Pro některé lidi je realita širším pojmem než pro jiné, protože se více dívali, více zažili, více četli a více přemýšleli.

Autor citátu: T.A.Harris     Kategorie: pravda

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie pravda

Pokud jsme v něčem úspěšní, není to práce, je to životní styl. Granatelli | Detail citátu

Pravda je vůbec to nejtěžší, co lze lidem předložit, aby tomu věřili. Marcel Pagnol | Detail citátu

Pravda vždycky vítězí, protože pravda je to, co zvítězilo. Gabriel Laub | Detail citátu

Proč lhát, když stačí mluvit pravdu, aby ti stejně nikdo neuvěřil? Guy de Maupassant | Detail citátu

Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti. Tomáš Baťa | Detail citátu

Jedním z nejúspěšnějších způsobů, jak si vyjednavač může zajistit dosažení svých vlastních cílů, je uspokojení potřeb druhé strany. To je prostá, leč často přehlížená pravda. Samuel Richardson | Detail citátu

Běží-li člověk po nesprávné cestě, vzdálí se pravdě tím více, čím je schopnější a rychlejší. Francis Bacon | Detail citátu

Soustřeďte se na to, kam chcete jít, nikoli na to, čeho se bojíte. Anthony Robbins | Detail citátu

Od muže se dovíme pravdu, když mu odporujeme, od ženy, když s ní souhlasíme. George Bernard Shaw | Detail citátu

Je zvláštní, že i když jeden s druhým nesouhlasíme, máme všichni pravdu. L.P.Smith | Detail citátu

Víno má často dobrá léta - nemůže tedy vždy obsahovat pravdu. Gabriel Laub | Detail citátu

Poznaná pravda má povznášet ducha, nikoliv spálit svět. Saadí | Detail citátu

Není čisté pravdy, není čistého omylu. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Není horšího neštěstí než to, že se člověk začíná bát pravdy, aby neukázala, jak je špatný. Blaise Pascal | Detail citátu

Co nazýváme pravdou? Klam starý tisíc let. Co je klam? Pravda, která žije teprve minutu. Benedictus Baruch de Spinoza | Detail citátu

Za pravdy, dnes laciné, platili kdysi lidé životem. Gabriel Laub | Detail citátu

Pravda je královna, která má svůj trůn v nebesích a své panovnické křeslo v srdci božím. Jacques Bénigne Bossuet | Detail citátu

Kdo zná jen jedinou pravdu, musí moc lhát. Gabriel Laub | Detail citátu

Ani kousek pravdy nemá člověk teprve tehdy, když už v ni nevěří u nikoho druhého. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Někteří lidé zastávají názor, že pravda je neškodná jenom v rozředěném stavu. Oliver Wendell Holmes | Detail citátu

Příležitosti mají mnoho převleků. Albert Mensah | Detail citátu

Slepý vidí to, co chtějí. Dan Brown | Detail citátu

Slovo představuje kouzelnický klobouk, do kterého jeden vloží králíka a druhý z něho vytáhne holubici. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Je to má stará zásada, že jakmile vyloučíte nemožné, všechno ostatní, co zbude, ať je to jakkoli nepravděpodobné, musí být pravda. Arthur Conan Doyle | Detail citátu

Pravda nepůsobí tolik dobrého, kolik zlého natropí její důsledky. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Je lepší selhat v originalitě než uspět v nápodobě. Herman Melville | Detail citátu

Touha po pravdě je umlčována odpověďmi, které mají váhu autority, s níž nelze diskutovat. Paul Tillich | Detail citátu

Pravda trpí často více horlivostí svých zastánců než nevraživostí odpůrců. Thomas Paine | Detail citátu

Masy a kolektiv mohou skutečně žít bez pravdy. Nejsou jí ani schopny, ani potřebny. José Ortega y Gasset | Detail citátu

Mluvit pravdu má neobyčejné výhody. Člověk si nemusí pamatovat, co kdy řekl. Maurice Chevalier | Detail citátu

Filtry, přes které se díváme na svět jsou jako vzduch. Nevíme o nich do doby, než nám je někde ukáže. John King | Detail citátu

Pravda lež nikdy nedohoní. Americká přísloví | Detail citátu

Pravdu, včetně té nejkrutější, si zaslouží slyšet jen ten, koho mám opravdu rád. Eduard Pergner | Detail citátu

Žijte dobrý a čestný život. Až zestárnete a podíváte se zpátky, budete se moci radovat podruhé. Dalajlama | Detail citátu

Pravda může být nespravedlivá. Simone de Beauvoirová | Detail citátu

To, co poznávám a co si myslím, se pokouším vyslovit. Ale nemohu se přitom řídit tím, co to lidem přinese a co z toho vznikne. Theodor W. Adorno | Detail citátu

Mluvit pravdu je praktičtější než lhát. Člověk si aspoň nemusí pamatovat, co už jednou řekl. A nemusí kontrolovat, jestli se to shoduje. Maurice Chevalier | Detail citátu

Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Bože, dej mi odvahu, abych změnil věci, které změnit mohu. Klid, abych se smířil s věcmi, které změnit nemohu. Moudrost, abych je od sebe dovedl rozlišit. Alcoholicos Anonymos | Detail citátu

Pravda leží obyčejně uprostřed. Nejčastěji bez náhrobku. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Když dojde ke srážce dvou kultur, názory poraženého jsou potlačeny a vítěz pak sepíše historické knihy - knihy ve kterých opěvuje vlastní pravdu a pomlouvá poraženého nepřítele. Dan Brown | Detail citátu

Pravda je někdy jako striptérka, čím víc se nám odhalí, tím víc za to musíme zaplatit. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Alespoň v jedné věci řeknu pravdu, totiž že budu lhát. Lúkiános | Detail citátu

Pravda je jen jedna, ale dá se všelijak vykládat. Josef Poláček | Detail citátu

Až keď je dostatočná tma, vidno hviezdy... Neznámý autor | Detail citátu

Nikdy neříkej pravdu někomu, kdo si ji nezaslouží. Mark Twain | Detail citátu

Leckdo se opil pravdou - a měl pak příšernou opici. Gabriel Laub | Detail citátu

Většina spisovatelů považuje pravdu za to nejcennější - proto s ní tak šetří. Mark Twain | Detail citátu

Život je z 10% to, co se mi stane a 90% to, jak na to reaguji. John C. Maxwell | Detail citátu

Pravda je ovoce, které se musí trhat, až když zcela uzraje. Jiří Voskovec | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.