Ke štěstí je potřeba i trocha hlouposti.

Autor citátu: Terrich Tomáš     Kategorie: štěstí

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie štěstí

Štěstí není v jistotě lásky, spíše v její nejistotě, jsouc spojena s jistým nebezpečím. Juan Ruiz de Alrcón y Mendoza | Detail citátu

Kapka štěstí je cennější než sud moudrosti. Diogenes Laertios | Detail citátu

Štěstí není událost života, ale schopnost člověka. Brousson Henry | Detail citátu

Chatrč ze slámy, v níž se lidé smějí, má větší cenu než palác, v kterém lidé pláčí. Čínské přísloví | Detail citátu

Ze štěstí všech se raduj, neštěstím buď dojat. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Člověk má dělat to, co umí, co potřebuje ke štěstí. Jan Werich | Detail citátu

Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí. Maurois André | Detail citátu

Život nám jednou rukou podává zlatý věnec štěstí a druhou trnovou korunu utrpení. Svým oblíbencům podává obojí. Ellen Keyová | Detail citátu

Varuj se přátel svého štěstí. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Nemůžeme- li sdílet štěstí s druhými, je to jen poloviční štěstí. Andersen Hans Christian | Detail citátu

Chceš-li být šťasten jednu noc, věnuj se své milence. Chceš-li být šťasten jeden rok, věnuj se své manželce. Chceš-li být šťasten celý život, věnuj se své zahradě. N.N. | Detail citátu

Naše touhy se stále křižují a v životním zmatku se zřídka stává, aby se štěstí sneslo na touhu, která si je žádala. Marcel Proust | Detail citátu

Naše štěstí je, že ho příliš nemáme. William Shakespeare | Detail citátu

Štěstí a duhu neuvidíme nikdy nad sebou, ale vždy nad hlavami druhých. Dánská přísloví | Detail citátu

Štěstí by nemělo být nikdy úplné. Koneckonců sny neznají mezí. Anatolij Jevgenjevič Karpov | Detail citátu

Nemůžeš žít šťastně, aniž bys byl moudrý, čestný a spravedlivý, ani moudře, čestně a spravedlivě, když nejsi šťastný. Epikúros | Detail citátu

Kolik malých štěstí jsem ztratil hledáním velkého štěstí. John Henry Newman | Detail citátu

Že jsme byli šťastni, pochopíme až když se nám stane nějaké neštěstí. Hodnotu a důležitost zdraví objevíme, až když onemocníme. My dovedeme buď po štěstí toužit, anebo na ně vzpomínat. Dušan Radovič | Detail citátu

Každý velký čin se zdá být zpočátku nemožný. Thomas Carlyle | Detail citátu

Štěstí je výsadou jedinců, kteří si sami vystačí. Aristoteles | Detail citátu

Štěstí je tím větší, čím méně si je člověk uvědomuje. Alberto Moravia | Detail citátu

Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Zkušenosti nám ukázaly, že nejšťastnější je ten, kdo přinesl štěstí největšímu počtu lidí. Karl Marx | Detail citátu

Šťastné jsou pouze děti, ale ani ty ne nadlouho. Maxim Gorkij | Detail citátu

Všední, obyčejné štěstí mě nijak nehřeje. Co je to za štěstí, nevyvolává-li závist a žárlivost? Jean Babtiste Racine | Detail citátu

Štěstí dojde ten, kdo mnoho pracuje. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Není radno vnucovat lidem štěstí proti jejich vůli. Mnohem lepší je být šťastným po jejich způsobu s nimi, a potom po svém sám se sebou. Jedno štěstí není nikdy tolik jako dvě. Romain Rolland | Detail citátu

Jeden pohled stačí, abychom zjistili, že lidské štěstí má dva nepřátele - utrpení a nudu. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Štěstí a neštěstí lidské nezávisí pouze na lidské povaze, nýbrž také na osudu. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Chceš být vůl jen proto, aby na tebe sedalo štěstí? Jiří Žáček | Detail citátu

Štěstí rádo navštěvuje dům, ve kterém vládne dobrá vůle. Japonská přísloví | Detail citátu

Štěstí lidi zmate víc než neštěstí. Martin Luther | Detail citátu

Zlo oplácet dobrem, ale nikoho se nebát. Ani pražádného lidského činu, protože pokud člověk zlo oplácí dobrem a šíří jen dobro za všech okolností, bude se povznášet stále výš a nikdy nepoklesne. Tibetské přísloví | Detail citátu

Všechno štěstí v životě závisí na odvaze a práci. Pascal Blaise | Detail citátu

Hledali jsme štěstí a našli jsme sebe. John Lennon | Detail citátu

Štěstí není ani mimo nás, ani v nás - je v Bohu. Pascal Blaise | Detail citátu

Na světě jsou čtyři kategorie lidí - zamilovaní, ambiciózní, diváci a hlupáci. Nejšťastnější jsou hlupáci. Hippolyte Adolphe Taine | Detail citátu

Štěstí i neštěstí je věcí duše. Démokritos | Detail citátu

Ke štěstí stačí být moudrý. Antisthenés | Detail citátu

Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. Lincoln Abraham | Detail citátu

Nikdy si nepřej velké štěstí! Nebesa by ti je mohla udělit. Čínské přísloví | Detail citátu

Štěstí má mnoho přátel. České přísloví | Detail citátu

Není většího neštěstí, než když se člověk začne bát pravdy, aby ho neodhalila. Pascal Blaise | Detail citátu

Aby byl člověk šťasten, musí mít to, co si pod štěstím představuje, a ne to, co si pod ním představují jiní. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Štěstí je trvalým a odůvodněným pocitem uspokojení ze života. Dorothy Thompsonová | Detail citátu

Netoužit po štěstí není v naší moci. Nicolas de Malebranche | Detail citátu

Vždyť štěstí, není-li mírněno, samo se zadusí. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Být šťastný po celý život? To by žádný smrtelník nesnesl. Bylo by to peklo na zemi. Shaw George Bernard | Detail citátu

Štěstí patří těm, kdo si vystačí sami, protože všechny vnější zdroje štěstí jsou nejisté, nespolehlivé, pomíjivé a závislé na okolnostech. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Existuje štěstí, ale neznáme je. Což o to, znali bychom je, ale neumíme si ho vážit. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.