Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dosti rozumní, abychom se z ní poučili.

Autor citátu: Tomáš Baťa     Kategorie: ostatní

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie ostatní

V demokracii je to složité. Je třeba, aby se v ní angažovali všichni. Václav Havel | Detail citátu

Slzám dát průchod je vhodné, pláčem se zbavujeme hněvu. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Život je to, co se děje, když se zabýváme jinými věcmi. John Lennon | Detail citátu

Když oči říkají něco jiného než jazyk, zkušený člověk se spoléhá především na jazyk očí. Ralph Wlado Emerson | Detail citátu

Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost, nikoliv jako specialista. Albert Einstein | Detail citátu

Nikdy jsem se nenaučil jedinou věc při mluvení. Poslouchejte! Larry King | Detail citátu

Stáří se nevysmívej - vždyť k němu směřuješ. Menandros | Detail citátu

Aby se člověk neopakoval, nekecal, nemluvil ve frázích, potřebuje se dostat k jednoduchosti. Jaromír Štetina | Detail citátu

Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu. Jan Hus | Detail citátu

Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou. Buddha | Detail citátu

K výchově patří i příklad. Johannes Becher | Detail citátu

Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího. Móhandás Gándhí | Detail citátu

Řeč těla mluví mnohem více než slova. Neznámý autor | Detail citátu

Iluze je první ze všech radostí. Voltaire | Detail citátu

Láska je proměnlivá jako tvar oblaků na nebi. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Takzvaná věrnost není často ničím jiným než nedostatkem fantazie. Felix Mendelssohn | Detail citátu

Láska je jednooká, ale nenávist je úplně slepá. Martin Luther King | Detail citátu

Je tolik slyšet, kdo jsi, že neslyším, co mi povídáš. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Fantazie, to není představovat si, co věci nejsou, ale udělat něco, co by mohly být. Karel Čapek | Detail citátu

Život je vlastně celkem jednoduchý a zkomplikuje se jen tím, že sami na komplikovanosti trváme. Konfucius | Detail citátu

Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu svědomí. Jan Hus | Detail citátu

Odvaha je počátkem činu, osud je však pánem konců. Démokritos | Detail citátu

Problémy světa nemohou vyřešit skeptikové a cynici, jejichž obzory jsou omezené viditelnou realitou. Potřebujeme muže a ženy, kteří dokážou snít o věcech, které nikdy nebyly. J.F. Kennedy | Detail citátu

Fantazie nevede k šílenství. Co vskutku k šílenství vede, je rozum. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Ruka pracovitých panovati bude. Bible | Detail citátu

Význačné věci obnovování je klíč a hřebík paměti. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Přítel miluje vždy, za nesnází se stává bratrem. Bible | Detail citátu

Každý, kdo bojuje s lidskou přirozeností, prohraje. Marcus Buckingham | Detail citátu

Rozum se na delší dobu zastaví v životě mnohokrát. Srdce jen jednou. Nizozemské přísloví | Detail citátu

Žádný člověk by nikdy neměl hodnotit jiného člověka. Deming | Detail citátu

Slova nepřehluší srdce a cit. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Poznejte svou konkurenci. Vyhněte se jejich silným a využijte jejich slabé stránky. Jack Trout | Detail citátu

Staré velebíme, o nové nedbáme. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Pomlouvání nepřítomných bývá častým tématem našeho hovoru. Jan Neruda | Detail citátu

Podej přátelům ruku, ale neměj přitom zavřené prsty. Diogenés | Detail citátu

Pravá moudrost je ve štěstí okrasou, v neštěstí oporou. Aristoteles | Detail citátu

Čas jsou prý peníze, ale peníze se nerovnají času. Bez peněz se dá ještě vždy mnoho udělat, bez času nic. Jan Neruda | Detail citátu

Láska zmůže vše. Vergilius | Detail citátu

Nemohu nenávidět toho, kdo mi už byl jednou milý. Božena Němcová | Detail citátu

Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit. Charles Dickens | Detail citátu

Právo mluvit si musíte zasloužit! Dale Carnegie | Detail citátu

Utrhl jsem květinu a zvadla mi. Chytil jsem motýla a umřel mi v dlaních. Pochopil jsem, že krásných věcí se lze dotýkat jen srdcem. John Lennon | Detail citátu

Dosáhnout cíle, který si neurčíte, je stejně obtížné jako se vrátit z místa, kde jste nikdy nebyli. Zig Ziglar | Detail citátu

Jen v šetrné ruce laskavého zahradníka kvete růže domácího štěstí, v hrubých rukou - zvadne. Božena Němcová | Detail citátu

Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných. Charles Dickens | Detail citátu

Dřív rozbiješ atom, než pomluvu. Albert Einstein | Detail citátu

Společnosti se musí naučit zapomínat, škrtat a ničit tak, aby mohli stavět znovu. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Opravdu posloucháte, nebo jen čekáte na svou příležitost promluvit? R. Montgomery | Detail citátu

Nejlepší cesta ven vede vždy skrz. Robert Frost | Detail citátu

Nad vším vítězí láska: i my se podřiďme lásce. Vergilius | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.