Pravá síla spočívá v tom, že milujeme tak mnoho, jak jen umíme. A ten, kdo velmi miluje, také mnoho vykoná, a to, co vykoná, je dobré.

Autor citátu: Vincent van Gogh     Kategorie: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie láska

Žádný milostný cit se nedá nadlouho tajit. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Smoking kills, but only love will break your heart... Neznámý autor | Detail citátu

Velká láska, to je pro naše smysly něco zcela nepochopitelného, co již hraničí s mystériem. Georg Foerster | Detail citátu

Láska odpouští prohřešky, nikoliv však ty, které se týkají jí samé. Jakub Deml | Detail citátu

Moucha, štěnice a člověk jsou jedinými živočichy, kteří milují v každém období. Pitigrilli | Detail citátu

Miluji lásku! Ale prahnout po lásce není ještě milovat. Julius Zeyer | Detail citátu

Co je pravá láska? Když se dva milenci jeden den na sebe hněvají a již druhý den po sobě touží. Karel Matěj Čapek-Chod | Detail citátu

Sebeláska nás činí spokojenými, nikoliv šťastnými. Baratynskij Jevgenij Abramovič | Detail citátu

Ať je láska jakkoli příjemná, přece jen jsou příjemnější její projevy než ona sama. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Láska která ráno vzplála a večer dohasla, je příští den tak stará, že je obtížné na ni vzpomínat. Lucas Durtain | Detail citátu

Veliká láska? Já myslím, že to je, když dva lidé se dovedou snášet po celý život, oddaně a věrně. Karel Čapek | Detail citátu

3 nej...: srdce plné lásky, mozek sytý rozumu a důvěra, bez níž není ani láska ani rozum. Jančíková Markéta | Detail citátu

Byli jsme dva a měli jen jedno srdce. Villon Francois | Detail citátu

Láska opanovala mou duši, která se s ní zasnoubila tak rychle a počala silou, kterou jí dávala má obrazotvornost nabývat nade mnou takové jistoty, že jsem musel bez výjimky plnit všechna její přání. Alighieri Dante | Detail citátu

Lásku nelze vyléčit bylinkami. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Z úcty, vděčnosti, soucitu, porozumění se nemůže zrodit vroucí přátelství, ale jen chudokrevná láska. Ludwig Börne | Detail citátu

Člověka nepoznáš, pokud měsíc nechodíš v jeho mokasínách. Indiánské přísloví | Detail citátu

Malířství, toť zamilovaná podoba, která vystupuje očima a stéká špičkou štětce - a láska je totéž. Salvator Dalí | Detail citátu

Stůněme na pláži zalité studeným sluncem. Rýma naší neupřímnosti se prodrala jako vyrážka do zmačkaných kapesníků našich tváří. Neznámý autor | Detail citátu

Láska, která se bojí překážek, je horší neúcty, horší nevěry, horší nelásky. Láska, která neriskuje svou zkázu, je neplodná. Georges Duhamel | Detail citátu

Láska jedněch je jiným nepochopitelná, jejich věrnost ještě méně. Ernest Hemingway | Detail citátu

V lásce se střídá radost a bolest. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Láska z vděčnosti je nejhorší druh lásky, protože si nikdy nejsme jisti, za jak dlouho se změní v nenávist. Jean-Galbert de Campistron | Detail citátu

Porozumění bez přízně je nemožné. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Hledejme své světlo ve svých citech. V nich je uloženo teplo, které má v sobě mnoho jasu. Joubert Joseph | Detail citátu

Kdo není milován, je sám i uprostřed davu. George Sandová | Detail citátu

Zemřít není tak strašné, jako žít s člověkem, kterého nemilujeme. Samuel Butler | Detail citátu

Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne. Jiří Žáček | Detail citátu

Láska je akt víry, a kdo je slabý ve víře, je slabý také v lásce. Erich Fromm | Detail citátu

Vše, co se v životě člověka odehrává bez lásky, je nudné, unavuje člověka a vyvolává v něm deziluzi nad smyslem života. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

Můj manžel se zamiloval. Ráno cvičí, pije bifis a kupuje si Tinu. Procházka Antonín | Detail citátu

Láska je nejsložitějším problémem života. Jeho nejjednodušším vyřešením je nevěra. André Gide | Detail citátu

Láska nespočívá ve štěstí, ale v jeho představě. Johan Christian Günther | Detail citátu

Sluneční paprsky dopadají všude rovnoměrně, ale jen když je soustředíte zvětšovacím sklem, mohou zapálit suchou trávu. Dilgo Khjence | Detail citátu

Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život. Neznámý autor | Detail citátu

Láska je příjemnější než manželství z téhož důvodu, proč jsou romány zábavnější než dějiny. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Kdo nic neví, nic nemiluje. Kdo nic neumí, nic nechápe. Kdo nic nechápe, je bezcenný. Ale ten kdo chápe, ten i miluje, všímá si, vidí. Čím hlubší poznání, tím větší láska. Kdokoli si představuje, že všechny plody dozrávají s jahodami, neví nic o hroznech. Erich Fromm | Detail citátu

Láska - uplatnit každý sám na sobě představy o druhém pohlaví. Ernst Ewald | Detail citátu

Láska žije jen z důvěry. Balzac Honoré de | Detail citátu

Každá láska je vlastně velké sobectví. Dokladem toho sobectví je její tajemství a její žárlivost. Eugéne Delacroix | Detail citátu

Láskyplný člověk raději prožívá bolest, než by ji jiným působil. Burns Robert | Detail citátu

Světu jsi možná jen jednou osobou, ale jedné osobě můžeš být celým světem. Wagger Henrich Karl | Detail citátu

Láska je to čemu se po svatbě říká omyl. Twain Mark | Detail citátu

Miluji, můj ubohý příteli - a svět má náhle smysl, život má náhle smysl i smrt bude míti smysl. Šalda František Xaver | Detail citátu

Cesta do nebe je úzká, s Bohem ale není kluzká. Ve dvou pak jde se lépe, ale musíte se pevně držet, jste teď jen jedno kuře slepé, ale s Bohem je to med. Jeden za druhého zodpovědnost nesou, kdo samoty se zřekli, za druhého duši neposednou, kdo spolu lásku pekli. Řezáč Jan | Detail citátu

Pravda vítězí až nakonec, láska vítězí vždy. Jaroslav Durych | Detail citátu

Kdo jednou prožil velkou lásku, ten je až do smrti šťastný i nešťastný, z toho, že se z ní vyléčil. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

Láska nezná stáří. Stendhal | Detail citátu

Láska je bezvýhradná touha být bezvýhradně milován. Allen Ginsberg | Detail citátu

Opravdová láska bojuje, ale nežárlí. Denis Diderot | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.