mu smysl života, nebo chcete-li, anděl strážný, který by měl vždy dětskou podobu. Jaromír Janata | Detail citátu

Lidské pokolení není rozdělené mezi dobré a špatné, ale mezi špatné a horší. Honoré de Balzac | Detail citátu

Člověk je to, co je mu podobné. Obvykle nenávidí, a vlastní vady viditelné zvenčí ho pobuřují. Marcel Proust | Detail citátu

Jsou lidé, jejichž veškeré zásluhy tkví v tom, že nic nedělají. Vasilij Osipovič Ključevskij | Detail citátu

Který člověk by se nechtěl dát ubodat dýkami, aby před tím byl Caesarem? Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Šikovní lidé vnášejí do našeho světa hrdinou představu neomezených možností. Vrtáci však přinášejí a udržují celou epickou a přímo pohádkovou představu neomezených potíží, příhod, překážek a odporů. Karel Čapek | Detail citátu

Lidojed člověkem nepohrdne. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Člověk se neustále mění, lidé jsou pořád stejní. Gabriel Laub | Detail citátu

Kdo miluje svou matku, nemůže být zlým člověkem. Alfred de Musset | Detail citátu

Jsou lidé, od nichž se, ať si dáváš pozor jak chceš, zamažeš. Josef Čapek | Detail citátu

Když se člověk nepřipravil na svou šanci, tak jej jeho šance pouze zesměšní. Pablo Picasso | Detail citátu

Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni. Václav Havel | Detail citátu

Lidé se nerodí tací, jací jsou, ale stávají se jimi. Claude Adrien Helvétius | Detail citátu

Lidé, milujme, co milujeme, se opírá o základní pravdu. Ta základní pravda zní: "Jsme lidé a milujeme." Vincent van Gogh | Detail citátu

Lidstvo by mělo neomezené možnosti, kdyby mělo možnost omezit moc omezenců. Gabriel Laub | Detail citátu

Jsem také člověk, ale prosím vás, neříkejte to nikomu. Gabriel Laub | Detail citátu

Lidé se nás ptají na tajemství našeho dlouhého manželství. Uděláme si dvakrát týdně čas na večeři v restaurantu při svících, s jemnou hudbou a tancem. Ona v úterý, a já v pátek. Henry Youngman | Detail citátu

Proč lidé, kteří nemají co říci, nemlčí? Charles-Louis Montesquieu | Detail citátu

Člověk raději poznává vesmír než sebe sama. Ernest Hemingway | Detail citátu

Nekonečná malost bývá provázena nekonečnou pýchou. Voltaire | Detail citátu

Člověk si je vždycky více vědom svých individuálních útrap než své surovosti vůči druhým. Josef Čapek | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.