Dějiny světa bohužel nejsou, jak se většinou podávají, jen dějinami lidské odvahy, nýbrž dějinami lidské zbabělosti.

Autor citátu: Stefan Zweig     Kategorie: historie

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie historie

Diktátor je vůdce národa, který dává přednost moru despotismu před cholerou anarchie. N.N. | Detail citátu

Admirál přiložil dalekohled ke slepému oku a prohlásil: Nevidím žádný signál k ústupu (příhoda z bitvy o Kodaň). Nelson Horatio, 1st Viscount Nelson | Detail citátu

Poměry nedělá nikdy diktátor. Poměry dělají diktátora. N.N. | Detail citátu

Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno. Cato Starší | Detail citátu

Bůh nemůže změnit minulost. Historici mohou. Samuel Butler | Detail citátu

Nevěřím Řekům i když dary dávají. Laokoon | Detail citátu

Znásilněná historie rodí mrtvé. Gabriel Laub | Detail citátu

Běda poraženým!!! Galové | Detail citátu

Historie je něco, co se nikdy neudálo, sepsané někým, kdo při tom nebyl. N.N. | Detail citátu

Nejsnažší je vytvořit tvrdý řežim z měkkých poddaných. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

To všechno už tu bylo a ještě bude. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Vare, Vare, redde mihi legiones meas! (Vare, vrať mi mé orly (legie) - zvolání císaře po tom co se dozvěděl o porážce 14. a 17.legie od Germánů v Teutoburském lese v r. 9 n.l.) Augustus | Detail citátu

Poutníče zvěstuj Lakedaimonským, že jsme tu všichni padli jak zákony kázaly nám. Leonidas | Detail citátu

Za mnohé světlé stránky našich dějin musíme poděkovat našim historikům. Pavle Kovačovič | Detail citátu

Diverti nescio... (Neumím ustupovat... Heslo na praporu Zimního krále v bitvě na Bílé hoře roku 1620) Fridrich Falcký | Detail citátu

Organizovaná hrůzovláda dokáže vždycky dělat divy. Stefan Zweig | Detail citátu

Diktátoři humanisté dovolují občas svým odpůrcům sebevraždu, ba i přirozenou smrt ve vězení. Gabriel Laub | Detail citátu

Dějiny studujeme proto, abychom minulosti porozuměli lépe než ti, kteří v ní žili. Vymazal František | Detail citátu

Historie je učitelkou života. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Čím víc se to mění, tím je to stejnější. Alphonse Karr | Detail citátu

Šťastný národ, který má nudné dějiny. Charles-Louis Montesquieu | Detail citátu

Tyran reprezentuje všechnu malost, omezenost, zbabělost... Může být vládce reprezentativnější? Gabriel Laub | Detail citátu

Před soudem dějin se inkvizice hájí tím, že když zapaluje hranice pod kacíří, šíří se světlo v temných dobách. Jiří Žáček | Detail citátu

Dějiny světa jsou světový soud. John Fletcher | Detail citátu

Hvězdám jsou lhostejné naše osudy, protože existují tisíce let, stovky olympiád. Daněk Oldřich | Detail citátu

V totalitních režimech se idioti dostávají k moci intrikami a násilím, v demokracii - svobodnou volbou. Gabriel Laub | Detail citátu

Velké říše se nerozpadnou útokem nepřátel zvenku, ale jako důsledek toho, že jejich občané přestanou věřit v pravdivost myšlenek, které vedli k jejich založení (viz analogie s rozpadem SSSR). Římský senátor | Detail citátu

My všichni v každodenním shonu píšeme dějiny, píšeme, jak umíme. Jednou je někdo upraví a dá přepsat. Gabriel Laub | Detail citátu

Na každé stránce dějepisu by mělo být natištěno: "vstup na vlastní nebezpečí". Gabriel Laub | Detail citátu

Archeologové vyhrabávají dějiny lidstva, které politikové zahrabali. Gabriel Laub | Detail citátu

Zde otevírají mrtví živým oči (Morti vivus docent). Nápis nad knihovnou v Murcii | Detail citátu

Zdravím Tě mstiteli Kosova pole (tak od dětství zdravily srbské matky své syny). Srbský pozdrav | Detail citátu

Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou paměti, učitelkou života a poslem minulosti. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Arabové dobývali území až tam, kam je donesli jejich koně (od Pyrenejím k Himalájím). Historik x.y. | Detail citátu

Chytrý tyran by mohl svobodu myšlení klidně povolit. Těch pár poddaných, kteří by toho využili, nestojí za řeč. Gabriel Laub | Detail citátu

Hanibal ante portas (Hanibal před branami)! Římské přísloví | Detail citátu

Bourboni se ničemu nenaučili a nic nepochopili. Jsou nepoučitelní. Jen blázen dělá stejnou chybu dvakrát. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Diktatura je státní forma, kde se všichni bojí jednoho a jeden všech. Alberto Moravia | Detail citátu

Dějiny nemají žádný smysl, je to pouze bezcílná hra náhod. Lessing Gotthold Efram | Detail citátu

Historiografie je plánování minulosti. Thornton Wilder | Detail citátu

Neruš mé kruhy. Archimédes | Detail citátu

Dějiny světa bohužel nejsou, jak se většinou podávají, jen dějinami lidské odvahy, nýbrž dějinami lidské zbabělosti. Stefan Zweig | Detail citátu

Dějiny jsou románem toho, co bylo. Román je dějinami toho, co mohlo být. José Ortega y Gasset | Detail citátu

Historie je věda o tom, co se nikdy nestane dvakrát. Paul Valéry | Detail citátu

V dávnověku historikové lhali z nevědomosti. Pak se stali profesionály. Gabriel Laub | Detail citátu

Paní historie má tu smůlu, že ji nejčastěji znásilňují impotenti. Gabriel Laub | Detail citátu

Nebohý Říme, co teď budeš bez svého nepřítele! (Po pádu Kartága) Římský senátor | Detail citátu

Všechny formy vlády mají jedno společné - každý z nich uplatňuje větší moc, než to existující podmínky vyžadují. M. Buser | Detail citátu

Moře je jako historie - z perspektivy vypadá monumentálně, ale jste-li uprostřed, zvedá se vám žaludek. Gabriel Laub | Detail citátu

Historie světa je souhrn událostí, kterým se bylo možno vyhnout. Bertrand Russell | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.