Existuje fůra chytrých a elegantních definic lásky, existuje i heslo láska v encyklopediích, ale protože jsme každý jiný, každý také miluje jinak. Člověk velkorysý velkoryse, malicherný malicherně, křivák křivácky. Zkazit se dá všecko. I láska.

Autor citátu: Žáček Jiří     Kategorie: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty z kategorie láska

Zeptáš-li se mudrce, co je láska, odpoví, že je to kladný projev nenávisti. Giacomo Casanova | Detail citátu

Láska je přivyknutím k nedostatkům jiného pohlaví, umocněné touhou po vzájemném splynutí. Henry Ford | Detail citátu

Láska nespočívá v tom, že milujeme, co je krásné, ale co je blízké. Jean Antoine de Baif | Detail citátu

Nabídnout člověku přátelství, když chce lásku, je jako darovat chleba žebrákovi, který umírá žízní. Bianka | Detail citátu

Všichni trpíme hladem lásky k člověku a za hladu i špatně vypečený chléb lépe chutná. Maxim Gorkij | Detail citátu

Nikdo jiný mi nedá lásku, přátelství, vroucnost i něhu, kterou nemám sám v sobě. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Chceš-li být milován, tak miluj. Řiháková Veronika | Detail citátu

Jestliže jsme si láskou ženy jisti, zkoumáme její krásu: pochybujeme-li o jejím srdci, nemáme kdy se starat o její obličej. Stendhal | Detail citátu

Věrně miluj toho, kdo miluje tebe, nikdy nezklam toho, kdo nezklame tebe. N.N. | Detail citátu

Ut ameris, ama! (Abys byl milován, miluj!) Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Láska není kupec, který chce dostat zpět svoje investice. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Předposlední fází lásky je nenávist. Pak následuje už jen nová láska. François-René de Chateaubriand | Detail citátu

Mnoho může síla duše, mnoho víra, mnoho naděje, ale všechno zmůže jedině láska. Jaroslav Vrchlický | Detail citátu

Nejšťastnější je taková láska, pro niž člověk nemá důvod žárlit. René Clair | Detail citátu

Láska je škola utrpení. Jerzy Broszkiewicz | Detail citátu

Tvé mlčení je poušť, v níž bloudím, každá tvá řádka nenapsaná je kronikou mého trápení. Oldřich Mikulášek | Detail citátu

Jediný způsob jak mít přítele, je být přítelem. R.W. Emerson | Detail citátu

Jsou lidé, kteří se méně stydí za hrubé projevy nenávisti než za sebemenší projevy lásky. Jean Paul | Detail citátu

Ani neotužilé tělo nesnáší slunce, ani nepřipravená duše neunese lásku bez utrpení. Plútarchos | Detail citátu

Láska je tajemství, jež není možno skrýt. Mauláná Núroddín Džámí | Detail citátu

Láska je ideální, manželství je reálné. Plést si reálné s ideálním nikdy nezůstává nepotrestáno. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

V životě můžete získat všechno, co budete chtít, když budete pomáhat druhým lidem, aby dostali to, co si přejí oni. Zig Ziglar | Detail citátu

Jenom tehdy milujeme skutečně, pokud milujeme bez příčiny. Anatole France | Detail citátu

Láska k bližnímu - snad je mu doopravdy ještě hůře než tobě. Josef Čapek | Detail citátu

Láska je cit nevýslovný a matoucí. Karel Čapek | Detail citátu

Ženské srdce je právě tenkrát nejvíce láskou choré, když nemá koho milovat. Ernst Moritz Arndt | Detail citátu

Láska je pramen, který překážkami vyrůstá. Jaroslav Vrchlický | Detail citátu

Milovat znamená bojovat s tisíci překážkami v sobě samém i kolem sebe. Jean Anouilh | Detail citátu

Nejtěžší zkouškou lásky není odloučenost, nýbrž skromnost milovat mezi mnohými ženami jedinou z nich. Emanuele Bolognessi | Detail citátu

Milovat není nic jiného než věnovat přátelství právě tomu, koho máš rád, aniž vyhledáváš jakoukoliv potřebu nebo prospěch. Výhody totiž vykvetou z přátelství samy od sebe, i když jsi je tam sám nevyhledával. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Čím více miluješ, tím více trpíš. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

Láska je tvoření společného, jenž není totožné. Georges Braque | Detail citátu

Měli bychom se vždy milovat tak, jako bychom se viděli naposledy. Annie Girardotová | Detail citátu

Láska je to, co je zaprvé nezměrné a za druhé nestálé. André-Pierre Dac | Detail citátu

Umění lásky je téměř výlučně dílem ženy. František Xaver Šalda | Detail citátu

Láska nespočívá ve štěstí, ale v jeho představě. Johan Christian Günther | Detail citátu

Ženské srdce je právě tenkrát nejvíce láskou choré, když nemá koho milovat. Arndt Ernst Moritz | Detail citátu

Láska je malá epizoda v životě muže, ale celá historie v životě ženy. Anna Louise Germaine de Stäelová | Detail citátu

Nemohu společně s tebou, však ani bez tebe žít. Gaius Valerius Martialis | Detail citátu

Mé štěstí v lásce spočívá v tom, že žena kterou miluji na mně nelpí. Barbory Arne Svensen | Detail citátu

Hned za láskou kráčí v jedné řadě nenávist, jež ji zastupuje. Ludwig van Beethoven | Detail citátu

Láska, která je plná slov, slouží spíše k popření své velikosti než k jejímu vyznání. Alexandr Gitovič | Detail citátu

Láska je jako opera. Člověk se tam nudí, ale vrací se tam. Gustave Flaubert | Detail citátu

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně a nehledá svůj prospěch. Burns Robert | Detail citátu

Člověk nepotřebuje mnoho zavazadel, aby se mohl vydat na cestu života. Stačí milovat. Michel Quoist | Detail citátu

Milovat znamená žít životem toho, koho milujeme. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nečistá láska nemůže být hluboká. Francisco de Xaviero | Detail citátu

Sluneční paprsky dopadají všude rovnoměrně, ale jen když je soustředíte zvětšovacím sklem, mohou zapálit suchou trávu. Dilgo Khjence | Detail citátu

Nejbolestnější je vedle někoho sedět, jen tak se ho letmo dotýkat, plakat pro něj po nocích, ale vědět, že ho nikdy nemužeme mít ... Kárová Dominika | Detail citátu

Není zamilován, kdo obědvá s chutí. Amcharské přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..

Email bude použit jen pro zasílání citátů.